in English
 
 
Jari Kaivo-oja

Tutkimusjohtaja
​HTT, YTM, dosentti 

jari.kaivo-oja(a)utu.fi
Puh. 041 753 0244

Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Tampereen toimisto
Åkerlundinkatu 2, 33100 Tampere

 

Dosentuurit: 
- Helsingin yliopisto (suunnittelumaantiede, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteet ja maantiede)
 - Lapin yliopisto (innovaatiotutkimus, ennakointitutkimus, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hallintotiede)

 

Jari Kaivo-oja on peruskoulutukseltaan ekonomisti (kansainvälinen talous pääaineena), journalisti ja yhdyskuntasuunnittelija (aluetiede pääaineena). Hän valmistui vuonna 1990 Tampereen yliopiston taloudellishallinnollisesta tiedekunnasta eli nykyisestä Johtamiskorkeakoulusta yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineenaan kansantaloustiede. Hän on suorittanut kehitystutkimuksen erikoistumisopinnot politiikan tutkimuksen laitoksella Tampereen yliopistossa.

Kaivo-oja on työskennellyt Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa vuodesta 1995. Sitä ennen hän työskenteli assistenttina (kansainvälinen talous) Tampereen yliopiston Kansantaloustieteen laitoksella, nuorempana tutkijana Tampereen yliopiston Yhteiskuntatutkimuksen Instituutissa (nyk. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö) sekä projektipäällikkönä Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa (nyk. Ruralis-Instituutissa).

Dosentti Jari Kaivo-oja (Suunnittelumaantiede/aluetiede, Helsingin yliopisto, Ennakointi- ja innovaatiotutkimus/Lapin yliopisto) on tulevaisuudentutkimuksen, innovaatiotutkimuksen, teknologiaennakoinnin ja soveltavan ennakointitutkimuksen pitkän linjan asiantuntija. Kaivo-oja on peruskoulutukseltaan ekonomisti (YTM) ja hallintotieteen tohtori (HTT). Hän on ollut mukana useissa Euroopan unionin, Suomen Akatemian ja Tekesin tutkimushankkeissa vuosien varrella. Hän on tutkija EUFORIE-hankkeessa Horizon 2020 -ohjelmassa 2015–2018 ja Suomen Akatemian EL-TRAN -hankkeessa 2015–2018.

Kaivo-oja on työskennellyt Rand Europen koordinoimassa hankkeessa ja tehnyt ennakointitutkimusta Nordic Innovation Centerille, European Foundationille, Eurostatille, Euroopan parlamentille ja Euroopan Komissiolle (DG Industry and Enterprise). Vuosina 2015–2016 hän on toiminut Knowledge Management of Organizations (KMO 2015/Maribol, KMO2016/Hagen) -konferenssien tieteellisenä arvioitsijana. Jari Kaivo-oja toimii ennakointitutkimuksen tieteellisenä ja pedagogisena asiantuntijana ”Future Foresight and Strategic Governance” -opetusohjelmassa Kazimieras Simonavicius yliopistossa (lat. Casimirus Siemienowicz) Vilnassa, Liettuassa. 

Kaivo-ojan tutkimusteemoina ovat olleet kansainvälinen energiatalous, ilmastonmuutos, tietoyhteiskuntakehitys, työn tulevaisuus, innovaatiojohtaminen, ennakointi turvallisuusalalla sekä ennakointiin liittyvät menetelmät. Useat hänen kansainväliset tieteelliset tutkimuksensa liittyvät globaalin talouden energiakysymyksiin. Hän on ollut mm. kehittämässä Advanced Sustainability Analysis -lähestymistapaa (ASA) kestävän kehityksen analysoimiseksi makrotaloustasolla. Kaivo-oja on tehnyt useita vertailevia kansainvälisen talouden benchmarking-tutkimuksia.

Kaivo-ojan tieteellinen tuotanto käsittää yli 200 raporttia ja artikkelia. Hän on työskennellyt CMI:n (Presidentti Ahtisaaren toimisto) neuvonantaja Lähi-Idässä ja Mustalla merellä. Kaivo-oja on European Journal of Futures Research (EJFR, Springer), Eastern European Business and Economics Journal (EEBEJ) ja Journal of Futures Research (JFR, Cairo Centre for Development Benchmarking, CDB) -journaalien Board Member. Hän on toiminut 15 tieteellisen journaalin tieteellisenä arvioitsijana. Vuonna 2016 hän toimi European Academy of Managementin Pariisin Eurooppa-konferenssin tieteellisenä arvioitsijana.

Keskeisimmät asiantuntijuusalueet

 • Ennakointitutkimus- ja ennakointi organisaatioissa 
 • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ja tieteenfilosofia
 • Innovaatiotutkimus
 • Suunnittelu- ja johtamistieteet
 • Kansainvälisen tutkimustoiminnan suunnittelu ja toteutus
 • Strateginen ennakointi, osallistavat ennakointiprosessit
 • Globalisaatio, kestävä kehitys, ilmaston muutos ja globaali energiatalous
 • Siirtymä informaatioyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan ja tietoyhteiskunnasta ubiikkiyhteiskuntaan
 • Alueellinen ennakointitoiminta
 • Kehitystutkimus ja kehitysteoriat

Esimerkkejä vuoden 2017 2018 esitelmistä

 • Kaivo-oja, Jari ”Internet of Things & Industry 4.0: Kehityksen suuntaviivoja”, 10.8.2018, Mauno Koivisto -keskus, Turku.
 • Kaivo-oja, Jari & Lauraeus, Theresa (2018) “Economic Growth and Gross Domestic Expenditure on R&D in G7 Countries with Some Benchmarking with BRICS Countries: Long-Run Comparative Synergy Analyses”, KMO 2018 Conference, August 6-10, 2018, University of Žilina, Slovakia
 • Kaivo-oja, Jari (2018) “Comparative Sustainability Window Analysis of Eight ASEAN Countries: Integrated Analyses of Different Dimensions of Weak and Strong Sustainability Trends”, July 2018, Sustainable Development Conference 2018, AETAS Lumpini Hotel, Bangkok, Thailand.
 • Lauraueus, Theresa & Kaivo-oja, Jari (2018) “Analysis of 2017 Gartner’s Three Megatrends to Thrive the Disruptive Business, Technology Trends 2008-2007, Dynamic Capabilities of VUCA, and Foresight Leadership Tools”, ICATI 2018 International Conference on Advanced Technology Innovation 2018, June 27-30, 2018, Krabi, Thailand.
 • Kaivo-oja, Jari (2018) “Biotalous: Tulevaisuuden arvoverkostot ja haasteet”. Biolaakson Neuvottelukunta 6.6.2018, Tankar, Kokkola.
 • Kaivo-oja, Jari & Lauraeus, Theresa (2018) “The European Mindset and Global and European Economic Developments in 2007-2017: Major issues of the European Mindset in Years 2007-2017”. ICEP 2018 Kaunas Conference, 16th International Conference on European Processes. Friday 27.4.2018 Kaunas, The Future of European Union: Political, Economic and Social Challenges.
 • Kaivo-oja, Jari (2018) ”Ennakointi ja dynaamisten kyvykkyyksien kehittäminen”, Certified Foresight Professional, Teema: Tulevaisuustiedon rouhinta ja hyödyntäminen, Luentosali 33, Turun kauppakorkeakoulu, 19.4.2018, Turku.
 • Kaivo-oja, Jari (2018) “Next Steps to the Future – Key Expected Changes and Challenges in the Business Environment of SSAB”. April 2018.
 • Kaivo-oja, Jari (2018) “The Role of Scenario Thinking and Forecasting/Foresight Tools When Meeting Disruptions, Orchestrating for Excellence Seminar”, Finlandia Hall, Monday 22.1.2018.
 • Kaivo-oja, Jari (2017) “Smart Specialization Strategy and Its Operationalization in the Regional Policy: Case Finland”, 5th International Scientific Conference, “Contemporary Issues in Business, Management and Education“, Thursday, 12th, May 2017, Vilnius, Lithuania.

Julkaisuja vuodelta 2018 ja 2017

 • Steffen Roth, Vladislav Valentinov, Arūnas Augustinaitis, Artur Mkrtichyan & Jari Kaivo-oja (2018) Was that Capitalism? A Future-oriented Big Data Analysis of the English language Area in the 19th and 20th Century. Futures. The Journal of Policy, Planning and Futures Studies. Forthcoming, ©Elsevier Science.
 • Kaivo-oja, Jari & Lauraeus, Theresa (2018), Analysis of 2017 Gartner’s Three Megatrends to Thrive the Disruptive Business, Technology Trends 2008-2016, Dynamic Capabilities of VUCA and Foresight Leadership Tools. Vol 3, No 4 (2018) Advances in Technology Innovation, (AITI), ISSN 2518-2994 (Online), ISSN 2415-0436 (In print).
 • Kaivo-oja, Jari, Lauraeus, Theresa & Luukkanen, Jyrki (2018) Economic Growth and Gross Domestic Expenditure on R&D in G7 Countries with Some Benchmarking with BRICS Countries: Long-Run Comparative Synergy Analyses. Knowledge Management in Organizations. 3th International Conference, KMO 2018, Žilina, Slovakia, August 6–10, 2018, Proceedings. Editors: Uden, Lorna, Hadzima, Branislav, Ting, I-Hsien (Eds.), Springer Nature Switzerland AG, Communications in Information and Computer Science. ISBN 978-3-319-95203-1, pp. 237-248.
 • Mentula, Minna, Luukkanen, Jyrki, Kaivo-oja, Jari, Korkeakoski, Mika, Vähäkari, Noora, Vuola, Marketta, Chea, Eliyan, Va, Dany (2018) Household Energy Use in Cambodia: A Field Survey Data Analysis. In Sustainable Development Conference, Bangkok, Thailand, 11-13 July, 2018, Tomorrow People. Digital Box, SDC Proceedings, ISBN 978-86-87043-59-6.
 • Kaivo-oja, Jari, Vahäkari, Noora, Korkeakoski, Mika & Luukkanen, Jyrki (2018) Green Transition in Cambodia, Laos and Myanmar? Long-run Transition Path Analyses. In Sustainable Development Conference, Bangkok, Thailand, 11-13 July, 2018, Tomorrow People. Digital Box, SDC Proceedings, ISBN 978-86-87043-59-6.
 • Kaivo-oja, Jari, Luukkanen, Jyrki, Vehmas, Jarmo, Panula-Ontto, Juha, Korkeakoski, Mika, Vähäkari, Noora (2018) Comparative Sustainability Window Analysis of Eight ASEAN Countries: Integrated Analyses of Different Dimensions of Weak and Strong Sustainability Trends. In Sustainable Development Conference, Bangkok, Thailand, 11-13 July, 2018, Tomorrow People. Digital Box, SDC Proceedings, ISBN 978-86-87043-59-6.
 • Bzhalava, Levan, Kaivo-oja, Jari and Hassan, Sohaib (2018) Data-based Startup Profile Analysis in the European Smart Specialization Strategy: A Text Mining Approach. ICEP2018 Conference. Kaunas. Forthcoming in European Integration Studies in Autumn 2018.
 • Moe, Sverre & Kaivo-oja, Jari (2018) Model Theory and Observing Systems. Notes on the Use of Models in Systems Research, Kybernetes, https://doi.org/10.1108/K-01-2018-0026 Web: https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/K-01-2018-0026  
 • Panula-Ontto, Juha, Luukkanen, Jyrki, Kaivo-oja, Jari, O'Mahony, Tadhg, Vehmas, Jarmo, Valkealahti, Seppo, Björkqvist, Tomas, Korpela, Timo, Järventausta, Pentti, Majanne, Yrjö, Kojo, Matti, Aalto, Pami, Harsia, Pirkko, Kallioharju, Kari, Holttinen, Hannele Repo, Sami (2018) Cross-impact Analysis of Finnish Electricity System with Increased Renewables: Long-run Energy Policy Challenges in Balancing Supply and Consumption. Energy Policy, Volume 118, July 2018, pp. 504-513.
 • Knudsen, Mikkel, Kaivo-oja, Jari & Lauraéus, Theresa (2018) Reimagining Finland as a Manufacturing Base: The Nearshoring Potential of Finland in an Industry 4.0 Perspective. Business, Management and Education, Volume 16, Issue 1, pp. 51–66. https://doi.org/10.3846/bme.2018.2480
 • Lauraeus, Theresa & Kaivo-oja, Jari (2017) A New Transparent Way to Perform Competition, Market Structure and IPR Portfolio Analyses: Analysis of the Dynamics of Trademark Competition in Finland as a Case Example. Journal of Business Management and Economics, Vol. 5, No 12, pp. 8-23. pp. DOI: http://dx.doi.org/10.15520/jbme.2017.vol5.iss12.276.pp08-23  Available in the Web of the JBME.  
 • Kaivo-oja, Jari & Lauraeus, Theresa (2017) The VUCA Approach as a Solution Concept to Corporate Foresight Challenges and Global Technological Disruption. Foresight. The Journal of Future Studies, Strategic Thinking and Policy. Vol. 20 Issue: 1, pp. 27-49, https://doi.org/10.1108/FS-06-2017-0022  ©Emerald Insight

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Käynnissäolevat tutkimushankkeet:

 

Valmistus 4.0 – ja sen teknologiset, taloudelliset, koulutukselliset ja sosiaalipoliittiset strategia (MFG 4.0), Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto: 2018–2020 

Radical Innovation Breaktrough Inquirer (RIBRI), Euroopan komissio: 2017–2018

European Research Infrastructures in the International Landscape (RISCAPE), European Commission: 2017–2019​

European Futures for Energy Efficiency (EUFORIE): European Commission: 2015–2018

Transition to a Resource Efficient and Climate Neutral Electricity System (EL-TRAN), Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto: 2016–2018

 

bohobusiness-kansi.jpg