in English
 
 
Maisterivaiheen opinnot

Opiskelija syventää historiografisia, teoreettisia ja metodologisia valmiuksiaan. Pääpaino on pro gradu -tutkielman tekemisessä niin pienryhmätyöskentelyn kuin opinnäytteeseen nivoutuvan empiirisen, teoreettisen ja metodologisen materiaalin hallinnan kautta.

Syventävien opintojen rakenne (80/60–120 op):

S1. Miten kulttuurihistoriaa tehdään
S1.1 Tutkimusverstas 3 op
S1.2 Tutoriaalit 2 op
S2. Teemaryhmät 10 op
S3. Historia, teoria ja metodologia 10–30 op
S4. Maisteriseminaari 10 op
S5. Erikoistumisopintoja 5–25 op
S6. Pro Gradu -tutkielma 40 op
(S6. Sivuaineen tutkielma 20 op)


Asiasana:
Tagit: