Stressinsäätely
Lapsen stressinsäätelyjärjestelmän eli hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuori-akselin (HPA-akseli) toimintaa tutkitaan 2,5 kk, 6 kk ja 14 kk iässä. HPA-akseli erittää aktivoituessaan lisämunuaiskuorelta kortisolia verenkiertoon, mutta kortisolipitoisuuksia voidaan mitata kivuttomasti myös syljestä. HPA-akseli aktivoituu haastavissa tilanteissa (fyysinen rasitus, stressi), jolloin kortisoli edistää kehon ja mielen valppautta ja jaksamista. HPA-akselin aktiivisuudella on myös oma vuorokausirytminsä eli kortisolitasot ovat aamulla korkeimmillaan ja yöllä matalimmillaan. Tämä rytmi kehittyy ihmisellä ensimmäisen elinvuoden aikana. Kortisolitasoissa on myös suurta yksilöiden välistä vaihtelua ja sen merkitystä terveyteen ja sairastuvuuteen tutkitaan aktiivisesti. Lasten HPA-akselin toiminnan kehittymisestä on vielä kuitenkin niukasti tietoa. FinnBrainissa tutkimuksen tarkoituksena on seurata HPA-akselin toiminnan kehittymistä lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana ja tutkia raskaudenaikaisten olosuhteiden vaikutuksia siihen. Lisäksi HPA-akselin toiminnan yhteyttä mm. lapsen aivojen rakenteeseen, temperamenttiin, suolistomikrobiston koostumukseen ja infektioalttiuteen tutkitaan yhdessä muiden FinnBrain-osatutkimusten kanssa.
Kortisolisylkinäytteitä otetaan lapsilta lasten lääkärikäyntien ja infektiohoitajan käyntien yhteydessä, jolloin lievänä stressitekijänä toimii lääkärin tekemä tutkimus sekä veri- ja nenänielunäytteenotot muita FinnBrain-tutkimuksia varten. Lapsilta otetaan viisi kortisolisylkinäytettä kortisolivasteen määrittämiseksi: juuri ennen lastenlääkärin tai infektiohoitajan vastaanottoa ja 0, 15, 25, 35 minuutin kuluttua vastaanoton ja muiden näytteenottojen jälkeen. Näytteiden perusteella määritetään lapsen kortisolin perustaso, HPA-akselin reaktiivisuus eli kortisolivasteen suuruus ja nopeus stressille sekä palautumisvaiheen kesto. Osatutkimus päättyi 3 kk ikäisiltä helmikuussa 2016, 6 kk ikäisiltä toukokuussa 2016 ja 14 kk ikäpisteellä tammikuussa 2017. Tutkimuskäyntejä tehtiin yhteensä 900 vuosien 2012-2017 aikana.
Tutkija
FM Susanna Kortesluoma, sukort@utu.fi
Asiasana:
Tagit: