Hiuskortisoliosatutkimus
Yhtenä FinnBrain-tutkimuksen osatutkimuksena mitataan hiusnäytteen avulla elimistön pitkäaikaista kortisolitasoa. Kortisoli varastoituu hiukseen sen kasvaessa, jolloin hiusnäytteestä voidaan analysoida edeltävien kuukausien aikaista kortisolitasoa (1cm hiusta vastaa noin 1kk ajanjaksoa). Kortisoli on ihmisen stressinsäätelyjärjestelmän (HPA-akseli) tärkein vaikuttava hormoni. Tutkimusolettamuksena on, että raskauden kulku ja raskaudenaikaiset olosuhteet vaikuttavat elimistön kortisolitasoon. Tiedetään, että raskausajan olosuhteilla voi olla monenlaisia vaikutuksia syntyvän lapsen kehitykseen ja tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko hiusnäytteen kortisolipitoisuuden avulla ennustaa näitä vaikutuksia. Tutkimuksessa mitataan myös lasten hiuskortisolipitoisuuksia, joiden tasoa verrataan heidän äitiensä raskaudenaikaisiin hiuskortisolipitoisuuksiin sekä muista osatutkimuksista saataviin tietoihin lapsen kehityksestä.

Hiuskortisoliosatutkimuksessa raskausajan hiusnäytteitä on kerätty äideiltä raskausviikolla 24 tutkimuskäynnin yhteydessä sekä synnytysvuodeosastolla 1-3 päivää synnytyksen jälkeen. Raskausviikolla 24 on kerätty myös puolisoiden hiusnäytteitä samalla tutkimuskäynnillä. Osalta vanhemmista kerätään hiusnäyte myös lapsen ollessa 1 v ja 2,5 v ikäinen. Lasten hiusnäytteitä kerätään 2,5 v iässä kehitysneuropsykologisen osatutkimuksen tutkimuskäynnin yhteydessä. Hiusnäytteiden kortisolipitoisuus analysoidaan tutkimusyhteistyönä Portugalissa.

Lisätietoja: LL, väitöskirjatutkija  Paula Mustonen, pmmust@utu.fi
Senioritutkija: LT, dosentti Linnea Karlsson, linnea.karlsson@utu.fi
Asiasana:
Tagit: