in English
 
 

​Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Kieli- ja käännöstieteiden laitos on aktiivinen, monipuolinen ja kansainvälinen kielten tutkimuksen ja opetuksen keskus. Monikulttuurinen henkilökuntamme kouluttaa kieliin, kulttuureihin ja viestintään perehtyneitä asiantuntijoita muun muassa kääntäjiksi, tutkijoiksi ja kieliaineiden opettajiksi. 


Olemme monialainen kielentutkimuksen asiantuntijaorganisaatio, jonka erityisosaamiseen kuuluvat muun muassa monikielisyys yhteiskunnassa, akateeminen ja kulttuurienvälinen viestintä, puheentutkimus sekä kielipoliittiset kysymykset. Maisteriopinnoissa on oppiaineesta riippuen valittavana neljä opintopolkua: kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku, tutkijan opintopolku, kieli, kieliasiantuntijan opintopolku ja käännösviestinnän opintopolku.

Osana humanistista tiedekuntaa tarjoamme korkeatasoiseen kansainväliseen tutkimukseen perustuvaa perus- ja jatkotutkintoihin liittyvää opetusta. Teemme monialaista kielten tutkimusta erityisesti seuraavilla
vahvuusalueilla: kulttuuristen ja yhteiskunnallisten vuorovaikutusprosessien tutkimus, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimus, oppimisen ja koulutuksen tutkimus, kieliopin ja sanaston tutkimus sekä filologian ja oppihistorian tutkimus. Laitoksen tohtorikoulutus on järjestetty yhteisen UTULING tohtoriohjelman kautta.

Monikielisyyden vaaliminen edellyttää kielellisen monimuotoisuuden säilyttämistä kansainvälisessä kanssakäymisessä, tieteissä, taiteissa, kielenopetuksessa ja kulttuurien tunnetuksi tekemisessä. Laitoksen kymmenen oppiaineen sivistyksellisenä koulutustehtävänä onkin myös alati innovatiivisesti muistuttaa kunkin kielen keskeisestä roolista globaalin kulttuurin, yhteiskunnan, politiikan ja talouselämän eri toimintakentillä – näin erityisesti nyky-Suomen koulutus-, kieli- ja mediapolitiikan ajankohtaisten trendien synnyttämissä paineissa.

Meidät löytää Rosetasta, Hämeenkatu 1:stä, Maaherran makasiinista,  Signumista ja Sirkkalan kasarmilta. Laitosjohdon yhteystiedot löytyvät Hallinto-sivulta.

 

 Ajankohtaista

 
 

 Tapahtumat

 
It seems your browser doesn't support Javascript
Postiosoite
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
20014 TURUN YLIOPISTO

Oppiaineiden henkilökunnan yhteystiedot
löytyvät oppiaineiden sivuilta

Sinustako monitaitoinen kielten ammattilainen? 

Laitoksen esite


 

 


This page in English​