in English
 
 
Lisensiaatin työt

2008

Kärki Kimi: Epätoivon ja teknologian areenoilla: Pink Floydin lavaesiintyminen 1965 - 1995.
 

2004

Holmberg Eva Johanna: Rabbien ja rahanlainaajien salaisuudet. Juutalaisten konstruoiminen uuden ajan alun Englannissa.
 

2003

Pesola Sakari: Särkynyt onni. Suomalainen kevyt musiikki ja tuotantojulkisuus v. 1925 - 1938.
 
Parikka Jussi: Koneoppi. Ihmisen ja teknologian liitokset nykykulttuurissa ja kulttuuritieteissä.
 

2002

Ahvenisto Inkeri: Elävä kylä ja idylli. Verlan tehdaskylän moniääninen menneisyys.
 
Paju Petri: Ensimmäinen suomalainen tietokone ESKO ja 1950-luvun suunnitelma kansallisesta laskentakeskuksesta.
 
Romppanen Helinä: Rajoilla rajan pappilassa. Pappilaelämää Suomussalmen Karhulanvaaralla.
 

2000

Suominen Jaakko: Sähköaivo sinuiksi, tietokone tutuksi. Tietotekniikan populaarijulkisuus Suomessa 1950-luvulta 1970-luvulle.
 
Vehkalahti Kaisa: Kohtalokas tyttöikä – tyttöyden representaatiot 1920-luvun naistenlehdissä.
 

1999

Hyysalo Sampsa: Yhteistyö menneisyyttään kantavana prosessina – Menneisyyden ja historiallisesti muotoutuneiden intressien rooli Turun PET-keskuksen merkkiainekehityksessä tehdyssä yhteistyössä.
 
Terho Henri: "Kun kaupunki on ihan sekaisin ja hurlumhei" - Down By The Laituri 1988 - 1997: ohjelmisto, kulttuuripolitiikka ja kaupunkitila.
 

1998

Elomaa Hanna: Oskar Hultmanin kaksi avioliittoa. Mikrohistoriallinen tutkimus miehen ja naisen muuttuvasta suhteesta.
 
Kivimäki Ari: Intohimojen karuselli. Elokuvajournalismin julkisuuspelit Suomessa 1950 - 1962.
 
Leskelä Maarit: Päiväkirjojen Aino Kallas - naissubjekti modernin murroksessa.
 
Mäkelä Janne: Loiston lähteet. John Lennonin rocktähteyden salainen historia.
 

1997

Arffman Päivi: Underground -sarjakuva 1960-luvun amerikkalaisessa vastakulttuurissa.
 
Kallioniemi Kari: "Put the needle on the record and think of England" - Notions of Englishness in the Post-War history of British Pop Music.
 
Lempinen Petri: Kerhohuoneistosta ylioppilaskylään. Turun yliopiston ylioppilaskunnan tilatarpeet ja rakennustoiminta 1920 - 1960 -luvuilla.
 
Valkonen Eero: Kuka kontrolloi peliä? Kansainvälisen jääkiekkotoiminnan kehitys olympia-aatteesta suurvaltapolitiikan ja kaupallisuuden kautta ammattilaisviihteeksi.
 

1996

Huhtamo Erkki: Elävän kuvan arkeologia. Tutkimus elokuvan kulttuurisesta, teknologisesta ja diskursiivisesta taustasta.
 
Kemppinen Lauri: Kansa ja sivistys. Tutkimus Yrjö Koskisen kasvatusajattelun ulottuvuuksista.
 
Ollitervo Sakari: Historia ja historiantutkimus. Tutkimus Hans-Georg Gadamerin historianteoriasta.
 

1995

Forsström Riikka: Visioita mahdollisista maailmoista: aika ja utopia L.S. Mercierin 1760 - 80 -lukujen tuotannossa.
 
Korhonen Anu: Naurettavaksi tekemisen taito. Narrius ja käänteisyyden mentaliteetti uuden ajan alun Englannissa.
 
Liitiä Pirkko: Ruusut romantiikan arjen kuvaajina: tutkimus Andersenin, Topeliuksen, Lagerlöfin ja Swanin saduista (1835 - 1933).
 

1994

Ahonen Pasi: Myyttejä, satiiria ja miehenkuvia. H.L. Menckenin Yhdysvaltojen etelään kohdistama kulttuurikritiikki ja sen välittämät mieheyskäsitykset 1917 - 1935.
 
Silvennoinen Kari: Amerikkalaisperäisen nuorisokulttuurin leviäminen Suomeen 1955 - 1961.
 

1993

Kaartinen Marjo: Asenteet, valtakäsitykset ja ihanteet - Englannin luostarilaitos reformaation paineessa. (1520 - 1547)
 
Tarmio Timo: Tiedekunta hyvinvointivaltiossa. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustaminen ja toimintavuodet 1943 - 1993.
 

1992

Hapuli Ritva: "Minä löysin nykyajan sinisen kukan": Moderni ilmiönä 1920-luvulla Olavi Paavolaisen Nykyaikaa etsimässä -teoksen tulkitsemana.
 
Rossi Leena: Koulun kautta merille. Merenkulkualan ammattikasvatus Suomessa 1813 - 1988 vastauksena ajan haasteisiin.
 

1991

Laaksonen Hannu: Carthago ornata magistris. Vandaalit ja Afrikka: kulttuurit ja niiden kohtaaminen Pohjois-Afrikassa.
 

1990

Koivisto Hanne: "Opiksi, huviksi ja varoitukseksi". Tutkimus Amerikka-kuvasta suomalaisessa painetussa sanassa vv. 1869 - 1901 - näkökulmana fennomaaninen Uusi Suometar.
 
Sarjala Jukka: Kritiikki ja konserttimusiikki. Normit ja arvot helsinkiläisessä sinfoniakonserttimusiikin päivälehtikritiikissä vuosina 1918 - 1939.
 

1989

Ollila Anne: "Yhteiskunta kaipaa äidin sydäntä ja naisen kättä" - Martta-aate vuosina 1918 - 1939.
 

1988

Ala-Ketola Marja: Sukupolvihegemoniakriisi. Tutkimus 1960-luvun suomalaisten vastakulttuuriliikkeiden sisäisistä rakenteista, historiallisesta dynamiikasta ja suhteesta aikansa vastakulttuuriin.
 
Asiasana:
Tagit: