in English
 
 
Tommi Römpötti

FT, yliopisto-opettaja

Sähköposti: tomrom(at)utu.fi
Työhuoneen numero: Sirkkala E307
Vastaanotto: keskiviikkoisin klo 9 - 10
 
Toimin mediatutkimuksen oppiaineessa yliopisto-opettajan sijaisena. Keskeiset tutkimusintressini liittyvät suomalaiseen elokuvaan, yhtälailla historiaan kuin nykyisyyteen, ja erityisesti audiovisuaaliseen kerrontaan, elokuvan genreen sekä representaatioiden yhteiskuntasuhteeseen.   

Valmistuin filosofian tohtoriksi syksyllä 2012. Väitöskirjassani
”Vieraana omassa maassa” – Suomalaiset road-elokuvat vapauden ja vastustuksen kertomuksena 1950-luvun lopusta 2000-luvulle (Nykykulttuuri 2012) tutkin tiellä liikkumisen elokuvallistettua historiaa, erityisesti liikkumisen kuvauksessa näkyvää ja kuuluvaa historiallista muutosta Lasisydämestä (1959) Game Overiin (2005).  

Olen aiemmin työskennellyt mediatutkimuksessa viestinnän tuntiopettajan ja elokuvantutkimuksen lehtorin sijaisena vuosina 2001-2004. Nyt meneillään oleva sijaisuus alkoi syksyllä 2012. Työhöni kuuluu pääasiassa perusopintojen mediahistoriakurssin ja analyysikurssien opettaminen.

Julkaisuni käsittelevät pääasiassa suomalaista nuoriso- ja road-elokuvaa. Niitä olen tarkastellut useista näkökulmista, joita ovat esimerkiksi elokuvan kerronta, sukupuolen representaatio, elokuvan rakentama todellisuus sekä elokuvan dialogi. Julkaisuni kytkeytyvät teoreettisesti pääasiassa kulttuurintutkimuksen ja kriittisen teorian tarjoamiin näkökulmiin. Tällä hetkellä tutkin 2000-luvulla tuotettujen suomalaisten elokuvien tarjoamaa kuvaa yhteiskuntaluokista sekä sitä, miten elokuvien esittämään luokkakuvastoon suhtaudutaan.
Asiasana:
Tagit: