in English
 
 
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
​​


Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhdessä tarjoamat maisteriopinnot luovat laaja-alaisen kuvan arkistoalan ja asiakirjahallinnan kehityksestä, teorioista ja käytännön työstä. Opinnoissa yhdistyvät teoreettinen yliopistokoulutus sekä asiantuntijakoulutus ja niissä kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden  työelämävalmiuksiin. Monipuolisuutta opintosisältöihin tuovat esimerkiksi  informaatioteknologiaan ja lainsäädäntöön keskittyvät jaksot sekä 6 kk mittainen työharjoittelu.

Maisteriopinnot ovat kaksikieliset ja humanistisesti suuntautuneet opinnot, jotka tarjoavat eväitä niin arkistoalan töihin kuin tutkijan urallekin. Opinnot tuottavat valmiudet toimia historiallisissa ja kulttuuriperintöä säilyttävissä arkistoissa sekä jokapäiväisessä organisaatioiden asianhallinnassa. Sekä paperinen että digitaalinen arkistomaailma tulevat tutuiksi.

Maisteriopinoissa on kuusi pääainetta: kansatiede, folkloristiikka ja Suomen historia Turun yliopistossa sekä nordisk folkloristik, nordisk etnologi ja nordisk historia Åbo Akademissa. Maisteriopinnot suorittaneet valmistuvat filosofian maistereiksi (120 op) pääaineestaan.

Maisteriopintojen haku järjestetään joka toinen vuosi.
​​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: