in English
 
 
Datantallennus- ja julkaisukäytännöt
​Lähde: Wikimedia Commons, Ainsley Seago

Tiedekunnan linjaukset

Strategiassaan vuosille 2016-20 tiedekunta on linjannut datantallennus- ja julkaisukäytäntöihin liittyen seuraavasti:

"Edistämme tutkimusaineistojen ja julkaisujen avoimuutta suosimalla open access -julkaisemista sekä kokoamalla tutkimusinfrastruktuurin yhteen portaaliin."

"Tiedekunta tukee avoimen tieteen toimintamallien mukaista tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaisemista. Lisäksi huolehdimme tutkimuseettisten periaatteiden noudattamisesta ja kerättyjen aineistojen asianmukaisesta arkistoinnista.​"

Tutkimusdatan tallentaminen ja pitkäaikaissäilytys

Kun tutkimusdataa on syntynyt siinä määrin, että se muodostaa selkeän kokonaisuuden, on aika pohtia datan pitkäaikaissäilytystä ja saattamista avoimesti muiden tutkijoiden käytettäväksi. Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva Tietoarkisto on luontevin kansallinen tallennuspaikka humanistisessa tutkimuksessa syntyneelle aineistolle. ​Tieteenalakohtaisista säilytyspaikoista FIN-CLARIN huolehtii kieliaineiston tallentamisesta. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen affilioituvat henkilöt voivat tallentaa aineistonsa laitoksen arkistoon.

Julkaisukäytännöt: tieteelliset julkaisut ja opinnäytteet

Open access -julkaiseminen

Turun yliopistossa tuotettujen tieteellisten julkaisujen tulee olla avoimesti saatavilla mikäli kustantajan ehdot tämän mahdollistavat. 

Open access -julkaiseminen tarkoittaa sitä, että julkaisu on sähköisesti ja maksutta kaikkien vapaasti luettavissa. Tutkimustulosten avoimeen julkaisemiseen on kaksi päätapaa:

1) Rinnakkaistallentaminen (nk. vihreä tie)
Artikkelin rinnakkaistallentaminen TY:n omaan tutkimustietojärjestelmään on yksi mahdollisuus julkaisujen avaamiseen. Kirjasto huolehtii rinnakkaistallenteen lupien tarkastuksesta, eli riittää, että julkaisu tallennetaan tutkimustietojärjestelmään tai lähetetään PDF-formaatissa kirjastoon. Omia julkaisuja voi tallentaa myös internetin open access- sivustoille (esim. ResearchGate, Academia.edu​​​). Tutkimustietojärjestelmän ohjeistuksen mukaan yleensä viimeisimmän lehteen lähetetyn version voi julkaista tutkimustietojärjestelmässä. Lehtien rinnakkaistallennustiedot löytyvät melko kattavasti SHERPA/RoMEO -palvelusta ja kustantajien kotisivuilta.

2) Open access -julkaisusarjassa julkaiseminen (nk. kultainen tie)
Open access -sarjassa artikkelin julkaisemisesta peritään kirjoittajamaksu, mutta julkaisu on kaikkien luettavissa suoraan julkaisusarjan tietokannasta. Hybridimallia, jossa julkaisija perii sekä tilausmaksun että julkaisumaksun, ei suositella.​

Opinnäytteiden (pro gradut ja väitöskirjat) ja kirjojen julkaiseminen

Ohjeet tähän aiheeseen ja open access -julkaisemiseen liittyen löytyvät allaolevasta linkistä.


 ​​​​Avoimen tieteen ResearchGuide löytyy täältä.
Asiasana:
Tagit: