Kielen- ja puheenkehityksen osatutkimus
Biologisten, kognitiivisten ja sosiaalisten edellytysten lisäksi ei täysin tiedetä, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat lapsen varhaiseen kielen- ja puheenkehitykseen. Tässä osatutkimuksessa tutkitaan erilaisia lasten kielen- ja puheenkehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Vanhemmilta kerätään kyselylomakkeilla tietoa lapsen kielen- ja puheenkehityksestä lapsen ollessa 14 kuukauden ja 30 kuukauden ikäinen. Suomenkielisille perheille lähetetään suomenkielinen ja ruotsinkielisille perheille ruotsinkielinen lomake. Kaksikielisille (suomi-ruotsi) perheille lomake lähetetään molemmilla kielillä. Toivomuksena on, että kumpikin vanhempi täyttää lomakkeen sillä kielellä, jota käyttää lapsen kanssa.
 
Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita sekä lapseen liittyvistä kielen- ja puheenkehitykseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, kuten lapsen temperamentin osuudesta, mutta myös erilaisten ympäristötekijöiden vaikutuksesta tähän kehitykseen.

Lisätietoa tutkimuksesta:
Dosentti Pirkko Rautakoski, pirkko.rautakoski@abo.fi
Professori Elina Mainela-Arnold, elina.mainela-arnold@utu.fi
FM, väitöskirjatutkija Denise Ollas, denise.ollas@abo.fi


Dosentti Linnea Karlsson, linhaa@utu.fi
FT, PsM, tutkijatohtori Saara Nolvi, saanol@utu.fi
Asiasana:
Tagit: