in English
 
 
Pohjoismaisten kielten opiskelijaksi

 

Yhteishaku

Pohjoismaisten kielten valintakoe järjestetään yhteistyössä muiden kieli- ja käännöstieteiden oppiaineiden kanssa keskiviikkona 09.5.2018. Valintakoe on kaksiosainen ja koostuu kaikille yhteisestä koeosiosta sekä pohjoismaisten kielten oppiaineen kielikohtaisesta koeosiosta. Tullakseen valituksi hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että kielikohtainen koeosio.

Yhteinen koeosio on keskiviikkona 09.5. klo 9.00-11.00, luentosalit IX, X, XIV (Natura) XXI ja XXII (Agora).
Kielikohtainen koeosio on keskiviikkona 09.5. klo 12.00-18.00. luentosalit IX, X, XIV (Narura) XXI ja XXII (Agora).

Yhteinen koeosio koostuu monivalintatehtävistä, joihin vastataan seuraavan teoksen pohjalta: Krista Ojutkangas - Meri Larjavaara - Matti Miestamo - Jussi Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki.

Kielikohtaisessa osiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa kokeen yhteiseen osioon luettavan kirjan lisäksi. Kielikohtainen osio edellyttää lukion ruotsin kielen oppimäärää tai vastaavia taitoja ja siinä mitataan hakijan ruotsin kielen kirjallista kielitaitoa, erityisesti sanaston ja kieliopin hallintaa.

Kielikohtaisen koeosion rakenne on seuraava:

1. Kielivirheiden tunnistaminen ja korjaaminen (8 p.)
2. Kielioppitiedon soveltaminen, monivalintatehtävä (9 p.)
3. Tekstin ymmärtäminen ja sanaston hallinta, täydennystehtävä (8 p.)

Molempien koeosioiden maksimipistemäärä on 25 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava kieliaineille yhteisestä koeosiosta vähintään 12 pistettä ja kielikohtaisesta koeosiosta vähintään 12 pistettä. Lisäksi pohjoismaisten kielten kielikohtaisen kokeen kaikista kolmesta osiosta tulee saada pisteitä.

! Hae myös muiden kieliaineiden opinto-oikeutta: Voit osallistua useampaan kuin yhteen kielikohtaiseen koeosioon 09.5. klo 12-18. Tarvitset tutkintoon pääaineen lisäksi myös sivuaineita ja voit saada useamman kieliaineen opinto-oikeuden jo kesän valintakokeessa.

Tarkempaa tietoa opiskelijavalinnasta, valintaperusteista sekä pohjoismaisten kielten valintakokeesta löydät Turun yliopiston valintaoppaasta (julkaistaan myöhemmin).

Esimerkkejä valintakokeen yhteisen osion monivalintakysymyksistä.

Käytännön vinkkejä koepäivän helpottamiseksi:

Saavuthan kokeisiin hyvissä ajoin ennen alkamisaikaa, koska osallistujia on suuri määrä. Hakijat jaetaan saleihin aakkosjärjestyksessä, joka käy ilmi kaikkien koesalien ovilta ennen koetta. Varaa aikaa oikean salin etsimiseen.
 
Lyhyt lounastauko klo 11 ja 12 välillä ruuhkauttaa lähiseudun ruokapaikkoja, joten suosittelemme omien eväiden ottamista mukaan. Parkkipaikkoja on rajallisesti. Omalla autolla liikkuvien kannattaa huomioida Vatselankadun ja Assistentinkadun parkkialueet.
 
Valintakoe on kaksiosainen ja koostuu kaikille hakukohteille yhteisestä koeosiosta (aamupäivä) sekä kunkin oppiaineen kielikohtaisesta koeosiosta (iltapäivä). Tullakseen valituksi hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että hakukohteen kielikohtainen koeosio.​
 
Yliopiston infosivusto hakijoille

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintatiedotus
Esite "Sinustako monitaitoinen kielten ammattilainen?"

 

Tulosten julkistaminen

Tarkempaa tietoa myöhemmin.
 
 

Sivuaineen opiskeluoikeus

Niille hakijoille, joilla on jo pääaine Turun yliopistossa, järjestetään erillinen pohjoismaisten kielten sivuainekoe yhdessä englannin, saksan ja venäjän kielten kanssa. Sivuainekoe on kaksiosainen ja koostuu kaikille yhteisestä koeosiosta sekä pohjoismaisten kielten oppiaineen kielikohtaisesta koeosiosta. Tullakseen valituksi hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että kielikohtainen koeosio.

Sivuaineen valintakokoe:

Yhteinen koeosio on maanantaina 27.8.2018 klo 9.00-11.00  Pharmacityn auditorio
T49
Kielikohtainen koeosio on maanantaina 27.8.2018 klo 12.00-15.00
Pharmacityn auditorio

Sivuainekoe on vastaavanlainen kuin yllä esitelty pääainekoe, joten siihen pätee samat ohjeet. Yhteisen koeosion monivalintatehtäviin siis vastataan seuraavan teoksen pohjalta: Krista Ojutkangas - Meri Larjavaara - Matti Miestamo - Jussi Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella 23.8.2018 klo 16.00 mennessä täällä.

Erillisvalinta

Tietoa hausta erillisvalinnan kautta (mm. toisesta tiedekunnasta tai yliopistosta siirtyvät) löytyy täältä

 

Tutkinnon täydentäminen ja erilliset opinnot

Tietoa saat täältä.

 
 

 

Asiasana:
Tagit: