in English
 
 
Artiklar i antologier, 2010-

2018

Norrby, Catrin, Wide, Camilla, Nilsson, Jenny & Lindström, Jan, 2018. Positioning through address practice in Finland-Swedish and Sweden-Swedish service encounters. I Kate Beeching, Chiara Ghezzi & Piera Molinelli (red.), Positioning the Self and Others. Linguistic perspectives, 19–49. Amsterdam: Benjamins.

Nelson, Marie & Henricson, Sofie, 2018. Sverigesvenska och finlandssvenska handledningspraktiker. I E. Ärlemalm-Hagsér & M. Öhman (red.), Högskolepedagogisk utveckling i teori och praktik. Mälardalen Studies in Educational Sciences 35, 63‒78.

2017

Lindström, Jan, Lindholm, Camilla, Norrby, Catrin & Nilsson, Jenny, 2017. Imperatives in Swedish medical consultations. I Marja-Leena Sorjonen, Liisa Raevara & Elizabeth Couper-Kuhlen (red.), Imperative turns at talk: The design of directives in action. Amsterdam: Benjamins.

Lyngfelt, Benjamin, Magnusson Petzell, Erik & Wide, Camilla, 2017. Forskning om språksystemet – olika traditioner med olika syften. I David Håkansson & Anna-Malin Karlsson (red.), Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter. Lund: Studentlitteratur.

2016

Kauko, Mikko, 2016. Ruotsin kielen kirjallinen käyttö reformaatioajan Suomessa ja Kangasalan missale. I Heinonen, Meri & Räsänen, Marika (red), Pohjoinen reformaatio. Turku: Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies & Turun historiallinen yhdistys (Turun historiallinen arkisto 68), 151–156.

2015​

Henricson, Sofie, 2015. Svenska och finska i samma samtal. I Marika Tandelfelt (red.), Gruppspråk, samspråk, två språk. Svenskan i Finland – i dag och i går I:2​, 127-142. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Leinonen, Therese, 2015. Exempel på variation och förändring i större städers språk. I Marika Tandefelt (red.), Gruppspråk, samspråk, två språk. Svenskan i Finland – i dag och i går I:2, 35-46. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Lindström, Jan & Wide, Camilla, 2015. Finlandssvenskt samtalsspråk. I Marika Tandelfelt (red.), Gruppspråk, samspråk, två språk. Svenskan i Finland – i dag och i går I:2​, 91-126. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Norrby, Catrin, Wide, Camilla, Nilsson, Jenny & Lindström, Jan, 2015. Address and interpersonal relationships in Finland-Swedish and Sweden-Swedish service encounters. I Catrin Norrby & Camilla Wide (red.), Address Practice as Social Action, 75-96. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Leinonen, Therese, 2015. Dialektgeografi och dialektometri. I Sociolingvistik i praktiken. S. Boyd & S Ericsson (red), 133-157. Lund: Studentlitteratur.

2014​

Wide, Camilla, 2014. Constructions as resources in interaction. Syntactically unintegrated att ‘that’-clauses in spoken Swedish. I Ronny Boogaart, Timothy Colleman & Gijsbert Rutten (red.), Expanding the Scope of Construction Grammar (Cognitive Linguistics Research 34), 353-388. Berlin: Mouton de Gruyter.

2013

Leinonen, Therese, 2013. Phonetic quantity as a social marker in urban Finland Swedish. In Phonetics in Europe, Ch. Gooskens and R. van Bezooijen (eds.), 181-204. Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Mertzlufft, Christine & Wide, Camilla, 2013. The on-line emergence of postmodifying att and dass-clauses in spoken Swedish and German. I Eva Havu & Irma Hyvärinen (red.), Comparing and contrasting syntactic structures. From dependency to quasi-subordination (Mémoires de la Société Néophilogique de Helsinki 86), 199-229. Helsinki: Société Néophilogique​.

2011

Wide, Camilla, 2011. Pronomenen den här och den där som planeringspartiklar i finlandssvenska dialekter. I Gustav Bockgård & Jenny Nilsson (red.), Interaktionell dialektologi, 251-306. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

201​0

Berg, Kirsten, 2010. Homilieboka - for hvem og til hva? I O. E. Haugen & Å. Ommundsen (red.): Vår eldste bok. Skrift, miljø og biletbruk i den norske homilieboka. Bibliotheca Nordica vol. 3. Oslo: Novus forlag, pp. 35-76.​

Berg, Kirsten & Gullick, Michael, 2010. Innhold og oppbygging av AM 619 4°. I O. E. Haugen & Å. Ommundsen (red.): Vår eldste bok. Skrift, miljø og biletbruk i den norske homilieboka. Bibliotheca Nordica vol. 3. Oslo: Novus forlag, pp. 247-253.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: