in English
 
 
Otto Latva, FM / MA


Huone: 321
Puhelin: 040 777 6870
Muilla sivuilla: Academica.edu, Linkedin
Sähköposti: otto.latva[at]utu.fi 


 

Aloitin opintoni Turun yliopistossa vuonna 2005 ja valmistuin filosofian maisteriksi keväällä 2012. Noiden seitsemän vuoden aikana ehdin käydä läpi laajan skaalan sivuaineita, aina folkloristiikasta valtio-oppiin, ja tietysti pääaineopintoja kulttuurihistoriasta. Matka oli pitkä, mutta antoisa, ja opintojen loppupuolella huomasinkin, että en voi lopettaa tutkimustyötä pro gradun tekoon. Uuden tutkiminen oli sytyttänyt hiljalleen sisälläni kipinän, jota en halunnut ehdoin tahdoin tukahduttaa.
 
Pro gradu työssäni tutkin rautatien vaikutusta Teuvan Perälän kylän elämään. Graduni ansiosta erityisesti muistitietohistoria on saanut paikan sydämessäni. Väitöskirjassani perehdyn kuitenkin toisiin lähellä sydäntäni oleviin aiheisiin: mereen, tunteiden historiaan sekä tuntemattoman kohtaamiseen. Teen samalla myös kunniaa lapsuuteni haaveammatille – meritutkijan uralle.
 
Tutkin SKR:n rahoittamassa väitöskirjaprojektissani miten ymmärrys syvänmeren eläinlajista jättiläiskalmarista muotoutui länsimaisessa kulttuurissa  vuosien 1763–1896 välisenä aikana. Käytän primaariaineistonani erilaisten näköhavaintojen ja kohtaamisten pohjalta kirjoitettuja dokumentteja, kuten päiväkirjoja, kirjeitä ja laivojen lokikirjoja. Tarkastelen väitöskirjassani myös eläinlajin näkyvyyttä aikarajaukseni kaunokirjallisuudessa ja tieteellisissä julkaisuissa, ja sitä, millä tavoin jättiläiskalmari tuotiin esille näissä teoksissa.

Opetus

Syksy 2015 - Kevät 2016:

Muisti ja kerronta -seminaari. Litzen-sali, Minerva 1.krs, ma klo. 10–12

Konferenssi- ja seminaariesitelmät

"Merieläimet, luonnontieteilijät ja aistit 1700-luvun lopulla " Moniaistinen 1700-luku -seminaari, Turun Yliopisto, Turku 7.10.2016.

"Luonnonhistorian näkemyksiä etäisistä ja tavoittamattomista eläimistä 1700-luvun lopulla" Eläintutkimuspäivät 2016, Joensuun yliopisto, Joensuu 25.4.2016.

"Jättiläiskalmarin toimijuus Pohjois-Atlantilla 1800-luvulla" Tieteenalojen vuoropuhelua eläinten toimijuudesta. Turun yliopisto, Turku 6.5.2015.

"Muistitietoa merihirviöstä vai tarinoita jättiläiskalmarista" Eläintutkimuspäivät 2015, Tampereen yliopisto, Tampere 17.4.2015. 

”When the Giant Squid Revealed Itself – Reactions to Record Numbers of Giant Squid Found Near Newfoundland Between 1870–1881.” Minding Animals Conference 3 (MAC3), Delhi, India 18.1.2015.

“Monster Devil-Fish – Cultural responses to the Giant Squid in the North Atlantic and Newfoundland in the nineteenth Century.”  Yleisöluento. Memorial University of St. John's, St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada 22.10.2014.

“Jättiläiskalmarin toiseus, sen kuvaaminen ja ihmisenkaltaistaminen”. Toiseus ja toisintaminen: kokemus ja kuvaus – Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry:n III vuotuinen seminaari. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 25.10.2013.

”The imagined uncanniness of the giant squid Popular culture as a constructor of collective mental images of the giant squid.” 7th Annual Conference of the International Society for Cultural History (ISCH), Istanbul, Turkey  14.9.2013.
 
”Myytti vai todellinen eläinlaji? – Jättiläiskalmarin matka osaksi tunnettua eläinkuntaa.” Eläintutkimuspäivät 2013, Turun yliopisto, Turku 26.4.2013.
 
"Atlantin valtameri, jättiläiskalmari ja tunteet merten syvyyksiä kohtaan vuosina 1785–1914." Tiedekaruselli 14.12.2012. Turun yliopisto, Turku 14.12.2012.
 

Julkaisut

Referee-artikkelit 


2015: 

"Hiljaiset syvyydet – Mielikuvia merenalaisesta äänimaailmasta 1800-luvulta 1870-luvulle. Hiljaisuuden kulttuurihistoria. Cultural History  Kulttuurihistoria 12. Toim. Marjo Kaartinen. k&h, Turku 2015.

2014:
​​​​
”Juutinrauman merimunkki – Merieläimen ja ihmisen hybridi 1500-luvun Euroopassa.” Lähde - Historiallinen aikakauskirja. Vol. 10. 2014

”Velho, syntipukki, kömpelö tyhmyri ja kirvesmies – Suomalaismerimiesten toiseus 1800-luvun ja 1900-luvun alun meriaiheisessa kirjallisuudessa.” Moni-ilmeinen merihistoria  Nautica Fennica 20132014Toim. Tapio Bergholm & Sari Mäenpää. Museovirasto, Helsinki 2014.

Muut artikkelit ja kirjoitukset

2016:

"Punakorvakilpikonna – 1990-luvun suomalaisperheiden 'kesäkissa'"  Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Toim. Marjo Kaartinen, Hannu Salmi ja Marja Tuominen. SKS, Helsinki 2016. 

"Punainen Etelä-Pohjanmaa"  Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Toim. Marjo Kaartinen, Hannu Salmi ja Marja Tuominen. SKS, Helsinki 2016. 

2015:

"Kortti kiekkomaailmaan"  Kiekkokansa. Toim. Benita Heiskanen ja Hannu Salmi. Teos, Helsinki 2015.


Asiasana:
Tagit: