in English
 
 
Tutkimus
Näillä sivuilla annetaan lyhyt kuvaus pohjoismaisten kielten oppiaineessa tehtävän tutkimuksen painopistealueista. Tarkemmat tiedot löytyvät oppiaineen henkilökunnan omilta sivuilta​

Tutkimusalueet

Pohjoismaisissa kielissä, kuten kieliaineissa yleensäkin, tutkimustyö on yksilölähtöistä. Tutkijat valitsevat itse tutkimusalansa ja -aiheensa. Tutkimustyötä tekevät oppiaineen opettajat, jatkotutkintoa suorittavat henkilöt sekä oppiaineessa mahdollisesti toimivan tutkimushankkeen jäsenet.
 
Turun yliopistossa pohjoismaisten kielten oppiaineen (aiemmin pohjoismainen filologia) perinteisiä tutkimusaloja ovat olleet filologinen tutkimus, nimistöntutkimus, kielihistoria ja etymologia. Nykyisin tutkimuksen  painopistealueita ovat myös nykyruotsin lauseoppi, ruotsin kielen variaatio ja ruotsin kielen rakenteen oppiminen.
​​​
Asiasana:
Tagit: