in English
 
 
Ulkomailla opiskelu
Ulkomailla suoritetut opinnot pyritään sijoittamaan osaksi Turun yliopistossa suoritettavaa tutkintoa. Opiskelija laatii yhdessä oppiaineen vaihtovastaavan (Kirsten Berg) kanssa opintosuunnitelman hyvissä ajoin ennen vaihtoon lähtöä. Tällöin katsotaan, millaisia vaihto-opintoja opiskelijan kannattaa suorittaa ja miten ne voidaan hyväksyä pohjoismaisten kielten opintoihin. Hyvinkin tehdyt suunnitelmat voivat kuitenkin muuttua vaihdossa olon aikana, joten suoritetut opinnot voidaan hyväksyä osaksi pohjoismaisten kielten opintoja vasta vaihdon jälkeen.
 

Vaihto-opinnoissa seuraavat seikat on hyvä ottaa huomioon:

 • Suurin hyöty oman tutkinnon kannalta on sellaisista vaihto-opinnoista, joilla voi korvata jonkin pohjoismaisten kielten pakollisen opintojakson.
 • Sellaiset vaihto-opinnot, joille ei löydy korvaavuutta pohjoismaisten kielten opinnoista, sijoitetaan ns. vapaisiin opintoihin. Tällöin niistä ei kerry opintoja mihinkään opintokokonaisuuteen.
 • Yritä löytää oikea taso kursseja valitessasi; liian helppoja kursseja on syytä välttää, koska niistä ei ole vastaavaa hyötyä, eikä niitä voida hyväksyä osaksi tutkintoa. Liian vaikeat kurssit eivät nekään ole oppimistuloksen kannalta hyödyllisiä.
 • Kurssin opetuskielen tulee olla jokin pohjoismainen kieli. Poikkeuksista pitää aina keskustella vaihtovastaavan kanssa.
 • Ole vaihdon aikana yhteydessä pohjoismaisten kielten oppiaineeseen, jos sinulla on opinnoistasi kysyttävää. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, jos etukäteen laadittu opinto-suunnitelmasi muuttuu ratkaisevasti.
 • Kurssin päätteeksi pitää olla tentti tai muu loppukuulustelu, josta saa arvosanan. Tämä on yksi edellytys kurssin korvaamiseksi pohjoismaisten kielten oppiaineessa.
 • Pyydä suorittamistasi opinnoista todistus, jossa opintojen laajuus kerrotaan myös ECTS-pisteinä.

   

Vaihdon päätyttyä

 • Kun tulet keskustelemaan kurssien korvaavuudesta vaihtovastaavan kanssa, ota mukaasi opintorekisteriote tai muu vastaava todistus käydyistä kursseista, kurssiohjelmat, mahdolliset kirjallisuuslistat, kirjoittamasi esseet ja referaatit yms., tentit sekä muu mielestäsi tärkeä aineisto.
 • Mieti etukäteen valmiiksi oma ehdotuksesi siitä, miten haluaisit kurssit korvattavan. Tästä on vaihtovastaavan kanssa yleensä keskusteltu ennen vaihtoa, mutta tarkennus on muuttuvien suunnitelmien vuoksi paikallaan.
 • Kirjoita kieliharjoitteluraportti​, jos vaihto-opinnot samalla korvaavat kieliharjoittelusi. Ohjeet raportin laatimiseen löydät oppiaineen intranetistä.

Korvaavuusperiaatteet

Vaihto-opintoja korvattaessa periaatteena on, että opiskelijan suorittamat pohjoismaisten kielten alaan kuuluvat opinnot sisällytetään opintoihin korvaavina suorituksina. Vaihto-opinnot voivat korvata joko pakollisia tai valinnaisia opintojaksoja. Korvaavuuksien laajuuden määrittämisessä lähtökohtana on eurooppalainen ECTS-järjestelmä, joka yhdessä suoritettujen opintojen sisällön kanssa määrää lopullisen korvauslaajuuden opintopisteinä. Kurssien korvaavuudesta päättää viime kädessä se pohjoismaisten kielten opettaja, jonka kurssia korvaavuus koskee.
​​​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit:
Opiskele Pohjoismaissa!
Hyödyllistä tietoa vaihto-opintoja suunnittelevalle: