in English
 
 
Opintojen suunnittelu, ohjaus ja neuvonta

​Opintojen huolellisella suunnittelulla on suuri merkitys. Opiskeluaika voi alussa tuntua varsin pitkältä, mutta aika kuluu yllättävän nopeasti. Siksi on tärkeää tehdä selkeä suunnitelma siitä, mitä aikoo opiskella, missä järjestyksessä opinnot on hyvä suorittaa ja kuinka paljon aikaa opiskeluun haluaa käyttää. Opintojen suunnittelu on yksilöllistä ja jokaisen on syytä paneutua siihen omalta kohdaltaan. Apua suunnitteluun löytyy näiltä sivuilta.

Opinto-ohjaus

Opiskelija voi tarvittaessa kääntyä pohjoismaisten kielten opettajien puoleen. Yksittäisten kurssien kohdalla tulle ensisijaisesti ottaa yhteyttä kurssin opettajaan opetuksen yhteydessä tai vastaanottoaikana. Perus- ja aineopintoihin liittyvissä muissa kysymyksissä (esim. opintojen suunnittelu, korvaavuudet) opiskelija voi kääntyä oman opettajatuutorin puoleen, syventävien opintojen osalta tulee ottaa yhteyttä professoreihin. Koko tutkintoa yleisemmin koskevissa asioissa opinto-ohjausta antaa myös humanistisen tiedekunnan opinto-ohjaaja Mauri Paloheimo

Opettajatuutorit

Pohjoismaisten kielten oppiaineessa opettajatuutorit vastaavat osasta opinto-ohjausta. Jokaiselle uudelle pääaineopiskelijalle nimetään oma opettajatuutori, jonka puoleen opiskelija voi kääntyä. HuK-tutkinnossa opettajatuutoreina toimivat lehtorit, FM-tutkinnossa professorit. Opettajatuutorit ottavat yhteyttä opiskelijaan opintojen alkuvaiheessa, toisen lukuvuoden alussa ja proseminaarin yhteydessä. Opettajatuutori hyväksyy opiskelijan laatiman HOPS-suunnitelman. HOPS-suunnitelma laaditaan opintojen alkuvaiheessa HuK-tutkintoa varten ja proseminaarissa FM-tutkintoa varten.

Kieliharjoittelu ja työharjoittelu

Harjoitteluvastaa​va sekä professorit auttavat ja neuvovat opiskelijoita pohjoismaisten kielten syventäviin opintoihin sisältyvään kieliharjoitteluun sekä työharjoitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Kansainväliset asiat

Oppiaineen vaihto-opintovastaava auttaa opiskelijoita opiskelijavaihtoon ja ulkomailla suoritettujen opintojen tutkintoon sisällyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Myös kansainväliste​n asioiden suunnittelija​ auttaa opiskelijoita vaihto-opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Tuutorit

Opintojen alkuvaiheessa erityisen suuri rooli on tuutoreilla, jotka tutustuttavat opiskelijat akateemisen elämän käytäntöihin. Jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään opettajatuutori, joka tutustuttaa opiskelijan oppiaineen toimintaan ja tieteelliseen elämään liittyviin kysymyksiin. Opiskelijatuutorit puolestaan opastavat opiskelijaelämään ja opiskeluun liittyvissä käytännöissä.

Opiskelijoiden kannattaa myös tutustua pohjoismaisten kielten ainejärjestö Skandica ry:n, humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry:n sekä TYY​:n toimintaan.

Tiedekunnan opintoneuvoja ja opintopäällikkö

Tiedekunnan opintoneuvoja ja opintopäällikkö auttavat tutkinnon kokonaisuuteen liittyvissä kysymyksissä; näihin kuuluvat esimerkiksi kieliopintoihin, yleisopintoihin ja tutkintoon kuuluviin pakollisiin opintoihin liittyvät asiat.

Neuvonta sivuaineiden opinnoissa

Sivuaineiden opintoihin liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä kyseisen oppiaineen kansliaan tai opiskelijoiden neuvonnasta oppiaineessa vastuussa olevaan henkilöön.

Ura- ja rekrytointipalvelut

Ura- ja rekrytointipalvelut​ auttaa urasuunnittelussa ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Yliopiston opiskelijapalvelut

Yliopiston opiskelijapalvelut auttavat opiskelijarekisteriin, ilmoittautumiseen ja opintotukeen sekä yliopistoliikuntaan ja opintohallinnon alaan kuuluvien sähköisten tietojärjestelmiin liittyvissä asioissa.​​

Asiasana:
Tagit: