in English
 
 
Tulevaisuudentutkimuksen dosentit Suomessa

 

Heinonen Sirkka, FT, Turun yliopisto/Turun kauppakorkeakoulu

Hukka Jarmo, TkT, Tampereen teknillinen yliopisto

Kaivo-oja Jari, HT, Lapin yliopisto (innovaatio- ja ennakointitutkimus)

Kaivo-oja Jari, HT, Helsingin yliopisto (suunnittelumaantiede)

Kallio Tomi, KTT, Turun yliopisto/Turun kauppakorkeakoulu

Keskinen Auli, FT, Turun yliopisto/Turun kauppakorkeakoulu

Keskinen Auli, FT, Maanpuolustuskorkeakoulu

Keskinen Auli, FT, Tampereen yliopisto

Kuusi Osmo, FT, Aalto-yliopisto/Teknillinen korkeakoulu

Liimatainen Heikki, TkT, Turun yliopisto/Turun kauppakorkeakoulu (tulevaisuudentutkimus, erityisalana liikenteen tulevaisuus)

Luukkanen Jyrki, TkT, Turun yliopisto/Turun kauppakorkeakoulu

Olsmats Carl, Dr.Sc. (Tech), Turun yliopisto/Turun kauppakorkeakoulu (tulevaisuudentutkimus, erityisalana strateginen ennakointi)

Pantzar Mika, KTT, Aalto yliopisto (tulevaisuudentutkimus ja organisaatioteoria)

Sotarauta Markku, HT, Tampereen teknillinen yliopisto

Tapio Petri, MMT, Turun yliopisto/Turun kauppakorkeakoulu

Varho Vilja, MMT, Turun yliopisto/Turun kauppakorkeakoulu (tulevaisuudentutkimus, erityisalana energia- ja ympäristöpolitiikka)

 

Ilmoita lisäyksiä listalle.

Asiasana:
Tagit: