in English
 
 
Forskningsprojekt
Läroämnet Nordiska språk vid Åbo universitet deltar för tillfället i följande projekt/nätverk (för mer information, se balken till vänster):
  • IVIP - Interaktion och variation i pluricentriska språk. Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (Riksbanken 2013-2020)
  • Helsekvenser i tre morfologiskt olika inlärarspråk (Svenska kulturfonden 2017–2018)
  • Det latinska inflytandet på svenskans syntax och stil under senmedeltiden och den tidigmoderna tiden. Latinismernas funktioner och olika varianter av latin som förebilder (Post doc-projekt, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden)
  • Grammatical competence: A comparative study of noun phrases and word order in written Swedish by Finnish-speaking early total immersion students and non-immersion student (Post doc-projekt, TIAS 2017-2019)
  • Social Media from Nordic to Global Contexts (SoNoGlo, NOS-HS, nätverk 2016–2018
​​​​För doktorandprojekt och övriga forskningsprojekt och nätverk, se den anställda personalens och forskarnas webbsidor (Oppiaine/Henkilökunta).
Asiasana:
Tagit: