in English
 
 
Omasi – Omaa tulevaisuutta etsimässä

Omasi -– omaa tulevaisuutta etsimässä -hankkeen taustalla on tutkimuksesta esille noussut havainto siitä, että työvoimapoliittisesta keskustelusta on puuttunut erityisesti nuorten naisten ääni ja kokemukset. Työelämässä nuorille naisille ovat tyypillisiä määräaikaiset työsuhteet sekä sukupuolittuneet koulutus- ja uravalinnat. Työelämästä syrjäytymisen syyt ovat osittain sukupuolittuneita, mikä on syytä ottaa huomioon toimintaa kehitettäessä.  

Hankkeen kohderyhmä on Varsinais-Suomen alueella nuorisotakuun piiriin kuuluvat alle 30-vuotiaat naiset, jotka kuuluvat lisäksi johonkin seuraavista erityisryhmistä:

  • elämänhallinta ja toimintakyky ovat alentuneet sosiaalisista syistä
  • perus- ja/tai ammatillinen koulutus on keskeytynyt
  • pitkäaikaistyöttömät tai toistuvasti työttömät
  • maahanmuuttajanaiset

Välillisiä kohderyhmiä ovat kohderyhmän kanssa työskentelevät ohjaajat ja viranomaiset sekä yksityinen ja julkinen työnantajasektori.

Kohderyhmälle järjestetään tulevaisuustyöpajoja, joissa kartoitetaan naisten kuvia tulevaisuuden työelämästä ja kehitetään toimintamalleja elämänhallinnan ja työllistymisen tueksi. Hankkeessa tuotetaan materiaalipaketti, johon sisältyvät toimintamallit ovat vapaasti hyödynnettävissä hankkeen päätyttyä. Lisäksi hankkeessa koulutetaan kohderyhmään kanssa työskenteleviä.

ESR-rahoitteisen hankkeen hallinnollinen nimi on Työelämän tulevaisuuskuvat nuorten naisten silmin. Hankkeen rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja se toteutetaan 1.8.2015–31.12.2017 välisenä aikana. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.

 

 

 
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot:

 

Sari Miettinen, Projektikoordinaattori

Katariina Heikkilä, Projektikoordinaattori

Leena Jokinen, Kouluttaja

Anne Arvonen, Viestintä

Katriina Lindfros, Projektisihteeri