in English
 
 
Olli Hietanen

Olli-Hietanen.jpgKehitysjohtaja
VTM

- Työstävapaalla 15.8.2017 asti -

Yhteystiedot työstävapaan aikana:
Olli Hietanen, valiokuntaneuvos
Tulevaisuusvaliokunta, Eduskunta
p. 050 567 1438, (09) 432 2084

 

VTM Olli Hietanen on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjohtaja, eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan pysyvä asiantuntija sekä Tulevaisuudentutkimuksen seuran hallituksen jäsen. Aiemmin Hietanen on toiminut myös Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian koordinaattorina sekä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen varajohtajana. Muun muassa näiden tehtävien ansiosta Hietasella on ainutlaatuinen näkemys Suomen kansalliseen ennakointijärjestelmään ja monipuolinen kokemus tulevaisuustyöstä. Hietanen on tehnyt uransa aikana lukuisia tulevaisuusprosesseja sekä julkishallinnolle että myös talouselämälle niin Suomessa kuin myös ulkomailla.

Hietanen on kirjoittanut kymmeniä raportteja muun muassa biotaloudesta, oppimisesta ja koulutuksesta, kulttuurista, luovasta taloudesta, teknologiasta, tietoyhteiskunnasta, rakennetusta ympäristöstä, kestävästä kehityksestä, sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta, tulevaisuuden liiketoimintaosaamisesta, tulevaisuuspolitiikasta, innovaatiokeskittymistä, visionäärisestä verkosto- ja muutosjohtamisesta sekä myös hyvinvointi-, matkailu- ja elämyspalveluista.

Ansioluettelo (3.1.2016)

 
Asiantuntijuusalueet:               

 • Tulevaisuudentutkimus
 • Ennakointi
 • Tulevaisuuspolitiikka
 • Visionäärinen verkosto- ja muutosjohtaminen
 • Innovaatiojärjestelmät
 • Tietoyhteiskunta
 • Biotalous
 • Kestävä kehitys
 • Luova talous
 • Koulutus, oppiminen ja osaaminen
 • Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus
 • Hyvinvointipalvelut
 • Matkailu ja elämystuotanto
 • Logistiikka ja rakennettu ympäristö
 • Kehitystutkimus (Etelä-Afrikka ja Tansania) 

Viimeisimmät julkaisut:

 • Hietanen, Olli (2014): Mikä kyberfyysinen toimintaympäristö?  Näkökulmia kyberturvallisuuden ja -uhkien tulevaisuuteen. Futura 2/2014. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. 
 • Olli Hietanen, Katariina Heikkilä ja Timo Nurmi (2014): Turkisalan tulevaisuus. Tutu e-julkaisuja 9/2014. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 45 s.
 • Olli Hietanen, Katariina Heikkilä & Timo Nurmi (2014): Pälsbranschens Framtid. Tutu e-publikationer 10/2014. Institutet för framtidsforskning & Åbo universitet. 46 s. ISBN 978-952-249-283-8.
 • Olli Hietanen, Anna Kirveennummi ja Timo Nurmi (2014): FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset. Tutu e-julkaisuja 12/2014. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.43 s. ISBN 978-952-249-287-6.
 • Olli Hietanen, Leena Jokinen, Anna Kirveennummi, Timo Nurmi & Riikka Saarimaa (2014): ”Pyy pivossa ja kymmenen kiikarissa” – Ennakoinnista eväitä Varsinais-Suomen ruokaketjun  kehittämiseen. Tutu e-julkaisuja 14/2014. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 55 s. ISBN 978-952-249-293-7. Toinen korjattu versio (9.12.2014): ISBN 978-952-249-295-1.
 • Tiihonen, Paula & Hietanen, Olli (ed.) (2014): An Enabling State – Experimenting Finland. Publication of the Committee for the Future 10/2014 ISBN 978-951-53-3577-7 (paperback) ISBN 978-951-53-3578-4 (pdf) ISSN 2342-6594 (printed) ISSN 2342-6608 (web)
 • Hietanen, Olli (2014). Älyruokaa vai ruokaälyä. Elintarvike ja terveys -lehti. 5/20014. 28 vsk. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy. Vammalan kirjapaino. ISSN 0786-213x. 
 • Paula Tiihonen & Olli Hietanen (2015): Tulevaisuusvaliokunnan ja kansliapäälliköiden ensimmäinen tulevaisuuskeskustelu. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 14/2014. ISSN 2342-6594 (painettu/printed). ISSN 2342-6608 (verkkojulkaisu/web). ISBN 978-951-53-3587-6 (nid.). ISBN 978-951-53-3588-3 (PDF).
 • Olli Hietanen & Paula Tiihonen (2015): Tulevaisuusvaliokunnan vaalikauden 2011–2014 toiminnan yhteenveto.  Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 15/2014. ISSN 2342-6594 (painettu/printed) ISSN 2342-6608 (verkkojulkaisu/web). ISBN 978-951-53-3589-0 (nid.) ISBN 978-951-53-3590-6 (PDF).
 • Hietanen, Olli – Nurmi, Timo & Heikkilä, Katariina (2015) The Visions for the Fur Industry. FFRC eBOOK 11/2015. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 22 p. ISBN 978-952-249-402-3, ISSN 1797-1322.
 • Hietanen, Olli – Nurmi, Timo & Heikkilä, Katariina (2015) The Visions for the Saga Furs. FFRC eBOOK 9/2015. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 19 p. ISBN 978-952-249-400-9, ISSN 1797-1322.
 • Toni Ahlqvist, Tuomo Uotila, & Olli Hietanen (2015): Chasing Black Swans through Science Fiction: Surprising Future Events in the Stories of a Finnish Writing Competition. Journal of Futures Studies Vol. 20 No. 2. Special Issue on Futures Studies and Science Fiction. DOI:10.6531/JFS.2015.20(2).A47.
Asiasana:
Tagit:
 

 Projektit ja tutkimusryhmät:

 

Turkisalan tulevaisuus, ProFur ry:n ja Saga Furs Oyj: 2014

Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU),
Varsinais-Suomen ELY-keskus:
2011–2014

Yhteistyö eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa,
2011-

 
Sopimus valiokunnan kanssa on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kärkihanke.