in English
 
 
Tuomas Kuhmonen

tuomas-kuhmonen.jpgTutkimusjohtaja
KTT, MMM, agronomi
Dosentti (Itä-Suomen yliopisto, maaseutututkimus)

tuomas.kuhmonen(a)utu.fi
Puh. 050 5911 959

- etätyössä-

 

 

Keskeisimmät asiantuntijuusalueet:

 • Strategiset valinnat yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnan tasolla
 • Yrittäjyys, riski ja epävarmuus, innovaatiot
 • Evoluutioajattelu talouden ja organisaatioiden muutoksesta
 • Maaseudun ja alueiden tulevaisuus
 • Elinkeino-, yrittäjyys-, alue-, maaseutu- ja maatalouspolitiikka
 • Kehittämisstrategiat, -ohjelmat ja -hankkeet
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
 • Tieteenfilosofia

Esimerkkejä asiantuntijatehtävistä

 • Keski-Suomen maaseutualueiden AMO- ja KOKO-ohjelmien ohjausryhmien varapuheenjohtaja 2006–2010
 • Muutoksen Suomi -työryhmän jäsen 2008 (SITRA)
 • EU:n luonnonhaittakorvausjärjestelmän (LFA) arviointi 2005–2006, arviointiryhmän ja sen sisäisen asiantuntijaryhmän jäsen (EU:n komissio)
 • Keski-Suomen maaseutustrategia 2030 (Keski-Suomen liitto 2005)
 • Maatalouden tulevaisuusskenaariot (MTK 2004–05)
 • Maa- ja metsätalousministerin asettama selvitysmies 2003 (MTT:n tutkimusasemaverkoston kehittäminen)
 • Unkarin, Liettuan, Viron ja Romanian keskushallinnon ja elinkeinoelämän konsultointi EU:n liittymisjärjestelyistä ja politiikoista 1996–1999
 • Maatalouden kansallisen tukijärjestelmän suunnittelu 1994 (MMM, valtioneuvosto)
 • Ulkoministerin henkilökohtainen avustaja Suomen EU-neuvottelujen loppuvaiheessa Brysselissä 25.2.–1.3.1994 (UM)
 • Suomen EU-jäsenyyden valmisteluun liittyviä asiantuntijatehtäviä ja työryhmäjäsenyyksiä 1992–1995 (MMM, VM)

Esimerkkejä julkaisuista

 • Kuhmonen, Tuomas – Kuhmonen, Irene & Luoto, Liisa. 2016. How do rural areas profile in the futures dreams by the Finnish Youth? Journal of Rural Studies 44 (April), 89–100.​
 • Kuhmonen, T. 2012. Maatilayritysten strategiat ja innovaatiot. Tutu-julkaisuja 1/2012. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. Turku.
 • Kuhmonen, T. 2010. Maaseudun uudistuminen ja yrittäjyys – tutkimusmetodologisia pohdintoja. Maaseudun uusi aika 18 (2), 59-63.
 • Kuhmonen, T. 2010. Ajatuksia yrittäjyyden tutkimusmetodologiasta. Teoksessa Karjalainen, K., Solankallio, T. & Kauko-Valli, S. (toim.) Yrittäjän ystävänä – Professori Hannu Niittykangas 60 vuotta. Julkaisuja 179. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta. Jyväskylä, 80-91.
 • Kuhmonen, T., Keränen, R., Kytölä, L., Pyykkönen, P., Arovuori, K., Huuskonen, I.,  Mustonen, V., Ponnikas, J., Salo, H., Pesonen, H.-L. 2010. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 väliarviointi. Suomen Aluetutkimus FAR. Sonkajärvi.
 • Kuhmonen, T. & Niittykangas, H. 2008. Maaseudun tulevaisuus - ajattelun käsikirja. Maahenki Oy, Helsinki.
 • Kuhmonen, T. 2008. Inhimillinen pääoma ja yrittäjyys – esimerkkinä maatilayritysten uuden liiketoiminnan käynnistäminen. Julkaisuja 171/2008. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta. Jyväskylä.
 • Kuhmonen, T. 2006. Keski-Suomen maaseutustrategia. Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen TE-keskus. Jyväskylä.
 • Esposti, R., Godeschalk, F. E., Kuhmonen, T., Post, J. H., Sotte, F. & Terluin, I. J. 2000. Statistical Analysis of Employment Growth in Rural Regions of the EU, 1980-1995. In Post, J. & Terluin, I. (eds.) Employment Dynamics in Rural Europe. CABI Publishing. Wallingford, Oxon, 39-58.
 • Kuhmonen, T. 2000. Syrjäseutuvähennys - tutkimus verotuksen käyttömahdollisuuksista syrjäisen maaseudun työllisyyden ja asutuksen ylläpitämisessä. Maaseudun tulevaisuusselvityksiä 8. Fin-Auguuri Oy. Vesanto.
 • Kuhmonen, T. 1998. Suomen maaseudun kehitys ja kuva vuonna 2020. Maaseudun tulevaisuusselvityksiä 3. Fin-Auguuri Oy. Vesanto.
 • Kuhmonen, T. 1997. Suomen maaseudun elinvoimaisuus ja sen säilyttäminen. Tutkimusraportteja 2. Fin-Auguuri Oy. Vesanto.
 • Kuhmonen, T. 1991. The consequences of the EC agricultural policy for Scandinavian agriculture - A Trade Approach. Onderzoekverslag 76. Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO, The Hague.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Projektit ja tutkimusryhmät:

 

Novel Protein Sources for Food Security (ScenoProt), Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto: 2016–2018

Nuorten yrittäjyyspolut maaseudulla (NUPO), Maa- ja metsätalousministeriö: 2018–2019

Suomen kotieläintuotannon tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset (KOTIETU), maa- ja metsätalousministeriö sekä alan yritykset ja järjestöt: 2018–2021

 

Aiemmin toteutettuja hankkeita:
 

Pirkanmaan nuorten tulevaisuuskuvat ja osallisuus maaseudun kehittämistyössä (TULOS), Pirkanmaan ELY-keskus & Euroopan maaseuturahasto: 2017

Paikallisen ruuan tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset (PARTY), Maa- ja metsätalousministeriö: 2015–2016

Maaseudun uudistuminen (MASU),
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ja MTK:n säätiö: 2011–2014

Nuorten maaseutu: Nuorten tulevaisuuskuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana (NUTTU), Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma: 2013–2014

Maaseudun uudistuminen, MASU (2011–2014)

Kuntien hankinnat (KUHA),
Kuntaliitto: 2012–2013

Maatilayritysten strategiat ja innovaatiot (2012)