in English
 
 
Opintojen rakenne ja sisältö

Pohjoismaisten kielten opiskelun tarkoituksena on saavuttaa tietyt tiedolliset ja taidolliset tavoitteet, jotka ovat keskeisiä etenkin ruotsin kielen opettajan ammatissa. Opiskelun yhtenä tärkeänä tavoitteena on erittäin hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen kielitaito. Tämän taidon saavuttaminen on paljolti riippuvainen opiskelijasta itsestään, sillä ruotsin kielen taitoa on mahdollista kehittää monin tavoin myös vapaa-aikana.

Opiskelun painopiste on tiedollisten valmiuksien saavuttamisessa. Opinnot antavat syvällisen ja monipuolisen kuvan ruotsin kielen rakenteesta äännetasolta tekstitasolle sekä ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten kehityksestä ja nykykielten vaihtelusta. Lisäksi tutustutaan eri pohjoismaiden ja suomenruotsalaisten yhteiskuntaoloihin, kulttuuriin ja kirjallisuuteen.

Pohjoismaisten kielten opinnot kehittävät myös opiskelijan yleisiä akateemisia valmiuksia, kuten kykyä etsiä ja soveltaa tietoa, työskennellä itsenäisesti ja pitkäjänteisesti sekä kykyä työskennellä yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa.

Pohjoismaisten kielten opinnot sisältävät kolme tasoa: perusopinnot (grundstudier), aineopinnot (ämnesstudier) ja syventävät opinnot (fördjupade studier). Tarjottava opetus on sama pääaine- ja sivuaineopiskelijoille. Syventävät opinnot ovat pakolliset ainoastaan pääaineopiskelijoille.

Asiasana:
Tagit: