in English
 
 
Mitä kulttuurihistoria on?

Kulttuurihistoria on sekä historiaa että kulttuuria tutkiva tieteenala, jota kiinnostavat menneisyyden ihmisten ajattelutavat ja elämisen arki, mutta myös historian merkitys nykyajassa. Työsarka on rajaton, sillä tutkimuskohteena on se elämän kokonaisuus, jossa menneisyyden ihmiset elivät ja jota he käsityksillään, kuvitelmillaan ja toimillaan muuttivat. Kulttuurihistoria huomioi ihmisten väliset merkitykselliset vuorovaikutussuhteet, niiden ilmenemismuodot ja muuttumisen. Kulttuuri ei ole vain tapoja tai kulttuurituotteita: se on syvällisempi merkityksiä jatkuvasti luova maailma. Kulttuurihistoria on oma erityinen näkökulmansa ihmisen maailmaan.

Oppiaineen tutkimus ulottuu antiikista nykypäivään, ja opiskelija voi jo perusopinnoista lähtien erikoistua johonkin ainepiiriin, maahan tai aikakauteen ja kehittää asiantuntemustaan myös taiteen ja kulttuuriperinteen kysymyksissä. Oppiaineessa on tehty erityisen paljon keskiajan ja uuden ajan alun tutkimusta, mutta kiinnostus on vahvaa myös 1800- ja 1900-lukujen kulttuuriin. Temaattisia vahvuuksia ovat populaari- ja mediakulttuurin tutkimus, tilan, ympäristön ja aineellisen kulttuurin tutkimus sekä sukupuolihistoria. Tärkeä vahvuusalue on myös oman tieteenalan perusteiden tutkimus. Tällä hetkellä oppiaineen toiminta on kansainvälistä: tavoitteena on lähettää opiskelijoita ulkomaille opintojen aikana ja myös kutsua kansainvälisiä opettajia Turkuun.

Kulttuurihistoria kouluttaa asiantuntijoita, joilla on valmiudet toimia opetuksen, tutkimuksen ja kulttuurielämän moninaisilla kentillä. Kulttuurihistorioitsijat sijoittuvat opettajiksi ja tutkijoiksi, media-alalle ja yrityksiin, museoihin ja arkistoihin, itsenäisiksi taiteilijoiksi ja kirjoittajiksi tai julkisen ja yksityisen sektorin hallinnollisiin tehtäviin. Kulttuurihistorian opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua myös aineenopettajan koulutukseen.​

Asiasana:
Tagit: