in English
 
 
Kansatieteen opinnäytteet

Kansatieteen tohtorin väitöskirjat

Veikko Anttila, Järvenlaskuyhtiöt Suomessa. Kansatieteellinen tutkimus. 1967. 360 s.
 
Outi Tuomi-Nikula, Keskipohjalaisen kalastajan vuosi: Keski-Pohjanmaan suomenkielisen rannikon ammattimaisen kalastuksen ja hylkeenpyynnin muuttuminen 1800- ja 1900-luvulla. 1982. 392 s.
 
Virpi Nurmi, Lasinvalmistajat ja lasinvalmistus Suomessa 1900-luvun alkupuolella. 1989. 186 s.
 
Marjut Anttonen, Etnopolitiikkaa Ruijassa. Suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla. 1999. 521 s.
 
Eero Sappinen, Arkielämän murros 1960- ja 1970-luvuilla. Tutkimus suomalaisen työväestön elämäntavoista ja niiden paikallisista Raumalaisista piirteistä. 2000. 509 s.
 
Helena Ruotsala, Muuttuvat palkiset. Elo, työ ja ympäristö Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuosina 1930-1995. 2002. 472 s.
 
Katriina Siivonen, Saaristoidentiteetit merkkien virtoina: varsinaissuomalainen arki ja aluekehitystyö globalisaation murroksessa. 2008. 408 s.
 
Raimo Päiviö, Mikä tappoi seprakaupan? Suomalaisten ja virolaisten harjoittamasta vaihto- eli seprakaupasta, sen hiipumisesta 1800-luvun lopulta ensimmäiseen maailmansotaan ja sen loppumisesta 1920- ja 1930-luvuilla. 2009. 490 s. Väitöskirja löytyy painetun version lisäksi myös Turun yliopiston sähköisestä julkaisusarjasta pdf-tiedostona.
 
Markku Aukia, Lapset olkoot ihmisiksi. Suomen talonpoikaiskotien hiljainen kasvatus. Kansatieteellinen tutkimus. 2010. 281 s. Väitöskirja löytyy Turun yliopiston sähköisestä julkaisusarjasta pdf-tiedostona.
 
Hanneleena Hieta, Mukautuva museo. Kolmen eurooppalaisen kansanelämänmuseon muutostarina 1970-luvulta 2000-luvun alkuun. 2010. 276 s. Väitöskirja löytyy Turun yliopiston sähköisestä julkaisusarjasta pdf-tiedostona.
 
Martti Puhakka, Rukoile ja työtä tee. Onni Puhakan kehitys innovaattorista oman tien kulkijaksi. 2011. 340 s. Väitöskirja löytyy painetun version lisäksi myös Turun yliopiston sähköisestä julkaisusarjasta pdf-tiedostona.
 
Sirpa Wahlqvist, Sydämellä rakennetut seililaivat. Sotakorvauskuunareiden rakentaminen ja rakentajat F.W. Hollming Oy:n telakalla Raumalla 1945–1952. 2012. 347 s. Väitöskirja löytyy Turun yliopiston sähköisestä julkaisusarjasta pdf-tiedostona.
 
Riitta Koskinen, Kartanot ja virkatalot Turun kaupunginarkkitehti Christian Friedrich Schröderin tuotannossa. 2012. 445 s.

Karri Kiiskinen, Bordering with culture(s): Europeanization and cultural agency at the external border of the European Union. 2013. 288 s. Väitöskirja löytyy Turun yliopiston sähköisestä julkaisusarjasta pdf-tiedostona (ilman artikkeliosiota).
 

 

Kansatieteen lisensiaatin tutkielmat

405 Veikko Anttila , Suomen kotiseutututkimus 1920-luvulle saakka ja sen suhde kansanperinteen keruuseen ja tutkimukseen. 1964. 232 s.
 
517 J. Eenilä , Suomen metsätyö ja metsätyöläiset 1880-1928. Kansatieteellinen tutkimus. 1967. 286 s.
 
591 Greta Liikanen , Pietarin vaikutus kannakselaiseen elämänkenttään Suomen itsenäistymisen aikaan asti. 1965, 242 s. ja liitteet.
 
1097 Virpi Nurmi , Lasinvalmistajat Suomessa 1900-luvun alkupuoliskolla. Etnologinen tutkimus. 1977, 258 s., liitteitä ja valokuvia.
 
1217 Markku Aukia , Suomenkielisen maaseudun lasten kulttuurinoppimisjärjestelmästä n.1890-1940. Ensimmäinen oppimiskausi, ruokailutapojen ja työnteon oppiminen. 1979, 318 s. ja liitteitä.
 
1218 Pekka Leimu , Pennalismi ja initiaatio suomalaisessa sotilaselämässä ennen itsenäisyyden aikaa. 1979, 243 s.
 
1344 Outi Tuomi-Nikula , Keski-Pohjanmaan suomenkielisen rannikon merikalastus 1800-ja 1900-luvulla. 1981, 282 s. ja liitteitä.
 
1466 Eero Sappinen , Pohjois-Pohjanmaan maaseutupappiloiden rakennukset 1690-luvulla. 1982, 281 s. Pohjois-Pohjanmaan maaseutupappiloiden 1690-luvun rovastintarkastusten rakennusinventaariot ja niiden tulkinnat. Liiteosa 48 s.
 
1574 Helena Honka-Hallila , Tiutinen - Kotkan esikaupunki 1900-1943. Kansatieteellinen tutkimus esikaupunkiyhdyskunnan muodostumisesta, sen asukkaista, heidän toimeentulostaan ja elämänmiljööstään. 1985, 230 s. ja liitteitä.
 
1855 Jyrki Antikainen , Ivolaiset Loviisassa. -Tutkimus muuttajan sopeutumisesta ja ydinvoimalan yrityskulttuurista. 1989, 183 s., 15 liites.
 
1867 Jarmo Grönros , Laivanrakentaja 1938-1988, työ- ja tuotantoprosessin muutos Wärtsilän Turun telakalla. 1992, 223 s.
 
1904 Markku Teinonen , Maaseudulta kaupunkiin - piirteitä perheen sopeutumisesta kaupungin resurssien käytön näkökulmasta. Esimerkki 1800-luvun Turusta. 1993, 258 s.
 
1949 Timo J. Virtanen , Läheinen, kaukainen toiseus. Kaupunkikansatieteellisen tutkimustavan tarkastelua. 1995. 277 s.
 
2482 Sirpa Wahlqvist , Koivistolaiset sotakorvauskuunareiden rakentajina. Talonpoikaisen laivanrakennuksen muutos puulaivojen sarjavalmistukseksi F.W. Holming Oy:n telakalla Raumalla 1945-1952. 2005.
 
2489 Hanneleena Savolainen , Museo pustalla. Tapaustutkimus kansatieteellisestä museotoiminnasta Unkarissa. 216 s., 1 liites. 2005.
 
 

Kansatieteen pro gradu- ja laudaturtyöt

1960-luku

341 Rauno Malviniemi , Keskiajan lopun kosinta-, kihlajais- ja häätavat Tallinnassa raadin antamien ylellisyysrajoitusten valossa. 1962. 74 s.

421 Hertta Saarikivi , Littoisten Verkatehtaan työntekijäin elämää ja oloja vv. 1880-1920. 1964. 191 s.

464 Jouko Tallimäki , Matin päivät suomalaisessa kansanperinteessä. 1965. 87 s.

489 Juhani Merilahti , Pyhäjärven (Tl.) kalastus ja kalastajat vuosisadan vaihteesta 1960-luvulle. 1966. 81 s. ja 9 liitettä.

490 Liisa Ranne , Turkulaiset vaskisepät 1800-luvulla. 1966. 219 s. ja liitteitä.

563 Virpi Nurmi , Suomen lasitehtaan työntekijöiden työstä ja elämänoloista 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella. 1968, 126 s. ja liitteet.

564 Ulla Käpynen , Turun ompelijoiden työstä ja oloista vuosisadanvaihteen tienoilla. 1968, 62 s. ja liitteet.

589 Outi Koskiahde , Naisten vaatetus Raisiossa 1834-1850. 1966, 182 s. ja liitteet.

590 Toivo Tikkanen , Satakunnan rannikon kalastuksesta ja kalastajista. 1968, 274 s. ja liitteet.
 
1970-luku

657 Elmi Huuhtanen , Tervakosken paperitehtaan työläisten elämää vuosina 1881-1920. I tekstiosa 274 s. ja 13 s. liitteitä, II valokuva-ja liiteosa 89 valokuvaa ja 41 s. liitteitä. 1970.

684 Sinikka Pohjola , Länsisuomalaisen häätalon koristelu. 1971, 114 s.

685 Tuula Leimu , Hauhon Hyömäen kyläyhteisö 1900-luvulla. 1971, 116 s. ja liitteitä.

686 Markku Aukia , Turun sataman lastaus- ja purkaustyöntekijöistä 1800-luvun lopulta 1940-luvulle. 1971, 167 s. ja liitteitä.

724 Risto Laine , Rautavältin, rautapiikkiäkeen ja kolmioäkeen leviämisestä Turun seudulla 1830-1880. Kansatieteellinen innovaatiotutkimus. 1972, 113 s.

725 Maija Grönholm , Työläisasunnot ja niiden sisustus Turussa n. vv 1880 - 1920. 1972, 121 s., liitteitä, piirroksia ja valokuvia.

743 Pekka Leimu , Liikennereitit ja niiden käyttö Paltamossa v. 1800-1970. 1972, 155 s., karttoja ja valokuvia.

775 Riitta Sihvonen , Huonekalut ja huoneiden sisustus Raisiossa 1800-luvun ensi puoliskolla. 1972, 91 s.

783 Eira Karppinen , Työ ja asuminen Inkeroisissa 1872 - 1939. 1972, 149 s., 22 liitettä, karttoja ja valokuvia.

820 Matleena Tornberg , Aura ja äes Varsinais-Suomessa esiteollisen ajan lopulla (n. 1780 - 1810) ja niiden historiallinen tausta. 1973, 93 s.

821 Jukka Luoto , Inkerinmaan rakennuksista. 1973, 126 s.

848 Eero Sappinen , Friitalan nahkatehtaan työntekijöiden työstä ja elinoloista vuosina 1892 - 1939. 1973, 169 s.

849 Marita Immonen , Juuri-, paju- ja pärekorien valmistus Suomessa. 1974, 103 s.

850 Marja Kopola , Huonekalut ja sisustusesineistö eteläisessä Varsinais-Suomessa peruluetteloiden valossa vuosina 1820 - 1860. 1974, 53 s. ja liitteitä.

887 Henri Nordberg , Verlan ruukkiyhdyskunta 1882-1964 (Jaala, Valkeala). Kansatieteellinen tutkimus puuhioke- ja pahvitehtaan työtekijöiden työ- ja elämänoloista. 1974, 202 s.

912 Reino Pekkanen , Rautatieläiset ammattiryhmänä Suomessa n. 1900-1940. 1974, 84s. ja liitteitä.

913 Tuulikki Haanpää , Merikarvian kirkonkylä 1900-luvulla. 1975, 117 s. ja liitteitä.

925 Markku Onttonen , Draamallisia leikkejä Karjalan kannaksen kansanomaisessa jouluperinteessä. 1975, 343 s.

945 Matti Liukkonen , Mikkelin postikonttorin henkilökunnan työstä ja työoloista. 1976, 109 s. ja liitteitä.

946 Raimo Päiviö , Kotkan ja sen ympäristön sahatyöläisten asunnot v. 1870-1920. 1976, 84 s.

947 Anneli Sorvoja , Porin kauppatori vuosina 1900-1940. 1976, 186 s.

952 Kaarina Peura , Vuodevaatteista Varsinais-Suomen maaseudulla v. 1920-1950. 1969, 106 s. ja liitteitä.

953 Marja Salkoranta , John Barkerin puuvillatehtaan työntekijöiden työ- ja asunto-olosuhteista 1900-1940 (Turku). 1976, 128 s. ja liitteitä.

993 Kaarina Katiskoski , Ruumislauta ja arkku Suomen maaseudun kansanomaisessa hautauskäytännössä 1870-1930. 1976, 107 s. ja liitteitä.

1047 Martti Puhakka , Maanviljelyksen muuttuminen Liperissä 1880-1941. 1977, 137 s.

1072 Paula Munne , Nokian kumitehtaan työntekijöiden työstä ja työoloista vuosina 1905-1945. 1977, 105 s. ja liitteitä.

1095 Mathias Aho , Ab Stockfors Oy:n puuhiomoyhteisön työ- ja asumisoloista Pyhtäällä vuosien 1902-1950 välisenä aikana. 1977, 148 s., 5 liites.

1096 Päivi Hovi , Työ, asunnot ja vapaa-aika Kemira Oy:n Harjavallan tehtailla. 1978, 103 s. ja liitteitä.

1098 Rauni Säisä , Kaupunkikulttuurin vaikutus asumiseen Iisalmen maalaiskunnassa 1900-1940. 1978, 101 s. ja liitteitä.

1099 Raija Heikkonen , Orimattiman Heinämaan pitsinnypläys. 1978, 88 s.

1132 Raili Huopainen , Sorsakosken tehdasyhteisö. Hienotaetehtaan työväen työ- ja elinoloista. 1978, 149 s. ja liitteitä.

1183 Irma Savolainen , Turkulaiset valokuvaajat vuoteen 1918. 1979, 232 s., liitteitä ja valokuvia.

1184 Juhani Holopainen , Musta ja valkoinen rippipuku Suomessa. 1979, 81 s. ja liitteitä.

1185 Irma Aalto , Suomalainen arkiruoka vuonna 1973. 1979, 64 s. ja karttoja.

1186 Jarmo Grönros , Kaurissalon kalastajat Kustavissa. 1979, 149 s. ja liitteitä.

1187 Tellervo Majaniemi , Maamiesseurojen vaikutus Alavuden maatalouden kehittymiseen vuosina 1900-1940. 1979, 95 s. ja liitteitä.

1188 Helena Haapalainen , Asunnot ja asuminen Raahessa 1900-luvulla. 1979, 134 s., liitteitä ja valokuvia.

1980-luku

1216 Veli-Pekka Isomäki , Elämää Takakirveellä. Turkulainen omakotialue paikallisen omakotiyhdistyksen jäsenistön valossa. 1980, 156 s., 32 liitesivua ja 26 valokuvaa.

1241 Matti Mattila , Radanrakentajasta rakennusmestariksi - ammattikunnan kehityshistoriallinen tarkastelu aikatasossa 1900-1940. 1980, 139 s. ja liitteitä.

1242 Helena Honka-Hallila , Maaseudun paikallismuseotoiminta Suomessa 1900-1978. Kappale kansatieteen harrastuksen historiaa. 1980, 98 s. ja liitteitä.

1243 Päivi Mäkelä , Maalaiskylästä asemanseuduksi. Vehmaan Vinkkilä noin 1890-1939. 1980, 125 s. ja liitteitä

1244 Ulla Särkilahti , Murrosvaihe Suomen joulutavoissa. Joulukuusi, joululahjat ja joulu-ukko Suomessa. 1980, 139 s. ja valokuvia.

1245 Kirsi-Marja Siltavuori-Illmer , Ihmiskontaktit kaupunkiyhteisössä - Tutkielma kahdesta kaupunginosasta Raahessa vuonna 1976. 1980, 134 s. ja liitteitä.

1291 Ulla Kallberg , Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915. 1980, 173 s. ja liitteitä.

1292 Timo Yliaho , Maatalouden muuttuminen Raisiossa 1880-1940. 1981, 237 s., 5 liitesivua ja 20 valokuvaa.

1293 Salme Kotivuori , Juuan Nunnanlahden vuolukivityöstä ja kyläelämästä. 1981, 201 s., 5 liitesivua ja 125 valokuvaa.

1364 Leena Lappalainen-Lilja , Kiurujärven rannoilta mainariksi Minnesotaan. Erään amerikansiirtolaisen akkulturaatio. 1981, 133 s. ja 222 liitesivua.

1365 Leena-Maija Halinen , Vihkiminen, nimenanto ja kaste Jäppilässä 1870-1910. 1981, 73 s.

1366 Leena Mäkipää , Lauritsalan sahan työväen työ- ja asunto-oloista n. v. 1916-1956. 1982, 105 s., 38 valokuvaa ja liitteitä.

1383 Lotta Mattila-Lahtinen , Tivoliyhteisö Sariola, erään ammattiryhmän rakenne ja toiminta vuosina 1888-1978. 1982, 129 s. ja liitteitä.

1396 Mariella Haavisto , Pieksämäkeläisten vuodenkulku vuosina 1926-1939 Pieksämäen Sanomien valossa. 1982, 140 s. ja liitteitä.

1397 Aino Karvonen-Mäkelä , Kastekäytäntö Kurussa 1880-1900. 1982, 131 s. ja liitteitä.

1398 Leena Kurronen , Ruokolahden Härskiän saari 1890-luvulta 1920-luvulle. 1982, 92 s. ja liitteitä.

1399 Tuula Kuusisalo , Käkisalmen tapakulttuuria 1920-1939 Käkisalmen Sanomien heijastamana. 1982, 108 s. ja liite.

1400 Marja-Liisa Vilppo , Nokian työväenasutus ennen toista maailmansotaa. 1982, 236 s. ja liitteitä.

1401 Hanna Mäkelä , Turun porvarikotien asuinhuoneet ja niiden kalustus 1880-1900. 1983, 150 s. ja liitteitä.

1402 Irmeli Vesala-Puska , Turkulaiset vaatturit vuosina 1920-1970. 1982, 151 s. ja liitteitä.

1403 Mervi Soilamo-Malmi , Sortavalan tapakulttuuri 1882-1905 sanomalehtiaineiston valossa. 1982, 322 s. ja liitteitä.

1404 Päivi Loimaala, Sahatyöväen työ- ja elämänoloista Vartsalan, Harvaluodon ja Hakkenpään piensahoilla. 1983, 228 s. ja liitteitä.

1405 Paula Leinonen , Asunnot ja asuminen Tampereen Amurissa 1869-1949. 1982, 138 s. ja liitteitä.

1406 Esko Nummelin , Rautatie ja maalaiskylä 1900-1965. 1983, 111 s., liitteitä ja valokuvia.

1407 Anneli Suominen , Palkollisten pestaus ja muutto Suomessa v. 1865-1922. 1983, 218 s.

1408 Jukka Vehmas , Laitilan torvisoittokunnat ennen toista maailmansotaa. 1983, 153 s., valokuvia ja liitteitä.

1409 Jaakko Kateisto , Savenvalanta Suomen maaseudulla 1920-1960. 1983, 123 s.

1465 Timo Juhani Virtanen , Porin V kaupunginosan väestö ja fyysinen asuinympäristö 1979. 1982, 127 s. ja liitteitä.

1467 Leena Rautavuori , Vanha Rauma, kortteli 43. 1850-1980. Rakennukset, asukkaat ja asuminen. 1983, 211 s., valokuvia ja liitteitä.

1468 Asmo Kärkkäinen , Sosiaalinen kontaktikenttä Porin V kaupunginosassa v. 1979. Ruokakuntien lähikontaktit ja harrastukset. 1982, 142 s. ja liitteitä.

1469 Lassi Saressalo , Talvadaksen kylän etno-historiallinen kehitys. Etnologinen tutkimus tenonsaamelaisen kylän elinkeinomuutoksesta. 1982, 186 s. ja liitteitä.

1470 Markku Teinonen , Porilainen perhe 1881-1931. 1984, 154 s. ja liitteitä.

1505 Anu Asola , Ruskon asuinrakennuskanta vuodelta 1921. Tutkimus asuinrakennusten ja asumisen muuttumisesta vuosisadan alusta 1980-luvulle. 1984, 172 s., valokuvia ja liitteitä.

1506 Maija-Leena Hongisto , Turun leipurit vuosina 1920-1950. 1984, 87 s., valokuvia.

1508 Ulla Lähteenmäki , Ruokatalouden muuttuminen Savon ja Pohjois-Karjalan maaseudulla n. 1880-1940. 1985, 165 s. ja liitteitä.

1530 Merja Kokkonen , Torikauppaa Lappeenrannassa vuosina 1930-1970. 1985, 85 s.

1546 Paula Grönlund , Siirtoväen kulttuurinen sopeutuminen Satakuntaan - esimerkkinä hiitolalaiset Porin seudulla. 1985, 98 s. ja liitteitä.

1573 Taru Heikkinen, Piikkiön asemanseudun synty (n. 1889-1934). 1985, 155 s. ja liitteitä.

1578 Eija-Leena Mattila , Lapsi ja leikkikalu. Tutkimus 9-10-vuotiaiden paimiolaislasten leikkikaluista 1984-1985. 1985, 140 s. ja liitteitä.

1579 Leena Hilpinen , Suomen teollisuustyöläisten tulokastavat 1890-luvulta 1980-luvulle ammattiryhmäinitaation osana. 1985, 185 s. ja liitteitä.

1580 Maija Mikkonen , Yhdistykset Raision kansanelämässä 1900-luvulla. 1985, 190 s. ja liitteitä.

1581 Hilkka Rantala , Suomalainen merimies valtameripurjehtijoilla 1890-1930-luvuilla. 1985, 88 s. ja liitteitä.

1582 Pirkko Hakala-Metsänkylä , Turun siirtolapuutarhayhteisöt vuosina 1934-1980. 1985, 143 s. ja liitteitä.

1583 Esa Laukkanen , Hevosrahdinajo Reisjärvellä 1910-luvun alusta 1930-luvun puoliväliin. 1985, 152 s. ja liitteitä.

1584 Tapani Mehtonen , Veturimiehen ammattikuva n. 1920-1960. 1985, 211 s. ja liitteitä.

1597 Marja Ekdahl , Merkkipäivien julkisista viettotavoista Sortavalassa vuosina 1919-1939. 1986, 170 s.

1598 Mette Junnelius , Elinolosuhteet ja terveys; Piirilääkäreiden vuosikertomukset 1857-1870. 1986, 122 s. ja liitteitä.

1599 Johanna Viitaharju , Mäkituvista omakotialueeksi - Kotkan Popinniemen rakennettu miljöö 1900-luvulla. 1986, 205 s. ja liitteitä.

1600 Virpi Viertola , Oulun Kuusiluoto. Asuminen ja naapurikontaktit 1900-luvun alussa. 1986, 162 s. ja liitteitä.

1626 Marianne Lukala , Arbetarkvinnor och kvinnoarbete i Dalsbruk på 1920- och 1970-talen. 1986, 157 s. (Åbo Akademi).

1652 Tiina Kaila , Vuotuisjuhlien julkiset viettotavat Tampereella vuosina 1885-1900 sanomalehtien valossa. 1986, 227 s.

1653 Reijo Tepsa , Maalaiskirjeenkantaja. Tutkimus maalaiskirjeenkantajien / postinjakajien työ- ja elämänoloista vuosina 1930-1980. 1986, 123 s. ja liitteitä.

1654 Arja Hyvönen , Maasepän paja. 1986, 188 s.

1655 Raakel Henttonen , Paikallislehti elämän ja paikallisen kulttuurin ilmentäjänä vuosina 1964-1984 Janakkalassa ja Rengossa. 1986, 208 s. ja liitteitä.

1673 Antti Mäkinen , Yksityisten kapearaiteisten rautateiden henkilökunta ja työelämä 1930-luvulta liikenteen lakkauttamiseen. 1987, 91 s. ja liitteitä.

1687 Tuula Ivonen , Fazerin makeis- ja keksitehdas sekä sen työntekijät v. 1935-n. 1970. 1987, 108 s. ja liitteitä.

1688 Hannu Lähde , Mikkelin Emola n. 1865-1960. Alue, väestö, rakennukset, asunnot ja asuminen. 1987, 140 s. ja liitteitä.

1689 Marita Kykyri , Viimeinen matka osana suomenkielisen luterilaisen maaseutuväestön hautajaiskäytäntöä v. 1860-1930. 1987, 156 s. ja liitteitä.

1690 Kirsi Javanainen , Vuotuisjuhlien julkiset viettotavat Turussa vuosina 1895-1914. 1987, 203 s.

1691 Outi Kokkonen , Rauman karjalaiset - karjalaisen kulttuurin sopeutuminen Raumalla. 1987, 168 s., liitteitä ja valokuvia.

1692 Leena Tiilikainen , Utsjokilaakson karjanhoitajat. Maatalous saamelaisessa elinkeinokokonaisuudessa 1930-luvulta 1980-luvulle. 1988, 122 s. ja liitteitä.

1693 Sirkku Pihlman , Hautojen sijoittelu ja yhteiskunnalliset luokittelut, esimerkkinä kaksi Varsinais-Suomen pitäjää 1800-luvulla. 1988, 87 s. ja liite.

1694 Pertti Itkonen , Savolaista rautatieläiselämää. 1988, 215 s. ja liitteitä.

1695 Hilkka Oksala , Talvadaksen yhteydet ulkomaailmaan noin vuosina 1900-1950. 1988, liitteitä, 17 valokuvaa ja 15 karttaa.

1696 Liisa Nummelin , Maatalous kaupungissa - Maanviljelys ja karjanhoito Porin kaupungissa 1880-luvulta 1940-luvun lopulle. 1988, 165 s. ja liitteitä.

1697 Pirjo Suutari , Yhdessäolosta etujen valvojaksi. Omakotiyhdistystoiminnan muuttuminen Lahden Koiskalan-Myllypohjan omakotiyhdistyksessä vuosina 1948-1984. 1988, 128 s.

1698 Jukka Sipilä , Ihmiselämän merkkipäivät Kotkan Puistolassa 1924-1984. 1988, 146 s., liitteitä ja valokuvia.

1699 Heikki Ohvo , Henkilöstöorganisaatio Saimaan matkustajahöyrylaivoissa 1900-luvulla. 1988, 160 s.

1738 Riitta Sipilä , Juupajoen Korkeakoskella sijaitsevan kenkätehtaan työntekijöiden työstä ja elinoloista vuodesta 1898 1940-luvulle. 1989, 163 s., liitteitä ja valokuvia.

1739 Päivi Nordberg , Antrealaisen kylän aineellinen kulttuuri 1930-luvun lopulla. 1989, 93 s. ja liitteitä.

1760 Margareta Naski-Multanen , Satamatyö. Tutkimus yhden ammattiryhmän työstä ja elinoloista Kotkassa 1920- ja 1930-luvulla. 1989, 133 s.

1761 Leena Tokila-Koskinen , Hautajaiset Porissa 1900-luvulla. 1989, 108 s., liitteitä ja valokuvia.

1762 Levi Fagerström , Karjakunta/OK-Liha Oy 1948-1985. Organisaatiot, ammattiryhmät ja hierarkia. 1989, 138 s. ja liitteitä.

1763 Helena Ruotsala , Elämäntavasta ammatiksi - poronhoito Kittilän Kyrön paliskunnassa 1930-luvulta nykypäivään. 1989, 182 s., liitteitä.

1764 Minna Heljala , Rauman pohjoisen saariston kalastustilat - asuinympäristö ja elinkeinot 1900-1960. 1989, 191 s., liitteitä.

1765 Hilkka Tampio , Vainajien muistaminen hautausmaalla hautajaisten jälkeen. Kansanomainen perinne Kuhmon Vartiuksen Lapinniemen vienalais-ortodoksisella hautausmaalla vuosina 1924-1988. 1989, 175 s., liitteitä.

1990-luku

1774 Eija Sjöblom , Avioliiton solmiminen Paraisilla vuosina 1880-1925. 1990, 104 s., 2 liitettä.

1775 Jari Hakkarainen , Suomenkielisenä Loviisaan, muuttajan akkulturaatio kaksikielisessä kaupungissa 1900-luvulla. 1990, 121 s., liitteitä.

1776 Anna-Maija Kolehmainen-Niskakoski , Lasten kotikasvatus 1920- ja 1930- luvulla. Kotiliesi-lehden kasvatusihanteet ja käytännön neuvot. 1990, 156 s., liitteitä.

1783 Sari Kanervo , Enkulturaatio ja lasten kotikasvatus kaupungissa n. 1970-1989, esimerkkinä Loviisa. 1990, 111 s., liitteitä.

1784 Riitta Uotila , Hautajaispidot ja niiden muuttuminen Suomen maaseudulla n. 1870-1940. 1991, 181 s., 67 liites.

1824 Jyrki Antikainen , Henkikirja kansatieteessä - Esimerkki väestölähteiden käytöstä kansatieteellisessä tutkimuksessa. 1990, 58 s.

1825 Päivi Viherkoski , Kulkuvälineet 1800-luvun Turussa. 1991, 78 s., 56 liites.

1826 Ulla Willberg , Turkulaisten perhejuhlien vietosta, rituaaleista ja merkityksistä nykyaikana. 1991, 168 s., 2 liites.

1827 Päivi Siikaniemi , Siirtokarjalaiset Hollolassa. 1991, 106 s., 12 liites.

1828 Sari Pursiainen , Lohjalaisten kulkuvälineet 1800-luvulta vuoteen 1925. 1991, 129 s., 5 liites.

1829 Liisa Eskelinen , Vuotuisjuhlien julkiset viettotavat Joensuussa vuosien 1890-1914 välisenä aikana sanomalehdistön valossa. 1991, 115 s., 5 liitettä

1830 Risto Hakomäki , Karkkilan Högforsin tehtaan työväenasunnot ja asuminen 1820-1939. 1991, 160 s.

1831 Maarit Talamo-Kemiläinen , Raunistulan rakennuskulttuuri 1890-1980. 1991, 175 s., 39 liites.

1832 Anna Toivanen , Ympäristö ja elämäntapa. Arjen ympäristötietoisuus elämänstrategioiden muovaajana - esimerkkinä Loviisan seudun ympäristöaktivistit. 1991, 156 s., 12 liites.

1833 Sirkka-Liisa Sihvonen , Killinkosken nauhatehtaan työntekijöiden työstä ja työoloista sekä niiden muuttumisesta 1900-1980. 1991, 97 s., 20 liites.

1834 Leena Sivula , Turun Ratapihankadun alueen asunnot 1976-1977. 1991, 125 s., 15 liites.

1835 Paula Salonen , Vapaa-ajan kulttuurin muutos Askaisten kunnassa. 1991, 108 s., 19 liites.

1836 Päivi Lappalainen , Laukkavuori, turkulainen lähiö. Tutkimus lähiöstä yhtenä asukkaidensa toimintakenttänä. 1991, 172 s., 7 liites.

1837 Harri Palin , Kankaanpään Niinisalo 1900-luvulla - kylätaajaman fyysisen ja sosiaalisen rakenteen tarkastelua. 1991, 170 s., 21 liites.

1838 Marja Hartola , Varsinais-Suomen ruokakulttuuri 1950-luvulla ja sen elvyttäminen Kuralan Kylämäessä. 1992, 180 s., 10 liites.

1839 Päivi Taipale-Heikkilä , Hän on poissa. Kuolinilmoitukset Turun Sanomissa vuosina 1905-1985. 1992, 246 s., 53 liites.

1840 Liisa Kosunen , Perinneruokien asema nyky-yhteisössä vuosikymmenien 1980 ja 1990 taitteessa. Tutkimus pohjoissavolaisesta Leppävirran kunnasta. 1992, 102 s., 5 liites.

1841 Pia Kantola , Kuvakudos Suomessa - Taustaa ja lähtökohtia suomalaisen kuvakudoksen alkuvaiheista. 1992, 103 s.

1842 Minna Väättänen , Perheruokailu nykyaikana. Tutkimus ruokailusta ja sen merkityksistä Loviisassa 1989-1990. 1992, 121 s., 6 liites.

1860 Eeva-Liisa Kauppinen , Suvi Saimaalla - Huvilakulttuuria ja kesänviettoa Savonlinnan seudulla 1800-luvun lopulta vuoteen 1939. 1992, 196 s., 7 liites., 29 valokuvaa.

1861 Riitta Heinonen , Rauhalan kaupunginosa Loviisassa - arkielämää 1990-luvun taitteessa. 1992, 87 s., 7 liites.

1862 Juha Kaarle , Ryssänlimppua, ripaskaa ja vallankumousta - venäläiset sotilaat Turussa 1901-1917. 1992, 80 s., 5 liites.

1863 Riikka Kaisti , Turun vanhan hautausmaan perustaminen, laajennukset ja hautamuistomerkit 1800-luvulla. 1992, 109 s., 75 liites.

1864 Liisa Saarinen , Punainen tupa ja aravalaina -Asumisen arkea ja unelmia salolaisissa perheissä 1940-luvulta 1990-luvulle suomalaisen ja salolaisen asumisen historian kautta tarkasteltuna. 1992, 94 s., 9 liites.

1865 Katriina Siivonen , Ihmisten ulkoasujen viestit ja niiden tulkinta stereotyyppisten ihmiskuvien avulla. 1992, 96 s., 12 liites.

1866 Saija Sillanpää , Vapaa-ajan ruokakäyttäytymisestä Turussa 1990-luvun alussa. 1992, 117 s., 1 liites.

1879 Kaija Kiiveri-Hakkarainen , Asuinrakentamisen muutos maaseudulla II maailmansodan jälkeen. Esimerkkinä Maskun Kurittula. 1992, 109 s., 1 liites.

1880 Leena Hietala , Riisivainioilta perunamaahan. Indokiinalaisen ja suomalaisen kulttuurin kohtaaminen ruokakulttuurin näkökulmasta tarkasteltuna. 1992, 107 s., 1 liites.

1881 Mari Jalava , Kesä huvilalla - Huvilakulttuuria Uudessakaupungissa 1800-luvun puolivälistä 1930-luvulle. 1993, 129 s., 6 liites.

1882 Kirsi Strengell , Talkootyön muuttuminen talvi- ja jatkosodan vaikutuksesta. Esimerkkinä Kuopion kaupunki ja maalaiskunta. 1993, 110 s., 13 liites.

1883 Ulla Vartiainen , Ruukkilaisen elämänkaari. Ilomantsin Möhkön rautaruukin luterilainen väestö ja työväen sosiaaliset olot v. 1850-1908. 1993, 179 s., 11 liites.

1884 Jaana Simonen , Olkainhame ja päähine. Karjalaisen ortodoksinaisen uskonnon ja identiteetin tunnukset. 1993, 84 s., 18 liites.

1902 Eliisa Hyvönen , Näkökulmia avainsymboleihin. Henkilöautosta sosiokulttuurisessa kontekstissa. 1993, 115 s., 4 liites.

1903 Pirkko Madetoja , Matkamuisto julkisena ja yksityisenä symbolina. Näkökulmia erään esinetyypin merkitykseen. 1993, 146 s., 4 liites.

1905 Heikki Saarinen , Siirtokarjalaisen kotiseutu. Uusikirkkolaisten kotiseudun kokeminen ja kotiseutuidentiteettiin vaikuttavat tekijät. 1994, 153 s., 13 liites.

1906 Sanna Kupila , Hirvensalo, saari kaupungin osana. Asutuksen ja miljöön muutostutkimus Turun Hirvensalossa. 1994, 99 s., 13 liites.

1907 Elina Pursimo , Elämää luonnon ja yhteiskunnan ehdoilla - Monitoimitalous Velkuan saaristokunnassa 1900-luvun alusta vuosisadan jälkipuoliskolle. 1994, 136 s.

1908 Tuulikki Kiilo , Tämä maailma ja Leineperin pruuki. Kullaan Leineperin rautaruukki ja sen väestö 1771-1902. 1994, 142 s.

1909 Tapio Laaksonen , Yhteissaunominen Suomessa. 1994, 106 s., 15 liites.

1936 Eeva Rantamo , Maaseudun joulu Varsinais-Suomessa ja Itä-Holsteinissa 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Vertaileva tutkimus joulukauden tavoista ja niiden yhteisöllisestä merkityksestä. 1994, 107 s., 11 liites.

1937 Outi Liedes , Avioituminen Loviisassa vuosina 1960-1990 - Kansatieteellinen tutkimus. 1994, 179 s., 35 liites.

1938 Kirsi Hänninen , Maakuntamuseon perusnäyttely kulttuurin viestintäsysteeminä - esimerkkinä Pohjois-Pohjanmaan museo. 1994, 150 s., 14 liites.

1939 Marjaana Orkoneva , Pyhä kansallispuku - kansallispuvun merkitys käyttäjälleen. 1994, 97 s., 12 liites.

1940 Leila Issakainen , Joensuun Työväenyhdistyksen iltamat vuosina 1930-1970. 1994, 74 s.

1941 Ulla Kinnunen , Aravalainalla oma koti - Asuinalueen muodostuminen Joensuun Kanervalaan 1950-luvulla. 1994, 104 s., 2 liites.

1942 Juhani Ruohonen , Postiaseman- ja postipysäkinhoitajat. Tutkimus maaseudun postihoitajien ammattikuvasta vuosina 1920-1980. 1994, 233 s., 5 liites.

1943 Pirjo Vähäkoski , Nykypäivän kaupunkisuutari - Suutarin ammatti Turussa 1900-luvun alussa. 1994, 94 s., 14 liites.

1944 Sari Tauriainen , Etninen liikunta ja minä, liikunnalla itseä etsimässä. 1994, 108 s., 8 liites.

1945 Terhi Kettunen , Puu-Nurmes 1876-1992. Tutkimus kodeista ja arkipäivän elämästä. 1994, 114 s., 6 liites.

1946 Sirkka Haapoja , Luonnonmukainen maatalous Varsinais-Suomessa 1990-luvun alussa. 1994, 153 s., 5 liites.

1947 Rauno Lahtinen , Kahviloiden Turku - turkulainen kahvilakulttuuri vuosisadan alussa. 1995, 94 s., 5 liites.

1948 Merja Tuovinen , Vanhemmat kulttuurinrakentajina. Lasten kotikasvatuksesta Turussa vuosina 1960-1994. 1995, 120 s., 4 liites.

1950 Katariina Heikkilä , Leikkuupuimuri - esimerkki koneistumisen vaikutuksista maanviljelyyn Varsinais-Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. 1995, 103 s., 1 liites.

1951 Teija Norvanto , "Martat maailmalla" - Marttaliiton kehitysyhteistyö Sambian Itäisessä maakunnassa vuosina 1988-1992. 1995, 144 s., 5 liites.

1952 Taina Rantala , Kaipolan tehdasyhdyskunta 1952-1991. Tehdasyhdyskunnan pysyvyys ja muuttuminen tila-käsitteen kautta nähtynä. 1995, 161 s., 14 liites.

1973 Teija Rauws, Kalenteri- ja vuosittaiset merkkipäivät Joensuussa vuosien 1920 - 1940 välisenä aikana sanomalehtien valossa. 1995, 112 s., 3 liites.

1974 Mari Kotka , Kalevalakorut suomalaisuuden symbolina. 1995, 98 s., 7 liites.

1975 Tommi Kuutsa , Valurin työplassilta konekaavaamoon. Työprosessin mekanisointi ja rationalisointi Karkkilan Höfgorsin tehtaan valimossa 1900 - 1950-luvuilla. 1995, 126 s.

1976 Hanneleena Savolainen , Kohtauspaikkana kesäkylä. Kulttuurien kohtaaminen, kansallisuuden esittäminen ja monikulttuurinen kokemus kansainvälisellä lastenleirillä. 1996, 143 s., 5 liites.

1977 Mervi Siltanen , Palkkatyöntekijöiden elämänstrategiat - paperityöntekijäperheet Mäntässä. 1996, 99 s., 2 liites.

1978 Päivi Mikola , Juhlamenyy, strukturalistinen tutkimus 1800-luvun lopun turkulaisista ruokalistoista. 1996, 114 s., 20 liites.

1979 Johanna Lehto-Vahtera , Sauvon Kirkonkylän rakennuskanta 1920-30 -luvuilla: Rakennusten identiteetti ja keskinäinen hierarkia. 1995, 102 s., 4 liites.

1980 Terhi Ojanen , Naisten työpanos maataloustöissä vuosien 1939 - 45 aikana lounaishämäläisessä kylässä. 1996, 92 s., 13 liites.

1981 Ulla Leino , Turun etniset ravintolat. 1996, 96 s.

1982 Elina Puosi , Puoskareita ja pirunpaskaa. Perinteisestä kansanomaisesta kotieläinten kansanparannuksesta Sydän-Satakunnassa. 1996, 101 s., 5 liites.

1983 Pirkko Malinen , Sosiaaliset verkostot ja paluumuuttajien integraatio. Inkerisuomalaiset Turussa 1990-luvun alussa. 1996, 153 s., 19 liites.

1984 Terhi Lehtonen , Tuutarista Turkuun. Kansatieteellinen tulkinta Turkuun asettuneen inkerinsuomalaisen elämän tiestä. 1996, 116 s., 7 kuvas., 6 liites.

1985 Katri Suikki-Honkanen , Los Pacos - suomalaiskylä Espanjassa. 1996, 151 s., 8 liites.

2003 Hannele Autio , Suomalaisuuden symbolit integraatiokeskustelussa. Vuoden 1994 Ilkan sekä Helsingin Sanomien mielipidekirjoitusten hahmottama suomalaisuus. 1996, 109 s.

2004 Sami Männistö , Maunu-piispasta Barbara Witfootiin - Turun tuomiokirkko hautapaikkana. 1996, 122 s., 4 liites.

2005 Merja Kärkkäinen , Saabeja hihnalta. Tutkimus Uudenkaupungin autotehtaan kulttuurisesta muutoksesta vuosina 1969 - 1990. 1997, 97 s., 1 liites.

2024 Anu Toivonen , Tapakulttuurin muutos ja merkitys. Kansatieteellinen tutkimus Toksovan ja Turun seutujen inkerinsuomalaisista. 1997, 114 s. 5 liites.

2025 Paula Steiner , Pöydän kattaminen habituksen ilmentäjänä. Tutkimus pöydänkattamisesineistön yhteisöllisistä merkityksistä. 1997, 160 s., 61 liites.

2027 Riina Kaisto , "Äiti, anna mulle tittiä". Imetys ja äidinmaito suomalaisessa kulttuurissa vuosien 1914 ja 1997 aineistojen valossa. 1998, 198 s., 8 liites.

2028 Sari Kaarto-Nurmeksela , "Ei nuukuus oo kurjuutta. Se on hyvinvoinnin perusta." - Kansatieteellinen tutkimus nuukuudesta laihialaisuuden manifestoijana. 1998. 166 s., liitesivuja.

2029 Minna Heikkinen , Uiva paratiisin suljettu arki. Turun linjan ruotsinlaivojen baarimestarit merellä ja maissa. 1999, 120 s., liitesivuja.

2030 Pasi Rouvinen , Fyysisen ja sosiaalisen ympäristön vaikutus vanhuksien hyvinvointiin. Tapaustutkimus Kuusankoskelta v. 1998. 1999, 102 s., liitesivuja.

2057 Outi Fingerroos , Valon aika Paimiossa. Sähkö mikro- ja makrotason yhteisöllisyyden ja elämäntavan kentässä ennen 1960-luvun loppua. 1999, 153 s., liitesivuja.

2058 Suvi Kaljunen , Kielletty kansa. Inkerinsuomalaisen kulttuurisen muutoksia stalininajan Neuvostoliitossa 1926-1953 - Sorron ja diktatuurin tarkastelua kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. 1999, 78 s., liitesivu.

2059 Satu Kava , Kansanpuvusta maakuntapuvuksi. Satakuntalaisen naisen ja miehen maakuntapuku. 1999, 69 s., liitesivut.

2060 Satu Siponen , Viideltä saunaan. Kylpijöitä Helsingin yleisissä saunoissa. 1999, 96 s., liitesivut + valokuvaliitteet.

2061 Hannele Kinnula , Kotoisin Suomesta, kotona Itävallassa. Suomalaissyntyiset naiset Itävallassa. 1999, 69 s., liitesivut.

2000

2062 Satu-Miia Tuomola , Elämää Noormarkun Ruukinmäellä. Paikallisen teollisuusyhdyskunnan elinkaari 1800-luvun alusta nykypäivään. 2000, 171 s., 11 liites.

2063 Anu Forss , Lehmänpolvesta chili con carneen. Mitä keittokirja kertoo yhteiskunnan muutoksista 1900-luvun Suomessa? 2000, 83 s.

2064 Meri Lintu , Nuori keräilijä. 2000, 112 s., 13 liites.

2065 Eija-Maarit Ojala , Itsellisen naisen toiseus familistisessa yhteisössä. Subjektiuden valtausta marginaalista. 2000, 98 s., 1 liites.

2066 Satu Jaatinen , Sotakarttaa katsellessa. Mainonta jatkosodan aikana Suomen Kuvalehdessä ja Hakkapeliitassa. 2000, 83 s.

2067 Jussi Lehtonen , "Viettelyksen vaunu". Kulttuurianalyyttinen tutkimus suomalaisista myymäläautoista. 2000, 117 s., 17 liites.

2068 Mia Puotunen , Ryhtiä tytöt! Hymyilkää, tämä on hauskaa! Tutkielma turkulaisen naisvoimisteluohjaajan Lahja Salvianderin, elämästä ja elämäntyöstä. 2000, 137 s., 10 kuvas., 3 liites.

2069 Juhani Nurmi , Kummius ennen ja nyt. 2000, 104 s., 2 liites.

2070 Jaana Kuivalainen , Stories of Identities, Experiences of Ethnicity. The Case of Ghanaian Immigrants in Finland. 2000, 109 s., 3 liites.

2090 Johanna Tuomala , Vanhalinnan museon synty ja kehitys. Vanhalinnan museo 1950-luvulta vuoteen 1996. 2000, 79 s., 1 liites.

2001

2091 Satu Rantala , "Koko pitäjä rakennettiin sit uudestas". Maalaispitäjän teollistuminen kanta-asukkaan silmin. Harjavalta 1944-1967. 2001, 125 s., 5 liites.

2092 Marianne Hirvonen , Lavatanssit Raisiossa 1950-luvun alusta nykypäivään. 2001, 75 s., 7 liites.

2183 Monika Vestmann , Rebuilding the family farming system in post-socialist Estonia: plans and results. 2001, 99 p., 8 app.

2209 Anna Niemi , Punainen tupa meren rannalla. Suunnittelijoiden luomasta nostalgiaimagosta asumisen arkeen Merimaskun Saaristolaiskylässä. 2001, 136 s., 10 liites.

2226 Antti Vuojolainen , Neptunuksen soturit. Suomalaisten merisotilaiden initiaatiotavoista. 2001, 122 s., 14 liites.

2227 Soile Siltala , Virkana kestikievari. 2001, 77 s., 3 liites.
 
2002

2228 Mari Korpela , Kukkatapetteja ja kokolattiamattoja. Sisustus ja asuminen englantilaisuuden ilmentäjinä. 2002, 81 s., 12 liites., 16 kuvas.

2230 Sirpa Wahlqvist , Talonpoikaisesta laivanrakennuksesta sarjatuotantoon. Sotakorvauskuunareiden rakentaminen ja rakentajat F. W. Hollming Oy:n telakalla Raumalla 1945-1952. 2002, 197 s., 30 liites.

2231 Paula Silander , Hääseremonian merkityksestä suomalaisille 2000-luvun vaihteessa. 2002, 105 s., 10 liites.

2232 Ulla Clerc , Rakennusmestari Onni Touru Lounais-Suomen maanviljelysseuran rakennusneuvojana. 2002, 135 s., 13 liites.

2277 Iiris Härmä , Häät vieraalla maalla. Somalialaisten avioliittojen solmiminen Suomessa 1990-luvulla. 2002, 113 s.

2278 Ausra Neviene , Environment As a Map of Changes in Society. A Case Study of the Kaunas Hydroelectric Power Plant. 2002, 106 p., 11 enc.

2286 Iina Wahlström , "Hei sinä viehkeä". Mielikuvat ja niiden asema Internetin seuranhakupalveluissa. 2002, 89 s., 7 liites.

2287 Hannele Salenius , Rakennetun ympäristön identiteettiä etsimässä. Turkulaisen korttelin 22 fyysisen ja sosiaalisen identiteetin muutos. 2002, 109 s., 13 liites.

2003

2291 Charlotta von Essen , Yksi hevosvoima. Ratsupoliisi Suomessa. 2003, 133, 3 liites.

2292 Salla Tenkanen , Naisten arki Vehmaan kirkkoherranpappilassa vuosina 1887-1955. 2003, 74 s., 5 liites.

2293 Terhi Nurmi , Elämää huutolaisina. Elämäkerrallinen tutkimus kahden huutolaislapsen elämästä. 2003, 92 s.

2294 Karri Kiiskinen , "Puolan eksotiikkaa". Romanietnisyyden representaatio museoinstituutiossa. 2003, 100 s., 3 liites.

2295 Anna-Riikka Lavia , Yksi Rovaniemi - monta kaupunkia. 2003, 116 s., 2 liites.

2343 Anna-Kaisa Sjölund , Saksalaisten sopeutumisesta suomalaiseen kulttuuriin asumisen, perhe- ja vuotuisjuhlien sekä ruoan valossa. 2003, 76 s., 6 liites.

2344 Anu Tolonen , JuuretOn. Toisen polven ruotsinsuomalaisten kokemuksia etnisestä identiteetistään. 2003, 102 s., 2 liites.

2399 Kirsi-Marjo Kivistö , Elämä Suomessa, koti Kosovossa. Turussa asuvien Kosovon albaanien etnisen identiteetin rakentuminen sosiokulttuurisen integraation ja transnationaalien suhteiden kautta. 2003, 128 s., 10 liites.

2400 Katja Mäkelä , Sienet suomalaisessa ruokataloudessa. Sienien asema, keruu ja käyttö 1800-luvun lopusta 2000-luvun alkuun. 2003, 153 s., 7 liites.

2401 Dalia Viinikka , Halloween and All Saints and Souls Days in Lithuania: Contradictions and Perspectives. Master thesis. 2003, 74 p.

2402 Heli Mannersu-Ojansuu , Romanit päiväkodissa. Etnisen vähemmistön ja valtakulttuurin kohtaaminen. Pro gradu -tutkielma. 2003, 91 s., 2 liites.

2403 Anja Mikkola , Esittävä kansantanssi - näyttämöllä perinnettä vai perinteen muisto? Pro gradu -tutkielma. 2003, 126 s., 32 kuvas., 7 liites.

2426 Heidi Vilo , Kulttuurimaiseman osatekijät ja asukkaiden maisema. Ruotsalan kylän kulttuurimaisema ja rakennettu ympäristö 1700-luvun lopulta nykypäivään. Pro gradu -tutkielma. 2003. 130 s., 25 liites.

2427 Anu Helariutta-Koskua , Paikalliset maatalousnäyttelyt ja niiden muuttuminen Punkalaitumella 1800-luvun lopusta 1970-luvun alkuun. Pro gradu -tutkielma. 2003. 152 s., 2 liites.

2004

2452 Mikko Kero , Hurrikkaan henki ja talouden näkymätön käsi. Tutkimus vaihdantaa jäsentävästä kansanomaisesta tiedosta ennen modernisaatiota. Pro gradu -tutkielma. 2004. 132 s.

2453 Heidi Pekkala , Rotuihmisiä ja ihmisrotuja. Euroopan ulkopuolisten rotujen luonne suomalaisissa maantiedon oppikirjoissa 1880-luvulta nykypäivään. Pro gradu -tutkielma. 2004. 108 s.

2454 Miikka Kurri , Loma suomalaisella mökillä. Sotien jälkeinen vapaa-ajan asuminen kulttuurisena ilmiönä. Pro gradu -tutkielma. 2004. 140 s. + 5 liites.

2469 Mari Huhtala , Miehisiä seikkailuja tieteen nimessä. C.G. Mannerheimin ja V.K.Arsenjevin Aasian tutkimusmatkoihin perustuvien teosten representaatioita vieraista kansoista. Pro gradu -tutkielma. 2004. 127 s. 7 liites.
 
2005

2475 Sanna Lanki , Joppaus kulttuurisena ilmiönä. Matkailullinen näkökulma paikalliskulttuuriin ja sen tuotteistamiseen. Pro gradu -tutkielma. 2005. 89 s., 6 liites.

2476 Päivi Roivainen , Pappa-Tunturi -Motorisoitua nostalgiaa. Pro gradu -tutkielma. 2005. 90 s., 8 liites.

2481 Ingrida Alijosiuté , Majority and Seasonal Labourers in the Agricultural Sector. Case Study of Sauvo. Master thesis. 2005. 83 p, 6 enclosures.

2483 Katri-Agnes Motuste , Suomalainen pirtanauha. Pro gradu -tutkielma. 2005. 111 s., 13 liites.

2484 Kaija Nurmio , Merimiehen blues. Merimieselämän muutokset 1950-luvun lopulta vuoteen 2004. Pro gradu tutkielma. 2005. 123 s., 14 liites.

2485 Päivi Rornell-Rouhiainen , Oppiva työkulttuuri Oppiva Tehdas -mallissa Genencor International Oy, Hangon tehdas. Pro gradu tutkielma. 2005. 91 s., 2 liites.

2486 Kensuke Shimizu , Christmas Seasons of Turku in 2002-2004. Events, Visual Effects, Foreigners´ Views, and Comparisons among Europe, Japan and Turku. Master´s thesis. 2005. 141 p., 1 appendix.

2487 Kirsi Toivonen , Museorakennus vai museoitu rakennus. Tapaustutkimus museorakennusten restauroinnista Liedon Vanhalinnan museossa. Pro gradu -tutkielma. 2005. 122 s., 15 liites.

2488 Niina Koskihaara , Aistittu puuvene. Käsityötaidon ilmaiseminen puuveneen rakentamisessa hiljaisen tiedon ja semioottisen teorian kautta tarkasteltuina. Pro gradu -tutkielma. 2005. 114 s., 21 liites.

2501 Anita Luokkanen , Vuotuisjuhlat Kotkassa vuosina 1882-1913 sanomalehtien valossa. Pro gradu -tutkielma. 2005. 309 s., liitesivut.

2006

2502 Essi Salonen , Tuohivirsuista kierrätysromuihin. Kansantaiteen murros kohti uusia nykykansantaiteen muotoja. Pro gradu -tutkielma. 2006. 108 s., 3 liites.

2503 Marjukka Saarivuori , Kahden kulttuurin välissä. Paluumuuttotutkimus ruotsinsuomalaisista eläkeläisistä. Pro gradu -tutkielma. 2006. 143 s.

2504 Tiina Ynnilä , Piirtäminen kansatieteellisenä kenttätyömenetelmänä. Pro gradu -tutkielma. 2006. 159 s.

2505 Hanna Huhta , Jäte ja jätteenkäsittely Turun seudun kodeissa. Pro gradu -tutkielma. 2006. 114 s., 14 liites.

2506 Laura Lankinen , Elämyksiä ja armeijan korviketta. Kulttuurianalyyttinen tutkimus naisten vapaaehtoisesta maanpuolustusharjoituksesta vuonna 2003. Pro gradu -tutkielma. 2006. 114 s., 5 liites.

2507 Anna-Maria Meronen , Työkalupusseista tietokoneisiin. Suomalaisten merimiesten varusteet ja vaatetus 1900-luvulla. Pro gradu -tutkielma. 2006, 79 s., 3 liites.

2508 Anu Tuominen , Kasseja Keikyästä ja Kauvatsalta. Etnologinen tutkimus pienteollisuusyhteisön synnystä ja kehityksestä vuoden 1944 jälkeen. Pro gradu -tutkielma. 2006. 89 s., 2 liites.

2531 Agnes Aljas , Virolaisen toimihenkilön työelämässä tapahtuneita muutoksia vuosina 1990-2000: esimerkki Sakun olutpanimosta. Pro gradu -tutkielma. 2006. 93 s., 3 liites.

2690 Lehtonen Emilia , Luottotappion etnografiaa - nuorten maksuhäiriöt ja velkaantuminen. Tarkastelussa NetAnttila-verkkotavaratalo. Pro gradu -tutkielma 2006, 72s., 7 liites.
 
2007

2533 Maria Vanha-Similä , YKSI...KAKSI...AJA! Lounaishämäläistä raviurheilua ja hevoskasvatusta 1800-luvulta nykypäivään. Pro gradu -tutkielma. 2007. 112 s., 7 liites.

2552 Maria Kauppinen , Kylät kylässä. Unkarilaisen kylän tarkastelua tiloina ja paikkoina. Pro gradu -tutkielma. 2007. 101 s., 4 liites.

2553 Ulla Kontio , Huorista sankareiksi. Miten entisaikojen halveksituista langenneista naisista kehkeytyi 2000-luvun itsetietoisia yksinhuoltajaäitejä. Pro gradu -tutkielma. 2007. 102 s., 4 liites.

2564 Jussi Luoma , Kustaa Lammi ja puukot. Puukkoseppä Kustaa Lammin työn ja elämän, sekä puukon yleensä, että erityisesti kauhavalaisen puukon tarkastelua. Pro gradu -tutkielma. 2007. 113 s., 7 liitesivua ja 31 valokuvasivua.

2565 Eeva Klemola , Raitiovaunu kaupunkimerkkinä ja sosiaalisena tilana. Pro gradu -tutkielma. 2007. 74 s.

2566 Marketta Wall , Punainen tupa ja perunamaa? Valintoja ja sopeutumista Hangosssa vuosina 1958-1968 solmituissa kaksikielisissä avioliitoissa. Pro gradu -tutkielma. 2007. 133 s., 16 liitesivua.

2567 Laura Taimio , Tutkielma Turun seudusta venäläisen turistin silmin. Pro gradu -tutkielma. 2007. 80 s, 2 liites.

2568 Otto Holmborg , Kristillistä koripalloa? Turun NMKY modernin urheilukulttuurin kentillä. Pro gradu -tutkielma. 2007. 85 s., 2 liites.

2608 Pirjo Leppänen , Karjalan Kannaksen Valkjärven kotiteollisuus vuosina 1917-1939. Pro gradu -tutkielma. 2007. 71 s.

2609 Katri Kivelä , Päiväkirja-aineisto kansatieteellisessä tutkimuksessa. Esimerkkinä nuorisotyön uranuurtaja Kerttu Varjo. Pro gradu -tutkielma. 2007. 95 s., 2 liites.

2610 Riikka Vuokko , Kunnallisen kotihoidon muuttuva kuva Turussa uuden vuosituhannen alussa. Pro gradu -tutkielma. 2007. 69 s., 11 liites.

2611 Helianne Kallio , Messuteltasta massoille -Turun päivä 1961-2006. Kaupunkilaisen kotiseutupäivän ja kotiseututyön tarkastelua. Pro gradu -tutkielma. 2007. 99 s., 44 liites.

2612 Sanna Forslund , Pikkuoppilaasta kokeneeksi kätilöksi - Turun seudun kätilöiden työn muutos 1930-luvulta 1990-luvulle. Pro gradu -tutkielma. 2007. 63 s., 8 liites.

2621 Päivi Leinonen , Kaupunki-imago kulttuuritapahtumissa. Vertaileva tutkimus Turusta ja Krakovasta. Pro gradu -tutkielma. 2007. 88 s., 16 liites.
 
2008

2622 Tellervo Saukoniemi , Marilaisia valokuva-albumeita katselemassa. Perhevalokuvauksen merkityksistä kuvien omistajille ja valokuvaamisesta kansatieteen tutkimuksen osana. Pro gradu -tutkielma. 2008. 119 s., 1 liites.

2628 Erja Hyytiäinen , Työosuuskuntien uusi tuleminen. Työosuuskuntien synty taloudellisen yhteistyön muotona lama-ajan Suomessa. Pro gradu -tutkielma. 2008. 125 s., 6 liites.

2648 Eeva Korvola, Tatuointi ammattina. Turkulainen kuvantekijä 2000-luvun alussa. Pro gradu -tutkielma. 2008. 85 s.

2652 Marja-Liisa Räisänen , Viitoskassan kaunotar. Kulttuurianalyyttinen tutkimus päivittäistavarakaupan kassan työstä. Pro gradu -tutkielma. 2008. 73 s., 5 liites.

2673 Niina Glumov, Voiteluaineiden valmistusta 50-vuoden ajan. Mobil Oil oy ab Naantalin tuotantolaitos 1957-2007. Pro gradu -tutkielma. 2008. 119 s.

2674 Lilli Kojo, Kotoutuminen ja etninen identiteetti. Esimerkkinä Turun marokkolaiset. Pro gradu -tutkielma. 2008. 89 s.

2675 Laura Siivonen, Tuplasti hiljenevät tehtaat. Irtisanotut Wärtsilän ja Leafin työntekijät muutoksen mukana. Pro gradu -tutkielma. 2008. 59 s., 6 liites.

2676 Anna-Liisa Karpov, Suomen Rauhanpuolustajat, vastakulttuurin analyysia Turussa. Pro gradu -tutkielma. 2008. 72 s.

2677 Tia Rauhala, Gerri ja Mirri näytillä. Lemmikkieläinnäyttelyt ja näyttelyttäminen Suomessa 2000-luvulla. Pro gradu -tutkielma. 2008. 81 s., 2 liites.

2678 Maija Erkkilä, Kylätoimintaa ja talkoohenkeä. Etnologinen tutkimus kylätoiminnan merkityksestä elinvoimaisuuden säilyttämisessä kahdessa Porin alueen maaseutukylässä. Pro gradu -tutkielma. 2008. 129 s., 2 liites.

2679 Kirsi Vertainen, "Kyllä sähköt hyvät on mutta ei myö tarvita". Neljännen sukupolven selviytymisen strategiat eteläsavolaisella talonpoikaistilalla. Pro gradu -tutkielma. 2008. 165 s., 3 liites.

2680 Nummi, Eeva , Aurajoen alajuoksu muutosten virrassa. Teollisuuden ja asumisen tarkastelua välillä Martinsilta  - Aurajokisuu. 2008, 98 s., liitesivut.

2681 Nieminen Katja , Suomen Punaisen Ristin  ystävä- ja tukihenkilötoimintaa paikallistasolla. Esimerkkeinä Hirvensalon, Turun ja Ruissalon osastot. 2008, 54 s., liitesivut.

2682 Marjamaa Veera , Jaloviina - vodkan ja konjakin jalo liitto. 2008, 75 s.
 
2009

2691 Lehti Ann-Mari , Nuorisotalo - muutakin kuin sateensuoja? Nuorisotyöntekijöiden näkökulma turkulaisiin nuorisotaloihin. Pro gradu -tutkielma 2009, 64s.

2692 Nyyssönen Jukka , Vesimaisema elettynä ja kerrottuna - etnologinen tutkimus Aurajokimuistoista. Pro gradu -tutkielma 2009 79s., 7 liites.

2693 Arvonen Hanna , Tupakka. Käyttötottumukset ja asenteet ammattiautoilijoiden ammattikunnassa. Pro gradu -tutkielma 2009, 94s., 6 liites.

2694 Käpylä Tiina , Metallimusiikki osana elämäntapaa. Suomalainen metalliskene, maailmankuva ja merkitykset. Pro grdu -tutkielma 2009, 108s., 19 liites, 12 kuvaliites.

2695 Kostet Jenna , Aurajoen merkitys Turun kaupunki-identiteetille. Pro gradu -tutkielma 2009, 96s.

2707 Aho Jassi , Moisio - Etnologinen tulkinta turkulaisen kaupunginosan alueidentiteetistä, Pro gradu tutkielma 2009, 102s., 5 liites.

2010

2708 Hoppa, Kerttuli , Paarmuskoista koulutettuihin kätilöihin. Kunnankätilön työ sekä raskauden seurannan ja synnytyksen medikalisoituminen Pohjois-Suomessa vuosina 1900-1960. Pro gradu –  tutkielma, huhtikuu 2010, 91s., 6 liites.

2709 Nurmio Riina , Ainakin 40 pehmolelua. Lastenhuoneen leikkikaluja vuonna 2003. Pro Gradu -tutkielma 2010, 77s., 4 liites.

2710 Sund, Kirsti ,Taidetta, tarinoita ja henkilöitä Porvoon Näsin hautausmaalta. Pro Gradu –tutkielma, joulukuu 2010, 100s., 9 liites.

2011

2711 Pihlajavirta, Reetta , Nuorison taidetapahtuma. Kulttuurista nuorisotyötä kulttuuripolitiikan näyttämöllä. Pro Gradu –tutkielma, maaliskuu 2011, 79s., 2 liites.

2712 Tuusa, Tanja, Romaniprinsessat. Vaatteet osana suomalaisen romaninaisen identiteettiä. Pro Gradu –tutkielma, maaliskuu 2011, 124s., 8 kuvaliites.

2713 Alakärppä, Anna-Maija, Viimeinen juhlapuku – kuolinvaatteen valmistaminen käsityöllisenä prosessina. Pro Gradu –tutkielma, huhtikuu 2011, 88s., 6 kuvaliites.

2719 Tuisku, Maiju, Liha on verestä, mutta sisus on teräksestä – Pohjalaisuus ja puukkojunkkarit Samuli Paulaharjun aineistossa. Pro Gradu –tutkielma, kesäkuu 2011, 138s.

2720 Simola, Anne, Joki matkailun ja kulttuurin tilana – Turun kulttuuripääkaupunkivuoden mahdollisuudet Aurajokialueen matkailun kehittämiselle. Pro Gradu –tutkielma, lokakuu 2011, 80s.

2721 Herrala, Maria , Aurajoen sillat. Siltojen vaikutus Turun kaupunkikuvaan. Pro gradu -tutkielma, marraskuu 2011, 112 s. 3 liites.

2722 Kuosmanen, Mari, Kaikki rakastavat kuningasta - Thaimaalaisten kokemus thaimaalaisuudesta ja Suomeen sopeutumisesta. Pro gradu -tutkielma, lokakuu 2011, 85 s., 4 liites.

2723 Laakso, Minna, Nuorisotyötä vapaaehtoisesti - Tapaustutkimus eteläsuomalaisen kaupungin nuorisokahvilatyöstä. Pro gradu -tutkielma, joulukuu 2011, 68 s., 1 liites.

2012

2724 Tiilikkala, Maria, "Tieto on aina omaa". Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutusvalinnat monikulttuurisessa Suomessa. Pro gradu -tutkielma, tammikuu 2012, 98 s. 1 liites.

2725 Jokinen, Noora, Uudet ajat, raittiit tavat. Nuorten raittius- ja alkoholitiedotuksen keinot ja välineet 1950 - 1970 -luvuilla. Pro gradu -tutkielma, helmikuu 2012,  104 s.

2726 Pohtinen, Johanna, "Ei yhtä arkista kuin maksalaatikko." - Kinky seksuaalisuus ja arki. Pro gradu -tutkielma, maaliskuu 2012, 98s., 2 liites.

2732 Toppinen, Päivi, Vasen koura kurittu - takaperin munittu. Vasenkätisen toiseus ja marginaalisuus oikeakätisten maailmassa. Pro gradu -tutkielma, maaliskuu 2012, 84 s., 1 liites.

2733 Autere, Karoliina, Laitosrauha ja arjen sujuvuus. Tutkimus Kakolan vanginvartijoiden työstä vuosina 1970-2007. Pro gradu -tutkielma, toukokuu 2012, 104 s., 3 liites.

2734 Keto-Seppälä, Maarit , Keskiaikaiset markkinat nykyajassa. Turkulainen kaupunkitapahtuma tuottajan näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma, syyskuu 2012, 78 s., 13 liites.

2735 Nieminen, Anne , Turun Kakolanmäki 2025 - Kakolanmäen historiallisen vankila-alueen jatkokäyttö ja sen erilaiset tulevaisuuskuvat ja -toiveet. Pro gradu -tutkielma, marraskuu 2012, 106 s., 4 liites.

 

2013

 

2738 Salonen, Päivi , Kotia rakentamassa. Ideaalisen kodin representaatioita Avotakka-lehdessä 1980-2010. Pro gradu -tutkielma, heinäkuu 2013, 108 s., 2 liites.

2739 Tarmio, Noora , "Suomessa mä olen Suomen bosnialainen ja Bosniassa mä olen Bosnian suomalainen" - Bosnialaistaustaisten nuorten aikuisten monimuotoinen etninen ja paikallinen identiteetti uudessa asuinympäristössä. Pro gradu -tutkielma, lokakuu 2013, 94 s., 2 liites.

 

2014

 

2742 Katiskoski, Lauri , "No onhan naantalilainenki ny sentään parempi olla ku turkulaine!" Naantalin saaristokaupungin kuntaliitos kuntalaisten kokemana. Pro gradu -tutkielma. Helmikuu 2014, 129 s., 7 liites.

2743 Pursiainen, Pasi , Suomen kulttuurihistoriallisten maakuntamuseoiden verkkopalvelut ja niiden käytettävyys. Pro gradu -tutkielma. Toukokuu 2014, 121 s., 51 liites. 

2748 Eronen, Johanna, Yhteinen keidas ja jakautuneita tiloja. Turun Halistenkosken ympäristön näkyvät ja näkymättömät rajat muistitietoaineiston valossa. Pro gradu -tutkielma. Toukokuu 2014, 103 s.

2751 Kemppainen, Anna, Tyttöjä, poikia, huoria, homoja. Neuvotteluja sukupuoliesityksestä ja seksuaalisuudesta Uma Aaltosen nuortenpalstoilla. . Pro gradu -tutkielma, lokakuu 2014, 126 s.

 2752 Sainio, Tuula, Torpparikulttuuria. Maaseutukulttuurin yhden sosiaaliryhmän elämäntavan tutkimus agraarisen yhtenäiskulttuurin ja luokkayhteiskunnan murrosvaiheessa 1870-luvulta torppien itsenäistymiseen 1918. Pro gradu -tutkielma, toukokuu 2014, 148 s., 31liites.


2015


2759 Taponen, Piia, Työtä tunteella – Tunteet kirjastotyöntekijöiden muistoissa. Pro gradu -tutkielma, maaliskuu 2015, 77 s., 1 liites.
 
2760 Eskola, Juha, Kalmistot Turjan rannikon kylissä – kalmistojen kulttuurimaiseman moninaisuutta 2000-luvulla. Pro gradu -tutkielma, tammikuu 2015, 74 s., 2 liites.
 
2761 Mäki, Matti, Ei pelkkää kaupantekoa – kaupankäynnin kohtaamiset ja vuorovaikutussuhteet Karkkilan kauppalassa 1940–1960-luvuilla. Pro gradu -tutkielma, maaliskuu 2015, 117 s.,4 liites.
 
2762 Laiho, Salla-Maria, Pysyvää hyötyä EU-hankkeesta – Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko. Pro gradu –tutkielma, huhtikuu 2015, 94 s., 5 liites.
 
2763 Ikonen, Ulpu-Maria, ”Täällä on mun koti, täällä on mun paikka”. Tutkimus halislaisten maahanmuuttajanaisten kotikokemuksista. Pro gradu –tutkielma, toukokuu 2015, 109s., 2 liites.
 
2764 Mäkinen, Marianne, Nykytanssia vanhalla köysitehtaalla – Manillan tehdastilojen muutos 1990-2010 luvuilla. Pro gradu –tutkielma, marraskuu 2015, 96s., 4 liites.
 
2765 Leppänen Anu-Riikka, Peltikuvien mustanpuhuva ja visusti vaikeneva kansa. Ferrotyyppivalokuvien fantasiaa ja magiaa. Pro gradu –tutkielma, joulukuu 2015, 84s.


2016

 
2766 Lähdemäki, Helga, ”Parrut pystyyn ja pärettä päälle, niin kyllä se aikansa kestää! – Liedon talousrakennukset 1800-luvulta 1900-luvun puoliväliin. Pro gradu –tutkielma, helmikuu 2016, 105s.
 
2767 Pehkonen, Paula, ”Kun suatiin meijän kylälle kirjasto”. Kirjastot muistettuina, elettyinä ja koettuina paikkoina. Pro gradu –tutkielma, helmikuu 2016, 81s. 2 liites.
 
2768 Turpeinen, Sari, Koko kansan meijeri - Liedon Vilkkimäen meijerin elinkaari ja paikallisyhteisön kokemukset. Pro gradu –tutkielma, huhtikuu 2016, 102s. 8 liites.
 
2769 Törmänen, Päivi, "Sillai ne sodat on käyty". Työntekijöiden kokemuksia sodanaikaisesta tehdastyöstä Helsingissä ja Raumalla toimineilla Lönnström-yhtiöiden sotatarviketehtailla vuosina 1939-1944. Pro gradu –tutkielma, toukokuu 2016, 110s. 2 liites.
 
 2770 Ensiö, Mikko, "Ku ei suomalaisetkaa oo mittää oikee vanhusrakkaita". Turun kaupungin järjestämä kotihoito vanhusasiakkaiden ja omaisten kokemana. Pro gradu –tutkielma, syyskuu   2016, 63s. 1 liites.
Asiasana:
Tagit: