in English
 
 
Abi-sivut
Pohjoismaisten kielten oppiaine on profiloitunut kouluttamaan suomenkielisiä ja kaksikielisiä opiskelijoita pohjoismaisten kielten asiantuntijoiksi, joilla itsellään on erinomainen ruotsin kielen taito. Opintojen pääpaino on ruotsin kielessä, mutta lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät valmiudet ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua norjaa ja tanskaa. Opinnoissa perehdytään paitsi nykykielen rakenteeseen myös pohjoismaisten kielten alueelliseen ja sosiaaliseen vaihteluun sekä niiden historialliseen kehitykseen. Lisäksi tavoitteena on hyvä pohjoismaisen kirjallisuuden ja pohjoismaiden kulttuuri- ja yhteiskuntaolojen tuntemus. Opetuksen yhtenä painopisteenä ovat kielenopettajan ammatissa vaadittavat tiedot ja taidot.
 
Oppiaineen opetus tapahtuu ruotsiksi (tai muulla pohjoismaisella kielellä). Useimpiin teoriakursseihin liittyy suullista ja/tai kirjallista ruotsin kielen taitoa kehittäviä työskentelytapoja.
 
Perusopinnoissa pääpaino on ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon sekä kielitiedon kehittämisessä. Lisäksi tutustutaan Ruotsin nykykirjallisuuteen ja ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuurielämään.
 
Aineopinnoissa perehdytään ruotsin kielen rakenteeseen, sen vaihteluun ja muutokseen sekä vanhempaan ruotsalaiseen kirjallisuuteen. Lisäksi tutustutaan valinnaisiin kielitieteen erikoisaloihin. Opintoihin kuuluvat myös norjan ja tanskan kielen kurssit sekä suullisen ja kirjallisen viestinnän kurssit.
 
Syventävien opintojen tavoitteena on saavuttaa hyvät tiedot kielitieteen teoriasta ja valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön sekä tieteelliseen jatkokoulutukseen. Opiskelijan on myös mahdollista syventää tietojaan ruotsin kielen rakenteesta sekä norjan ja tanskan kielestä ja pohjoismaisesta kirjallisuudesta. Syventäviin opintoihin kuuluu vähintään neljän viikon mittainen kieliharjoittelu, jonka voi suorittaa työskentelemällä tai opiskelemalla jossain muussa pohjoismaassa.
 
Useimmat pohjoismaisten kielten opiskelijat valmistuvat ruotsin kielen opettajiksi. Ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten asiantuntijat löytävät myös usein paikkansa kulttuuri- ja liike-elämän palveluksesta.
​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: