in English
 
 
Tutkijat
Heta Aali, FM / MA

Sähköposti: heta.aali[at]utu.fi

- "Kiinnostukseni kohteita ovat Ranskan kulttuurihistoria, ranskalainen historiankirjoitus varhaiskeskiajalta 1800-luvulle sekä sukupuolihistoria." 


 

Ilana Aalto, FT / PhD

Sähköposti: ilana.aalto[at]utu.fi
 
- "Kiinnostuksenkohteitani ovat perhe- ja sukupuolihistoria, isyystutkimus, perhetutkimus, kriittinen miestutkimus, omaelämäkertatutkimus ja historiakuvat."
 
 

Marika Ahonen.jpgMarika Ahonen, FM / MA 

 Sähköposti: mjahon[at]utu.fi
 
- "Kiinnostukseni kohteita ovat erityisesti populaarimusiikin ja Espanjan kulttuurihistoria, sekä identiteetin, sukupuolen ja transnationaalisuuden käsitteisiin kytkeytyvät kysymykset."
 

Anu-Hanna Anttila, VTT / Doc.Soc.Sci

Sähköposti: anantti[at]utu.fi

- "Asiantuntemusta kuvaavat hakusanat: Historiallinen sosiologia ja sosiaalihistoria, laadullinen tutkimus ja menetelmät, vapaa-aika-, loma- ja työelämätutkimus, sukupuolisensitiivinen luokkateoria."

  

bergstrom.jpg

 Marina Bergström, TM, tohtorikoulutettava

Sähköposti: vmmber[at]utu.fi / marina.v.bergstrom[at]utu.fi 

- "Kiinnostuksen kohteitani ovat kotimaanmatkailun ohella tekniikan, teollisuuden, liikenteen ja mainonnan historia, kaikki pienoisella rautatiepainotuksella, jos mahdollista. Väitöskirjaani teen 1930-60-lukujen kotimaanmatkailusta rautateiden rengasmatkojen mainonnan näkökulmasta."  


GusBor_profile_150px (2).jpgGustavo Borchert, MA / MMus

Email: gustavo.borchert[at]utu.fi

- "My current interests are the approach to the body and space-time in performance in a broad sense (artistic and everyday life) from a symbolic, ritualistic perspective, in the context of the 1800s and post-Fordism; as well as the symphony orchestra as a contemporary institution." 

 

BoliviaErazo.jpg

Bolivia Erazo Villacres, MA

Email: xberaz[at]utu.fi
 
Tutkimusaihe: Cultural Reception of Sound Cinema in Quito, Ecuador 1930-1933
 
 
 

 
 
 

Teija Försti, FT / PhD

Sähköposti: teija.forsti[at]utu.fi
 
- "Kiinnostukseni kohteita ovat varhaisen autoilun ja liikenteen historia, huumorin tutkimus sekä sukupuolihistoria, toiseus ja materiaalinen kulttuuri."
 

 


Mia Haittoniemi, FM /MA

Sähköposti: mia.haittoniemi[at]utu.fi

Olen kiinnostunut materiaalisesta kulttuurista ja kuluttamisen, arjen ja muotoilun historiasta. Väitöstutkimukseni käsittelee synteettisiä jalokiviä Suomessa 1900-luvulla.  


Nettikuva_pienennetty ja rajattu 2017.jpgHeidi Hakkarainen, FT / PhD 

Huone: 321
Sähköposti: heidi.hakkarainen[at]utu.fi

- "Kiinnostukseni kohteita ovat kaupunkihistoria, huumori, tilallisuus, 1800-luvun lehdistö ja populaarikulttuuri."

 

 

Niko Heikkilä.jpgNiko Heikkilä, FM / MA, tohtorikoulutettava

Huone: 226
Sähköposti: njheik[at]utu.fi

- "Tutkimusalueitani ovat yhteiskunnalliset liikkeet, kulttuurituotanto ja rotusuhteet erityisesti 1960-luvun Yhdysvalloissa. Olen kiinnostunut myös sosiaalisesta hallinnasta ja repressiosta, rodun politiikasta ja populaarikulttuurista sekä politiikan ja (populaari)kulttuurin vuorovaikutuksesta."

 

Anni Hella-hires (2).jpg

Anni Hella, FM / MA, tohtorikoulutettava  

Sähköposti: avehel[at]utu.fi

 - "Olen kiinnostunut antiikin ja keskiajan kulttuurihistoriasta ja erityisesti sydäntäni lähellä on idän ja lännen kirkkojen suhteiden ja kulttuurisen kohtaamisen tutkimus.”


 


  

Annikka Immonen, FM / MA

Sähköposti: annikka.immonen[at]utu.fi

- "Kiinnostuksenkohteitani ovat ikääntymisen historia, muistelu ja muistitietotutkimus sekä kulttuurinen terveys- ja hyvinvointitutkimus."

 

 

Teemu Immonen, FT / PhD


Sähköposti: teemu.immonen[at]utu.fi

- "Olen kiinnostunut laajasti keskiajan historiasta."
 
 

Suvi-Sadetta Kaarakainen, FM / MA

Sähköposti: susaka[at]utu.fi

- "Kiinnostuksenkohteitani ovat äitiyden ja teknologian kulttuurinen ja historiallinen tutkimus, äitiyden ja teknologian suhde sekä digitaalinen kulttuuri."

 

 

Kari Kallioniemi, FT / PhD, dosentti

Sähköposti: kari.kallioniemi[at]utu.fi
 
- "Viimeistelen julkaistavaksi tutkimustani sodanjälkeisen brittiläisen populaarimusiikin historiasta otsikolla Englishness, Pop and Post-War Britain."

 

Maiju Kannisto, FM / MA

Sähköposti: maiju.kannisto[at]utu.fi
 
- "Olen kiinnostunut televisiosta yhtenä keskeisenä kulutuksen areenana ja sen asemasta mediakentällä suhteessa muihin medioihin."


 


Suvi Karila, FM / MA

Sähköposti: suvi.karila[at]utu.fi

- "Olen kiinnostunut uskonnottomuuden tutkimuksesta, sukupuolihistoriasta sekä Yhdysvaltain historiasta."

 

 

Elina Karvo-2-lowres.jpgElina Karvo, FM / MA

Sähköposti: ejkarv[at]utu.fi

- "Tutkimusintressejäni ovat populaarikulttuurin tutkimus, ystävyyden historia, elokuvahistoria, miestutkimus ja Sherlock Holmes. Väitöskirjani käsittelee miesten välistä ystävyyttä brittiläisissä, menneisyyteen sijoittuvissa televisiosarjoissa 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa."
 


Lauri Keskinen, FT / PhD

Sähköposti: lauri.keskinen[at]utu.fi

- "Tutkimusintressejäni ovat liikunnan ja urheilun historia, sosialisaatio historiallisena ilmiönä ja työväenliike."
 
 
 

Harri_K_150px.jpgHarri Kiiskinen, FT / PhD

Sähköposti: harri.kiiskinen[a]utu.fi

- "Tutkin antiikin Rooman talous-, sosiaali- ja kulttuurihistoriaa. Intressini kohdistuvat kaupankäynnin käytänteihin, kaupunkien tilallisuuteen ja identiteettikysymyksiin. Viime aikoina olen tutkinut sinkkukulttuuria antiikin Roomassa. Lisäksi osallistun vuosina 1998–2002 suoritettujen yhteispohjoismaisten Nemi-järven roomalaisen villan kaivausten julkaisuun ja valmistelen projektia aineen tunteellisuudesta antiikin Roomassa." 
 

Pekka Kolehmainen, FM /MA tohtorikoulutettava

 Huone: 321
Sähköposti: pmkole[at]utu.fi
 
 -"Tutkimukseni käsittelee rock-musiikkikohuja ja kulttuurisia konflikteja 1980- ja 1990-lukujen Yhdysvalloissa. Laajemmin olen kiinnostunut populaarikulttuurin ja Pohjois American tutkimuksesta, erityisesti koskien Reaganin ajan kulttuurivirtauksia, audiovisuaalista ja digitaalista mediakulttuuria sekä pelitutkimusta."
 

Kimi Kärki, FT / PhD

Sähköposti: kierka[at]utu.fi

- "Tutkimusintressejäni ovat populaarikulttuurien historia, rock-musiikki ja uskontojen historia."
 
 
 

Liisa Lagerstam, FT / PhD 

- "Tutkin 1600-luvun elämäntapaa, aatelismiehiä ja materiaalista kulttuuria."

 

  

 

Rauno Lahtinen, FT / PhD

Huone: Luonnontieteidentalo I, Eläinmuseo
Puhelin: (02) 3446 271
Sähköposti: rauno.lahtinen[at]utu.fi

- "Kiinnostukseni kohteita ovat ympäristö- ja kaupunkihistoria sekä Turun menneisyys, mutta myös tapakulttuuri, mainonta ja populaarikulttuuri."
  

Riitta Laitinen, FT / PhD

Huone: 326
Puhelin: 050 329 0919, (029 450 3479)
Sähköposti: riitta.laitinen[at]utu.fi

- "Minua kiinnostavat ihmisen elinympäristö (paikka ja tila), 1600-luvun arki, kaupunki ja alkuperäiskansat."

  

liisa lalu_150px.jpg

Liisa Lalu, FM / MA 

Sähköposti: lhlalu[at]utu.fi
 
- ”Minua kiinnostavat erityisesti 1960–70-luvut, yhteiskunnalliset liikkeet, sukupuolihistoria, tyttötutkimus sekä muistelu- ja muistitietotutkimus.”

   

Otto Latva, FM / MA

Huone: 321
Puhelin: 040 777 6870
Sähköposti: otto.latva[at]utu.fi

- "Kiinnostukseni kohteita ovat mm. historiallinen eläintutkimus, toiseus, merihistoria, muistitietohistoria, uusmaterialismi ja posthumanismi."


Niina Lehmusjärvi, FM / MA

Huone: Minerva E102
Sähköposti: niina.lehmusjarvi[at]utu.fi
 
- "Olen kulttuurihistorian jatko-opiskelija ja teen väitöskirjaa naisista, jotka omistivat rautaruukkeja Ruotsissa 1700-luvulla."


Tom Linkinen, FT / PhD

Sähköposti: tom.linkinen[at]utu.fi

- "Tutkimusintressini ovat seksuaalisuuden historia sekä keskiajan kulttuuri. Tutkijankiinnostukseni kohdistuu myös lukemisen ja kirjoittamisen historiaan, kirjallisuuteen sekä kuvien kautta kommunikointiin ennen modernia kulttuuria."

Reija Lång, FM / MA

Sähköposti: reija.lang[at]utu.fi
 
- "Kirjailijuuden ja kirjoittamisen kulttuurihistorian ohella minua kiinnostavat erityisesti mikrohistoria, "history from below", itseopiskelun historia ja itseoppineisuuden käsite, sukupuolihistoria, elämäkerta- ja omaelämäkertatutkimus sekä henkilöhistoriallisen tutkimuksen mahdollisuudet."
 

   

Heta Lähdesmäki, FM / MA

Huone: 321  
Sähköposti: hailah[at]utu.fi

-"Kiinnostuksenkohteitani ovat yhteiskunta- ja kulttuuritieteellinen eläintutkimus, ihmisen ja suden välinen suhde, eläinten toimijuus sekä vallan ja toiseuden tutkimus."
  

 
Mona Mannevuo, FT / PhD
 
Sähköposti: mmmann[at]utu.fi
-"Kiinnostukseni kohteita ovat affektiteoria, työn rationalisointi, työnjohto-opit sekä niiden kytkökset taloustieteeseen ja neurotieteeseen.
 
 
 
 

Heta Mulari, FT / PhD

Sähköposti: heta.mulari[at]utu.fi

- "Tutkimusintressejäni ovat elokuvan kulttuurihistoria, nuoriso- ja tyttökulttuurit sekä populaarikulttuurin tutkimus."
 
 

Rami Mähkä, FT / PhD

Huone: E202
Puhelin: 050 329 0623, (029 450 3461)
Sähköposti: rami.mahka[at]utu.fi

- "Olen kiinnostunut populaarikulttuurin ja erityisesti toisen maailmansodanjälkeisen brittiläisen populaarikulttuurin historiasta."
 
 
  
Annastiina Mäkilä.jpg
Annastiina Mäkilä
, FM / MA
Huone: E110
Puhelin: 050 329 0596, (029 450 3460)
Sähköposti: aemaki[at]utu.fi
 - "Olen kiinnostunut masennuksen ja   mielenterveyden häiriöiden lähihistoriasta."

 

   

Asko Nivala, FT / PhD

Huone: 313
Puhelin: 050 328 9562, (029 450 3476)
Sähköposti: asko.nivala[at]utu.fi

- "Tutkimusalueitani ovat romantiikan aikakausi sekä historianfilosofia. Kiinnostuksen kohteisiini kuuluu myös digitaalisia ihmistieteitä, posthumanismia ja uusmaterialismia koskeva teoreettinen keskustelu."
  

 
 

Mila Oiva, FT / PhD

Puhelin: 050 531 7645
Sähköposti: milaoiv[at]utu.fi

- "Osaamisalueitani ovat Itä-Euroopan, erityisesti Puolan ja Venäjän historia, sekä digitaaliset tutkimusmenetelmät."

  

 

Marianne Ojanaho, FM / MA, tohtorikoulutettava

 Sähköposti : pimaoja[at]utu.fi

 -"Minua kiinnostaa tällä hetkellä keisari Nero populaarikulttuurissa sekä kulttuurisessa muistissa. Yleisesti olen kiinnostunut antiikin ja keskiajan kulttuurihistoriasta, historian kokemisesta sekä nykyisyyden ja menneisyyden kohtaamisesta."    

 

 

Petri Paju, FT / PhD, dosentti

Huone: 321
Puhelin: 050 329 0908, (029 450 3477)
Sähköposti: petri.paju[at]utu.fi

- "Tutkimusaiheitani ovat teknologian kulttuuri- ja sosiaalihistoria, tekniikka kansallisena ilmiönä Suomessa, tietotekniikan ja atomienergian kulttuurihistoria ja teknologian yhteiskuntatieteellinen tutkimus."

 

Anna-Leena Perämäki, FM / MA

Sähköposti: alpera[at]utu.fi

- "Olen kiinnostunut kirjoittamisen kulttuurihistoriasta, omaelämäkerrallisista lähteistä, naisista ja lapsista toisen maailmansodan aikaisissa juutalaisvainoissa ja sota-ajan arjesta."
 

Lauri Piispa, FT / PhD

Sähköposti: lauri.piispa[at]utu.fi

- "Tutkimusintressejäni ovat venäläisen elokuvan ja mykkäelokuvan historia sekä Venäjän 1900-luvun kulttuurihistoria."

 

Pekka-34.jpg

Pekka Pitkälä, FM / MA

Huone: 326
Sähköposti: pekka.pitkala[at]utu.fi 

-"Tutkimusaiheita: 1800-1900 -luvun kulttuurihistoria, populaarikulttuuri, historiapolitiikka, historiallisen tiedon käyttö, nationalismi ja esoteerisuus." 

 

Heli Rantala, FT / PhD

Huone: 326
Puhelin: 050 329 0919, (029 450 3479)
Sähköposti: heli.rantala[at]utu.fi

- "Kiinnostukseni kohteita ovat 1800-luvun aate- ja kulttuurihistoria, käsitteiden historia, historianteoria sekä Ranskan vallankumouksen perintö 1800-luvun alun Suomessa."
 

 

Marika Räsänen, FT / PhD

Sähköposti: marras[at]utu.fi

- "Olen kiinnostunut laajasti hagiografiasta ja dominikaanihengellisyydestä aina uudelle ajalle saakka. Muita kiinnostuksen kohteitani ovat tilan kokemiseen liittyvät kysymykset ja antiikin Rooman topografia."

Juhana Saarelainen, FM / MA

Huone: 326
Puhelin: 050 329 0919, (029 450 3479)
Sähköposti: jksaar[at]utu.fi

- "Väitöskirjaprojektissani tarkastelen Elias Lönnrotin käsitystä runoudesta sekä tiedosta hänen ajattelussaan ja toiminnassaan. Tutkimukseni sijoittuu suomalaiseen sekä kansainväliseen, erityisesti saksalaiseen, kontekstiin. Muita tutkimusintressejäni ovat 1700- ja 1800-luvun historia; aatehistoria, valistus ja romantiikka; filosofian historia ja historianfilosofia."
  
 

Anu Salmela, FT / PhD

Puhelin: 045 638 8824
Sähköposti: anelsal[at]utu.fi

- "Lähellä sydäntäni olevia teemoja ovat sukupuolihistoria, uusmaterialismi, (lääke)tieteen historia ja itsemurhien historia."

 

 

hASAN.jpg

Hasan Fuat-Sari, FL / Lic. Phil. 

Sähköposti: hassarl[at]utu.fi

- "Olen kiinnostunut muun muassa uhanalaisten vähemmistökulttuurien tutkimuksesta."

 
 

Jukka Sarjala, FT / PhD

Huone: 307
Puhelin: 050 329 0670
Sähköposti: juksar[at]utu.fi

- "Nykyisiä kiinnostuksen kohteitani ovat varhainen romantiikka ja kauhuromantiikka, 1800-luvun alkupuolen aate- ja kulttuurihistoria sekä estetiikkaan ja aistimellisuuteen liittyvät kysymykset."

 

 

Karoliina Sjö, FM / MA

Huone: 310 
Puhelin: 050 329 0981, (029 450 3491)
Sähköposti:kamasj[at]utu.fi

- ”Minua kiinnostavat erityisesti omaelämäkerralliset aineistot (kuten päiväkirjat), elämäkertatutkimus, elämän ja kertomisen väliset yhteydet, kirjoittamisen kulttuurihistoria, sukupuolihistoria ja tyttötutkimus. Olen kiinnostunut myös tieteellisen tiedon ja taiteellisen luovan työn välisestä suhteesta sekä mahdollisuuksista löytää uudenlaisia eettisiä tapoja muistaa ja kertoa.”

 
 

Annakaisa Suominen, FT / PhD

Huone: Minerva 102
Sähköposti: ankasu[at]utu.fi

- "Kiinnostuksen kohteita eleiden ja tapakulttuurin tutkimuksen lisäksi ovat käsihygienia, mikrobit ja kulttuurinen terveystutkimus."

 

Elina Virtanen, FM / MA

Sähköposti: elpavi[at]utu.fi

-"Väitöskirjaprojektini tiimoilta olen kiinnostunut henkilöhistoriallisten muistojen tutkimuksesta, elämäkertatutkimuksesta sekä jääkärien, lottien ja suomalaisten SS-miesten historiasta.  

  

 

Reima Välimäki, FT / PhD

Huone: 324
Puhelin: 050 329 0913, (029 450 3478) 
Sähköposti: rsmval[at]utu.fi

- "Tutkimusintressejäni ovat oikean ja väärän opin kysymykset, myöhäiskeskiajan historia ja hengellisten sääntökuntien historia. Lisäksi olen kiinnostunut medievalismista eli keskiajan kuvaamisesta ja sitä koskevien käsitysten rakentamisesta historiantutkimuksessa ja populaarikulttuurissa."


Anni Hella-hires (2).jpg

Anni Hella, FM / MA, tohtorikoulutettava  

Sähköposti: avehel[at]utu.fi
 - "Olen kiinnostunut antiikin ja keskiajan kulttuurihistoriasta ja erityisesti sydäntäni lähellä on idän ja lännen kirkkojen suhteiden ja kulttuurisen kohtaamisen tutkimus.”
 

 ​​​​​

Asiasana:
Tagit: