in English
 
 
Kulttuurihistorian tutkijoiden julkaisut
Julkaisumme löydät Turun yliopiston tutkimustietojärjestelmästä​. Järjestelmän etusivulta voit hakea henkilön sivun klikkaamalla kohtaa "persons". "Organisations"-kohdasta voit hakea kulttuurihistoria-hakusanalla koko oppiaineen julkaisut, ja sieltä näet myös silmäyksellä, keitä julkaisujärjestelmässä oppiaineessa on. ​Järjestelmä on kehitysvaiheessa, mutta näyttää toki viimeisimpiä julkaisuja. Tietoja aiemmista julkaisuista löydät alta ja tutkijoiden omilta sivuilta.  
 

2012

 
Johnson, B. & Salmi, H. 2012: Aistien historia: kohteet ja menetelmät. Teoksessa Nivala, A. & Mähkä, R. (toim.) Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Cultural history – kulttuurihistoria 10. k&h, Turku.

Kallioniemi, K. & Kärki, K. 2012: Elokuvan tulkintakerroksia: Ken Russellin Lisztomania (1975) kulttuurihistorian moniäänisenä audiovisuaalisena lähteenä. Teoksessa Nivala, A. & Mähkä, R. (toim.) Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Cultural history – kulttuurihistoria 10. k&h, Turku.

Koivisto, H. 2012: Yksilö ja valta – oikeustapahtumaa kuvaavien lähteiden ristiinlukeminen. Teoksessa Nivala, A. & Mähkä, R. (toim.) Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Cultural history – kulttuurihistoria 10. k&h, Turku.

Kääpä, P., Suominen, A. & Reunanen, L.: Culture, Health and Well-being 21.-24.9.2011. Teoksessa Reunanen, L. (toim) Tiedosta terveys. Vuoropuhelua kulttuurisesta hyvinvoinnista. Tieteen ja kulttuurin Turku, hyvinvoiva kaupunki. Turun yliopisto, Turku: 34-40.

Leskelä-Kärki, M. 2012: Samastumisia ja etääntymisiä. Elämäkerta historiantutkimuksen kysymyksenä. Teoksessa Nivala, A. & Mähkä, R. (toim.) Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Cultural history – kulttuurihistoria 10. k&h, Turku.

Nivala, A. & Mähkä, R. 2012 (toim.): Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Cultural History - kulttuurihistoria 10. k & h, Turku 2012.

Nivala, A. & Rantala, H. 2012: Käsitehistoria kulttuurihistoriallisena tutkimusmenetelmänä. Teoksessa Nivala, A. & Mähkä, R. (toim.) Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Cultural history – kulttuurihistoria 10. k&h, Turku: 222-243.

Nivala, A. & Mähkä, R. 2012: Johdanto: Lähde, menetelmä, tulkinta. Teoksessa Nivala, A. & Mähkä, R. (toim.) Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Cultural history – kulttuurihistoria 10. k&h, Turku: 7-21.

Reunanen, L. & Suominen, A. 2012: Hyvinvointia kulttuurista ja taiteesta. Teoksessa Reunanen, L. (toim) Tiedosta terveys. Vuoropuhelua kulttuurisesta hyvinvoinnista. Tieteen ja kulttuurin Turku, hyvinvoiva kaupunki. Turun yliopisto, Turku: 12-18.

Saarelainen, J. 2012: Konteksti ja kontekstualisoiminen. Teoksessa Nivala, A. & Mähkä, R. (toim.) Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Cultural history – kulttuurihistoria 10. k&h, Turku.

Salmela, A. 2012:  Hysteerinen, langennut, turmeltunut? Naisen itsetuhon teema Minna Canthin myöhäistuotannon sukupuoliteknologiana. – Naistutkimus – Kvinnoforskning 2/2012.

Salmi, H. 2012: Bobrikov ja kiviriippa. – Turun Sanomat 28.2.2012.

Salmi, H. 2012: Juhlien jälkeen. – Turun Sanomat 3.1.2012.

Salmi, H. 2012: Keihäänkärkiä. – Turun Sanomat 11.8.2012.

Salmi, H. 2012: Kirjojen narrit ja orjat. Teoksessa Flaubert, G.: Bibliomania. Suomentanut Antti Nylén. Faros-kustannus, Turku: 57-84.

Salmi, H. 2012: Länsimaiden perikato. – Turun Sanomat 1.6.2012.

Salmi, H. 2012: Osallistua, ei osallistua. – Turun Sanomat 1.9.2012.

Salmi, H. 2012: Valkokankaalla väreilee Turku. – Turun Sanomat 6.7.2012.

Salmi H. & Launis, V. 2012: Tarina, menneisyys, identiteetti. Teoksessa Reunanen, L. (toim) Tiedosta terveys. Vuoropuhelua kulttuurisesta hyvinvoinnista. Tieteen ja kulttuurin Turku, hyvinvoiva kaupunki. Turun yliopisto, Turku: 41-48.

Suominen, A. 2012: Terveyttä vuorovaikutuksesta? Teoksessa Reunanen, L. (toim) Tiedosta terveys. Vuoropuhelua kulttuurisesta hyvinvoinnista. Tieteen ja kulttuurin Turku, hyvinvoiva kaupunki. Turun yliopisto, Turku: 49-53.
 
 

2011

 
Aalto, I., Boxberg, L.,  Ijäs, U. & Paalumäki, H. 2011: Saatteeksi vallan teorioihin historiantutkimuksessa. Teoksessa Aalto, I., Boxberg, L.,  Ijäs, U. & Paalumäki, H. (toim.) Vallan teoriat historiantutkimuksessa. Historia mirabilis 7. Turun historiallinen yhdistys, Turku.

Aalto, I., Boxberg, L.,  Ijäs, U. & Paalumäki, H. (toim.) Vallan teoriat historiantutkimuksessa. Historia mirabilis 7. Turun historiallinen yhdistys, Turku.

Aalto, I., Kaartinen, M., Konola, A., Lahtinen, A., Leskelä-Kärki, M. & Tuohela, K. 2011: Ajatuksia historiasta sukupuolentutkimuksen kentällä. Naistutkimus-Kvinnoforskning 24 (1) 2011: 44–49.

Hakkarainen, H. 2011: Naurettava kaupunki. Wienin kaupunkitilan muutos pilalehdissä 1800-luvun lopulla. Teoksessa Salmi, H. (toim.) Menneen ja tulevan välillä.  1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja. Toim. Hannu Salmi. k&h, Turku 2011.

Hapuli, R. & Leskelä-Kärki, M. 2011: The public and private worlds of writing. In: Johnson B. & Kiiskinen, H. (eds.) They Do Things Differently: Essays on Cultural History. Cultural history – Kulttuurihistoria. k&h, Turku: 185-209.

Hapuli, R. & Ollitervo, S. 2011: Käveleminen ja aika. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 13-19.

Huovinen, P. & Välimäki, R. 2011: Rukouksen parantava voima. – Duodecim 127(23): 2507–2510.

Immonen, K. 2011: Historia ihmisessä. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 373-384.

Johnson B. & Kiiskinen, H. 2011 (eds.) They Do Things Differently: Essays on Cultural History. Cultural history – Kulttuurihistoria. k&h, Turku.

Johnson, B. 2011: Popular Music, Technology, and Changing Discourses of Nation in Australia. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 325-334.

Johnson, B. 2011: Introduction. In: Johnson B. & Kiiskinen, H. 2011 (eds.) They Do Things Differently: Essays on Cultural History. Cultural history – Kulttuurihistoria. k&h, Turku.

Kaartinen, M. 2011: Premodern Breast Cancer and the Abject. In: Johnson B. & Kiiskinen, H. (eds.) They Do Things Differently: Essays on Cultural History. Cultural history – Kulttuurihistoria. k&h, Turku: 137-158.

Kaartinen, M. 2011: Paikka aikakoneena: Melissa Etheridgen Kansas. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 361-369.

Kallioniemi, K. 2011: Eksentristä maskuliinista esittämistä. Richard Harris ja laulavat näyttelijät. – Kulttuurintutkimus 28(3): 31-42.

Kallioniemi, K. & Kärki, K. 2011: Tracing the hegemonic and the marginal: A Cultural History of Cultural Studies. In: Johnson B. & Kiiskinen, H. (eds.) They Do Things Differently: Essays on Cultural History. Cultural history – Kulttuurihistoria. k&h, Turku: 109-134.

Kallioniemi, K. 2011: Britpop and the English Music Tradition. Farnham: Ashgate, Ashgate Popular and Folk Music Series, 2010. Andy Bennett & Jon Stratton (eds.). - Popular Music History (2): 227-233.

Kallioniemi, K. 2011: ‘Eksentrisyyden esittämistä kahden puolen Atlantin.’ Margo Jefferson: Tapaus Michael Jackson. Like 2010; Mary S. Lovell: Mitfordin tytöt – sodassa ja rakkaudessa. Schildts 2010. - Kulttuurintutkimus 28(3).

Kallioniemi, K. 2011: 1800-luvun dandyismin eksentrisyys ja sen kulttuurihistoriallinen perintö. Teoksessa Salmi, H. (toim.) Menneen ja tulevan välillä.  1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja. Toim. Hannu Salmi. k&h, Turku: 121-146.

Kallioniemi, K. 2011: Georges Franjun ja Scott Walkerin aikamatka sodan surrealistiseen painajaiseen. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 195-200.

Kannisto, M. 2011: Terveisiä TeeVeeltä. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 91-97.

Kannisto, M. 2011: Kaunotar, vanhempi naistähti, salskea mies ja pelle. Tähteyden roolit Tanssii Tähtien Kanssa –ohjelmassa. - Kulttuurintutkimus 28(3): 17-30.

Kannisto, M. 2011: Visioita television analyysiin (arvostelu).  - Kulttuurintutkimus 28(3): 95-97.

Koivisto, H. 2011: Politiikkaa, erotiikkaa ja kulttuuritaistelua. Kirjoituksia suomalaisesta vasemmistoälymystöstä 1930-luvulla. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki.

Koivisto, H. 2011: H.G. Wells, Jack London ja Konrad Lehtimäki omassa ajassaan ja matkalla tulevaisuuteen: ajatuksia ihmisyyden mahdollisuuksista. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 263-272.

Kärki, K. 2011: Mediaspektaakkeli tähteysilmiönä. Mahtipontisuuden estetiikka olympialaisten avajaisissa Berliinissä 1936 ja Torinossa 2006. - Kulttuurintutkimus 28(3): 43-56.      

Kärki, K. 2011: Katoavaa populaarikulttuuria etsimässä. Teoksessa Sutinen, V.-J. (toim.) Mitä Turku2011 tarkoittaa? Savukeidas, Turku: 113-133.

Kärki, K. 2011: Tuomiopäivän kirjaa lukemassa. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 283-290.

Laine, S. 2011: �?Pilvenpiirtäjäkysymys�?.  Urbaani mielikuvitus ja 1920-luvun Helsingin ääriviivat. k&h, Turku.

Laine, S. 2011: C-kasetti Pariisissa, YouTube kotona. Kohtaamisia Jacques Brelin kanssa. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 353-359.

Laitinen, R. 2011: Huonoja pelaajia, huligaaneja ja nokkeluutta. Historiaa West Hamin futisfoorumeilla. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku.

Leskelä-Kärki, M. 2011: Portrayals of women authors: connecting microhistory, women’s history and biographical writing. - Sociological problems, special issue: "Witness and archive –between microhistory and sociology." Issue editors: Snezhana Dimitrova, Svetlana Sabeva, Nina Nikolova. Article translated from English to Bulgarian: 153-173. http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=2502790e-b506-4a0f-a77f-a16e517225fc
 
Leskelä-Kärki, M. 2011: Kirjeet ja kerrotuksi tulemisen kaipuu. Kirjailija Helmi Krohnin ja säveltäjä Erkki Melartinin kirjeystävyys, 1906–1936. Teoksessa Leskelä-Kärki, M., Lahtinen, A. & Vainio-Korhonen, K. (toim.) Kirjeet ja historiantutkimus. SKS. Helsinki: 242-271.

Leskelä-Kärki, M., Lahtinen, A. & Vainio-Korhonen, K. 2011: Kirjeiden uusi tuleminen. Teoksessa Leskelä-Kärki, M., Lahtinen, A. & Vainio-Korhonen, K. (toim.) Kirjeet ja historiantutkimus. SKS. Helsinki: 9-27.

Leskelä-Kärki, M. 2011: Songs of comfort and lamentation. Autobiographical connections in the texts of ageing Aino Kallas. In: Kurvet-Käosaar, L. & Rojola, L. (eds.)  Aino Kallas. Negotiations with modernity. Studia Fennica Litteraria 4. SKS, Helsinki: 201-217.

Leskelä-Kärki, M. 2011: Emansipaatiota ajan tuolla puolen elokuvassa Kummitus ja rouva Muir. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 201-210.

Mulari, H. 2011: Tukholman modseista, dokumenttielokuvasta ja historiantutkimuksesta. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 233-239.

Mähkä, R. 2011: A Killer Joke? World War Two in Post-War British Television and Film Comedy. In: Salmi, H. (ed.) Historical Comedy on Screen: Subverting History with Humour. Intellect, Bristol.

Mähkä, R. 2011: 1970-luvun luolamiehet: BBC:n Life on Mars aikamatkafantasiana. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 163-172.

Nivala, A. 2011: Critique and Naturalism. Friedrich Schlegel and the Principles of the Enlightenment. In: Wolff, C., Kaitaro, T. & Ahokas, M. (eds.) The Enlightenment: Critique, Myth and Utopia. Peter Lang, Frankfurt a. M.: 203-219.

Nivala, A. 2011: Chemical Age. Presenting History with Metaphors. In: Johnson B. & Kiiskinen, H. (eds.) They Do Things Differently: Essays on Cultural History. Cultural history – Kulttuurihistoria. k&h, Turku: 81-108.

Nivala, A. 2011: From the Naïve to the Unnatural: Friedrich Schlegel's Early Romantic Notion of the Grotesque. In: Salmela, M. & Toikkanen, J. (eds.) The Grotesque and the Unnatural. Cambria Press, Amherst, New York: 113-135.

Nivala, A. 2011: Friedrich Schlegel's early Romantic notion of religion in relation to two presuppositions of the Enlightenment. -  Approaching Religion (2): 33-45. http://ojs.abo.fi/index.php/ar/article/view/125 Nivala, A. 2011: Romanttinen komedia : Huumori Friedrich Schlegelin varhaisromanttisessa ajattelussa. Teoksessa Salmi, H. (toim.) Menneen ja tulevan välillä.  1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja. Toim. Hannu Salmi. k&h, Turku: 15-52.

Nivala, A. 2011: Leikistä uhkapeliksi : Filosofisista Spiel-teorioista ja 1800-luvun alun romanttisesta uhkapelikulttuurista. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 21-31.

Oinonen, P. 2011: Pitelemätön tyyppi Savosta. Pertti "Spede" Pasanen 1960-luvun suomalaisessa mediassa. – Kulttuurintutkimus 28(3): 3–16.

Oinonen, P. 2011: Iisakki Vähäpuheisen ja Markus-sedän radioihmeet. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 75–82.

Oinonen, P. 2011: Dekkarin Shakespeare? Raymond Chandler ja unelma korkeakirjallisesta statuksesta. – Kritiikki: 27–29

Ollila, A. 2011: Valokuvat historiatietoisuuden rakentajana: Turku C. J. Schoultzin valokuvissa. – Kasvatus & aika (3).

Ollila, A. 2011: Aikamatka Riikaan. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 129-138.

Paju, P. 2011: Hans Andersin. Teoksessa  Kansallisbiografia II. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,  Helsinki.

Paju, P. 2011: ESKO-tietokone kertoo. Näytöskoneen elämä ja aika. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 83–90.

Paju, P. 2011: IBM Manufacturing in the Nordic Countries. In: Impagliazzo, J., Lundin, P. & Wangler, B. (eds.) History of Nordic Computing 3. IFIP AICT 350. Springer, Heidelberg: 215-227.

Paju, P. 2011: Reikäkortti. Konkreettista tietokonehistoriaa. - Historia (1): 31.

Paju, P. 2011: Teknologinen Eurooppa. - Tekniikan Waiheita 29 (3): 54–55.

Paju, P., Malmi, E. & Honkela, T. 2011: Text Mining and Qualitative Analysis of an IT History Interview Collection. In: Impagliazzo, J., Lundin, P. & Wangler, B. (eds.) History of Nordic Computing 3. IFIP AICT 350. Springer, Heidelberg: 433–443.

Perämäki, A.-L. 2011: Päiväkirja, juutalaisvainot ja aika. Hélène Berrin ja Anne Frankin päiväkirjoista välittyvä suhde aikaan. - Historiallinen aikakauskirja (2): 138-152.

Perämäki, A.-L. 2011: Holokausti ollut hyvin esillä peruskoulujemme oppikirjoissa. – Turun Sanomat 8.1.2011.

Piispa, L. 2011: Ihmeellinen elokuvassa. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 187-194.

Rantala, H. 2011: On the origins of ’culture’. In: Johnson B. & Kiiskinen, H. (eds.) They Do Things Differently: Essays on Cultural History. Cultural history – Kulttuurihistoria. k&h, Turku: 21-41.

Rantala, H. 2011: The critics of false culture : On the Finnish reception of the enlightenment. – Approaching Religion (2): 46-48.

Rantala, H. 2011: Tolstoi, kausaliteetti ja historian liike. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 33-39.

Rossi, L. 2011: Koiviston evakoiden kotieläimet sodan jaloissa. Teoksessa Laari 2009, Suomen maatalousmuseon vuosikirja. Suomen maatalousmuseo Sarka, Loimaa.

Rossi, L. 2011: Maalarina Pirtinniemen varvilla Varkaudessa 1910- ja 1920-luvuilla. – Tekniikan Waiheita (2): 5-19.

Rossi, L. 2011: Vertaisarvioijan valta. – Hybris (1).

Rossi, L. 2011: Kirjavat menetelmät (arv.) . – Agricola, Suomen historiaverkko.

Rossi, L. 2011: Lettuja, ohukaisia ja räiskäleitä (arv.). – Agricola, Suomen historiaverkko.

Rossi, L. 2011: Pöydän ääressä (arv). – Agricola, Suomen historiaverkko.

Rossi, L. 2011: Luksuksen lumo (arv. – Agricola, Suomen historiaverkko.

Rossi, L. 2011: "Hampparin" historiaa (arv.) . – Agricola, Suomen historiaverkko.

Rossi, L. 2011: Rett od rimelig/Oikein ja kohtuullista? (arv.). – Kasvatus & aika (2).

Rossi, L. 2011: Keskiajan kokit runsauden ja niukkuuden maailmassa (arv.). – Agricola, Suomen historiaverkko.

Rossi, L. 2011: Puolan- ja vähän amerikanjuutalaistenkin historiaa rinkelin reiästä (arv.). – Agricola, Suomen historiaverkko.

Rossi, L. 2011: Pieni ottaa marjan maasta… (arv.). – Agricola, Suomen historiaverkko.

Rossi, L. 2011: Suomalaista valkoista magiaa (arv.). – Agricola, Suomen historiaverkko.

Rossi, L. 2011: Menneiden vuosikymmenien hääpukuloistoa (arv.). – Agricola, Suomen historiaverkko.

Rossi, L. 2011: Tuoleja tyylihuonekalujen ystäville (arv.). – Agricola, Suomen historiaverkko.

Rossi, L. 2011: Tie pitkä - elämä lyhyt (arv.). – Agricola, Suomen historiaverkko.

Rossi, L. 2011: Vanajan kirkon keskiaikainen aarre (arv.). – Agricola, Suomen historiaverkko.

Rossi, L. 2011: Elokuvaväkivalta : vastenmielistä ja kamalan ihanaa (arv.). – Hiidenkivi (6).

Rossi, L. 2011: Folk Against the Mainstream (arv.). –  Ethnologia Fennica. Finnish Studies in Ethnology (6): 135-137.

Rossi, L. 2011: Muistin aikakone : Spontaaneja ja tarkoituksellisia matkoja menneisyyteen. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 107-115.

Rossi, L. 2011: Kuka omistaa esineen? – Kuriositeettikabi.net (2).

Saarelainen, J. 2011: Tieto, tietäminen ja tiede historiallisena ilmiönä. Elias Lönnrotin lääketieteen väitöskirja ja hänen käsityksensä tiedosta. Teoksessa Salmi, H. (toim.) Menneen ja tulevan välillä.  1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja. Toim. Hannu Salmi. k&h, Turku: 53-90.

Salmela, A, 2011: Järkensä menettäneet – henkensä hukanneet. Mielenhäiriöt naisten itsemurhien selittäjänä 1800-luvun lopun Suomessa. – Hybris 3/2011. Artikkeli luettavissa osoitteessa http://hybrislehti.net/node/71
 
Salmi, H. 2011: Aikakoneen matkassa : H. G. Wells ja Robert W. Paul 1895. Teoksessa Salmi, H. (toim.) Menneen ja tulevan välillä. 1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja.  k&h, Turku 2011: 256-279.

Salmi, H. 2011: Cultural History, the Possible, and the Principle of Plenitude. – History and Theory 50 (May): 171–187.

Salmi, H. 2011: Elämä on anomus. – Turun Sanomat 29.9.2011.

Salmi, H. 2011: Epäsosiaalisen median voittokulku. – Turun Sanomat 23.7.2011.

Salmi, H. 2011: Henki ja pelto. – Aurora (1): 27.

Salmi, H. 2011 (ed.): Historical Comedy on Screen. Subverting History with Humour. Intellect, Bristol 2011. (232 p.)

Salmi, H. 2011: Introduction: Mad History of the World. In: Salmi, H. (ed.) Historical Comedy on Screen; Subverting History with Humour. Intellect, Bristol: 7-30.

Salmi, H. 2011: Johdanto. Teoksessa Salmi, H. (toim.) Menneen ja tulevan välillä. 1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja.  k&h, Turku 2011: 7-14.

Salmi, H. 2011: Kevyttä kesälukemista. – Turun Sanomat 1.7.2011.

Salmi, H. 2011 (toim.) Menneen ja tulevan välillä. 1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja.  k&h, Turku.

Salmi, H. 2011: Naurua julmuuden keskellä (Diktaattori, 1940). Teoksessa Möttölä, A. (toim.) Helsingin kulttuurikeskus. Helsinki: 20-24.

Salmi, H. 2011: Rethinking Aboagora. – Approaching Religion (2): 58-59.

Salmi, H. 2011: Review: Richard Wagner, Sämtliche Briefe. Vol. 18. –  Fontis Artis Musicae 58 (2): 201-204.

Salmi, H. 2011: Sanojen riittämättömyydestä. – Turun Sanomat 6.8.2011.

Salmi, H. 2011: Traditions of Cultural History in Finland, 1900–2000. In: Rogge, J. (ed.) Cultural History in Europe: Institutions – Themes – Perspectives. Reihe Manzer Historische Kulturwissenschaften. Transcript, Bielefeld: 45-62.

Salmi, H. 2011: Valkokankaan muisti. – Turun Sanomat 9.4.2011.

Salmi, H. 2011: Veikko Litzen im memoriam. –  Historiallinen aikakauskirja (2): 243-244.

Tuohela, K. 2011: �?Dotage without a fever�? : Towards a cultural history of melancholia. In: Johnson B. & Kiiskinen, H. (eds.) They Do Things Differently: Essays on Cultural History. Cultural history – Kulttuurihistoria. k&h, Turku: 159-183.

Tuohela, K. 2011: Nykyajan kulttuurihistoria. Teoksessa Laine, S., Leskelä-Kärki, M., Kallioniemi, K., Kiiskinen, H., Paju, P. & Rantala, H. (toim.) Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle. k&h, Turku: 59-64.

Vehkalahti, K. 2011: Kasvatuslaitos modernin kansalaisuuden rakentajana. Teoksessa Heikkinen, A. & Leino-Kaukiainen, P. (toim.) Valistus ja koulunpenkki : Kasvatus ja koulutus Suomessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki: 389–402.

Vehkalahti, K. 2011: Opitut tunteet, kerronnan kaavat : Kirjeet 1900-luvun alun koulukotikasvatuksessa. Teoksessa Leskelä-Kärki, M., Lahtinen, A. & Vainio-Korhonen, K. (toim.) Kirjeet ja historiantutkimus. SKS. Helsinki: 220-237.

Virtanen, K. 2011: The university reform in Finland. New tools for international success? Teoksessa Ahola, S., Kaipainen, P., Koistinen, O. & Nyyssölä, K. (toim.) Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Turun yliopisto, Turku: 15-24.

Virtanen, K. 2011: Seminaarin avaus. Teoksessa Uhinki, R. & Uhinki, A. (toim.) Anna nuorelle tulevaisuus – ettei kukaan syrjäydy. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopisto, Turku: 8.

Virtanen, K. 2011: Itämeri, historia ja Turun yliopisto. –  Pulloposti (19).

Virtanen, K. 2011: Myllerrysten keskellä. – Aurora (1): 6.

Virtanen, K. 2011: Osaamista oman alueemme yhteiseksi hyväksi. – digi-Aurinkolaiva (4): 16-17.

Virtanen, K. 2011: Suuret odotukset muuttavat yliopistoja jatkossakin. – Turun Sanomat 1.3.2011.

Virtanen, K. 2011: Yliopistot uuden todellisuuden ristipaineessa. – Turun Sanomat 6.9.2011.

Välimäki, R. 2011: ‘Hereticum iudicamus’ Kättardomen över Botulf vid rättegången i Uppsala ärkestift 1310–1311, in Historisk Tidskrift för Finland 96 (2): 110–130.

Välimäki, R. 2011: Voidaksemme täydemmin tietää totuuden - tekstuaalinen valta Botulfin harhaoppioikeudenkäynnissä 1310–1311. Teoksessa Aalto, I., Boxberg, L.,  Ijäs, U. & Paalumäki, H. (toim.) Vallan teoriat historiantutkimuksessa. Historia mirabilis 7. Turun historiallinen yhdistys, Turku: 116–136.

 

2010

 
Aalto, I. 2010: Kirja-arvostelu: Katja Yesilova: Ydinperheen politiikka. Gaudeamus. Helsinki 2009. - Naistutkimus – Kvinnoforskning 23(3): 69–72. [b1]
 
Drewett*, M.; Hill*, S. & Kärki, K. (2010) Peter Gabriel, From Genesis to Growing Up. Ashgate Press, Aldershot. [C2]
 
Försti, T. 2010: Vauhtikauden vaunut ja vaatekerrat. Auto ja sukupuoli Suomessa 1920-luvulla. Teoksessa: Mäkikalli, M.  & Laitinen, R. (toim.) Esine ja aika. Materiaalisen kulttuurin historiaa. Helsinki: Historiallinen arkisto 130. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 279- 316. [a3]
 
Försti, T. 2010:Pääkirjoitus: Kansallista ja kansainvälistä tekniikan henkilöhistoriaa Suomesta. Tekniikan Waiheita 28(1): 3-4. [b1]
 
Försti, T. 2010: Editorial: From Verla Mill to Ilmarinen’s Finland. Finnish Research on the History of Technology. Tekniikan Waiheita 28 (2):3-4. [b1]
 
Försti, T. 2010: Pääkirjoitus: Teollisuuden historiaa ja nykyisyyttä. Tekniikan Waiheita 28 (3): 3-4. [b1]
 
Försti, T. & Vähäpesola*, J. 2010: Teollisen menneisyyden äärellä Tampereella Reusing the Industrial Past 10.–15.8.2010, Tampere. Tekniikan Waiheita 28 (3): 65–67. [b1]
 
Johnson, B. 2009: Two Way Traffic: mediation of identity through sound, and sound through identity. - Soundscape: The Journal of Acoustic Ecology 9(1): 17-19  [A1]
 
Johnson, B. 2010: Deportation Blues: Black Jazz and White Australia in the 1920s. - IASPM Journal: Journal of the International Association for the Study of Popular Music 1(1). Online at http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/article/viewFile/297/502 [A1]
 
Johnson, B. 2009: Sites of Sound. - Oral Tradition 24(2): 455-470. [A1]
 
Johnson, B. 2009: Low Frequency Noise and Urban Space. - Popular Music History 4(2): 177-195. [A1]
 
Johnson, B. 2010: Introduction. In: Johnson, B. (ed.): Earogenous Zones: Sound, Sexuality and Cinema. London: Equinox, pp.1-11. [A3]
 
Johnson, B. 2010: Sound Decisions: Interviews with Ole Ege. In: Johnson, B. (ed.): Earogenous Zones: Sound, Sexuality and Cinema. London: Equinox, pp. 11-37. [A3]
 
Johnson, B. 2010: The International Institute of Popular Culture. - Cultural Fields: The Newsletter of the TASA Cultural Sociology Thematic Group, 2 (July 2010): 4-6. [B1]
 
Johnson, B. 2009: Kirja-arvostelu:  Elijah Wald: How The Beatles Destroyed Rock’n’Roll: An Alternative History of American Popular Music. Oxford and New York: Oxford University Press 2009. - Jazz Research Journal 3(2): 203-211. [B1]
 
Johnson, B. 2010: Earogenous Zones: Sound, Sexuality and Cinema. London: Equinox, 256 p. [C2]
 
Kaartinen, M. 2010: Haaksirikkoiset. Teoksessa William Shakespeare: Myrsky. Suom. Matti Rossi. Helsinki: WSOY, 7-19. [b2]
 
Kaartinen, M. 2010: Rintasyöpä ja sukupuolettoman ruumiin mahdollisuus – abjekti historiantutkimuksessa. Teoksessa Rantala, H. & Ollitervo, S. (toim.): Kulttuurihistoriallinen katse. Cultural History – Kulttuurihistoria 8. Turku: k&h, 121—142. [b2]
 
Kallioniemi, K. & Kärki, K. 2010:  Mikä äänimaailma on voittanut? "Oikea" musiikki järjestyksen ja autenttisuuden symbolina. - Historiallinen aikakauskirja (3): 342-352. [a1]
 
Kallioniemi, K. & Kärki, K. 2010: The Kalevala, Popular Music, and National Culture. - Journal of Finnish Studies, 13 (2): 61-72. [A1]
 
Kallioniemi, K. 2010: Miestähdet ja naisfanit. -  Kulttuurintutkimus 27 (3): 69-71. [a2]
 
Kallioniemi, K. 2010: Take Me Back to Dear Old Blighty: The Smiths and Notions of Englishness in the Post-War Debate on British Pop Music. In: S. Campbell, C. Coulter (eds): Why Pamper Life’s Complexities? Essays on The Smiths. Manchester: Manchester University Press, pp. 225-240. [A3]
 
Kallioniemi, K. 2010: Peter Gabriel and The Question of Being Eccentric. In: M. Drewett, S. Hill, K. Kärki (eds): Peter Gabriel From Genesis to Growing Up. Farnham: Ashgate Popular and Folk Music Series, pp. 31-42. [A3]
 
Kallioniemi, K. 2010: The Return of Svengali – Pop-Manager as a Star-Celebrity in the Age of Pop-Idol. In: Proceedings of the 15th Biennial IASPM 2009 International Conference 13.–17.7.2009, University of Liverpool, UK. IASPM, 320-25. [A4]
 
Kallioniemi, K. & Kärki, K. 2010: Hegemonian ja marginaalin jäljillä: Kulttuurihistoria ja Cultural Studies. Teoksessa: Ollitervo, S. & Rantala, H. (toim.): Kulttuurihistoriallinen katse. Cultural History – Kulttuurihistoria 8. Turku: k&h, 41-62. [b2]
 
Kallioniemi, K. 2010: Sankarin täyttymys. - Kritiikki-lehti (2): 10-11 [d1]
Kallioniemi, K. 2010: Edwardiaaninen aika. - Pygmalion-näytelmän (Helsingin kaupunginteatteri) käsiohjelma, 13-14. [d1]
 
Keskinen, L. 2010: Työväenurheiluseurat kasvattivat jäseniään poliittisesti. - Turun Sanomat 19.2.2010: A2. [e1]
 
Keskinen, L. 2010: Urheiluseura Turun Veikot työväenaatteen levittäjänä – Malli urheiluseurassa tapahtuvan poliittisen sosialisaation tutkimukselle. Kasvatus & Aika 4 (2): 9-25. [a1]
 
Kiiskinen, H. 2010: ISCH2010 Conference Book. Turku, 26-30 May 2010. Cultural Histories: Close Readings, Critical Syntheses. International Society for Cultural History Conference 2010. Turku: Cultural History, University of Turku, 145 p. [c2]
 
Kiiskinen, H. 2010: Talous, käytänne ja kvantitatiivinen analyysi kulttuurihistoriallisesti suuntautuneessa tutkimuksessa. Teoksessa: Rantala, H. & Ollitervo, S. (toim.): Kulttuurihistoriallinen katse. Cultural History – Kulttuurihistoria 8. Turku: k&h, 80-97. [b2]
 
Klemettilä, H. 2010: Cooking and cookery books. In: The Oxford Dictionary of the Middle Ages. R. E. Bjork (ed.): Oxford: Oxford University Press, p. 1968. [B2] 
 
Klemettilä, H. 2010: Prisons and punishment. In: The Oxford Dictionary of the Middle Ages. R. E. Bjork (ed.): Oxford: Oxford University Press, p. 1968. [B2] 
 
Klemettilä, H. (toim.) 2010: Suomalainen sotilas. Muinaisurhosta nihtiin. Helsinki: Karttakeskus ja Weilin+Göös, 251 s. [c2]
 
Klemettilä, H. 2010: Koukussa kirjoihin. - Tieteessä tapahtuu, 28(7): 43-44. [d1]
 
Klemettilä, H. 2010: Mässäilyn synti ja keskiajan ruokakulttuuri. - Kritiikki (4): 8-13. [d1]
 
Klemettilä, H. 2010: Kuinka renessanssin ja varhaisen uuden ajan Italiassa syötiin - Esite (4 s.), Sergio’s, Turku 22.3.2010, ja nettiartikkeli, http://www.sergio.fi/files/1renessanssin_ruoka_pdf.pdf [e1]
 
Koivisto H. 2010: Taiteilijat ja intellektuellit kommunistisessa liikkeessä – keskustelua individualismin ja kollektiivisuuden jännitteestä. Teoksessa Rantala, H. & Ollitervo, S. (toim.): Kulttuurihistoriallinen katse. Cultural History – Kulttuurihistoria 8. Turku: k&h, 165-193. [b2]
 
Koivisto H. 2009:Henkisiä aitureita. Jenny Pajunen ja Lauri Vilenius kirjailijoina ja työläisintellektuelleina. Teoksessa Lukeva ja kirjoittava työläinen. Toim. K. Salmi-Niklander, S. Suodenjoki ja T. Uusitalo. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Väki voimakas 23, 147-185. [a3]
 
Kärki, K. 2010: Turning the Axis: The Stage Performance Design Collaboration Between Peter Gabriel and Robert Lepage. In: Drewett, M.; Hill, S. & Kärki, K. (eds.): Peter Gabriel, From Genesis To Growing Up. Ashgate Press, Aldershot: 225-240. [A3]
 
Kärki, K. 2010: Vanjan jäinen helvetti: Talvisota, kansallinen itseymmärrys ja populaarikulttuurin marginaaliäänet. Lintunen, T. & Clerc, L. (toim.). Ajankohta 2010: Uusia näkökulmia talvisotaan. Turun ja Helsingin poliittiset historiat, Turku: 175-194. [a3]
 
Kärki, K. 2010: Kalevalan raskaat laulumaat ja suomalainen metallimusiikki. Pirta (1): 6-9. [e1]
 
Laitinen, R. 2010: Kokeva ihminen käytäntöjen maailmassa. Teoksessa: Rantala, H. & Ollitervo, S. (toim.): Kulttuurihistoriallinen katse. Cultural History ¬– Kulttuurihistoria 8. Turku: k&h, 98-117. [b2]
 
Laine*, K. & Salmi, H. 2009: From Sampo to The Age of Iron: Cinematic Interpretations of the Kalevala. - Journal of Finnish Studies  13(2): 73-84. [A1]
 
Leskelä-Kärki, M. & Hapuli*, R. 2010: Kirjoittamisen julkiset ja yksityiset maailmat. Naisten kirjoittamisen kulttuurihistoriasta. Teoksessa:. Ollitervo, S. ja Rantala, H. (toim.) Kulttuurihistoriallinen katse. Cultural History – Kulttuurihistoria 8. Turku: k&h, 258-280. [b2]
 
Leskelä-Kärki, M. 2010: Valkean huvilan kirjalliset illat. Sivistystä nälän ja puutteen keskellä. Teoksessa: Matero, J.; Hapuli, R. & Koskivaara, N. (toim.) Lukupiirikirja. Toim. Johanna. BTJ, 74-83. [b2]
 
Leskelä-Kärki, M. 2010: Kirja-arvostelu: Salmi-Niklander, Kirsti; Suodenjoki, Sami & Uusitalo, Taina (toim.): Lukeva ja kirjoittava työläinen. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Työväentutkimus vuosikirja 2010. [b1]
 
Lång, R. 2010: Kirjailijuus välitilassa. Mäkitupalaisen tytär 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kirjallisella kentällä. Teoksessa: Salmi-Niklander, K., Suodenjoki, S. & Uusitalo, T. (toim.): Lukeva ja kirjoittava työläinen. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Väki voimakas 23, 80-112. [a3]
 
Mulari, H. 2010: Mikä sekoilevissa brittinuorissa viehättää? – Peili 2/2010, 12–15. [d1]
 
Mulari, H. 2010: Gaga Ooh la la! Lady Gaga hätkähdyttää ja pakenee määrittelyjä. – Peili 4/2010, 4–6. [d1]
 
Mulari, H. 2010: Tulkaa tänne ja kertokaa poliisille. Virtuaalinen lähipoliisi työskentelee nuorten sosiaalisessa mediassa. – Peili 4/2010, 10–11. [d1]
Mulari, H. 2010: Koulukinon oppimateriaali: Pariisin vainotut. – http://www.koulukino.fi/oppimateriaalit/?id=320 [d2]
 
Mulari, H. 2010: Koulukinon oppimateriaali: Kangastuksia. – http://www.koulukino.fi/oppimateriaalit/index.php?id=326 [d2]
 
Mykkänen*, J. &  Aalto, I., 2010: Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset. Raportti isyyden tutkimuksesta Suomessa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto – Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 34. 97s. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/isyydenihanteet.pdf [d4]
 
Mäkikalli, M. 2010: Johdanto. Materiaalisen kulttuurin historiaa. Teoksessa: Mäkikalli, M. & Laitinen, R. (toim.): Esine ja aika. Materiaalisen kulttuurin historiaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 9-33. [a3]
 
Mäkikalli, M. & Laitinen, R. (toim.) 2010: Esine ja aika. Materiaalisen kulttuurin historiaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 349 s. [c2]
 
Nivala, A. 2010: Kemiallinen aikakausi. Historian metaforinen kuvaaminen. Teoksessa: Ollitervo, S. & Rantala, H. (toim.): Kulttuurihistoriallinen katse. Cultural History – Kulttuurihistoria 8. k&h, Turku, 217–240. [b2]
 
Nivala, A.; Morarescu, P.*; Matilainen, J.*; Rahkila, J.* & Saarikoski, S.* (toim.) 2010: 7 for the Price of 1 – Accumulating Value. Messiaaninen Visuaalisen Etiikan Tutkimuskeskus, Porin taidemuseo, Satakunnan AMK ja Frame, Pori, 64 s. [f1]
 
Nivala, A. 2010: "7 for the price of 1"  – 7 julkista performanssiesitystä Saksassa ja Hollannissa (Berliini, Leipzig, Frankfurt am Main, Köln, Den Borsch, Amsterdam ja Rotterdam). [f3]
 
Oinonen, P. 2010: Puhujalavalta kulutustavaraksi. - Hämeen Sanomat 5.2.2010. [e1]
Oinonen, P. 2010: Hilma ja Akseli - aikansa mediamenestys. - Turun Sanomat 3.4.2010. [e1]
 
Ollila, A. 2010: Yksilö ja yhteisö: kiista kontekstualisoimisesta. Teoksessa: Rantala, H. & Ollitervo, S. (toim): Kulttuurihistoriallinen katse. Cultural History – Kulttuurihistoria 8. Turku: k&h, 63-79. [b2]
 
Ollila, A. 2010: Kirjoituksia kulttuurista, sukupuolesta ja historiasta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 240 s. [c1]
 
Ollitervo*, S. & Rantala, H. 2010: Johdanto. Teoksessa: Rantala, H. & Ollitervo, S. (toim.): Kulttuurihistoriallinen katse. Cultural History – Kulttuurihistoria 8. Turku: k&h, 7-16. [b1]
 
Paju, P. & Durnová*, H. 2009: Computing Close to the Iron Curtain: Inter/national Computing Practices in Czechoslovakia and Finland. Comparative Technology Transfer and Society 7 (3): 303–322. [A1]
 
Paju, P. 2010: The Finnish Society for the History of Technology and its journal Tekniikan Waiheita: Milestones, 1980–2010. Tekniikan Waiheita 28 (2): 5–11. [a1]
 
Paju, P.  2010: Reikäkortti konttorityössä : Katsaus tietojenkäsittelyn materiaaliseen historiaan Suomessa. Teoksessa: Mäkikalli M. ja Laitinen, R. (toim.): Esine ja aika. Materiaalisen kulttuurin historiaa. Historiallinen arkisto 130. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 317–346. [a3]
 
Paju, P. & Sulonen*, R. 2010: Hans Andersin: Monipuolinen tietotekniikan suomalainen uranuurtaja. Tekniikan Waiheita 28(4) 2010, 49–53. [b1]
 
Paju, P. 2010: Building ‘Ilmarinen’s Finland’: computer construction as a national project in the 1950s. Tekniikan Waiheita 28(2): 56–65. [b1]
 
Paju, P. 2010: Carl Robert Mannerheim teknologiayrittäjänä. Tekniikan Waiheita 28(1): 16–27. [b1]
 
Paju, P. 2010: Jatkoa politiikasta ja teknologian historiasta. Kanava, 38, (7): 60–61. [e1]
 
Paju, P. 2010: Suomalaisen teknologiapolitiikan konnat ja sankarit. Kanava, 38, (5): 19–23. [e1]
 
Paju, P. 2010: Tietokone Esko, 50, kertoo tarinansa. Helsingin Sanomat 30.3.2010, D2. [e1]
 
Piispa, L. 2010: Syntymäpäivätervehdys Kurosawalle ja Mifunelle: Akira Kurosawa – 100 v., Toshiro Mifune – 90v. – Filmihullu 3: 40–41. [e1]
 
Piispa, L. 2010: Kaikkien aikojen Pietari-elokuva. – Filmihullu 5–6: 16–18. [e1]
 
Rantala, H. 2010: Kulttuurin juurilla: kulttuurin käsite varhaisessa suomalaiskeskustelussa. Teoksessa: Rantala, H & Ollitervo, S. (toim.): Kulttuurihistoriallinen katse. Cultural History – Kulttuurihistoria 8. Turku: k&h, 19–40. [b2]
 
Rantala, H. & Ollitervo*, S.(toim.) 2010: Kulttuurihistoriallinen katse., Cultural History – Kulttuurihistoria 8. Turku: k&h, 407s. [c2]
 
Rossi, L. 2010: Yksilöllä on väliä ympäristön kannalta – Miten voisi tutkia yksilön elinikäistä ympäristösuhdetta. – ELORE 17(2): 79-103 [http://www.elore.fi/arkisto/2_10/rossi_2_10.pdf]. [a2]
 
Rossi, L. 2010: Miljoonamoottori ja Miljoonavaunu: Toimitusjohtajan statusesineet esimerkkeinä tietämisen ja tekemisen tuottamasta omistajuudesta. Teoksessa: Mäkikalli, M. & Laitinen, R. (toim.): Esine ja aika: Materiaalisen kulttuurin historiaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 214-248. [a3]
 
Rossi, L. 2010:Kirja-arvostelu: Ilmari Haapala & Tuija Pulkkinen: Maan ytimestä avaruuteen. Ajankohtaista suomalaista geo- ja ympäristötieteellistä tutkimusta. Helsinki: Suomen Tiedeseura, 2009. – GEOfoorumi: Geologian tutkimuskeskuksen sidosryhmälehti 1:23. [b1]
 
Rossi, L. 2010: Kirja-arvostelu: Ildikó Lehtinen (toim.): Valkoisen jumalan tyttäret: marilainen nainen ja modernisaatio. Suomalais-Ugrilaisen Seuran kansatieteellisiä julkaisuja 19. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen seura. - Pirta: Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti 49: 2, 3. [b1]
 
Rossi, L. 2010: Kirja-arvostelu: Leena Sammallahti & Marja-Liisa Lehto: Kalusteita kamareihin: Suomalaisten keinutuolien ja piironkien historiaa. Helsinki; Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010. http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1690 [b1]
 
Rossi, L. 2010: Kirja-arvostelu: Markku Löytönen (toim.): Suomalaiset tutkimusmatkat. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1573 [b1]
 
Rossi, L. 2010: Kirja-arvostelu: Hanna Johansson & Kirsi Saarikangas (toim.): Homes in Transformation: Dwelling, Moving, Belonging. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1578 [b1]
 
Rossi, L. 2010: Kirja-arvostelu: Elina Makkonen: Muistitiedon etnografiaa tuottamassa. Joensuu: Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja nro 58, 2009. http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1581[b1]
 
Rossi, L. 2010: Kirja-arvostelu: Maarit Knuuttila: kauha ja kynä: Keittokirjojen kulttuurihistoriaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010. http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1627 [b1]
 
Rossi, L. 2010: Kirja-arvostelu: Jussi Hanska & Kirsi Vainio-Korhonen (toim.): Huoneentaulun maailma: Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010. http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1631 [b1]
 
Rossi, L. 2010: Kirja-arvostelu: Harvey Green: Wood: Craft, Culture, History. London: Penguin Books, 2006.http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1636 [b1]
 
Rossi, L. 2010: Kirja-arvostelu: Juha Nirkko (toim.): Sauna: Pieni perinnekirja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010. http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1671 [b1]
 
Rossi, L. 2010: Kirja-arvostelu: Pekka Leimu: Kansatiede ja Euroopan kansat suomalaisesta ja ruotsalaisesta nökökulmasta. Turku: Kansatede. Turun yliopisto, 2010. http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1687 [b1]
 
Rossi, L. 2010: Kirja-arvostelu: Johanna Ruusuvuori, Pirjo Nikander & Matti Hyvärinen (toim.): Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino, 2010. http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1723 [b1]
 
Rossi, L. 2010: Anni Polva (1915–2003) ja 104 kirjaa. Teoksessa: Lahtinen, A.; Ojala, S. & Vainio-Korhonen, K.: Naisten kaupunki: Turkulaisten naisten historiaa. Turku: Turun Historiallinen Arkisto 61, 2010, 164-165. [b2]
 
Rossi, L. 2010: Miss Suomi -kilpailujen turkulaista naiskauneutta. Teoksessa: Lahtinen, A.; Ojala, S. & Vainio-Korhonen, K.: Naisten kaupunki: Turkulaisten naisten historiaa. Turku: Turun Historiallinen Arkisto 61, 2010, 168-169. [b2]
 
Rossi, L. 2010: Sataman naiset. Teoksessa: Lahtinen, A.; Ojala, S. & Vainio-Korhonen, K.: Naisten kaupunki: Turkulaisten naisten historiaa. Turku: Turun Historiallinen Arkisto 61, 2010, 151-153. [b2]
 
Rossi, L. 2010: Turun Lilja. Teoksessa: Lahtinen, A.; Ojala, S. & Vainio-Korhonen, K.: Naisten kaupunki: Turkulaisten naisten historiaa. Turku: Turun Historiallinen Arkisto 61, 2010, 176. [b2]
 
Rossi, L. 2010: Turun yliopiston ensimmäisiä. Teoksessa: Lahtinen, A.; Ojala, S. & Vainio-Korhonen, K.: Naisten kaupunki: Turkulaisten naisten historiaa. Turku: Turun Historiallinen Arkisto 61, 2010, 180-184. [b2]
 
Rossi, L. 2010: Tavallisen ihmisen paikat. Teoksessa: Lehtonen, J. & Tenkanen, S. (toim.): Ethnology in the 20th century: Transnational reflections of past, present and future. Turku: Kansatiede. Turun yliopisto, 123-135. [b3]
 
Räsänen, M. 2010: Family vs. Order: Saint Thomas Aquinas’ Dominican Habit in the Narrative Tradition of the Order. In: Ana Marinković and Trpimir Vedriš (eds.):  Identity and Alterity in Hagiography and Cult of Saints (Proceedings of the 2nd Hagiography conference organised by Croatian Hagiography Association ‘Hagiotheca’ held in Split, 28-31 May 2008), Bibliotheca Hagiotheca, Series Colloquia, 1. Zagreb: Hagiotheca, pp. 201-218. [A4]
 
Räsänen, M. 2010: TUCEMEMS kutsuu keskusteluun ja yhteistyöhön. - Glossae III/2010:7-9. [d1]
 
Salmi, H. 2010: Todistaja, muisti ja menneisyyden totuudet. Historiasta kertomisen keinot Hans-Jürgen Syberbergin elokuvassa Winifred Wagner (1975). Teoksessa: Grönholm, P. & Sivula, A. (toim): Medeiasta pronssisoturiin. Kuka tekee menneestä historiaa? Historia Mirabilis 6. Turku: Turun Historiallinen Yhdistys, 136-157. [a3]
 
Salmi, H. 2010: Northern Cycles: Swedish and Finnish Encounters with Der Ring des Nibelungen. In: Schmid-Reiter, I. (ed.): Richard Wagners Der Ring des Nibelungen. Europäische Traditionen und Paradigmen. Schriften der Europäischen Musiktheater-Akademie. Wien: ConBrio Verlagsgesellschaft, 127-139 [A4]
 
Salmi, H. 2010: Kulttuurihistoria, mahdollinen ja runsauden periaate. Teoksessa: Rantala, H. & Ollitervo, S. (toim.): Kulttuurihistoriallinen katse. Cultural History – Kulttuurihistoria 8. Turku: k&h, 338-359. [b2]
 
Salmi, H. 2010: Europa XIX wieku. Historia kulturowa. Tr. Przekład Agnieszka Szurek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 204 p. [C1]
 
Salmi, H. 2010: Muistikuvaputki 1983. - Kritiikki 3/2010: 14-15. [d1]
 
Salmi, H. 2010: Historian filminauha. - Turun Sanomat 17.12.2010 [e1]
 
Salmi, H. 2010: Leppoisampi elämä ja työurien ongelma. - Turun Sanomat 16.10.2010 [e1]
 
Salmi, H. 2010: Lomaltapaluun ahdistus. - Turun Sanomat 15.8.2010 [e1]
 
Salmi, H. 2010: Oma maa mansikka. - Turun Sanomat 14.7.2010 [e1]
 
Salmi, H. 2010: Ropoa likoon. - Turun Sanomat 30.6.2010 [e1]
 
Salmi, H. 2010: Kuningasajatus. - Turun Sanomat 13.6.2010 [e1]
 
Salmi, H. 2010: Vappu on tänään. - Turun Sanomat 1.5.2010  [e1]
 
Salmi, H. 2010: Kulttuurista hyvinvointia. - Turun Sanomat 8.4.2010 [e1]
 
Salmi, H. 2010: Kitupiikki ja työnarkomaani. - Turun Sanomat 28.1.2010 [e1]
 
Salmi, H. 2009: Nukahteleva kulttuuri. Turku: Faros, 164 s. [e2]
 
Sulonen*, R. & Paju, P. 2010: Kuolleet: tekniikan tohtori Hans Andersin. Helsingin Sanomat 19.11.2010. [e1]
 
Tuohela, K. 2010: Surullinen ja peloissaan. Miten kirjoittaa melankolian kulttuurihistoriaa? Teoksessa: Kulttuurihistoriallinen katse. Ollitervo, S. & Rantala, H. (toim.). Kulttuurihistoria – Cultural History 8, Turku: k&h, 241-257. [b2]
 
Tuohela, K. 2010: Huhtikuun tekstit. Naisten tarinoita sadan vuoden takaa. Elämäntarina – elämäkertateemainen kulttuurilehti 2, 6-8. [e1]
 
Tuohela, K. & Saresma*, T. 2010: Eurooppalaisen elämäntarina jäljillä. Raportti Life Writing in Europe konferenssista Amsterdamista 29–31.10. 2009. Elämäntarina – elämäkertateemainen kulttuurilehti 1, 7. [e1]
 
Virtanen, K. 2010: Tulevaisuuden tutkimuskeskus uusissa asemissa. - Futuuri 1/2010: 3. [d1]
 
Virtanen, K. 2010: Kaarlo Hartiala 12.10.1919-25.9.2009. Teoksessa: Suomalaisen Tiedeakatemian Vuosikirja-Academia Scientiarum Fennica 2009. Helsinki, ss. 103-105. [b1]
 
Virtanen, K. 2010: In memoriam. Paul George Hummasti 4.5.1945-18.8.2010 (Auvo Kostiaisen ja Reino Keron kanssa). - Siirtolaisuus-Migration 4/2010: 51. [b1]
 
Virtanen, K. 2010: Esipuhe. Teoksessa: Keskinen, S. ja Paalumäki, A. (toim.): Eväitä esimiestyöhön akateemisessa työympäristössä. Turku: Turun yliopisto, ss. 1-2. [d2]
 
Virtanen, K. 2010: University of Turku - more multidisciplinary than ever. - UTU.fi Annual, University of Turku 2010: 3. [e1]
 
Virtanen, K. 2010: Uusi yliopisto - vuosisatojen traditio murroksessa. - Turun Sanomat 27.2.2010: 2. [e1]
 
Virtanen, K. 2010: Uusi yliopisto ja kriittisyyden mahdollisuus. - Turun Sanomat 3.9.2010: 2 [e1]
 

2009

 
Aalto, I. 2009: Perhesuhteista tässä ja nyt. Kirja-arvio teoksesta Sevón, E., Notko, M. (toim.) 2008 Perhesuhteet puntarissa. Naistutkimus-Kvinnoforskning 22 (1): 70-72.  [f]
 
Johnson, B. 2009: Music, Sound, Violence. Teoksessa: Proceedings of The 13th Conference of the International Association for the Study of Popular Music, Rome, July 2005 , pp. 245-257 (online at http://www.biglittleg.com/IASPM05/IASPM05LIGHT.pdf). [D]
 
Johnson, B. 2009: On the Margins: Problems in jazz archiving outside the US. Teoksessa: Conference Report, 8th Nordic Jazz Conference, national and local jazz history writing in the Nordic countries, 25 – 27 August 2009. Denmark: Aalborg University, Center for Danish Jazzhistorie, pp.32-41. [D]
 
Johnson, B. 2009: The NFSA Scholars and Artists-in-Residence Fellowship – A Report. - New South South Wales Jazz Archive Newsletter 10/1 January 2009,  3. [E]
 
Johnson, B. 2009: Jazz and Nation in Australian Cinema: From Silents to Sound. - NFSA Journal 2009, 5(1), 1-12. [E]
 
Johnson, B. 2009: Kirja-arvio teoksesta Wardhaugh, B. (2008) Music, Experiment and Mathematics in England 1653-1705. In Popular Music History 3(2) 2008, pp. 197-200. [F]
 
Johnson, B. 2009: Kirja-arvio teoksesta Dickinson, K. & Key, O. (2008) When Film and Music Won’t Work Together. In Popular Music (28/3) October 2009, pp. 442-3. [F]
 
Johnson, B. 2009: Kirja-arvio teoksesta Burke, P. (2008) Come in and Hear the Truth: Jazz and Race on 52nd Street. In Popular Music (28/3) October 2009, pp. 443-5. [F]
 
Kallioniemi, K. & Kärki, K. 2009: Kalevala kumisee suomiheavyssa. Opettaja 3/2009: 38-41. [e]
 
Kallioniemi, K. 2009: Populaarikulttuuri, kirjallisuus ja modernin Britannian kasvot. Teoksessa Imperiumin perilliset – Esseitä brittiläisestä nykykirjallisuudesta. Toim. Päivi Kosonen, Eila Rantonen ja Päivi Mäkirinta. Helsinki: Café Voltaire –sarja, Avain, 33-41. [e]
 
Kallioniemi, K. 2009: Jumalia ja taviksia - tähteyden sakraaliuden rappio. Niin & näin. Filosofinen aikakauskirja 1/2009. [i]
 
Kallioniemi, K. 2009: Liberace ja luksuksen vulgääri eleganssi. Mustekala. Kitsch, glitter ja luksus 1/2009 Vol.32. Taideteollisen korkeakoulun Porin yksikön visuaalinen kulttuuri. http://www.mustekala.info/epublish/1/37 [i]
 
Klemettilä, H. 2009: Finlande – Ménestrel, www.menestrel.fr ,  7. [E]
 
Klemettilä, H. 2009: Keskiajan keittiö, 2. p., Jyväskylä: Atena, 365. [e]
 
Klemettilä, H. 2009: Kuinka keskiajan Italiassa syötiin? Sergio’s, 19.1.2009, 4 s. [i]
 
Klemettilä, H. 2009: Ihran invaasio. Aamuset 25.3.2009, s. 18. [i]
 
Klemettilä, H. 2009: Muuttuvat marjamuodit. Aamuset 19.8.2009, s. 20. [i]
 
Klemettilä, H. 2009: Punttailua joella, Aamuset 7.10.2009, s. 18. [i]
 
Klemettilä, H. 2009: Akateemista turismia, Aamuset 18.11.2009, s. 18. [i]
 
Klemettilä, H. 2009: Joulun odotusta, Aamuset 16.12.2009, s. 14. [i]
 
Lahtinen, A. 2009: Anpassning, förhandling, motsstånd. Kvinnliga aktörer i släkten Fleming 1470-1620. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 314 s. [b]
 
Lahtinen, A. 2009: Pohjolan prinsessat. Viikinkineidoista renessanssiruhtinattariin. Jyväskylä: Atena Kustannus, s. 223. [b]
 
Lahtinen, A. 2009: Conan O'Brien ja amerikkalaisen talk show –juontajuuden murros. Lähikuva 2/2009, s. 26-40. [c]
 
Lahtinen, A. 2009: "Kärlek och förpliktelser: aristokratiska systrars brevväxling under 1500-talet" Folkmålsstudier 47. s. 45-66. [c]
 
Lahtinen, A. 2009: Tender concerns and individual prospects. Settling the future of noble fiancées in sixteenth-century Sweden. Karonen*, P., Eilola*, J., Hakanen*, M., Lamberg*, M., Matikainen*, O.(toim.), Hopes and fears for the future in early modern Sweden, 1500-1800. Finnish Literature Society, Helsinki, s. 77-97. [d]
 
Lahtinen, A. 2009: A Nobleman’s Death. Power Struggle and Resistance in Accounts of a Political Execution in Early Modern Sweden. Jensen*, H. (toim.), Culture and Power. Rebellion and Resistance. Cliohres.net, Pisa University Press, Pisa s. 33-49. [D]
 
Lahtinen, A., Lamberg*, M. & Niiranen*, S. (toim.) 2009: Keskiajan avain. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 571 s. [g]
 
Lahtinen, A., Ripatti*, E., Similä*, J, Ukkonen*, J. 2009: Linkki 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri. Lukion historiakurssin kirjasarja. WSOY, Helsinki, 182 s. [h]
 
Lahtinen, A., Ripatti*, E., Similä*, J. 2009: Linkki 2. Eurooppalainen ihminen. Lukion historiakurssin kirjasarja. WSOY, Helsinki, 188 s. [h]             
                      
Laine, S. 2009: Imagining America, Building Helsinki. Teoksessa Media, Interaction and Integration. Cross-Cultural Dialogues in the Baltic Sea Area. Ed. Hyvönen*, H., Räsänen, T. and Tunturi, J. The family federation of Finland, The Population research Institute. Working Papers E36/2009. Publications of the Graduate School on integration and Interaction in the Baltic Sea Region, 10. Turku and Helsinki. s. 117-135. [d]
 
Laine, S. ja Lento*, K. 2009: Aistien urbaania historiaa -teemanumero  Ennen ja nyt 3-4/ 2008. http://www.ennenjanyt.net/?page_id=2&numero=11 . [g]
 
Laine, S. ja Lento*, K. 2009: Aistien historiaa kaupungissa. Ennen ja nyt 3-4/2008 http://www.ennenjanyt.net/?p=273 . [f]
 
Laine, S. 2009: Populaarimusiikin pimeä puoli. Kirja-arvio Johnson, B. ja Cloonan, M. teoksesta Dark Side of the Tune. Dark side of the Tune. Popular Music and Violence. Ennen ja nyt 3–4 2008. http://www.ennenjanyt.net/?p=274 . [f]
 
Laine, S. 2009: Treenaa kuin Paavo Nurmi.- Kausijulkaisu Mobile. Kesälehti 29.5.2009 http://mobilekustannus.fi/juttu/1442 . [i]
 
Laitinen, R. & Cohen*, T. (eds.) 2009: Cultural History of Early Modern Streets. Leiden: Brill, 176 p. [G]
 
Laitinen, R. & Lindström*, D. 2009: Urban Order and Street Regulation in Seventeenth-Century Sweden. In Laitinen R. & Cohen, T. (eds.): Cultural History of Early Modern Streets. Leiden: Brill, pp. 63-93. [D]
 
Laitinen, R. & Cohen*, T. 2009: Cultural History of Early Modern Streets – An Introduction. In Laitinen R. & Cohen, T. (eds.): Cultural History of Early Modern Streets. Leiden: Brill pp. 1-10. [D]
 
Lavonen, P. 2009: Turun ulkoilusaaret Maisaari, Pähkinäinen ja Vepsä historiasta nykypäivään. Turku: Turun Kiinteistöliikelaitos, 32. [e]
 
Lavonen, P. 2009: Jokinen Yhtiö 60 vuotta. Jokisen perheyrityksen vaiheet kuljetusliikkeestä logistiikan, kiinteistöliiketoiminnan ja Astrum-ajoneuvokaupan yhtymäksi (1949-2009). Salo: Jokinen Yhtiö, 72. [e]
 
Leskelä-Kärki, M. 2009: Sivistyneistönaisen kuuma veri. Teoksessa: Melkas, K. (päätoim.), Grönstrand, H., Launis, K., Leskelä-Kärki, M., Ojajärvi*, J., Palin*, T., Rojola, L. (toim.): Läpikulkuihmisiä. Muotoiluja kansallisuudesta ja sivistyksestä 1900-luvun alun Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 135-168.  [d]
 
Grönstrand, H., Launis, K., Leskelä-Kärki, M., Melkas, K., Ojajärvi*, J., Palin*, T., Rojola, L. 2009: Johdanto. Teoksessa: Melkas, K. (päätoim.), Grönstrand, H., Launis, K., Leskelä-Kärki, M., Ojajärvi, J.*, Palin, T.*, Rojola, L. (toim.): Läpikulkuihmisiä. Muotoiluja kansallisuudesta ja sivistyksestä 1900-luvun alun Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 252. [d]
 
Leskelä-Kärki, M., Melkas, K. 2009: Oudot naiset. Teoksessa: Leskelä-Kärki, M.; Melkas, K.; Hapuli, R. (toim.): Aino Kallas. Tulkintoja tuotannosta ja elämästä. Helsinki: BTJ, 11-44. [e]
 
Leskelä-Kärki, M. 2009: Sisaruuden kudelma. Teoksessa: Leskelä-Kärki, M.; Melkas, K.; Hapuli, R. (toim.): Aino Kallas. Tulkintoja tuotannosta ja elämästä. Helsinki: BTJ, 67-84. [e]
 
Leskelä-Kärki, M. 2009: Aino Kallas suomalaisessa kulttuurissa. Kokemuksia, muistoja ja tulkintoja.  Teoksessa: Leskelä-Kärki, M.; Melkas, K.; Hapuli, R. (toim.): Aino Kallas. Tulkintoja tuotannosta ja elämästä. Helsinki: BTJ, 173–196.  [e]
 
Leskelä-Kärki, M. 2009: Maalarin ja kirjailijan sielu: Helena Westermarckin elämäkerta. Kirja-arvostelu teoksesta Weckman, Harriet: Kynällä vai siveltimellä? Helena Westermarck 1857–1938. Helsinki:Otava. Agricolan arvostelupalvelu 19.11.2009.[f]
 
Melkas, K. (päätoim.), Grönstrand, H., Launis, K., Leskelä-Kärki, M., Ojajärvi*, J., Palin*, T., Rojola, L. (toim.) 2009: Läpikulkuihmisiä. Muotoiluja kansallisuudesta ja sivistyksestä 1900-luvun alun Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  [g]
 
Leskelä-Kärki, M.; Melkas, K.; Hapuli, R. (toim.) 2009: Aino Kallas. Tulkintoja tuotannosta ja elämästä. Helsinki: BTJ. [g]
 
Leskelä-Kärki, M. 2009: Kerrotuksi tulemisen kaipuu: elämäkerta historiankirjoituksen lajina. Kasvatuksen historian tutkimuksen virtuoppimisympäristö.  (http://www.enorssi.fi/virmo/virmo-1/kashisnet). [j]
Leskelä-Kärki, M. 2009: Kirjeiden kulttuurihistoriaa ja tulkinnan ongelmia. Kasvatuksen historian tutkimuksen virtuoppimisympäristö.  (http://www.enorssi.fi/virmo/virmo-1/kashisnet). [j]
 
Oinonen, P. 2009: Kateederilta lähelle kuulijaa: Varhaisen radiopuheen haasteita ja muutoksia. - Lähikuva 22 (2): 10-25. [c]
 
Oinonen, P., Suominen, J., Tuomi, P. (toim.) 2009: Juontajuus. Lähikuva 22 (2). 101 s.[g]
 
Paju, P. 2009: Computer Industry as a National task. The Finnish Computer Project and the question of state involvement in the 1970s. In Impagliazzo*, J. & Järvi*, T. & Paju, Petri: History of Nordic Computing 2. IFIP AICT 303. Berlin: Springer, pp. 171–184. [D]
 
Paju, P. 2009: Teknologian historia globalisoituu. SHOT Lissabonissa 11.-14.10.2008. Tekniikan Waiheita 4/2008, 40–43. [e]
 
Paju, P. 2009: Insinööreistä ja tiedemiehistä kansallisina vaikuttajina. Tieteessä tapahtuu 3/2009, 51–53. [e]
 
Paju, P. 2009: ”Selvennystä teknologisen sammon rakentamiseen.” Arkhimedes 1/2009, 6–7. [e]
 
Impagliazzo*, J. & Järvi*, T. & Paju, P. (Eds.) 2009: History of Nordic Computing 2. Second IFIP WG 9.7 Conference, HiNC2, Turku, Finland, August 21-23, 2007, Revised Selected Papers. IFIP Advances in Information and Communication Technology 303. Berlin: Springer. [G]
 
Paju, P. 2009: Kaupallisuus oli keskeistä tutkijoille jo 1950-luvulla. Turun Sanomat 2.7.2009. [i]
 
Piispa, L. 2009: Näyttelijän tunneilmaisu 1910-luvun venäläisessä elokuvassa. - Lähikuva 1/2009, s. 78–96. [c]
 
Mulari, H., Piispa, L. 2009: Saatteeksi. Teoksessa Mulari, H., Piispa, L. (toim.) Elokuva historiassa, historia elokuvassa. Cultural History - Kulttuurihistoria 7. Turku: k&h, s. 7–16. [d]
 
Piispa, L. 2009: Vera Holodnaja: Valkokankaan kuningatar, rakkauden orja. Teoksessa Mulari, H., Piispa, L. (toim.) Elokuva historiassa, historia elokuvassa. Cultural History - Kulttuurihistoria 7. Turku: k&h, s. 19–48. [d]
 
Piispa, L. 2009: Venäläisen elokuvan historia epäonnistuu. Kirja-arvio teoksesta Beumers, B. (2009) A History of Russian Cinema. – Lähikuva 2/2009, s. 96-97. [f]
 
Mulari, H., Piispa, L. (toim.) 2009: Elokuva historiassa, historia elokuvassa. Cultural History - Kulttuurihistoria 7. Turku: k&h, 362 s. [g]
 
Piispa, L. 2009: Esittelyt elokuvista Suurkaupungin lapsi (1914), Patarouva (1916) ja Ankara nuori mies (1936) useiden kirjoittajien yhteisartikkelissa: Venäjä, Venäjä, Venäjä! Suuri kiertokysely. – Filmihullu 5/2009, s. 4-21. [i]
 
Piispa, L. 2009: Tsaarinajan elokuvalehdet Slavicassa. – Kansalliskirjasto 2/2009, 26-29. [i]
 
Piispa, L. 2009: Paluu Pantheoniin Pordenonessa. - Filmihullu 6/2009, s. 39-40. [i]
 
Piispa, L. 2008: Animaatio- ja komedialöytöjä Pordenonessa. - Filmihullu 5-6/2008, s. 75. [i] (ilmestyi tammikuussa 2009)
 
Pilke, H. 2009: Etulinjan kynämiehet. Suomalaisen sotakirjallisuuden kustantaminen ja ennakkosensuuri kirjojen julkaisutoiminnan säätelijänä 1939 - 1944. Helsinki: SKS, 339 s. [a]
 
Rossi, L. 2009: Haastattelijan Dilemma. – Sananjalka. Suomen Kielen Seuran vuosikirja 51, 99–109. [c]
 
Rossi, L. 2009: Interviewer’s Dilemma. – Suomen Antropologi – Journal of the Finnish Anthropological Society 2, 90–93. [c]
 
Rossi, L. 2009: Oral Historian – neither moralizer nor informer. In: Kurkowska-Budzan, M. & Zamorski, K. (eds.): Oral History: The challenges of dialogue. Studies in Narrative 10. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company, 15–26. [D]
 
Rossi, L. & Aarnio*, T. 2009: Feelings Matter: Historian’s Emotions. – Historyka XXXVII–XXXVIII, 2007–2008, 3–18. [E]
 
Rossi. L. 2009: Se muuttuu sittenkin... Kirja-arvio teoksesta Lunkka, J.-P. (2008) maapallon ilmastohistoria: kasvihuoneista jääkausiin. GeoFoorumi: Geologian tutkimuskeskuksen sidosryhmälehti 1, 24. [f]
 
Rossi, L. 2009: Levoton planeetta. Kirja-arvio teoksesta Rubin, K. (2008) Tulivuoret ja maanjäristykset. – GeoFoorumi retkellä 2009, 23. [f]
 
Rossi, L. 2009: Naiset esiin historian hämärästä. Kirja-arvio teoksesta Vainio-Korhonen, K. (2009). – Pirta.: Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti 4, 4. [f]
 
Rossi, L. 2009: Solarum tuberosum – Andien lahja maailmalle. Kirja-arvio teoksesta Reader, J. (2009) Peruna: Eräs maailmanhistoria. Agricolan kirja-arvostelut: Agricola – Suomen historiaverkko. http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1489. [f]
 
Rossi, L. 2009: Ei kiirastuli eikä helvetti: keskiaikaiset vankilat rangaistuslaitoksina. Kirja-arvio teoksesta Geltner, G. (2009) The Medieval Prison: A Social History. Agricolan kirja-arvostelut: Agricola – Suomen historiaverkko.
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1561. [f]
 
Rossi, L. 2009: Kirja-arvio teoksesta Frigård, J. (2008) Alastomuuden oikeutus: Julkistettujen alastonkuvien moderneja ideaaleja Suomessa 1900–1940. [Legitimation of Nudity: modern ideals in nude photographs published in Finland between 1900 and 1940]. -  Scandinavian Journal of History 34:2, 214–216. [F]
 
Rossi, L. 2009: Kirja-arvio teoksesta Pilke, H. (2009) Etulinjan kynämiehet: Suomalaisen sotakirjallisuuden kustantaminen ja ennakkosensuuri kirjojen julkaisutoiminnan säätelijänä 1939–1944 [Front Line Pen Pushers: Publication practices and advance censorship of Finnish wartime literature as regulators for book publishing in 1939–1944]. - Scandinavian Journal of History 34:4. 437–439. [F]
 
Salmi, H. 2009: ”Finnish Culture and Internationalisation Strategies”, Challenges for Finland and Democracy. Parliament of Finland Centennial 12. Helsinki:Edita, s. 340–357. [d]
 
Salmi, H. 2009: ”Den finländska kulturen och internationaliseringsstrategier”, Finlands och demokratins utmaningar. Finlands riksdag 100 år. Helsingfors: Edita, s. 336–353. [d]
 
Salmi, H. 2009: ”Hedy Lamarr, moderni ja tähteyden muutos 1933–1938”. Teoksessa: Mulari, H., Piispa, L. (toim.): Elokuva historiassa, historia elokuvassa. Turku: k&h, s. 115–150. [d]
 
Salmi, H. 2009: ”Nuoruusvuodet ja uran alkutaival (1869–1907)”.Teoksessa:  Salmi, H., (toim):  Armas Järnefelt, kahden maan mestari. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1204. Helsinki: SKS, s. 11–85. [d]
 
Salmi, H. (toim.) 2009: Armas Järnefelt, kahden maan mestari. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1204. Helsinki: SKS,  438 s. [g]
 
Vihma*, S., Kähönen*, H, Peltonen*, M., Salmi, H., Kotilainen*, M., Kuosmanen*, R-L. (toim)  2009: Suomalainen muotoilu. Esineistä teollisuustuotteiksi. [Osa 2]. Helsinki: Weilin+Göös, 304 s. [g]
 
Vihma*, S., Kähönen*, H, Peltonen*, M., Salmi, H., Kotilainen*, M., Kuosmanen*, R-L. (toim)  2009: Suomalainen muotoilu. Kohti kestäviä valintoja. [Osa 3]. Helsinki: Weilin+Göös, 319 s. [g]
 
Salmi, H. 2009: Alexander Ptuško: Kivinen kukka. - Filmihullu 5/2009: 12. [i]
 
Salmi, H. 2009: Lev Atamanov: Lumikuningatar. - Filmihullu 5/2009: 13. [i]
 
Salmi, H. 2009: Otar Ioseliani: Aprili. - Filmihullu 5/2009: 14. [i]
 
Salmi, H. 2009: Sininen varjo. - Suomalaisen elokuvan festivaali 16.-19. huhtikuuta 2009. Ohjelmavihko. Turku: 34-35. [i]
 
Salmi, H. 2009: Sven Tuuva. - Suomalaisen elokuvan festivaali 16.-19. huhtikuuta 2009. Ohjelmavihko. Turku: 48-49. [i]
 
Tuohela, K. 2009: Intohimon orjat. Kirja-arvio teoksesta Maijala, M. (2008) Passion vallassa. Hermostunut aika Minna Canthin teoksissa. Kulttuurintutkimus 26/2009:1. [f]
 
Tuohela, K. 2009: Toisten silmin. Pekka Herlinin värikäs elämä. Kirja-arvio teoksesta Simon, J. (2009) Koneen ruhtinas. Pekka Herlinin elämä. Agricolan kirja-arvostelut, 14.12.2009. http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/. [f]
 
Tuukkanen, A. 2009: Pukinjalalla koreasti. Yhteiskunta-asemien tuottaminen Hilja Valtosen romaanissa Nuoren opettajattaren varaventtiili (Summary: The construction of social distinctions in Hilja Valtonen’s Nuoren opettajattaren varaventtiili). – Avain 3–4/2009: 60–73. [c]
 
Virtanen, K. 2009: Itämeren verkoissa. Teoksessa: Yliopistollista merenkulkualan koulutusta ja tutkimusta 25 vuotta. Professori Juhani Vainion juhlajulkaisu. Toim. Marja Luomanen. Turku: Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja 2009: B170, ss. 9-11. [d]
 
Virtanen, K. 2009: Siirtolaisuusinstituutin henkilöitymä. Teoksessa: Työtä sydämellä – Tempus Fugit. Olavi Koivukangas, Siirtolaisuusinstituutin johtaja 1974-2009. Toim. Krister Björklund. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, ss. 387-388. [f]
 
Virtanen, K. 2009: Preface. In: Media, Interaction and Integration. Cross-cultural Dialogues in the Baltic Sea Area. Eds. Heli Hyvönen, Tuomas Räsänen, Janne Tunturi. Turku: Publications of The Graduate School on Integration and Interaction in The Baltic Sea Region 10, p. 7. [I]
 
Virtanen, K. 2009: Tervetulosanat Molekyyligastronomia-forumissa 24.2.2009. – http://www.stimulusconsulting.fi/ajankohtaista, 2 s. [i]
 
Virtanen, K. 2009: Esipuhe. Teoksessa: Varsinais-Suomen silmätautiopin historia Suomen kulttuurihistorian kehyksissä. Toim. K. Matti Saari. Jyväskylä, s. 7. [i]
 
Virtanen, K. 2009: Esipuhe. Teoksessa: Naiset akateemisina esimiehinä. Työn, perheen ja muutosten paineissa Turun yliopistossa ja Turun kauppakorkeakoulussa. Toim. Anni Paalumäki, Marika Silvennoinen ja Soili Keskinen. Turku, s. 3. [i]
 
Lisäksi 7 kirjoitusta aikakaus- ja sanomalehdissä.
 

2008

 

Dahlbom, T. 2008: Off-Campus Fulbrighting. –Fulbright Center News 18/1 (47). [i]
Immonen, K., Kallioniemi, K., Kärki, K., *Laine, K., Salmi, H. 2008: Kalevalasta populaarikulttuuriin. – Kalevalan kulttuurihistoria. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 448–500. [d]
 
Johnson, B., *Cloonan, M. 2008: Dark Side of the Tune: Popular Music and Violence. Aldershot: Ashgate, 237 p. [B]
 
Johnson, B. 2007: Voice, Power and Modernity. In: Damousi, J. and Deacon, D. (eds.): Talking and Listening in the Age of Modernity: Essays on the History of Sound. Canberra: ANU E Press, pp 113-122. [D]
 
Johson, B. 2008: Australian Jazz: an overview. In: Mitchell, T., Homan, S. (eds.): Sounds of then, Sounds of Now: Popular Music in Australia. Sydney: UNSW Press, pp. 113-129. [D]
 
Johnson, B (2008): Crime and Popular Music: an enquiry into the origins of genre. In Bendrups, D. (ed.): Music on the edge: selected papers from the 2007 IASPM Australia/New Zealand Conference, Dunedin, New Zealand. Dunedin, New Zealand: IASPM Australia/NZ, pp 82-87. [D]
 
Johnson, B. 2008: “Quick and Dirty": Sonic Mediations and Affect. In Birdsall, C., Enns, A. (eds.): Sonic Mediations: Bod, Soun,Technology. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 43-60. [D]
 
Johnson, B. 2008: “Introduction", to Jim Allen: Satires & Songs of an Upright Rabbit. Melbourne: Macmillan. pp. 9-13. [I]
 
Johnson, B. 2008: Cultural History in Finland. -Kultuurihistoria Turun Yliopisto    http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/kulttuurihistoria/esittely/cultural_history_in_finland.html [i]
 
Johnson, B. 2008: Review of Ruth Finnegan. The Hidden Musicians: music-making in an English Town - in Perfect Beat: the Pacific Journal of Research into Contemporary Music and Popular Culture, 8/4: 85-87. [F]
 
Johnson, B. 2008: Inside British Jazz: Crossing Borders of Race, Nation and Class. By Hilary Moore. Aldershot: Ashgate, 2007. 157 pp. ISBN 978-0-7546-5744-6 (cloth). For the journal Popular Music 27/3: 518-521. [F]
 
Johnson, B. 2008: Jazz, The Permanent Underground, by Peter, Rechniewski (Currency Press Platform Papers); reviewed in three sections, for Platform Papers: Quarterly Essays on the Performing Arts 17: 65-69. www.jazz.org.au [F]
 
Kiiskinen, H. 2008: Kirja-arvio teoksesta Castrén, Paavo: Domus Pompeiana – Talo Pompejissa. - H-verkko, 25/8/2008. http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ [f]
 
Kiiskinen, H. 2007: Review of Margaret Atkins & Robin Osborne (eds.), Poverty in the Roman World. - Arctos. Acta Philologica Fennica 41: 171 - 173. [f]
 
Kiiskinen, H. 2007: Review of Jochen Haas, Die Unweltkrise des 3. Jahrhunderts n.Chr. im Nordwesten des Imperium Romanum. Interdisziplinäre Studien zu einem Aspekt der allgemeinen Reichskrise im Bereich der beiden Germaniae sowie der Belgica und der Raetia. - Arctos. Acta Philologica Fennica 41: 180 - 182. [f]
 
Kiiskinen, H. 2007: Review of Neville Morley, Trade in Classical Antiquity. - Arctos. Acta Philologica Fennica 41: 158 - 159. [f]
 
Klemettilä, H. 2008: Keskiajan julmuus. Jyväskylä: Atena, 365 s. [b]
 
Klemettilä, H. 2008: Keskaja köök. Tallinn: Varrak, 256 s. [B]
 
Lahtinen, A. 2008: Saaren kartano Flemingin suvun hallussa. Teoksessa: Nurminen Hanna (toim.): Saaren kartano Mynämäellä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, s. 48-58. [d]
 
Lahtinen, A. 2008: Presence, Absence and Distance. Physical and Mental Local Landscape in Premodern Finland. Teoksessa Francois, Pieter, & Syrjämaa, Taina: Power and Culture: New Perspectives on Spatiality in European History. Pisa: CLIOHRES.net & Edizioni Plus - Pisa University Press, s. 73-87. [D]
 
Lahtinen, A. 2008: Kirja-arvostelu teoksesta Moira von Knorring, Women of Ice and Fire. Women's History Magazine 59/2008: 38-39. [F]
 
Lahtinen, A. 2008: Arvostelu kirjasta Hockman, Tuula 2006. Kolmen polven perilliset. Scandinavian Economic History Review 56 (3) 2008: 232-233. [F]
 
Lahtinen, A. 2008: Saaren kartanon varhaisen kartan arvoitus. Teoksessa: Nurminen Hanna (toim.): Saaren kartano Mynämäellä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, s. 58-61. [f]
 
Lahtinen, A. 2008: "Riisinviljelyä englantilaiseen tapaan." Teoksessa: Nurminen Hanna (toim.): Saaren kartano Mynämäellä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, s. 136-137. [f]
 
Lahtinen, A. 2008: Naisihanteet kulttuurisen neuvottelun välineinä 1500-luvun sukupiirissä. Väitöskirjan lektio. Naistutkimus 21 (1) 2008: 70-72. [f]
 
Lahtinen, A. 2008: Salapoliisityötä ja johtolankojen seurailua: Sundholman kartanon vanhat paperit. Arkistoviesti 2/2008: 41-43 [f]
 
Lahtinen, A. 2008: Isän visiot, tyttären urotyöt. Kirja-arvio teoksesta Matteson, John 2007.  Eden’s Outcasts. The Story of Louisa May Alcott and Her Father.  Kasvatus ja aika -verkkojulkaisu http://www.kasvatus-ja-aika.fi/ 3/2008 : 98-101. [f]
 
Lahtinen, A. 2008: Ennen ja nytin uusi kuosi, Ennen ja nyt -verkkolehti 1/2008, http://www.ennenjanyt.net/ s. 1. [f]
 
Lahtinen, A. 2008: Kohtaamisia. Ennen ja nyt –verkkolehti 2/2008, http://www.ennenjanyt.net/ s. 1. [f]
 
Lahtinen, A. 2008: Varnhemin kaivaukset: Uutta valoa Ruotsin "pimeään 900-lukuun" Seminaarikuulumisia Ruotsista, Glossae 2/2008: 9-10. [f]
 
Lahtinen, A. 2008: "Kaukaisen historian merkitys" - keskiajantutkimuksen puolustus IX Nordiska kvinnohistorikermöte:ssa 11.–13. 8.2008. Glossae 3/2008: 11-12. [f]
Lahtinen, A. 2008: Fragmentoitunut historiantutkimus? Historiallinen aikakauskirja 106 (3): 285-286. [f]
 
Lahtinen, A. 2008: Rouvat, vaimot ja vakoojat nuijasodan kulisseissa. Sukutieto 4/2008. [f]
 
Lahtinen, A. 2008: Mynämäen seurakunnan historiaa, Mynämäen kirkon historiaa, Mynämäen srk:n verkkosivut. http://www.mynamaenseurakunta.fi/historia/seurakuntahttp://www.mynamaenseurakunta.fi/kirkot-ja-muut-tilat/mynamaen-kirkko [i]
 
Lahtinen, A. & *Miettinen, T. 2008: Fulkilan kartano ja sen omistajat alkuhämäristä 1750-luvulle. Julkaisematon käsikirjoitus, 77 liuskaa. [i]
 
Lahtinen, A., *Hatavara, M. & *Alander-Valtonen, M. 2008: Fredrika Runeberg, romaani ja historia. YLE 1 Epookki, su 3.2.2008 55 min. [j]
 
Lahtinen, Anu & *Rannikko, Ann-Mari: Kannet auki: Saaren kartano. Turku-TV 21.10.2008 15 min. [j]
 
*Laine, K ja Laine, S. 2008:  “Näkemyksiä 1920-luvun elokuvan maaseudusta, kaupungista ja niiden välisistä suhteista." Lähikuva (21)1: 8–25. (c)
Laitinen, R. & *Lindström, D. 2008: Urban Order and Street Regulation in Seventeenth-Century Sweden – Journal of Early Modern History (3/4) 2008: 257-289. [C]
 
Laitinen, R. & *Cohen, T. 2008 : Cultural History of Early Modern Streets – An Introduction – Journal of Early Modern History (3/4) 2008: 195-204. [C]
 
Laitinen, R. 2008: Elina Linnanmäki, Espanjantauti Suomessa. Influenssa pandemia 1918-1920 (review). – Scandinavian Economic History 56 (1 )2008: 91-92. [f]
 
Laitinen, R. 2008: Kansainvälinen kulttuurihistorian seura perustettiin Ghentissä. – Kasvatus ja aika (4) 2008. [i]
 
Lavonen P. 2008: Tarinoita Tevistä. Muistikuvia ja havaintoja Lahden kaupungin teknisen toimen vaiheista ja työkulttuurista (1945–2008). Lahti: Lahden kaupungin tekninen ja ympäristötoimiala. Turku: k&h, 87 s.[e]
 
Lavonen P. 2008: 160 vuotta salolaista apteekkitoimintaa. Salon Vanha apteekki 1849–2009. Salo: Salon Vanha apteekki. Turku: k&h, 128 s. [e]
 
Lång, R. 2008: Mäkitupalaisen tyttärestä kirjailijaksi: Matilda Roslin-Kalliola ja kansallisen kirjoittamisen monet muodot. Abstract: Channels of expression used by Matilda Roslin-Kalliola, a self-taught woman writer in 19th-century Finland. - Kasvatus & Aika 2(3):67-80. [c]
 
Mulari, H. 2008: Tytöt Harryn maailmassa. Teoksessa: Kuka Harry Potter? Avain fantasian maailmaan. Helsinki: Minerva-kustannus, s. 81?110. [d]
 
Mulari, H. 2008: Kirjasta ilmiöksi. Teoksessa: Kuka Harry Potter? Avain fantasian maailmaan. Helsinki: Minerva-kustannus, s. 127?147. [d]
 
Mulari, H. 2008: Rajanvetoja pohjoismaisessa naishistoriassa. - Ennen ja nyt. 2/2008. http://www.ennenjanyt.net/ [f]
 
Mulari, H. 2008: Feministi vierailee Tylypahkassa. - Spin 1/2008, s. 41-43. [i]
 
Mulari, H. 2008: Oh my gosh, passion for fashion! Bratzit seikkailevat nyt myös elokuvassa. - Peili. Lasten ja nuorten mediakulttuurin lehti. 4/2008, s. 8-9.[i]
 
Ollila, A. 2008: Kulttuurihistorioitsijat Gentissä. Historiallinen Aikakauskirja 4/2008, s.449-450. [i]
 
Ollila, A. 2008: Salanimen suojassa. Kritiikki -lehti 2/2008, s. 8-11. [i]
 
Ollila, A. 2008 Teoriapiiri. Kritiikki 1958-2008. Turun yliopiston historianopiskelijoiden aineyhdistyksen 50-vuotisjuhlajulkaisu. Turku 2008 s. 130-133. [ i]
 
Paju, P. 2008: National Projects and International Users: Finland and Early European computerization. IEEE Annals of the History of Computing. 30(4): 77–91. [C]
 
Paju, P. 2008: Tutkijoiden ESKO-hanke muokkasi koko suomalaista tietotekniikka-alaa. Arkhimedes 6/2008, 31–33. [e]
 
Paju, P. 2008: ESKOlla tehtiin tiedepolitiikkaa ja tekniikasta kansallista projektia. Tieteessä tapahtuu 8/2008, 27–31. [e]
 
Paju, P. 2008: Laskentakeskushanke 1950-luvulla – tiedemiesten kuningasajatuksesta Nokian liiketoiminnaksi. 2/2008, 34–36. Verkkolehti 5.11.: www.apropos.fi [i]
 
Paju, P. 2008: Suomen Ensi-tietokoneesta 50 vuotta. Helsingin Sanomat 21.10., D2. [i]
 
Paju, P. 2008: Julkinen suuri innostus "sähköaivoihin" johti lopulta Nokiaan. Helsingin Sanomat 21.10., D2. [i]
 
Paju, P. 2008: Tage Carlsson kehitti ensimmäisen suomalaisen ESKO-tietokoneen. Orimattilan Sanomat 22.7., s. 2. [i]
 
Paju, P. 2008: Kuolleet: Diplomi-insinööri Tage Carlsson. Ensimmäisen suomalaisen tietokoneen kehittäjä. Helsingin Sanomat 18.7. [i]
 
Paju, P. 2008: Döda: Tage Carlsson. Ruotsintanut Hans Andersin. Huvudstadsbladet 13.7.2008. [i]
 
Paju, P. 2008: ESKOsta piti tulla Suomen ensimmäinen tietokone. Uutispäivä Demari 10.6.2008, Pohjolan Sanomat 10.6.2008, Koillissanomat 12.6.2008, Kouvolan Sanomat 12.6.2008, Kainuun Sanomat 15.6. [i]
 
Paju, P. 2008: Aristoteleen kantapää: "Väitöskirjoja suomeksi 150 vuotta" pe 30.5. 15 min. [j]
 
Piispa, L. 2008: Elokuva tsaarinajan Venäjällä - Idäntutkimus 1/2008. 28–42. [c]
 
Piispa, L. 2008: Elokuvapoetiikan manifesti. Kirja-arvio teoksesta Bordwell, David (2008) Poetics of Cinema - Lähikuva 2/2008, 67-68. [f]
 
Piispa, L. 2008: Venäläinen elokuvalöytö Pordenonessa   Idäntutkimus  4 : 72-73. [f]
 
Piispa, L. 2008: Venäläisen elokuvan synty - Venäjän aika 3/2008. 67-68. [i]
 
Rossi, L. 2008: Tunteet muistitetohaastettelussa. Suomen Kielen Seuran vsk: s. 144-158. [c]
 
Rossi, L. 2008: Book review. Kirja-arvio teoksesta Rahikainen, Marjatta & Vainio-Korhonen, Kirsi (toim.) (2006) Työteliäs ja uskollinen: Naiset piikoina ja palvelijoina keskiajalta nykypäivään. – Scandinavian Journal of History 33 (2), 99–101. [F]
 
Rossi, L. 2008: Book review. Kirja-arvio teoksesta Ampuja, Outi (2007) Melun sieto kaupunkielämän välttämättömyytenä: Melu ympäristöongelman ja sen synnyttämien reaktioiden kulttuurinen käsittely Helsingissä. Scandinavian Journal of History 33 (3), 306–308. [F]
 
Rossi, L. 2008: Tellus – jään ja tulen planeetta. Kirja-arvio teoksesta Luhr James F. (päätoim.) & Tikkanen, Matti (suomenkielisen laitoksen päätoim.) (2007) Maapallo. – GeoFoorumi (1), 26. [f]
 
Rossi, L. 2008: Elämyksiä, energiaa, laitumia, marjoja, metsää, mutakylpyjä... Kirja-arvio teoksesta  Korhonen, Riitta & Korpela, Leila & Sarkkola, Sakari (toim.) (2008) Suomi – Suomaa: Soiden ja turpeen tutkimus sekä käyttö. – GeoFoorumi (3), 26. [f]
 
Rossi, L. 2008: Meren miesten ja naisten elämää. Kirja-arvio teoksesta Mäenpää, Sari & Aartomaa, Johanna & Malinen, Ismo (toim.) (2008) Täkillä, koneessa ja byssassa: Merenkulkijan elämää ennen ja nyt. – agricola.utu.fi/nyt/arvos/arvostelut.php 2.7.2008. [f]
 
Rossi, L. 2008: Keskiajan sinkkunaiset. Kirja-arvio teoksesta  Beattie, Cordelia: Medieval Single Women: The Politics of Social Classification in Late medieval England. – agricola.utu.fi/nyt/arvos/arvostelut.php 24.9.2008. [f]
 
Oinonen, P. 2008: Matalaa kulttuuria eetterissä. Huomioita kulttuurihierarkian ilmenemisestä sotienjälkeisessä Suomen Yleisradiossa Teoksessa Keinonen H, Ala-Fossi M ja Herkman J (toim.): Radio- ja televisiotutkimuksen metodologiaa. Näkökulmia sähköisen viestinnän tutkimiseen. Tampere: Tampere University Press, 77–92. [d]
 
Oinonen, P. 2008: 1 kirja-arvostelu sanomalehdessä
*Aalto, J., *Aromaa, V., *Hanska, J., *Hänninen, M.-L., *Nieminen, J., *Paju, M., Salmi, H. 2008: Kaikkien aikojen historia 2. Eurooppalainen ihminen. Edita, Helsinki 2008. 221 s. [h]
 
Salmi, H. 2008: Nineteenth-Century Europe: A Cultural History. Polity Press, Cambridge. 192 p. [B]
 
Salmi, H. 2008: El context: Die Meistersinger von Nürnberg. – Temporada d’òpera 2008–2009. Amics del Liceu, amb la collaboració de Generalitat de Catalunya & Gran Teatre del Liceu, Barcelona: 110–113. [D]
 
Salmi, H. 2008: Intohimoa ja aatteita. Esinekulttuurin murros 1800-luvulla. – Suomalainen muotoilu. Käsityöstä muotoiluun. Toim. Susann Vihma, Hannu Kähönen, Matti Peltonen, Hannu Salmi, Marketta Kotilainen, Riitta-Liisa Kuosmanen. Weilin+Göös, Helsinki: 46–87. [d]
 
Salmi, H. 2008: Suomalainen kulttuuri ja kansainvälistymisen strategiat. – Suomen ja kansanvallan haasteet. Suomen eduskunta 100 vuotta, osa 12. Edita, Helsinki 2008: 330–347. [d]
 
Salmi, H. 2008: Uusin aika. – *Aalto, J., *Aromaa, V., *Hanska, J., *Hänninen, M.-L., *Nieminen, J., *Paju, M., Salmi, H. 2008: Kaikkien aikojen historia 2. Eurooppalainen ihminen. Edita, Helsinki 2008: 131–175. [d]
 
Salmi, H. 2008: Nykyaika. – *Aalto, J., *Aromaa, V., *Hanska, J., *Hänninen, M.-L., *Nieminen, J., *Paju, M., Salmi, H. 2008: Kaikkien aikojen historia 2. Eurooppalainen ihminen. Edita, Helsinki 2008: 179–213. [d]
 
Salmi, H. 2008: Esipuhe. – Kritiikki 1958–2008. Turun yliopiston historianopiskelijoiden aineyhdistyksen 50-vuotisjuhlajulkaisu. Turku 2008: 10–11. [e]
 
Salmi, H. 2008: Selvää suomea – valkokankaalla. – Aurora 1/2008: 6. [i]
 
Salmi, H. 2008: Jääkärin morsian. – Suomalaisen elokuvan festivaali 10–13.4.2008. Ohjelmalehti. Turku: 29. [i]
 
Salmi, H. 2008: Mommilan veriteot. – Suomalaisen elokuvan festivaali 10–13.4.2008. Ohjelmalehti. Turku: 11. [i]
 
Salmi, H. 2008: Riihalan valtias. – Suomalaisen elokuvan festivaali 10–13.4.2008. Ohjelmalehti. Turku: 41. [i]
 
Salmi, H. 2008: Härmästä poikia kymmenen. – Suomalaisen elokuvan festivaali 10–13.4.2008. Ohjelmalehti. Turku: 37. [i]
 
Salmi, H. 2008: "Zum Wohl." Hannu Riikonen 60 vuotta. – Wagneriaani. Suomen Wagner-seuran julkaisu nro 32, Syksy 2008: 23. [i]
 
*Vihma, S., *Kähönen, H., *Peltonen, M., Salmi, H., *Kotilainen, M., *Kuosmanen, R.-L. (toim.) 2008: Suomalainen muotoilu. Käsityöstä muotoiluun. Weilin+Göös, Helsinki. 303 s. [g]
 
Salmi, H. 2008: Sanomalehtiartikkeleita 8 kpl
 
Terho, H., Oinonen, P. ja *Ylitalo, J-E. 2008: Teatteria Turussa 1970-luvulta 2000-luvulle. Turku k&h, 362 s. [b]
 
Terho, H. 2008: Castle in the Square: Staging Franz Kafka in a Finnish City Centre. In: Francois, P., Syrjämaa, T. and Terho H. (eds.): Power and Culture. New Perspectives on Spatiality in European History. Pisa: Pisa University Press, p. 1-18. [D]
 
*Ahlbeck-Rehn, J. & Tuohela, K. 2008: Att läka kvinnors själar. Om klass, det sunda arbetet och invalidismens kult. RIG Kulturhistorisk tidskrift Nummer 2 2008. 65-84 (C)
 
Virtanen, K. 2008: Yliopistot nousuun? – Kanava 2/2008: 207-210. [e]
 
Virtanen, K. 2008: Innovaatioyliopistoja kaikki tyynni? Korkein tutkimus ja koulutus ensi vuosikymmenellä. – Turun yliopisto, eWert 28.2.2008. [f]
 
Virtanen, K. 2008: Mikael Agricolan juhlavuoden valtuuskunnan puheenjohtajan tervehdys. Teoksessa: Mikael Agricolan juhlavuosi 2007. Helsinki: Opetusministeriön julkaisuja 2008:29, s. 4. [i]
 
Virtanen, K. 2008: Kemppinen (keskustelu siirtolaisuudesta ja muuttoliikkeistä). YLE Radio 1, 21.11. 50 min. [j]
Asiasana:
Tagit: