in English
 
 
Akateemisen tekstin lukeminen: miten valmistautua tenttiin?
Lukemaan opitaan jo ala-asteella, mutta tieteellisen tekstin lukeminen saattaa tuottaa aluksi vaikeuksia. Ennen yliopistoa olemme lukeneet lähinnä kaunokirjallista tai oppikirja-tekstiä, jotka eroavat tieteellisen kirjoittamisen konventioista. Tässä annetaan muutama alustava vinkki, vaikkakin jokaisella saattaa olla aivan omat niksinsä luetun ymmärtämiseksi.
 
Tieteellinen teksti ei ole faktakokoelma. Se on yhden (tai joskus muutaman) tutkijan tietystä asemasta, tiettynä historiallisena hetkenä kirjoittama näkökulma johonkin asiaan. Tieteellinen teksti ei kuitenkaan ole vain mielipide, vaikka jotkut niin hiukan piikikkäästi haluavatkin ajatella. Se perustuu aina tiettyihin akateemisiin käytäntöihin ja se on käynyt läpi erilaiset akateemiset "suodattimet" ennen päätymistään tenttiteokseksi. Vaikka teksti tai teos ei olekaan koko totuus, on se kaikella todennäköisyydellä ainakin akateemisesti validi.
 
Professori Tarmo Kunnaksen mukaan tieteellinen teksti "pyrkii aukottomaan yksiselitteisyyteen. Sen takia sen kirjallinen kunnianhimo on rajallinen. Se ei voi suosia ironiaa, monimerkityksellisyyttä tai subjektiivisia ja tunteellisia painotuksia. Se ei voi vain kysyä. Sen on aina vastattava. Se ei saa provosoida ja ärsyttää. Alatyyliset tai puhekielenomaiset sanonnat eivät kuulu tieteelliseen kielenkäyttöön, jonka yleisilme on puolueeton."
 
Kunnaksen määritelmä on ehkä hiukan liioitteleva, mutta se viittaa kyllä oikeaan suuntaan. Akateeminen teos on siten argumentatiivinen kokonaisuus, joka yrittää väittää jotakin joidenkin teoreettisten ja empiiristen lähtökohtien kautta. Jos mahdollista, kannattaa yrittää ottaa selvää kirjoittajasta: mitä hän on aikaisemmin kirjoittanut, onko hän kiinnittynyt johonkin tiettyyn teoriasuuntaukseen, miten hänen teoksiinsa on aikaisemmin suhtauduttu jne. Taustatieto auttaa aina teoksen ymmärtämisessä. Etsi, jos löydät teoksesta vaikkapa kirja-arvosteluja.

Kirjan lukeminen ja ymmärtäminen

Toisin sanoen, lähtökohtaisesti oletamme tekstin olevan järkevää luettavaa. Aluksi on hyvä pyrkiä ymmärtämään
 1. mistä positiosta kirjoittaja kirjoittaa,
 2. mitä hän yrittää kokonaisuudessaan sanoa,
 3. miksi
 4. ja onnistuuko hän argumentaatiossaan.
Konkreettisiakin lukuvihjeitä voidaan antaa, vaikka juuri niiden kohdalla jokaisen täytynee miettiä, mikä sopii juuri itselle parhaiten.
 1. Silmäile teksti / teos ensin kokonaisuudessaan. Katso takakansi, sisällysluettelo, lähdeluettelo ja hakemisto, ja mahdollisesti selaa koko teksti. Kiinnitä huomiota, millaisin kappalein teksti on jaettu.
 2. Lue teksti ja alleviivaa keskeiset kohdat, mutta älä liikaa. Pohdi miten yksittäiset kohdat ovat suhteessa tekstin kokonaisideaan. Muista, että mikään teksti ei ole yhtenäinen kokonaisuus vaan se saa myös rönsyillä, kunhan se pysyy koossa.
 3. Kertaus. Luettuasi tekstin kokonaisuudessaan, kertaa alleviivatut kohdat. Jos mahdollista, selaa teksti vielä läpi. Mieti millaisia kysymyksiä teoksesta saattaisi saada.
Aina on tietenkin hyvä, jos on mahdollisuus kirjoittaa muistiinpanoja. Voit esimerkiksi yrittää kirjoittaa lyhennelmän kirjan "ideasta", jossa selität, mitä kirja yrittää tehdä. Kokeile vaikka pienten "kirja-arvostelujen" kirjoittamista!

 

Tenttivastaus 

Tentissä sinun ei tarvitse referoida koko kirjaa, mutta on tärkeää, että
 1. vastaat tarkalleen siihen, mitä kysytään
 2. vastaat kysymykseen ensisijaisesti tentittävän kirjan pohjalta. Muu osaaminen on hyvästä ja plussaa, mutta tentissä testataan tietyn teoksen osaamista. Älä kuitenkaan satuile omien kokemuksiesi ja mielipiteiden mukaan.
 3. Tenttivastaus on tiivis, mutta informatiivinen. Yritä löytää hyvä tasapaino näiden osa-alueiden väliltä. Jäsennä vastauksesi hyvin: vaikkapa ensin yleinen johdanto, sitten yksityiskohtaisemmat esimerkit, sitten kokoava loppukappale. Mahdollinen kritiikki on myös hyvä sijoittaa loppuun.
 4. Tentittävää teosta saa kritisoida, mutta kunhan osoittaa ensin ymmärtäneensä teoksen idean. Kritiikki pitää olla hyvin argumentoitua. 

Muita tenttiin valmistautumisohjeita:

Asiasana:
Tagit: