in English
 
 
Tutkimushankkeet

​Vuosien 2016–2020 strategiassa tiedekunta sitoutuu aktiivisesti kehittämään yliopiston strategian mukaisia vahvuuksia (digitaaliset tulevaisuudet; kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos; lapset, nuoret ja oppiminen; meri ja merenkulku) sekä tiedekunnan muita vahvuuksia tekemällä tieteidenvälistä yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa oppiaine-, laitos- ja tiedekuntarajat ylittäen.

 

​Hankkeet

Citizen Mindscapes: Detecting Social, Emotional and National Dynamics in Social Media

Social_Network_Analysis_Visualization.jpgProfessori Jaakko Suominen

Hanke tuo yhteen tutkijoita yhteiskuntatieteistä, digitaalisen kulttuurin tutkimuksesta, hyvinvointisosiologiasta, kieliteknologiasta ja tilastollisesta data-analyysistä kehittämään uusia tapoja tarkastella sosiaalista ja poliittista vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa.

 

Profiling Premodern Authors

Rilla_charter_of_Ivan_Shishman.jpgProfessori Marjo Kaartinen

Hanke hyödyntää ja kehittää uusia tietokoneavusteisia tekijäntunnistuksen menetelmiä. Turun yliopiston kulttuurihistorian ja IT-laitoksen yhteishankkeessa tunnistetaan ja profiloidaan anonyymejä kirjoittajia tai kirjoittajaryhmiä antiikin ja keskiajan teksteistä.

 

 

Computational History and the Transformation of Public Discourse in Finland

Kilauea_Volcano_Eruption_Newspaper_Page.jpgProfessori Hannu Salmi

Projekti tutkii julkisen keskustelun muutosta Euroopassa ja Suomessa 1640 – 1910 sekä suomalaista tiedontuotantoa osana eurooppalaista kehitystä. Projekti käyttää lähteinään digitoituja historiallisia sanomalehtiä ja kirjastoluetteloita.

 

Ajankulun kielioppia: Tutkimushanke Ajan ja tavan konstruointi (Construal of Manner and Time, COMET)

clock-64265_960_720.jpgProfessori Tuomas Huumo

Tutkimus kohdistuu erilaisiin tapoihin kuvata ajassa tapahtuvaa metaforista liikettä. Hankkeeseen kuuluu sekä ns. autonomista kielitiedettä edustavia tutkimuksia että psykolingvistista testausta ja kielen ja ihmisen huomiojärjestelmän multimodaalisia yhteyksiä tarkastelevaa tutkimusta.

 

balls-25638_960_720.jpgProfessori Jaakko Suominen 
Hanke tutkii ja kehittää hybridistä ja sosiaalista pelaamista. Lisäksi hanke tarjoaa ratkaisumalleja sosiaalisen pelattavuuden hyödyntämiseen esineiden internetin yhteydessä.
 
balls-34543.jpgProfessori Lea Rojola 
Sotkuiset maailmat -tutkimushankkeen tavoitteena on käsitteellistää uudella tavalla maailman ja taiteen välisiä suhteita liikkumalla pois sellaisilta ihmiskeskeisen ajattelun alueilta, jotka ovat osasyynä moniin aikamme ympäristöä ja luontoa koskeviin ongelmiin.
 
balls-345434353.jpgProfessori Marja-Liisa Honkasalo 
Kuuden tutkimusryhmän ARTSEQUAL-tutkimushankkeessa taiteen perinteistä asemaa Suomessa tulkitaan uudelleen siten, että taide ymmärretään kaikille tasapuolisesti kuuluvana peruspalveluna, joka edistää laaja-alaisesti hyvinvointia.
 
balls-34543435353453.jpgProfessori Taina Syrjämaa 
Tutkimushankkeen ”Turku 1812–1917: Valtiollisen historian marginaalista kansainvälisen talous- ja kulttuurielämän aktiiviseksi toimijaksi” tavoitteena on tehdä ensimmäistä kertaa nykyaikaiseen historiantutkimukseen perustuva kokonaistulkinta 1800-luvun turkulaisista kulttuurin ja talouden toimijoista.
 
6841685445_afd8b7d454_b4535.jpgProfessori Hannu Salmi
Hanke tutkii sanomalehtien tekstidataa louhimalla kulttuurisen tartunnan eri muotoja 1800-luvun alun Euroopassa. Tämän jälkeen hanke keskittyy viraaleiden ideoiden, representaatioiden ja ilmiöiden kulttuurihistoriaan.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Asiasana:
Tagit:
 

 Muut tutkimushankkeet (A...Ö)

 

 

 

 

 Tutkimustulokset