in English
 
 
Ohjaus

Ohjaus on on tohtorikoulutuksen ydin. Tohtorikoulutettavilla on oikeus ohjaukseen, joka vie väitöstutkimusta eteenpäin ja samalla tukee itsenäiseksi tutkijaksi kasvamista. 

Tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien perustamisen myötä ohjauksesta on tullut laajemmin koko yliopiston laadukkaan koulutustoiminnan osa. Ohjausta voidaan suunnitella ja sen käytännöistä voidaan sopia. Ohjausvastuuta on hyvä jakaa ja ohjaajia on nykyään usein kaksi, joskus sitäkin suurempi ryhmä.

Humanistisella tiedekunnalla on ohjaussuositus, johon sekä ohjaajien että ohjattavien on hyvä perehtyä ennen ohjaussuhteen aloittamista.

Ohjauksesta on hyvä sopia ja tehdä ohjaussuunnitelma kirjallisena. Suunnitelmaa on tarkoitus päivittää säännöllisesti väitöstutkimuksen, opintojen ja ohjauksen edetessä. Tiedekunnalla on ohjaussuunnitelmamalli jonka pohjalle suunnitelma on helppo tehdä.

Asiasana:
Tagit: