in English
 
 
Passiivirekisteri
Yliopiston opiskelijatietojärjestelmässä on paljon opiskelijoita, jotka eivät enää opiskele aktiivisesti tai aio suorittaa tutkintoa Turun yliopistossa vaan ovat esimerkiksi siirtyneet muihin korkeakouluihin. Opiskelijatietojärjestelmässä olevien opiskelijamäärien ja todellisten opiskelijoiden tulisi vastata toisiaan, jotta yliopiston on mahdollista varata resursseja esimerkiksi opinto-ohjauspalveluihin todellisen tarpeen mukaan. Tämän vuoksi Turun yliopistossa on otettu käyttöön passiivirekisteri 1.8.2010 osana opiskelijatietojärjestelmää. Perus- ja jatkotutkinto-opiskelijan, joka ei opiskele aktiivisesti, opinto-oikeus voidaan siirtää passiiviseksi (Turun yliopiston opintojohtosääntö, 8 §).
 
Perustutkinto-opiskelijoista passiivirekisteri koskee vain niitä opiskelijoita, jotka ovat tulleet hyväksytyksi Turun yliopiston opiskelijaksi syksyllä 2004 tai sitä ennen. Yliopisto ottaa kirjeitse yhteyttä näihin opiskelijoihin.
 
Perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeus siirretään passiiviseksi, jos hänen kyseinen opinto-oikeutensa on alkanut vähintään 10 lukuvuotta sitten tai jos hän on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisen viimeisenä kolmena lukuvuotena.
 
Passiivirekisterimerkintä on opinto-oikeuskohtainen, eli opiskelijalla voi samanaikaisesti olla muita aktiivisia opiskeluoikeuksia. Passiivirekisterissä oleva opiskeluoikeus säilyy piilevänä, mikä tarkoittaa, että opiskeluoikeus voidaan uudelleen muuttaa aktiiviseksi. Passiivirekisteri ei tarkoita sitä, että opiskelija menettää kokonaan opiskeluoikeutensa.
 
Opiskelija välttää opinto-oikeutensa merkitsemisen passiiviseksi, jos hän hyväksyttää henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) 1.1.–31.3. välisenä aikana siinä tiedekunnassa / Turun kauppakorkeakoulussa, jota passiivirekisteriin siirto koskee.
 
Pohjoismaisten kielten perustutkinto-opiskelijoiden, joita passiivirekisteriin joutuminen koskee ja jotka haluavat pitää opinto-oikeutensa aktiivisena, tulee ottaa yhteyttä oppiaineen opettajatuutoreihin (lehtorit). Tämän jälkeen opiskelija laatii HOPSin annettujen ohjeiden mukaan.
 
Pohjoismaisten kielten jatko-opiskelijoiden, joita passiivirekisteriin joutuminen koskee ja jotka haluavat pitää jatko-opinto-oikeutensa aktiivisena, tulee ottaa yhteyttä oppiaineen professoriin.
 
HOPSin hyväksytettyään opiskelija saa jatkoaikaa opinnoilleen seuraavan kahden lukuvuoden loppuun (31.7.) asti.
 
Jos opiskelija tämän kirjeen saatuaan ei palauta HOPSia tiedekunnan ohjeistamalla tavalla viimeistään 31.3. merkitään opinto-oikeus passiiviseksi 1.8. lähtien. Tämän jälkeen opiskelijalle ei enää lähetetä muistutuskirjeitä.
 

Ohje pohjoismaisten kielten perustutkinto-opiskelijoille, jotka haluavat pitää opinto-oikeutensa aktiivisena:

1. Ota yhteyttä oppiaineeseen viimeistään 1.3., jos sinulle on epäselvää, mitä pohjoismaisten kielten opintojaksoja sinulta puuttuu.
 
2. Kun olet selvittänyt puuttuvat pääaineen opintosi, selvitä mahdolliset puuttuvat sivuaineopintosi (kyseisen oppiaineen henkilökunnan avustuksella) ja mahdolliset puuttuvat kieli- ja viestintäopintosi.
 
3. Kirjoita opintosuunnitelmasi seuraavalle kahdelle vuodelle humanistisen tiedekunnan HOPS-lomakkeeseen (Intranetissä) ja toimita lomake oppiaineen toimistoon. HOPS-lomake käsitellään ja hyväksytään oppiaineessa.
 
4. Toimita hakemus opinto-oikeuden aktiivisena pitämisestä (Intranetissä; liitteenä hyväksytty HOPS ja opintosuoritusote) humanistiseen tiedekuntaan viimeistään 31.3.​.
 
​​
Asiasana:
Tagit: