in English
 
 
Artiklar i konferensvolymer, 2010-

2018

Henricson, Sofie, Mäntynen, Anne, Nelson, Marie & Savijärvi, Marjo, , 2018.Positiva studentresponser i finska, finlandssvenska och sverigesvenska språkhandledningssamtal. I B. Silén m.fl. (red.), Svenskan i Finland 17, 46–60.

Kauko, Mikko, 2018. Latinska kasusändelser i svenska texter genom tiderna. I B. Silén m.fl. (red.), Svenskan i Finland 17, 61–76.

Kauko, Mikko, 2018. Latnismer och antiken i svenska 1700-talstexter . I H. Lönnroth m.fl. (red.), Studier i svensk språkhistoria 14, 166–179.

Norrby, Catrin, Lindström, Jan, Wide, Camilla & Nilsson, Jenny, 2018. Kivasvenska och kanonsvenska. Sekvensavslutande värderingar i servicesamtal. I B. Silén m.fl. (red.), Svenskan i Finland 17, 107–117.

Sahlstein, Annmari, 2018. Svenska eller inte svenska? Finsktalande medicinstudenters syn på svenskan i Finland. I B. Silén m.fl. (red.), Svenskan i Finland 17, 131–146.

Sundman, Marketta, 2018. Hjälpverbet skall och dess finska motsvarigheter i romanen ”Is” / ”Jää”. I B. Silén m.fl. (red.), Svenskan i Finland 17, 147–167.

Vaakanainen, Veijo & Mäkilä, Mari, 2018. Meningsstruktur i två läroboksserier för svenskundervisning på högstadienivå. I B. Silén m.fl. (red.), Svenskan i Finland 17, 168–182.

Vaakanainen, Veijo, 2018. En SFL-baserad analysmodell för konnektorer i (L2-)svenska. I Grammatik, kritik, didaktik. Nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik, 39–54.

2017

Borg, Kaj, 2017. Identitet i ljuset av interpersonella metafunktioner i ett historiskt dopnamnsmaterial. Namn och identitet. Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21–23 oktober 2015, 65–79. NORNA-rapporter 94. Uppsala & Tammerfors: Norna-förlaget.

Lahtinen, Sinikka & Toropainen, Outi, 2017. Jag är so sorry. Att be om ursäkt på sitt andraspråk i en mejluppgift. I Svenskans beskrivning 35.I Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamsson Eryd, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice & Malin Sandberg (red.), Svenskans beskrivning 35, 135-147. Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 29. Göteborgs universitet.

Leinonen, Therese, 2017. Kvantitet i V:C-sekvenser i svenskan i Finland. Kategorisk variabel eller kontinuerlig variation? I Svenskans beskrivning 35.I Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamsson Eryd, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice & Malin Sandberg (red.), Svenskans beskrivning 35, 149-173. Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 29. Göteborgs universitet.

Lindström, Jan & Wide, Camilla, 2017. Vid biljettluckan. Formell och pragmatisk variation i kundernas ärendepresentation i servicesamtal på svenska. I Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamsson Eryd, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice & Malin Sandberg (red.), Svenskans beskrivning 35, 175-187. Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 29. Göteborgs universitet.

Södergård, Lisa & Leinonen, Therese, 2017. Talko - korpus över den talade svenskan i Finland: Korpusbygge i teori och praktik. I J.-O. Östman m.fl. (red.), Ideologi, identitet, intervention: Nordisk dialektologi 10, 331-340. Nordica Helsingiensia 48. Helsingfors universitet.

Vaakanainen, Veijo, 2017. I Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamsson Eryd, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice & Malin Sandberg (red.), Svenskans beskrivning 35, 341-353. Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 29. Göteborgs universitet.

Willson, Kendra , 2017. Conjunction renewal, runic coordination and the death of IE *kʷe. I Etymology and the European Lexicon: Proceedings of the 14th Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, 17-22 September 2012, Copenhagen, 519-532.

Wilson, Kendra, 2017. "Foreign" in the Icelandic name law debate. Namn och identitet. Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21–23 oktober 2015, 161–182. NORNA-rapporter 94. Uppsala & Tammerfors: Norna-förlaget.

2016

Henricson, Sofie & Nelson, Marie, 2016. Att tala var för sig, samtidigt eller inte alls. Uppbackningar, överlappningar och pauser i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal. I Anna W. Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm & Mechtild Tronni (red.), Svenskans beskrivning 34 (Lundastudier i nordisk språkvetenskap Serie A 74), 187-200. Lunds universitet.

Leinonen, Therese & Henning-Lindblom Anna, 2016. Gymnasieelevers åsikter om standardspråk och variation i finlandssvenskan. I Jaana Kolu, Mikko Kuronen & Åsa Palvianen (red.), Svenskan i Finland 16 (Jyväskylä Studies in Humanities 298), 92-107. Jyäskylä universitet.

Mäkilä, Mari, 2016. Syntaktisk komplexitet och korrekthet – en närstudie av finska gymnasisters skrivna inlärarsvenska. I Jaana Kolu, Mikko Kuronen & Åsa Palvianen (red.), Svenskan i Finland 16 (Jyväskylä Studies in Humanities 298), 108-123. Jyäskylä universitet.

Nelson, Marie & Henricson, Sofie, 2016. Hur språkliga råd motiveras och förklaras i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal. I Jaana Kolu, Mikko Kuronen & Åsa Palvianen (red.), Svenskan i Finland 16 (Jyväskylä Studies in Humanities 298), 124-137. Jyäskylä universitet.

Toropainen, Outi & Lahtinen, Sinikka, 2016. Kommunikativ skrivuppgift och insändare på nivå B1 I Anna W. Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm & Mechtild Tronnier (red.), Svenskans beskrivning 34 (Lundastudier i nordisk språkvetenskap Serie A 74), 446-457 . Lunds universitet.

Vaakanainen, Veijo, 2016. Den kommer tiden som vi måste ta pepperkakorna ute – Målspråksavvikande konnektorbruk på CEFR-nivåerna A1, A2 och B1. I Jaana Kolu, Mikko Kuronen & Åsa Palvianen (red.), Svenskan i Finland 16 (Jyväskylä Studies in Humanities 298), 153-166. Jyäskylä universitet.

Vaakanainen, Veijo, 2016. Finska svenskinlärares konnektorbruk på CEFR-nivåerna A1, A2 och B1 ur ett systemiskt-funktionellt perspektiv. I P. Hirvonen, D. Rellstab & N. Siponkoski (red.), Teksti ja tekstuaalisuus, Text och textualitet, Text and Textuality, Text und Textualität. VAKKI-symposiumi XXXVI 11.–12.2.2016 (VAKKI Publications 7), 355–366. Vasa universitet.

Wide, Camilla, 2016. Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk. I Anna W. Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm & Mechtild Tronnier (red.), Svenskans beskrivning 34 (Lundastudier i nordisk språkvetenskap Serie A 74), 39-62. Lunds universitet.

2015

Henricson, Sofie, Nelson, Marie, Wide, Camilla, Norrby, Catrin, Nilsson, Jenny & Lindström, Jan, 2015. You and I in Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings. I Rudolf Muhr & Dawn Marley (red.), Pluricentric Languages Worldwide and Pluricentric Theory, 127-139. Wien et. al.: Peter Lang Verlag​​​.

Kauko, Mikko, 2015. Verbalis saepe translatio. Om de latinska citaten i Jöns Buddes översättningar.​ I Jonathan Adams (red.), Østnordisk filologi - nu og i fremtiden. Odense: Syddansk Universitetsforlag​.

Lindström, Jan,  Nilsson, Jenny,  Norrby, Catrin & Wide, Camilla, 2015. Le suédois en Finlande – et en Suède. Aspects de la langue, locuteurs et variation. I Martin Carayol & Rea Peltola (red.), Singularités, pluralités – Identités linguistiques et littéraires en Finland, 47-62. Caen: Presses universitaires de Caen.

2014

Norrby, Catrin, Wide, Camilla, Lindström, Jan & Nilsson, Jenny, 2014.​ Finns det nationella svenska kommunikationsmönster? Tilltal i Sverige och Finland. I Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund & Camilla Lindholm (red.), Svenskans beskrivning 33 (Nordica Helsingiensia 37), 343-352. Helsingfors: Helsingfors universitet.

Sandelin, Minna , Upplandslagen - hur hänger den ihop?  I Bylin, M. - Falk, C. - Riad, T. (red.), Studier i svensk språkhistoria 12. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 60, 187-200. Stockholms universitet.

Toropainen, Outi & Lahtinen, Sinikka, 2014. Argumentation på L2-svenska: inlärare skriver insändare​. I Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund & Camilla Lindholm (red.). Svenskans beskrivning 33  (Nordica Helsingiensia 37), 481-491. Helsingfors: Helsingfors universitet.

Toropainen, Outi & Lahtinen, Sinikka, 2014. Knapp, torftig eller helt enkelt kort? Längd som ett kriterium i bedömningen av argumenterande texter. I Atle Skaftun, Per Henning Uppstad, Oddny Judith Solheim (red.), Skriv! Les! 2 Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget.

Wide, Camilla, 2014. Språkkontakt och interaktion. I Riitta Kosunen, Kirsi Lepistö & Paula Rossi (red.), Svenskan i Finland 14​  (Studia Humaniora Ouluensia 14), 9-31. Uleåborg: Uleåborgs universitet.​

2013​

Tolvanen, Eveliina, 2013. Informerande myndighetstexter på webben i ett kontrastivt perspektiv. I Eronen, M. & M. Rodi-Risberg (toim.) 2013. Haasteena näkökulma, Perspektivet som utmaning, Point of view as challenge, Perspektivität als Herausforderung. VAKKI-symposiumi XXXIII 7.–8.2.2013. VAKKI Publications 2. Vaasa, 362–373.

Tolvanen, Eveliina, 2013. Myndighetskommunikation på minoritetens språk. En jämförelse av några finländska och svenska myndighetsbroschyrer. Svenskans beskrivning 32, 305-314. Karlstads universitet.

2012​

Kauko, Mikko, 2012. Broder Jöns han satt i Nådens dal - Om dubbelt subjekt i fornsvenskan med särskild hänsyn till Jöns Buddes skrifter. I Björklund, S. - Lönnroth, H. - Pilke, N. (red.), Svenskan i Finland 13. Publikationer från Vasa universitet. Rapporter 178, 93-102.

Norrby, Catrin, Wide, Camilla, Lindström, Jan & Nilsson, 2014. Finland Swedish as a non-dominant variety of Swedish – extending the scope to pragmatic and interactional aspects. I Rudolf Muhr (red.), Non-dominating Varieties of Pluricentric Languages. Getting the Picture. In memory of Prof. Michael Clyne, 49-62. Wien et. al.: Peter Lang Verlag.

Nyqvist, Eeva-Liisa, Sundman, Marketta, 2012. Svenska tidsuttryck i finska grundskoleelevers skriftliga produktion. I Björklund, S. - Lönnroth, H. - Pilke, N. (red.): Svenskan i Finland 13. Publikationer från Vasa universitet. Rapporter 178, 145-155.

Sandelin, Minna, 2012. Språkfärdighet vid universitet inlärningsmål och bedömning. I Björklund, S. - Lönnroth, H. - Pilke, N. (red.): Svenskan i Finland 13. Publikationer från Vasa universitet. Rapporter 178, 180-190.​

Sundman, Marketta, 2012. Bruket av prepositioner hos finska grundskoleelever. I Björklund, S. - Lönnroth, H. - Pilke, N. (red.), Svenskan i Finland 13​. Publikationer från Vasa universitet. Rapporter 178, 202-213.

Tolvanen, Eveliina, 2012. Textens sändare och mottagare i myndighetsbroschyrer på svenska och finska i Finland och Sverige. I Björklund, S. - Lönnroth, H. - Pilke, N. (red.), Svenskan i Finland 13. Publikationer från Vasa universitet. Rapporter 178, 214-226.

2011

Sundman, Marketta, 2011. Helsekvenser i finska grundskolelevers skrivande. I Ann-Catrin Edlund & Ingmarie Mellenius (red.), Svenskans beskrivning​ 31 (Nordsvenska nr 19), 327-336. Umeå universitet: Institutionen för språkstudier.

Wide, Camilla, 2011. Proximala demonstrativa pronomen i finlandssvenska dialekter. I Lennart Elmevik, Lars-Erik Edlund & Maj Reinhammar (utg.), Studier i dialektologi och språksociologi. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18-20 augusti 2010 (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 116), 331-339. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

2010​

Järvinen, Eeva-Liisa, 2010. Val av species och bestämdhetsform i ett test för finska grundskolelever. Svenskans beskrivning 30, Stockholms universitet.

Wide, Camilla, 2010. Grammatiska konstruktioner i tid och rum. I Maj Reinhammar (utg.), Studier i svenska språkets historia 11 (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 11.), 169-186. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur​.

Åberg, Anne-Maj, 2010. Svenskans ordföljd hos finska universitetsstuderande. Deklarativ och procedural kunskap om ordföljden. Svenskans beskrivning 30, 368-377. Stockholms universitet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: