in English
 
 
Marileena Mäkelä

Projektitutkija
DI, KTM

(os. Koskela)

marileena.makela(a)utu.fi


 

Keskeisimmät asiantuntijuusalueet

  • Yritysvastuuraportointi
  • Yritysten ympäristöjohtaminen
  • Yritysvastuu
  • Yritysten turvallisuusjohtaminen
  • Työturvallisuus
  • Riskienhallinta

Viimeisimmät esitelmät ja luennot

  • Responsible Business: An Introduction, Turun kauppakorkeakoulu, 2017–
  • Risk Assessment and Management -opintojakso, TAMK, Environmental Engineering -koulutusohjelma, lukukaudet 2008–
  • Luennot aiheista yritysten yhteiskuntavastuu, sidosryhmäyhteistyö ja ympäristöraportointi Ympäristöjohtaminen-opintojaksolla, TTY / Teollisuustalous, Turvallisuuden suunnittelu ja johtaminen 2007–2010, 2014–

Julkaisutoimintaa

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Projektit ja tutkimusryhmät