in English
 
 
Leena Jokinen

leena-jokinen.jpgKoulutuspäällikkö
  
Kauppatieteen lisensiaatti, valtiotieteen maisteri, työnohjaaja-prosessikonsultti, ammatillisen opettajan pätevyys, suggestoterapeutti

leena.jokinen(a)utu.fi
Puh. 040 707 7982

 

Keskeisimmät asiantuntijuusalueet:

 • Tulevaisuuden työelämä ja työelämäsimulaatio
 • Tulevaisuussuuntautunut uraohjaus
 • Osaamisen kehittäminen ja ennakointi
 • Tulevaisuussuuntautuneet strategiaprosessit ja prosessikonsultointi
 • Tulevaisuudentutkimus ja siihen liittyvät osallistavat menetelmät
 • Kuluttajakäyttäytymisen tulevaisuus
 • Projektien ulkoinen arviointi
 • Ryhmäprosessit, coachaus, sparraus ja työnohjaus yksilöille ja ryhmille
 • Mielikuvavalmennus

Viimeisimmät asiantuntijatehtävät ja luennot

 • Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) asiantuntijaryhmän jäsen
 • Peda-forum 25.8.2010, Get a Life työpaja
 • Korkeasti koulutetut tulevaisuuden työmarkkinoilla. TEM koulutuspäivä  2010
 • "Voiko tulevaisuudesta tietää", OAJ aikuiskoulutuspäivä 8/2010
 • STX Europe risteilylaivojen tulevaisuus – tutkimus – ja tulevaisuusverstassarja 2008-2010
 • ISS palvelumuotoilun tulevaisuusverstassarja 2010
 • TEM luovan talouden strateginen hanke 2009-2010
 • Turun seutu 2040 – skenaarioworkshop 2010 Nuorkauppakamari
 • Työelämä Suomessa 2030 Grasping the Future konferenssi, 20.10.2009
 • Hämeen ammattikorkeakoulu Biotalouden tulevaisuusverstassarja", 2009 -2010
 • "Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden työvoima- ja koulutustarpeet", Projektin ulkoinen arviointi – case Second chance, Leonardo-hankkeiden yhteisseminaari, 2008-2009

Viimeisempiä julkaisuja: 

 • Jokinen, Leena & Kirveennummi, Anna  (2009) Ruokakauppa kaukana tulevaisuudessa - ruoan ostamisen tulevaisuuskuvia. Teoksessa Koistinen, Katri - Lammi, Minna & Raijas, Anu (toim.) (2009) Kaupasta kaikille. Kuluttajatutkimuskeskuksen kirjoja 5. s. 164-176.
 • Kallioinen, Outi - Varjonen, Birgitta & Jokinen, Leena  (2009) Tulevaisuusorientoitunut opetussuunnitelmatyö. Teoksessa: Varjonen, Birgitta & Maijala, Hanna (toim.) Ylempi ammattikorkeakoulututkinto - Osana innovaatioympäristöjä. HAMKin julkaisuja 3/2009, Hämeen ammattikorkeakoulu, s. 185-200.
 • Vironmäki, Emma & Jokinen, Leena  (2009) Uusi yliopisto ja aluetehtävä. Tutu-julkaisuja 1/2009. Tulevaisuuden tutkimuskeskus.
Asiasana:
Tagit:
 

 Projektit ja tutkimusryhmät:

 

Sustainability and Transparency in Shipbuilding Networks (SUSTIS), Tekes: 2016–2019​

UTUA – Luo itsellesi uusi tulevaisuus (Get another life), Länsi-Suomen ELY: 2015–2017

Suomen meriklusteri 2020, Työ- ja elinkeinoministeriö: 2015–2016

AVATAR 2020 - matkalla kohti tulevaisuuden koulua, Opetushallitus: 2013–2014

Get a Life 2.0, ESR ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: 2011–2015

Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin selvitysten yhteenvetoprosessi, Opetus- ja kulttuuriministeriö: 2012