in English
 
 
HOPS
Kaikki opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) pääaineeseensa. Opintosuunnitelman tarkoituksena on auttaa lukujärjestyksen laatimisessa ja opintojen suunnittelussa koko opiskeluajan. Opintosuunnitelmassaan opiskelija suunnittelee opintonsa eri välitavoitteiden kautta, esim. jaksoittain ja lukuvuosittain. Opintojen suunnittelussa opiskelija saa tarvittaessa apua oppiaineen opettajatuutoreilta.
 
HOPS-suunnitelma laaditaan ensin humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa (HuK) varten ja myöhemmin filosofian maisterin tutkintoa (FM) varten. Opintojen alussa suunnitelma laaditaan ensimmäistä opiskeluvuotta varten kurssin Inledning till studierna i nordiska språk yhteydessä. Ko. kurssin suorittaminen edellyttää hyväksyttyä opintosuunnitelmaa. Maisterintutkintoa varten HOPS laaditaan proseminaarin yhteydessä ja HOPSia tarkennetaan myöhemmin syventävien opintojen aikana. Opiskelija tulee päivittää opintosuunnitelmaansa sitä mukaan, kun suunnitelmat muuttuvat.
 
HOPSin laadinnassa käytetään sähköistä eHOPS-järjestelmää, jonka käytöstä annetaan ohjeita oppiaineen johdantokurssilla. Pääaineen opinnoista laaditaan oppiaineessa vuosittain malliHOPS, jonka opiskelija voi kopioida omaan HOPSiin. MalliHOPS sisältää pohjoismaisten kielten pääaineopiskelijoiden pakolliset kurssit.  HOPSiin liitetään omien suunnitelmien mukaan pohjoismaisten kielten valinnaisia opintoja, sivuaineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja.
 
Humanistisen tiedekunnan ohjeet HOPSista löytyvät sivupalkin kohdasta Tiedekunnan HOPS-ohjeet.

Huomioitavaa opintoja suunniteltaessa:

 • Kuinka kauan aiot opiskella? Kuinka kauan saat opintotukea?
 • Mihin ammattiin aiot valmistuttuasi?
 • Mitä sivuaineita aiot opiskella?
 • Milloin suoritat pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (15 op)?
 • Työskenteletkö opintojen ohessa? Kuinka paljon? Miten työsi vaikuttaa opiskelutahtiin?
 • Opiskeletko kesällä?
 • Kuinka paljon aikaa varaat vapaa-ajan harrastuksiin?
 • Oletko löytänyt tehokkaan opiskelutekniikan?
 • Milloin suoritat mahdolliset opettajan pedagogiset opinnot?
 • Missä vaiheessa suoritat pakollisen kieliharjoittelun?
 • Kuinka pitkän ajan varaat pro gradu -tutkielman kirjoittamiselle?

Opinto-oppaassa annetaan suosituksia ja malleja siitä, miten pääaineen ja sivuaineet voi yhdistää. Kurssitarjonnan ja mahdollisten muutosten suhteen pysyy ajan tasalla seuraamalla oppiaineen ilmoitustauluja ja kotisivuja. Kieliharjoittelu tulee suunnitella osaksi opintoja hyvissä ajoin ja ottaa selvää eri mahdollisuuksista. Ota yhteyttä oppiaineen henkilökuntaan, jos olet neuvoton. Tee se hyvissä ajoin! Opintoneuvontaa antaa myös humanistisen tiedekunnan opinto-ohjaaja.​​​​​​​​​​

Asiasana:
Tagit: