in English
 
 
Mari Säisä, FM
​Muutin Turkuun Iisalmesta, Ylä-Savosta, vuonna 2014. Muuttosyynä ei suinkaan ollut työ- tai opiskelu, vaan rakkaus Turkua kohtaan. Ensimmäiset vuodet olivat lupsakkaalle savolaiselle vaikeita, turkulaisten tuntuessa sisäänpäinkääntyneiltä. Opiskelujeni alussa kuitenkin löysin osakunnat, joista tuli henkinen kotini.

Kandini ja graduni tein Turun seudun thaimaalaisista. Tutkimuksesta nousi yhteisöön kuulumisen merkitys. Tuntui, että päästäkseni syvemmälle thaiyhteisöön, minun olisi pitänyt opiskella thaita.

Jatkotutkimus

Nuorelle aikuiselle ei välttämättä fyysinen koti ole yhtä tärkeä kuin ihmissuhteiden verkosto. Tutkimukseni pääasiallisena tehtävänä on tutkia nuorten aikuisten yhteisöllisyyttä tapausesimerkkinä Turun yliopiston osakunnat. Osakuntien kautta tarkastelen osakuntayksilöiden suhtautumista osakuntayhteisöön ja siihen, miten toiminta paikantuu heidän elämäänsä. Kuten edellä mainitsin, haluan selvittää kyseisen yhteisön luonteen, mutta myös tutkia ajatustani siitä, onko nuorelle aikuiselle tärkeämpi koti fyysinen vai ihmissuhteista muodostuva koti.

Osakunnat ovat hyvä tapausesimerkki yhteisöstä, jonka jäsenet ovat sitoutuneita toimintaan. jo tekemissäni haastatteluissa osakuntatiloista on käytetty ilmaisua "koti" ja "toinen olohuone". Nämä ilmaukset kertovat siitä, kuinka tunneperäisesti yhteisöön suhtaudutaan.

Tutkimukseeni haastattelen osakunta-aktiiveja ja teen osallistuvaa havainnointia osakuntien tapahtumissa ja oleskelutiloissa.

Keskeisimpiä käsitteitä tutkimuksessani on yhteisöllisyys, kuuluminen, perhe, koti ja kotiseutu.

Julkaisut

Uutteen nousuun. Turun yliopiston Savo-Karjalaisen osakunnan historiikki 2000-2015.
Thaimaalaisiin liittyvöt ilmiöt ja thaimaalaisuus Suomessa. Siirtolaisuus - Migration 4/2012, 36-43.

Esitelmät

2015
Turun yliopiston osakunnat. Kulttuurintutkimuksen päivät.
2013
Thaimaalaiset Suomessa Satakoto -hankkeen tilaisuudessa.

Briefly in English

I did my bachelor´s and master´s theses concerning Thai immigrants in the Turku region adn their view on Thainess. After graduating from the University of Turku I was an intern at the Institute of Migration. During my studies I was an active member of the Savo-Karelian student club for years, chich is part of the Student union of the University of Turku. Being a part of the Savo-Karelian student club strenghtened my regional identity as a person grom Savo. In my dissertation I study the young adults´sense of belonging in a community using regional student clubs of Turku University as a case study.

Asiasana:
Tagit: