in English
 
 
Opinnot
Ainoastaan Turun yliopistossa voit suorittaa kandidaatintutkinnon (HuK) ja maisteritutkinnon (FM) pääaineenasi kulttuurihistoria ja jatkaa aina tohtorintutkintoon saakka. Kansainvälisenä oppiaineena teemme yhteistyötä lukuisten yliopistojen kanssa niin opetuksen kuin tutkimuksenkin saralla.
 
Täältä löydät tietoja kulttuurihistoriassa hankittavista taidoista ja tiedoista sekä opintojen rakenteesta ja sisällöistä.
 
Kulttuurihistorian monipuoliset ja laaja-alaiset opinnot tarjoavat monia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia erikoistua jonkin kulttuurihistoriallisen tutkimusalan opiskeluun. Voit syventyä johonkin aikakauteen, maahan tai aihepiiriin. Opiskelija perehtyy yhdessä oppiaineen henkilökunnan kanssa tutkintovaatimusten tarjoamiin mahdollisuuksiin, opiskelumuotoihin, opintojen ajoitukseen sekä laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opiskelumuotoja ovat luennot ja seminaarit, harjoituskurssit ja kirjatentit, esseet ja opintopiirit, opintomatkat ja työharjoittelu. Elo- ja joulukuussa julkaistavat opetusohjelmat kertovat lukukausittain tarjolla olevasta luento- ja seminaariopetuksesta.
Asiasana:
Tagit: