in English
 
 
Camilla Wide

Administrativa up​​pdrag

Åbo univers​​itet

Svenska​ lit​teratursällskapet i Finland

 • Vice ordförande för det vetenskapliga rådet
 • Ordförande för Språkvetenskapliga nämnden
 • Medlem i forskningsnämnden
 • Ordförande för styrgruppen för projektet Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi
 • Medlem i styrgruppen för projektet Svenskan i Finland - i dag och i går

Svenska​ folkskolans vänner

 • Arbetande medlem

Redaktionsup​pdrag

 • Redaktör för bokserien Studier i Nordisk filologi (tillsammans med Marika Tandefelt), Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Medlem i redaktionsrådet för bokserien ​Topics in Address Research, John Benjamins 
 • Medlem i redaktionsrådet för tidskriften Íslenskt mál og almenn málvísindi
 • Medlem i redaktionsrådet för tidskriften Orð og tunga
 • Medlem i redaktionsrådet för tidskriften Arkiv för nordisk filologi
 • Medlem i redaktionsrådet för tidskriften Språk och stil
 • Medlem i redaktionsrådet för tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv
 • Medlem i redaktionsrådet för konferensvolymen ​Svenskan i Finland 

Tidigare uppdrag (urval)​​

 • Medlem i styrelsen för Stiftelsens vid Åbo akademi forskningsinstitut, 2012–2016
 • Medlem i Forskningsnämnden för svenska språket 2007–2010
 • Medlem i styrelsen för Helsingfors kvinnliga forskare 2006–2007
 • Medlem i ledningsgruppen för Nordistnät 2001–2003
 • Ordförande för NORDOK, doktorandföreningen vid Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur 1999
 • Medlem i styrelsen för Finlands akademis forskarförening (SATY) 1997–1999
 • Ordförande för Foreign Students Union, Islands universitet 1991–1992
 • Medlem i styrelsen för Humanisticum r.f., Helsingfors universitet 1987–1988

 Sidan uppdat​erad 8/9 2017.

​​​​​​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: