in English
 
 
Tutkimus

Humanistisessa tiedekunnassa tutkimusta tehdään laitoksissa ja oppiaineissa. Tiedekunnan piirissä on käynnissä lukuisia rahoitettuja tutkimushankkeita. Sen lisäksi on yksittäisten Akatemiatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia projekteja.

Turun yliopiston ihmistieteiden tutkijakollegiumin (TIAS) tutkijoista osa toimii humanististen aineiden yhteydessä.

Tiedekunnassa on tutkimuskeskuksia, jotka järjestevät työpajoja ja seminaareja. Tärkeä osa tiedekunnan tutkimusympäristöä ovat oppiaineiden tutkimusseminaarit, kesäkoulut ja vuosiseminaarit, jotka sekä tohtorikoulutettavien että muun tutkijakunnan kokoontumispaikkoja. 

Asiasana:
Tagit:
 

 Ajankohtaista