in English
 
 
Tieteelliset jatko-opinnot
​​
Tieteellisillä jatko-opinnoilla tarkoitetaan ensisijaisesti tohtorin tutkintoon tähtääviä opintoja. Opiskelija voi halutessaan suorittaa ensin lisensiaatin tutkinnon, minkä jälkeen hän voi jatkaa tohtorin tutkintoon. Filosofian tohtorin tutkinnon laajuus on 240 op., josta pääosan muodostaa 180 op:n laajuinen väitöskirja. Lisäksi opiskelija suorittaa ns. muita opintoja 60 op:n verran. Mikäli opiskelija suorittaa ensin (tai ainoastaan) lisensiaatin tutkinnon, ns. muut opinnot sisältyvät tähän tutkintoon. Lisensiaatin tutkintoon kuuluu lisäksi 90 op:n laajuinen lisensiaatintutkimus. Pääosa ns. muista opinnoista suunnitellaan kunkin jatko-opiskelijan kohdalla yksilöllisesti.
 
Jatko-opinnot edellyttävät yleensä useamman vuoden päätoimista työskentelyä. Tärkeimmät rahoitusmuodot ovat henkilökohtaiset apurahat, hankerahoitus ja tutkijan tai tohtorikoulutettavan virka. Kieliaineiden jatko-opiskelijat voivat hakea opiskelijoiksi valtakunnalliseen kieliaineiden tutkijakouluun Langnetiin, joka on Opetusministeriön rahoittama tutkijakoulu. Myös Langnetin ulkopuolella opintojaan suorittavat voivat osallistua Langnetin toimintaan ns. omarahoitteisina opiskelijoina.
 
Pohjoismaisten kielten oppiaine kuuluu Kieli- ja käännöstieteiden laitokseen, jolla on yhteinen tohtoriohjelma Utuling, joka järjestää mm. jatkokoulutustilaisuuksia kaikkien kieliaineiden jatko-opiskelijoille. Tohtoriohjelman kotisivulla​​ on lisätietoa mm. jatko-opinnoista Kieli- ja käännöstieteiden laitoksessa, jatko-opiskelijaksi hakemisesta sekä jatkotutkintovaatimuksista.
 

Pohjoismaisten kielten jatko-opiskelijaksi hakeutuminen

Pohjoismaisten kielten jatko-opinnoista kiinnostuneiden opiskelijoiden/maisterien tulee ottaa yhteyttä prof. Camilla Wideen tai prof. Sinikka Lahtiseen keskustellakseen tutkimuksen aiheesta, ohjaajasta (ohjaajista) sekä jatko-opintosuunnitelmasta.
 
​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: