in English
 
 
Humanistisen tiedekunnan koulutustarjonta

Tutkintoon johtavat koulutukset

Humanistisessa tiedekunnassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin ja/tai filosofian maisterin tutkinnon usealla eri koulutusalalla. Ohesta löydät linkit humanistisen tiedekunnan tutkintoon johtavien koulutusten kuvauksiin Opintopolku-palvelussa.

Humanistisessa tiedekunnassa opiskeltavat pääaineet:
 • Arkeologia (hakukohde: arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia)
 • Englannin kieli
 • Espanja
 • Folkloristiikka (hakukohde: folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede)
 • Fonetiikka
 • Italia
 • Kansatiede (hakukohde: folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede)
 • Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri
  • Kreikkalainen filologia
  • Latinalainen filologia
 • Kotimainen kirjallisuus (hakukohde: kirjallisuustieteet)
 • Kulttuurihistoria (hakukohde: arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia)
 • Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma (Pori)
 • Mediatutkimus (hakukohde: mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria)
 • Musiikkitiede (hakukohde: mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria)
 • Pohjoismaiset kielet
 • Ranska
 • Saksan kieli
 • Suomen historia (hakukohde: arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia)
 • Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
 • Taidehistoria (hakukohde: mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria)
 • Uskontotiede (hakukohde: folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede)
 • Yleinen historia (hakukohde: arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia)
 • Yleinen kirjallisuustiede (hakukohde: kirjallisuustieteet)

Humanistisen tiedekunnan maisteriohjelmat:

 • Master's Degree Programme in Gender Studies
 • Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma 

Lisäksi humanistisessa tiedekunnassa voi suorittaa filosofian tohtorin tieteellisen jatkotutkinnon.

Huomaathan myös sivun oikean laidan linkin opetussuunnitelmiin ja opinto-oppaaseen, joista löydät tarkempaa tietoa mm. koulutuksien sisällöistä ja opiskelumenetelmistä.

Voit myös tutustua humanistisen tiedekunnan oppiaineiden omiin verkkosivuihin, jotka löydät tiedekuntamme Yksiköt-sivulta.

Sivuaineopinnot ja erilliset opinnot

Sivuaineopinnot on tarkoitettu Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille ja erilliset opinnot myös muille kuin Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille.

Lisätietoa sivuaineopinnoista löydät täältä:
Sivuaineopinnot humanistisessa tiedekunnassa

Lisätietoa erillisistä opinnoista puolestaan löydät täältä:
Erilliset opinnot humanistisessa tiedekunnassa

 

Asiasana:
Tagit: