in English
 
 
Sari Puustinen

sari-puustinen.jpgErikoistutkija
TkT, VTM 

Kestävän kehityksen koulutusohjelman (KEKO) koordinaattori

sari.puustinen(a)utu.fi
puh. 050 309 7959

 

  

 

Työskentelen erikoistutkijana Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Toimin myös Turun yliopiston Kestävän kehityksen koulutusohjelman (KEKO) koordinaattorina vuodesta 2017 alkaen. 

Olen yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun (urban planning) tutkija ja perehtynyt myös laajasti kaupunkitutkimukseen (urban studies) eri näkökulmista.  2016–2017 olin rakentamassa Turku Complex Systems Institutea ja vedin sen Future Cities and Communities -tutkimusohjelmaa. 

Tämän hetkiset tutkimusintressini liittyvät kestävän kehityksen ja ennakoinnin (anticipation) työkalujen integrointiin kaupunkien strategiseen suunnitteluun.

Olen tutkinut yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua eri näkökulmista; sekä järjestelmätasolla että yksittäisten teemojen kautta. Tutkimuskohteitani ovat sekä olleet muun muassa strateginen suunnittelu kaupunkiseuduilla, maankäyttö- ja rakennuslain sekä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän toimivuus, kommunikatiivinen suunnittelu, osallistuminen, maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet, kaavoittajien ammattikunta ja sen kehitys Suomessa, yleisen edun käsitteen muutokset maankäytön suunnittelussa, uusmanagerialisen kuntakulttuurin vaikutukset maankäytön suunnitteluun, turvallisuuslähtöinen suunnittelu ja rikosten ennaltaehkäisy asuinalueilla sekä yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja elinympäristön laatu. Lisäksi olen tutkinut muun muassa kuntaliitoksia kaupunkiseuduilla sekä kaupunkiseutuproblematiikkaa.

Olen tehnyt myös asumiseen, rakentamiseen ja asuntopolitiikkaan liittyvää tutkimusta ja kehittämistyötä. 

Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri (HY 1996; viestintä, sosiologia, ympäristöpolitiikka) ja tekniikan tohtori (TKK 2006, yhdyskuntasuunnittelu). Vuonna 2010 työskentelin vierailevana tutkijana Politecnico di Milanossa, Italiassa.

Olen julkaissut lukuisia vertaisarvioituja artikkeleita, monografioita ja tutkimusraportteja. Opetan ja luennoin useissa yliopistoissa. Konsultoin kaupunkeja, organisaatioita ja yrityksiä kestävän kehityksen, ennakoinnin, kaupunkisuunnittelun aloilla.

Olen Suomen Kestävän kehityksen toimikunnan varajäsen kaudella 2016–2019 sekä kansallisen Rikoksentorjuntaneuvoston varajäsen sekä Rikoksentorjuntaneuvoston tutkimusjaoston jäsen kaudella 2015–2018.

 

 

 
Asiasana:
Tagit:
Keke-Vast_banner-220px.jpg