in English
 
 
Kieli- ja työelämäharjoittelu
Kieliharjoittelu
Kieliharjoittelu on tärkeä osa pohjoismaisten kielten opintoja ja sen suorittaminen edellyttää huolellista suunnittelua. Kieliharjoittelu on pakollinen kaikille, jotka suorittavat pohjoismaisten kielten syventävät opinnot, muille sen suorittamista valinnaisena suositellaan lämpimästi. Kieliharjoitteluksi lasketaan toisessa pohjoismaassa suoritettu, vähintään neljän viikon mittainen opinto-, työ- tai harjoittelujakso. Monet suorittavat kieliharjoittelun kesätyön tai vaihto-opiskelun muodossa. Kieliharjoittelun voi suorittaa myös Ahvenanmaalla tai opiskelemalla vähintään perusopinnot  jossakin aineessa Åbo Akademissa. Myös varusmiespalvelu Uudenmaan prikaatissa Dragsvikissä ja siviilipalveluksen peruskoulutusjakso ruotsiksi Lapinjärven koulutuskeskuksessa hyväksytään kieliharjoitteluksi. Kieliharjoittelun jälkeen opiskelija laatii harjoitteluajasta kieliharjoitteluraportin.

Työelämäharjoittelu
Syventäviin opintoihin kuuluu pakollisena työelämäharjoittelu. Harjoitteluksi voidaan hyväksyä sellainen opintojen aikana suoritettu omaa alaa koskeva harjoittelu, joka soveltuu oppiaineen opetussuunnitelmaan ja josta on kirjoitettu ohjeiden mukainen raportti. Työharjoitteluksi katsotaan myös oppiaineen sisällä tapahtuva projektiharjoittelu. Harjoittelusta tulee aina keskustella etukäteen oppiaineen professoreiden  kanssa. Opiskelija vastaa itse harjoittelupaikan hankkimisesta.         
Asiasana:
Tagit: