in English
 
 
Kokoelmat
Kuva: Aki Luotonen
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto muodostuu kolmesta erilaisesta kokoelmasta. Vanhin niistä on kansatieteen TYKL-kokoelma, johon kertynyt aineistoa 1950-luvulta lähtien. TYKL-kokoelma pitää sisällään mm.kyselyvastauksia, valokuvia, käsikirjoituksia (ml. kansatieteen opinnäytteet) ja mikrofilmejä. Kokoelma sisältää myös 1950-lukua varhaisempaa materiaalia, joihin lukeutuvat esimerkiksi kyselyvastausten mukana arkistolle lahjoitetut valokuvat.

Vuonna 1964 perustettu folkloristiikan ja uskontotieteen TKU-kokoelma pitää sisällään erilaisten tutkimusten, kenttätöiden ja opinnäytetöiden yhteydessä muodostunutta aineistoa, joka voi olla ääninauhoja, valokuvia, diakuvia, videonauhoja, käsikirjoituksia, kenttämuistiinpanoja ja muuta materiaalia. Myös folkloristiikan ja uskontotieteen opinnäytetyöt tallennetaan TKU-kokoelmaan.

Museologian oppiaineen yhteydessä toimivan vuonna 2003 perustetun MUSE-kokoelman aineistoja ovat mm. tutkielmat, selvitykset, haastattelu-, piirros- ja kuva-aineistot, jotka liittyvät museoiden toimintaan, kokoelmiin ja näyttelyihin sekä kulttuuriympäristöön ja kulttuuriperintöön.
Asiasana:
Tagit: