in English
 
 
Maria Vanha-Similä
Maria Vanha-Similä
Maria Vanha-Similä.
Kuvaaja: Kristiina Huttunen

Taustaa

Forssa oli pitkään Suomen merkittävimpiä tekstiiliteollisuuspaikkakuntia. Forssalainen tekstiiliteollisuus oli alan edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Tekstiiliteollisuudella oli hyvin keskeinen rooli koko alueen kehityksessä. Laaja-alaista tekstiiliteollisuutta vuodesta 1847 harjoittanut Forssa Oy tuli osaksi Finlayson-konsernia vuonna 1934 ja uuden yhtiön nimeksi tuli Finlayson-Forssa Oy.

Tekstiiliteollisuuden keskeinen asema paikkakunnalla jatkui pitkään. Vähitellen tekstiiliteollisuus hiipui ja paikkakunnan yli 160 vuotta jatkunut tekstiiliteollisuushistoria päättyi kokonaan, kun viimeinenkin osasto, kodintekstiilien viimeistämö, suljettiin vuonna 2009.

 
Jatkotutkimus

Väitöskirjatutkimukseni keskeisenä teemana on lapsiperheiden arki Forssan tehdasyhteisössä 1950–1970-luvuilla. Tutkimukseni kiinnittyy sekä jatkumoksi kansatieteen työväentutkimuksen traditiolle että muistitietotutkimuksen kentälle. Millaista lapsiperheiden arki tehdasyhteisössä oli ja miten perheet kokivat elämänsä. Olivatko naisten ja miesten kokemukset erilaisia? Miten lastenhoito oli järjestetty ja mikä oli isien osuus arjen sujuvuudessa?

Tutkimukseni perustuu toteuttamani Forssan museon Muistoja Kutomolta 1979–2009 -muistitietoprojektin ja sen jälkeen tekemiini haastatteluihin. Tutkimuksessani hyödynnän myös Museoviraston Forssassa vuonna 1980 toteuttamia Työnväenkulttuuriprojektin haastatteluja.

Muistitietotutkimuksella voidaan tehdasyhteisöstä tuoda esiin myös sellaisia näkökulmia, jotka muuten jäisivät vähemmälle huomiolle. Omia tarkastelun kohteitani ovat erityisesti sukupuoli, perhe ja lapset.

Tekemäni muistitietotutkimuksen tavoitteena on mahdollistaa Forssan tekstiiliteollisuuden työntekijöiden oman äänen ja kokemusten nousemisen esiin. Tutkimuksessani käsittelen teemoja, joita tekstiiliteollisuudessa työskennelleet ovat itse pitäneet tärkeinä omassa arjessaan. Asuminen, terveydenhoito, lasten päivähoito, mutta myös vapaa-ajan harrastukset toimivat pitkään tehtaan suojissa.

Usein perheellä oli iso merkitys työntekijöiden päätymisessä tekstiiliteollisuuteen töihin. Perhe vaikutti merkittävästi myös itse työntekoon. Työntekijät vaihtoivat työtehtäviä ja työvuoroja elämänvaiheiden muuttuessa. Forssassa työskenteli paljon pienten lasten äitejä toisin kuin useissa muissa tehdasyhteisöissä. Vanhemmat työskentelivät usein eri vuoroissa lastenhoidon järjestämiseksi.

Tutkimustani rahoittaa Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahasto ja Finlaysonin osakasten perustama avustussäätiö.


Artikkeleita

Vanha-Similä, Maria 2014. Yhtiöön! Yhtiöön! Töihin Forssan tekstiiliteollisuuteen 1950–2000-luvuilla. – Niina Koskihaara & Maija Mäki & Kirsi Sonck (toim.). Osumia. Kansatieteellisiä avauksia muutoksesta, sen hallinnasta ja sopeutumisesta. 78–84. Turku: Turun yliopisto.

Vanha-Similä, Maria 2014. Sisältöä elämään ja virkistystä arkeen. Forssan tehdasyhteisön vapaa-ajantoiminta 1950–1980-luvuilla. – Matti Hannikainen (toim.), Työväestö ja hyvinvointi. Väki voimakas 27, 219–243. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Vanha-Similä, Maria 2013. ”Kyllä se aina jollainlailla sitten taas järjesty” –

Lapsiperheiden arki Forssan tehdasyhteisössä 1950–1970-luvuilla. Suomen Kielen Seuran vuosikirja Sananjalka 55,149–170. Turku: Suomen Kielen Seura.

Vanha-Similä, Maria 2013. Vaikeat muistot. Seminaariraportti Muistitietotutkijoiden verkoston, FOHNin (Finnish Oral History Network) seminaarista

Historian kipupisteitä. Kerrottu menneisyys ja jakautuneet muistot. Elore 2/2013. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry.

Vanha-Similä, Maria 2013. Lastentarhamuistoja. Lounais-Hämeen joulu 2013.

Vanha-Similä, Maria 2012. Hellinin hamekangas. Lounais-Hämeen joulu 2012.

Vanha-Similä, Maria 2012. Memories from the Weaving Mill 1979–2009. International Council of Museums (ICOM), International Committee for Documentation (CIDOC). 10.–14.6.2012.


Näyttely

Kutomo elää! – verkkonäyttely. http://www.forssanmuseo.fi/kutomo_elaa/Asiasana:
Tagit:

Yhteystiedot:​

Puhelin: +358 40 596 1396
mariavanhasimila@hotmail.com
maria.vanha-simila@utu.fi


Tutkimusaihe:
Lapsiperheiden arki Forssan tehdasyhteisössä 1950–1970