in English
 
 
Opettajan pedagogiset opinnot
Valtaosa pohjoismaisten kielten opiskelijoista valitsee yhdeksi sivuaineekseen maisterintutkintoonsa opettajankoulutuslaitoksen järjestämät opettajan pedagogiset opinnot, jolloin he saavat ruotsin kielen opettajan pätevyyden. Pohjoismaisten kielten opinnot onkin suunniteltu niin, että ne antavat myös sellaisia kielellisiä valmiuksia sekä sellaista kielitietoutta ja kulttuurin tuntemusta, joita tarvitaan ruotsia vieraana kielenä opettavan opettajan työssä.
 
Koska opettajan virkoihin yleensä vaaditaan kahden opetettavan kielen pätevyys, opiskelijat ottavat  sivuaineekseen vielä toisenkin vieraan kielen.  Esimerkiksi ruotsin ja englannin kielen opettajiksi valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet viime vuosina erittäin hyvin.
 
Opettajan pedagogisiin opintoihin pyritään osallistumalla soveltuvuuskokeeseen. Kokeen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta opettajankoulutuslaitos tiedottaa humanistiselle tiedekunnalle kevätlukukauden alkupuolella. Ilmoitus tulee myös pohjoismaisten kielten oppiaineen ilmoitustaululle.
 
Opettajan pedagogiset opinnot on kuvattu yksityiskohtaisemmin kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa​.
 
​​​​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: