in English
 
 
Instituutit ja keskukset

The International Institute for Popular Culture (IIPC) 

IIPC on monitieteinen tutkimusyksikkö, joka tarkastelee niin oman aikamme populaarikulttuuria kuin sen historiaa ja muutoksia. Kulttuurihistorialla on keskeinen rooli yksikön tominnassa: Kari Kallioniemi toimii instituutin varapuheenjohtajana ja keskusta koordinoi yliopisto-opettaja Kimi Kärki.


Instituutin internet-sivut http://iipc.utu.fi/

  

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS)

TUCEMEMS on koko yliopiston yhteinen keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuksen keskus. Kulttuurihistorialla on ollut keskuksen toiminnassa merkittävä rooli, sillä mm. keskuksen vetäjä Marjo Kaartinen ja koordinaattori Miika Norro ovat kulttuurihistorioitsijoita. Keskuksen perustivat aikoinaan kulttuurihistorioitsijat yhdessä englantilaisen filologian tutkijoiden kanssa kehittämään yliopiston vanhojen aikojen tutkijoiden yhteistyötä, tukemaan ja tekemään alan tutkimusta tunnetuksi.
Tutkimuskeksuksen Internet-sivut: http://tucemems.utu.fi/SELMA Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory


Selma_RGB_PlusAlaotsikolla.jpg

SELMA on historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella toimiva tutkimuskeskus, joka keskittyy kertomuksen, kokemuksen ja kulttuurisen muistin tutkimukseen. Keskeisiä asioita SELMAn toiminnalle ovat monitieteellinen tutkimus, uudenlaiset avaukset, moninaiset kohtaamiset sekä tieteiden ja taiteiden välinen vuoropuhelu. Keskuksen johtaja on yleisen kirjallisuustieteen professori Hanna Meretoja, ja varajohtajana toimii kulttuurihistorioitsija, yliopistonlehtori Maarit Leskelä-Kärki.

Tutkimuskeskuksen internet-sivut: https://selmacentre.wordpress.com/


The Romantic Era Research Group (RERG)

Kulttuurihistorian oppiaineessa toimiva romantiikan aikakauden tutkimusryhmä keskittyy erityisesti aikakauden aatteisiin ja filosofiaan.
Ryhmän sivut: 
http://www.utu.fi/en/units/hum/units/culturalhistory/research/Page/rerg.aspx
Asiasana:
Tagit: