in English
 
 
Leena Jokinen

leena-jokinen.jpgKoulutuspäällikkö
  
Kauppatieteen lisensiaatti, valtiotieteen maisteri, työnohjaaja-prosessikonsultti, ammatillisen opettajan pätevyys, suggestoterapeutti

leena.jokinen(a)utu.fi
Puh. 040 707 7982

 

Keskeisimmät asiantuntijuusalueet:

 • Tulevaisuuden työelämä ja työelämäsimulaatio
 • Tulevaisuussuuntautunut uraohjaus
 • Osaamisen kehittäminen ja ennakointi
 • Tulevaisuussuuntautuneet strategiaprosessit ja prosessikonsultointi
 • Tulevaisuudentutkimus ja siihen liittyvät osallistavat menetelmät
 • Kuluttajakäyttäytymisen tulevaisuus
 • Projektien ulkoinen arviointi
 • Ryhmäprosessit, coachaus, sparraus ja työnohjaus yksilöille ja ryhmille
 • Mielikuvavalmennus

Viimeisimmät asiantuntijatehtävät ja luennot

 • Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) asiantuntijaryhmän jäsen
 • Peda-forum 25.8.2010, Get a Life työpaja
 • Korkeasti koulutetut tulevaisuuden työmarkkinoilla. TEM koulutuspäivä  2010
 • "Voiko tulevaisuudesta tietää", OAJ aikuiskoulutuspäivä 8/2010
 • STX Europe risteilylaivojen tulevaisuus – tutkimus – ja tulevaisuusverstassarja 2008-2010
 • ISS palvelumuotoilun tulevaisuusverstassarja 2010
 • TEM luovan talouden strateginen hanke 2009-2010
 • Turun seutu 2040 – skenaarioworkshop 2010 Nuorkauppakamari
 • Työelämä Suomessa 2030 Grasping the Future konferenssi, 20.10.2009
 • Hämeen ammattikorkeakoulu Biotalouden tulevaisuusverstassarja", 2009 -2010
 • "Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden työvoima- ja koulutustarpeet", Projektin ulkoinen arviointi – case Second chance, Leonardo-hankkeiden yhteisseminaari, 2008-2009

Viimeisempiä julkaisuja: 

 • Ahvenainen, M., Heikkilä, K., Jokinen, L., Miettinen, S., Ollila, J., Pietikäinen, N. & Vuorisalo, K. (2017) Tulevaisuus – Paljon mahdollista! Tulevaisuusohjauksen työkirja. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. Turku
 • Ahvenainen, M., Jokinen, L., Korento, K. & Ollila, J. (2015) Tulevaisuusoppiminen - jatkoa ajatellen. Futura 34:2, 46–53.
 • Ahvenainen, M., Korento, K., Ollila, J., Jokinen, L., Lehtinen, N. & Ahtinen, J. (2014) Tulevaisuus – paljon mahdollista. Tulevaisuusohjauksen ajatuksia ja tekoja. Turku: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
 • Hietanen, O. Kirveennummi, A. Jokinen, L. Taalas, S.  Toivonen, T.E. (2006) Luovista toimialoista luovaan talouteen? Turku School of Economics and Business Administration, Business Research and Development Centre Publications Series B-4:2006. Turku
 • Häkkinen, L. Taalas, S. Hietanen, O. Jokinen, L. (2007) Luovien osaamispalveluiden kehittämisselvitys. Turun seudun kehittämiskeskus. Turku
 • .Jokinen, L. (2016) Meriklusteri kaleidoskoopissa – muutostekijöitä ja tulevaisuuskuvia 10 vuoden aikajänteellä. Teoksessa Suomen meriklusteri kohti 2020-lukua. Karvonen,T. Grönlund,M. Jokinen, L. Mäkeläinen, K. Oinas, P. Pönni, V. Ranti, T. Saarni, J. Saurama, A. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Yritykset 32/2016
 • Jokinen, L., Ollila, J. & Vuorisalo, K. (2015) Oman tulevaisuuden mahdollisuudet ja mahdottomuus. Ammattikasvatuksen aikakausikirja 17:4
 • Jokinen, L., Ollila, J. & Vähätalo, M. (2013) Get a Life! Simulating the Futures of Work. Teoksessa N. Jentl & J. Kaskinen (toim.): To be Young! Youth and the Future. Proceedings of the Conference “To be Young! Youth and the Future”, 6–8 June 2012, Turku, Finland. FFRC eBOOK 8/2013. Finland Futures Research Centre, University of Turku.
 • Jokinen, L. (2011) The Role and Benefits of Backcasting. Teoksessa M&A as a strategic option -from opportunities to new business creation. Raukko, M. Räikkönen, M. Rantala, T. Teknologiateollisuus ry
 • Jokinen, L. (2010) Corporate foresight system – starting points and possibilities. FIMECC Innovations and Network Programme WP 8 Design Drive Design Foresight Turku School of Economics14/1/2010
 • Jokinen, L. & Kirveennummi, A.  (2009) Ruokakauppa kaukana tulevaisuudessa - ruoan ostamisen tulevaisuuskuvia. Teoksessa Koistinen, K. Lammi, M. Raijas, A. (toim.) (2009) Kaupasta kaikille. Kuluttajatutkimuskeskuksen kirjoja
 • Jokinen, L. & Piispanen, T. (2008) Verkostomaisuus toteutuu kunnissa eri tavoin. Teoksessa: Yhdessä liikkeelle. Hölsömäki, H. (toim.). Edita. Helsinki
 • Jokinen, L. & Rubin, A. (2006) Tulevaisuus kuuluu kaikille: tulevaisuuskasvatus läpäisyteemana. Futura 25:1, 89–93. 
 • Kallioinen, O. - Varjonen, B. & Jokinen, L. (2009) Tulevaisuusorientoitunut opetussuunnitelmatyö. Teoksessa: Varjonen, B. & Maijala, H. (toim.) Ylempi ammattikorkeakoulututkinto - Osana innovaatioympäristöjä. HAMKin julkaisuja 3/2009, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Vironmäki, E. Jokinen, L. (2009) Uusi yliopisto ja aluetehtävä. Tutu-julkaisuja 1/2009. Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Projektit ja tutkimusryhmät:

 

Sustainability and Transparency in Shipbuilding Networks (SUSTIS), Tekes: 2016–2019​

UTUA – Luo itsellesi uusi tulevaisuus (Get another life), Länsi-Suomen ELY: 2015–2017

Suomen meriklusteri 2020, Työ- ja elinkeinoministeriö: 2015–2016

AVATAR 2020 - matkalla kohti tulevaisuuden koulua, Opetushallitus: 2013–2014

Get a Life 2.0, ESR ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: 2011–2015

Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin selvitysten yhteenvetoprosessi, Opetus- ja kulttuuriministeriö: 2012