in English
 
 
Sanna Ahvenharju

Sanna-Ahvenharju.png

Väitöskirjatutkija, VTM 

sanna.ahvenharju(a)utu.fi
Puh. 050 320 1149, 029 450 4094

 

 

 

 

 

 

Sannan tutkimusaiheet koskevat erityisesti kestävää kehitystä ja kuluttamista sekä tulevaisuustietoisuutta. Hänen väitöskirjatutkimuksensa käsittelee suomalaisten vaikuttajien tulevaisuustietoisuutta, tulevaisuudenkuvia ja käsityksiä kestävästä kehityksestä. Tavoitteena on selvittää, kuinka tulevaisuustietoisuutta voidaan tutkia ja mitata sekä sitä, kuinka tulevaisuustietoisuus ilmenee vaikuttajien puheissa ja valinnoissa. Lisäksi tutkimus on selvittänyt sitä, kuinka tietoisia vaikuttajat ovat kestävään kuluttamiseen liittyvistä haasteista ja miten he kyseiset haasteet ymmärtävät.

Ennen vuonna 2014 alkanutta väitöskirjaprojektia Sanna on työskennellyt ympäristö- ja innovaatiopolitiikan sekä kestävän kehityksen koordinaatio- ja asiantuntijatehtävissä vuodesta 1993 sekä kunta-alan järjestöissä että konsulttiyrityksessä. Hankkeiden aihepiirit ovat kattaneet monipuolisesti eri aloja liikennekysymyksistä ilmastopolitiikkaan, luonnonvarakysymyksistä ekoinnovaatioihin, jätehuollosta kysyntälähtöiseen innovaatiopolitiikkaan ja kestävään kehitykseen niin Suomessa, Saksassa kuin Liettuassakin. Sannan vahvuuksia ovat projektinhallinta, strategiset prosessit sekä osallistavien prosessien fasilitointi.

Keskeisimmät asiantuntijuusalueet:

 • Kestävä kehitys
 • Kestävä kulutus
 • Ympäristöpolitiikka ja ohjauskeinot
 • Tulevaisuustietoisuus
 • Projektinhallinta 
 • Strategiaprosessit 
 • Fasilitointi

Esityksiä väitöskirjan aiheesta:

Valikoituja julkaisuja

 • Ahvenharju, S., Lalot, F., Minkkinen, M., & Quiamzade, A. (under review). Bringing psychological perspective to the five dimensions of Futures Consciousness.
 • Lalot, F., Ahvenharju, S., Minkkinen, M., & Wensing, E. (under review). Aware of the future? Development and validation of the Futures Consciousness Scale.
 • Ahvenharju, Sanna (under review) Potential for a radical policy-shift? Testing the acceptability of strong sustainable consumption governance policy among Finnish regime representatives.
 • Ahvenharju, S., Minkkinen, M., & Lalot, F. (2018). The five dimensions of futures consciousness, Futures.
 • Prokhorova, E; Ahvenharju, S; Lunabba, J; Tiainen, H; Kotilainen, J; Rinne, P; Hutter, J (2013) Towards responsible mining in Central Asia. Mining Legislation and Corporate Social Responsibility in the Kyrgyz Republic and Tajikistan.
 • Bruvoll, A., Ibenholt, K., Ahvenharju, S., Bröckl, M., Martinsen L. & Zandersen, M. (2012). Measuring green jobs?: An evaluation of definitions and statistics for green activities. The Nordic Council of Ministers. TemaNord 2012:534.
 • Ahvenharju Sanna, Halonen Mikko, Hjelt Mari, Pathan Alina, Pursula Tiina, Vaahtera Anu, Nikula Nuutti, Kotilainen Markku & Kaseva Hannu (2012) Teema 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen. Teoksessa: Vuosina 2007–2013 toteutettavien EAKR-toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian arviointiraportit vuonna 2011, TEM.
 • Vaahtera Anu, Halonen Mikko, Ahvenharju Sanna, Hjelt Mari, Pathan Alina, Pursula Tiina (2012) Teema 4: Ympäristövaikutukset ja kestävä kehitys. Teoksessa: Vuosina 2007–2013 toteutettavien EAKR-toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian arviointiraportit vuonna 2011, TEM.
 • Ahvenharju Sanna, Gilbert Ylva, Illman Julia, Lunabba Johan, Vehviläinen Iivo (2011). “The role of the insurance industry in environmental policy in the Nordic countries”, Nordic Innovation publication 2011:02.
 • Ahvenharju Sanna (toim.) (2011) Sääntelyn ympäristöinnovaatiovaikutukset. Ympäristöministeriön raportteja 5/2011. 
 • Ahvenharju, S., Halonen, M. & Rinne, P. (2010) Analysis of the status of implementation of the Baltic Sea Action Plan for WWF. Gaia Consulting Oy.
 • Hjelt, M., Pursula, T., Vehviläinen, I., Ahvenharju, S., Hietala, H. & Kämäräinen, V. (2010) Edelläkävijämarkkina-aloite ja innovaatiotoiminta, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 54/2010.
 • Ahvenharju S., Syrjänen M., Nikula J., Vanhanen J. (2008) Tehokas ilmastopolitiikka Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 18/2008.
 • Ahvenharju, S. & Pathan, A. (2008). “Innovaatioita tukevat julkiset hankinnat – esimerkkejä eri sektoreilta. Ympäristösektorin vihreät hankinnat. Energian hankinta ja energiansäästö”. In: Halme, K. & Kotilainen, M. (2008). Innovatiiviset julkiset hankinnat. Tekes Review 225/2008.
 • Hjelt, Ahvenharju, Halonen & Syrjänen (2005) Policy Integration: The Case of Sustainable Development in Finland, Chapter 8 in OECD report Governance of Innovation Systems, Volume 3: Case Studies in Cross-sectoral Policy. Proceedings of the MONIT project.
 • Ahvenharju, S. (ed.) (2004) Operationalising Sustainable Transport and Mobility: The System Diagram and Indicators. Deliverable 3 of SUstainable Mobility, policy Measures and Assessment (SUMMA) project funded by European Commission DG TREN. 
 • Bickel, P. (ed.) (2003) Setting the Context for Defining Sustainable Transport and Mobility. Deliverable 2 of SUstainable Mobility, policy Measures and Assessment (SUMMA) project funded by European Commission DG TREN.
 • Hiltunen, J., Ahvenharju, S., Eskelinen, S., Vanhanen J., Hjelt, M. & Luoma, P. (2003) Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa. Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa. Tekes.
 • Ahvenharju, S. (ed.),(2001) Good Practice Review, Local Agenda 21: Invest in Your City. Union of the Baltic Cities.
 • Ahvenharju, S. (1997) Keke ja kaverit. Osallistuminen ja paikallinen agenda 21 - opas. Suomen Kuntaliitto.
 • Ahvenharju, S. (1997) Täältä kestävyyteen, paikallisagendaopas. Suomen Kuntaliitto.
 • Ahvenharju, S. (1996) Learning New Skills, Finnish Municipalities Towards Sustainability – 21 case studies. The Association of Finnish Local Authorities and the Ministry of Environment, Finland.

 

  

Asiasana:
Tagit:
 

 Tutkimus: