in English
 
 
SUMU-projekti
​Kuva: Simo Repo

​Hankkeen kuvaus:

Suomalainen nykymusiikki 2000‐luvulla -hanke tutkii, millaisia yhteiskunnallisia teoksia Suomessa on sävelletty 2000‐luvulla ja miten nämä teokset käsittelevät kulttuurisia arvokysymyksiä. Tutkimuksen pääkysymys on: Mikä on uuden suomalaisen taidemusiikin yhteiskunnallinen ja kulttuurinen merkitys 2000‐luvun postmodernissa maailmassa? Kysymykseen vastataan analysoimalla 2000‐luvun suomalaista musiikkia kulttuurisen musiikkianalyysin, ekomusikologian, kulttuurifilosofian, elokuvamusiikin tutkimuksen ja etnografian keinoin sekä toteuttamalla säveltäjiä koskeva kysely- ja haastattelututkimus.
 
Sumu on Koneen säätiön rahoittama tutkimushanke Turun yliopiston musiikkitieteen oppiaineessa.

Hankkeen tavoitteet:

(1) Tuottaa uutta tietoa 2000-luvun suomalaisesta nykymusiikista
(2) Tuottaa uutta tietoa musiikin ja yhteiskunnan suhteesta
(3) Kehittää uusia nykymusiikin tutkimuksen menetelmiä
 

Hankkeen tutkijat:

FT, dosentti, yliopistonlehtori Susanna Välimäki on erikoistunut kulttuuriseen musiikkianalyysiin ja äänellisen kulttuurin tutkimukseen. Välimäki toimii SUMU-hankkeen johtajana. Tutkimuksessaan hän paneutuu sotaa, taakkasiirtymää, ihmisoikeuksia ja ympäristöongelmia käsittelevään nykymusiikkiin ja äänitaiteeseen. Samalla hän tutkii ylipäätään nykytaidetta yhteiskunnallisen keskustelun alueena ja yhteisöllisen psyykkisen työn muotona.
 
FT, dosentti Juha Torvinen on erikoistunut musiikkifilosofiaan, ekokriittiseen musiikintutkimukseen ja suomalaiseen nykymusiikkiin. SUMU-hankkeessa hän tarkastelee nykyisten musiikillisten käytäntöjen suhdetta ympäristökriiseihin sekä pohtii laajemminkin luonnon roolia tämän päivän musiikissa. Lisäksi Torvinen toteuttaa kyselytutkimuksen, jonka avulla kartoitetaan nykysäveltäjien käsityksiä musiikin ja kulttuuris-yhteiskunnallisten kysymysten suhteesta.
 
FT Marjaana Virtanen on erikoistunut esittämisen tutkimukseen, muusikkoustutkimukseen ja suomalaiseen nykymusiikkiin. SUMU-hankkeessa hän tutkii yhteiskunnallisiin teemoihin kytkeytyviä musiikkifestivaaleja (esim. Turun saaristofestivaalit ja Naantalin Musiikkijuhlat), erityisesti festivaalipaikan ja esityskäytäntöjen merkitystä kulttuuristen arvojen musiikillisessa kommunikoinnissa. Virtanen tutkii harjoitus- ja esittämisprosesseja sekä muusikoiden ja säveltäjien yhteistyötä kehittäen uudenlaisia etnografisia kenttämenetelmiä taidemusiikin tutkimukseen.
 
FM, jatko-opiskelija Sanna Qvick tutkii elokuvamusiikin kerronnallisuutta suomalaisissa lasten satuelokuvissa. SUMU-hankkeessa hän tarkastelee väitöskirjaprojektinsa aineiston kautta yhteiskunnallisia teemoja, kuten ihmisen luontosuhdetta, ihmisen suhdetta muihin eläimiin, kokemusta yhteiskunnallisesta ulkopuolisuudesta sekä aikuisten ja lasten suhdetta ja kasvua.
 
FT Liisamaija Hautsalo on erikoistunut oopperatutkimukseen, suomalaiseen nykyoopperaan, musiikin semantiikkaan sekä musiikin ja kansallisuusaatteen suhteisiin. SUMU-hankkeessa hän tarkastelee suomalaista nykyoopperaa yhteiskunnallisten sisältöjen kannalta. Hautsalo hahmottelee kattavaa typologiaa suomalaisesta oopperasta temaattisina kriteereinään muun muassa yhteiskunnallisuus, ympäristö, tasa-arvo ja ihmisoikeudet. Tutkimus jatkaa Hautsalon aiempaa tutkimusprojektia, Suomen Akatemian rahoittamaa  tutkijatohtorihanketta "Identiteetin artikulaatiot suomalaisessa oopperassa" (2011–2014) uusiin suuntiin metodisesti ja aineistollisesti.
 
 
Päivitetty: 30.9.2014
Asiasana:
Tagit:


Kuva: Juha Harju