in English
 
 
Pro gradu -tutkielmat - Pro gradu-avhandlingar

Åren 2010 - 2019

Aantaa, Kirsi: Mot patientvänligare epikriser. En kontrastiv undersökning. 2012.

Alhanen, Miia: Om betjäning på svenska inom turismbranschen i Åbo. 2012.

Alminoja, Jussi: Webbinlärningsomgivning i språkinlärning - en bra dräng, men en dålig värd. 2018.

Blomqvist, Laura: Vi åt fisken och jag gillar det. Tempus i finska gymnasisters skrivna berättelser. ​2014.

Elonen, Tuija: Attityder till språkliga fel i svenskan. 2012.

Finne, Marika: If it be your will - må också min vilja ske. En kvalitativ studie av textfuntioner i sånglyrik och faktorer som styr översättning av sånglyrik. 2011.

Forsman, Piia: Från original till lättläst - En jämförelse av läsbarhet och begriplighet mellan standardspråkliga och lättlästa böcker. 2010.

Fränti, Sirja: Bedömning av språkfärdighet och undervisning i den i blivande språklärares ämneslärarstudier ur studerandes synvinkel. Biämnesavhandling 2017.

Grönroos, Laura: Jag bor själv, inte ensam. Användning av ordet själv i dagens svenska​. 2012.

Haarala, Johanna: Kunskaper i pronomenanvändning hos gymnasister i B-svenska - utvecklingen av pronomenanvändning mellan tre olika tidpunkter. 2011.

Hagfors, Irene: Haha stackars snubbe han måste vara så jäääävla förvirrad just nu. :) En studie av icke-verbala signaler i ett svenskt diskussionsforum. 2014.

Hannuksela, Elisa: Användning av slangord hos finlandssvenska ungdomar. En komparativ studie av sex orter. 2012.

Heikkinen, Eero: Översättning av finska genetivkedjor till svenska i lagtext, ledig sakprosa och skönlitteratur. 2015.

Helin, Maria: Bruket av verbformer och deras korrekthet på olika kunskapsnivåer i svenska. 2012.

Helin, Tarja: Studentexamen i A-svenska: en analys av innehållet och svårighetsgraden. 2014.

Henttonen, Emmi: Behärskning av passiva konstruktioner hos universitetsstuderande i nordiska språk. 2016

Hokka, Terhi: Bruket av frågekonstruktioner på CEFR-nivåer i inlärarsvenska. 2014.

Huhtala, Mimosa: Dialektord i Lars Sunds roman Colorado Avenue och översättningen av den till finska. 2018.

Hyvönen, Petteri: Reflexiva verb i läroböcker i svenska och tyska som främmande språk. 2013.

Härkönen, Esa: Ordinlärningsstrategier hos finska gymnasister. 2011.

Jylhänkoski, Kati: Anföring i nyhetstexter. En funktionell analys av tre dagstidningar. 2013.

Järvenpää, Anna: "O, ve! O ve! - O, ve!" - Skiljetecken ur stilistiskt perspektiv i Ett drömspel av August Strindberg. 2014.

Kaija, Jenna: Om ordföljden i huvudsatser och bisatser i finskspråkiga gymnasisters svenskuppsatser: en jämförelse mellan A- och B-svenska. 2012.

Kaski, Katariina: Svär inte, för satan! En studie av svordomar och översättningen av dem till svenska i tre finska filmer. 2015.

Kaunismäki, Juha: Nja, vi körde allt möjligt. De nya betydelserna hos verbet köra. 2010.

Kauppila, Heli: Modala hjälpverb och verb i infinitiv-konstruktioner i finskspråkiga gymnasieelevers svenska. Biämnesavhandling 2013.

Keijonen, Kalle: Pronominell könsdikotomi i svenska och finska. Översättningsbyten vid hon, han och hän i skönlitterära texter​. 2016.

Kivi, Teemu: Användning av elektroniska ViLLE-uppgifter i verbinlämning på universitetsnivå. 2016

Kivinen, Aino: Översättning av satskonnektion från finska till svenska. En jämförande analys av några facklitterära texter. 2013.

Kivistö, Elina: Possessiva konstruktioner i finskspråkiga universitetsstuderandes inlärarsvenska. 2013.

Kokko, Suvi: Vuxnas bisatsanvändning i skriven svenska. 2014.

Korkealaakso, Samuli: Tidsadverbial i finska gymnasisters inlärarasvenska. 2015.

Kukkonen, Soile: Alla kan - Alla kan inte. En analys av verbläran i Klick Övningar och Klick Övningar för mig. 2016

Kumpulainen, Paula: But when he's with those stupid Gauls, he turns to forget it. He's not too brain. Men när han är med gallerna, glömmer han det. Tutkielma audiovisuaalisen materiaalin tiivistämisestä esimerkkien valossa. 2010.

Kylmänen, Tuuli: Översättning av namn i Mauri Kunnas barnböcker. Jämförelse mellan finska namn och deras svenska översättningar. 2013.

Kytölä, Satu: Behärskning av verbkedjor hos finska högstadieelever. En jämförande undersökning av skriftlig och muntlig produktion. 2018.

Känä, Minna-Maija: Lärobok ur textperspektiv: Sammanhängande och läsbar. 2014.

Laine, Ari: Textningen av 8 Mile och Flicka, du är en stjärna. En studie av översättningen av raplyrik och filmdialog. 2012.

Laine, Mirja: Kritik och beröm i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal. 2015.

Laitila, Liisa: Ordförråd och ordfrekvens i finskspråkiga högstadieelevers inlärarsvenska. Biämnesavhandling 2013.

Landvik, Heidi: Tal om musik och inslag av sång i ungdomssamtal. 2013.

Lehtinen, Maiju: Verbböjning och tempus i finska högstadieelevers inlärarsvenska. 2012.

Leppämäki, Salla: Adjektiv i inlärarsvenska. En longitudinell studie av finska grunskolelevers adjektivbruk i svenska uppsatser. 2012.

Lindahl, Juha: En syntaktisk jämförelse av två svenska översättningar av Jean-Jacques Rousseaus roman Emile eller om uppfostran. 2013.

Linhala, Satu: Nominalfrasens komplexitet i inlärarsvenska. Användning av nominalfraser i vuxna L2-inlärares uppsatser på olika CEFR-nivåer. Biämnesavhandling 2013.

Loikkanen, Elina & Rasilainen, Noora: Förverkligande av språkliga rättigheter i Finland. En studie av svenskans ställning i polisens verksamhet i det tvåspråkiga Vanda. 2010.

Makkonen, Olli-Pekka: Terminologin i fyra bilmanualer. En jämförande analys. 2010.

Martti, Liina: Svenska översättningsmotsvarigheter till finska infinitiver. 2014.

Michelsson, Ida: Bruket av konnektiver hos universitetsstuderande. 2012.

Miettunen, Marja: Användning av svenska i Åbo. En studie av språkbruket hos svenskspråkiga och tvåspråkiga åbobor. 2012.

Mäkelä Eriksson, Ida: Bahars lillabror, hon brinna sin ben med varm te och dom åka till khokhosen. Fiktivt tal på multietnisk svenska i romanen Kalla det vad fan du vill av Marjaneh Bakhtiari. 2010.

Mäkilä, Mari: Syntaktisk komplexitet och korrekthet - en studie av syntaktiskt komplexa strukturer i finska gymnasisters skrivna L2 svenska. 2015.

Nybom, Milja: Sidu mamma säger Nasu. Pappa säger Nasse. - Språklig stöttning i svenska samtal mellan en finlandssvensk far och hans tvåspråkiga dotter. 2012.

Nylund, Saara: Språkval och kodväxling vid tidig tvåspråkighet. En fallstudie av ett samtal hos en finsk-finlandssvensk familj. 2014.

Ojala, Liisa-Mari: Herregud vilket jävla skitsnack du spyr ur dig idag. En deskriptiv studie av språkliga skärdrag och ton i fyra svenska forumdiskussioner. 2013.

​Parviainen, Outi: Tjej, brud eller muija. En komparativ studie av ungdomsslang i Svenskfinland på 2010-talet. 2013.

Pelto-Huikko, Pauliina: Myy, Mía och May. Översättning av personnamn i Tove Janssons Muminböcker. Biämnesavhandling 2017.

Peltonen, Titta: V*ttu mitä p*skaa/Fuck this shit. Varför attityder till och reaktioner på fula ord på främmande språk borde beaktas i språkundervisningen. 2014.

Pessi, Maria: Jag åker på semester till Andalusien. Regnkläderna åker av, solhatten på. Andvändningen av verbet åka i tidningstexter. 2012.

Peussa, Saara: Huhu kiertää att du e i stan :) En undersökning om kodväxling på nätet bland unga finlandsvenskar. 2010.

Pietikäinen, Anja: Undervisning i svensk grammatik. I vilken ordningsföljd tas grammatiska strukturer upp i läroboksserien Klick? Biämnesavhandling 2015.

Piironen, Jaana: Adjektivkongruens i finska universitetsstuderandes inlärarsvenska. 2013.

Pitkäkoski, Heljä: Råttan såg ut som en åtta. En stilistisk analys om Lennart Hellsings Krakel Spektakel Boken. 2015.

Pöyri, Karoliina: Prepositionsbruk på olika färdighetsnivåer i svenska. 2014.

Rantala, Anna: Tack och hej - avslutningar i olika typer av finlandssvenska och sverigesvenska servicesamtal. 2015.

Rauhala, Mika: Förnamnsskicket i de två åländska kommunerna Eckerö och Jomala. 2012.

Rautalin, Matti: Frivilliga översättningsbyten i skönlitterära texter. 2015

Riihelä, Päivi: Engelska importord i tidningarna Frida, Damernas Värld och MAN. 2014.

Rosendahl, Bettina: Stilfigurer i resebroschyrer. En kvalitativ studie av broschyrer om Åbo och Stockholm. 2013.

Ruhanen, Pasi: Tillbaks till snarkofagen för ett par timmar - Lek med språket i finlandssvenska IRC -samtal. 2011.

Ruponen, Mira: Formelaktiga sekvenser i svenska som L2. 2012.

Sakki, Maija: Läs mera, läs allihop - översättarnas kommentarer i Ulysses och Don Quijote. 2017.

Saloranta, Hanna: Totinen ilme indeed :P En studie av unga finlandssvenskars kodväxling i bloggar på Radio X3Ms nätsidor. 2012.

Tiensuu, Mirva: Översättningsövningar i läroböcker i svenska. Biämnesavhandling 2014.

Toivonen, Pekka: Wish us luck, nu börjar det ? Kodväxling på Instagram bland finlandssvenskar. Biämnesavhandling 2017.

Tolvanen, Eveliina: Läsbarheten i två svenska myndighetsbrochyrer, en från Finland och en från Sverige. 2010.

Tuomenoja, Päivi: Svenska lånord i Tyrvisdialekten. 2012.

Tyni-Nummelin, Ann-Katrin: Nåinting ti säj. Talat språk i Lars Sunds roman Colorado Avenue. 2012.

Tähtinen, Emmi: Lexikala finlandismer i tre lokaltidningar. 2011.

Uusitalo, Elina: Artikelbruk och speciesangivning i svenska hos finska universitetsstuderande. 2012.

Uusitalo, Iida: En riktig pärla. Framförställda adjektivattribut i resekataloger. 2016

Uuttu, Jasmine: Bedömaren och nivåskalorna i projektet Topling. 2014.

Vaakanainen, Veijo: Konnektorer i inlärarsvenska på CEFR-nivåerna A1, A2 och B1 - en longitudinell analys ur ett funktionellt perspektiv. 2016.

Vahalahti, Jonna: Attityder till och motivation för svenska hos studerande vid Åbo universitet. 2012.

Vakkuri, Saila: Nu ska här bakas pannekakas - Täällä leivotaan räiskäleitä - Nyt paistetaan pannukaakku. En jämförande analys av två översättningar av Pippi Långstrump. 2011.

Valonen, Lea: Risunpalanen rantalehvikössä - En kvist till spjäla bland bladgrönt på stranden. Icke-etablerade finska sammansättningar och deras svenska motsvarigheter. 2015.

Veijola, Anne: "Se on kivaa kun voi puhuu molempia kielii". En studie av finskspråkiga elever i de svenska skolorna på språköarna i Björneborg, Uleåborg, Tammerfors och Varkaus. 2010.

Viitanen, Marika: The Power of Arctic Nature. Översättning av reklamtext i elektroniska medier. Anpassning till kunden på Lumenes webbsidor och Facebook-sidor. 2014.

Vuori, Mari: Omvänd ordföljd i finskspråkiga högstadieelevers inlärarsvenska. 2010.

Vuori, Niina: Svenska översättningsmotsvarigheter till finska fogepartiklar -kin och -kaan. Biämnesavhandling 2010. 

Väänänen, Jesse: Behärskning av objektliknande adverbial hos finska gymnasister. 2016

Wirman, Mari: Campa hans corpse i timmar så att han tar dig sina guildvänner. Engelska lånord och spelslang i rollspelen World of warcraft och Guild wars 2 online. 2017.

Åren 2000 - 2009

Aittokallio, Aino-Maija: Finskans tredje infinitiv och dess motsvarigheter i den svenska översättningen av Hannu Salamas Juhannustanssit. 2004.

Anttonen, Taina: Finskspråkiga skolelevers proglem med svenskt uttal. 2006.

Arlén, Ursula: Grammatiken i två läroboksserier från 1960- respektive 2000-talet. 2006.

Arola, Marja: Ordböckers bild av kvinna och man.2002.

Avenius, Tiina: Ortnamn i sund. 2001.

Elo, Tiina: "Det finns ögonblick då allt står på spel"    De svenska ställningsverben ligga, sitta och stå med prepositionerna i ich på i abstrakta fraser och kollokationer. 2004.

Greggas, Niina: Svenska och finska populärnamn på labyrintfiskar från Sydostasien. 2001.

Grönroos, Jonna: Presentation av Sverige och den svenska kulturen i läroböcker i svenska som främmande språk. Analys av två lärobokserier för årskurserna 7-9 i den Grundläggande utbildningen i Finland. 2005.

Haapakoski, Taina: "Dunderdesserter!" Om prefixlika förleder: en studie om prefixlika förstärkande och värderande förleder i ett magasin, tre konkordanser samt i tre slanordböcker. 2006.

Haapanen, Hanna: Teman i läroböckerna: en analys om [sic] tre läroboksserier för svenska som B1-språk. 2008.

Haaparanta, Maria: Motsvarigheter till finskans konditionalis i den svenska översättningen av Arto Paasilinnas roman "Hurmaava joukkoitsemurha". 2003.

Helminen, Jenny: Svenskan - ett nödvändigt ont? En kartläggning av motivation och språklig jaguppfattning i svenskan jämfört med engelskan hos årskurserna sju och nio. 2006.

Henttula, Taina: Existentiella satsstrukturer i svenskan. En analys av språket i några verk för barn och ungdomar. 2007.

Hussa, Anne: Skönlitterärt material i en läroboksserie för finska gymnasister. 2004.

Huttunen, Anu: Upprätthållande av modersmål och etnisk identitet hos finlandssvenskar i Hamburg. 2006.

Hyvönen, Nina: Finska och svenska på arbetsplatsen. 2004.

Iitti, Minna: En upptäcktsfärd i perennernas namnvärld. En analys av svenska namn på perenner under jämförelse med de latinska, finska och delvis tyska namnen. 2006.

Impivaara, Marikki: Översättningsarbetet och dess utmaningar inom den finlandssvenska scoutingen. 2008.

Ingman, Eva: Finska och/eller svenska. En kartläggning av språkbruket hos finskspråkiga i Ekenäs. 2001.

Jalkanen, Tomi: Liknelser och ordspråk i två svenska översättningar av John Bunyans allegori The Pilgrim´s Progress. 2002.

Juuti, Essi: Kommunikationsstrategier i inlärarsvenska. En undersökning av kommunikationsstrategier hos finska gymnasister och högstadieelever i Pargas. 2007.

Juva, Eeva-Liisa: Två språk  på Silja Festival. En kartläggning av språkbruket på en tvåspråkig arbetsplats. 2000.

Juvela, Mari: Undersökning av svenska fraser och idiomatiska uttryck med kroppsdelsbeteckningen hand och huvud och deras motsvarigheter i finskan. 2001.

Järvinen, Eeva-Liisa: Passiv diates samt man-konstruktion i finskspråkiga gymnasisters skriftliga inlärarsvenska. 2004.

Järvinen, Mari: Motivation och språkbegåvning vid svenskinlärning hos finska gymnasieelever. 2001.

Järvinen, Tanja: Sportjournalistik ur ett könsperspektiv. 2002.

Kaila, Elina: Diskurspartiklarna nu och nog i det helsingforssvenska ungdomsspråket. 2004.

Kahri, Virve: Den svenskspråkiga betjäningen inom den privata sektorn i huvudstadsregionen ? en undersökning i de största köpcentrerna. 2005.

Kallio, Hanna: Dialekt i förändring i Liljendal: utvecklingen av fyra språkdrag från 1900-talets mitt till 2000-talets början. 2005.

Kalliokoski, Arto: En studie i infinitiv: Att använda eller inte använda infinitivmärket att. 2003.

Kalliorinnne, Kirsi: Om gymnasieelevernas läsförståelse: jämförelse mellan A- och B1-svenska. 2001.

Kanasuo, Hely: Muntlig betoning mot skriftlig betoning i svenskundervisning. Hur påverkar de gymnasieelevernas fel i uppsatser? -ett fallstudium-  . 2000.

Ketola, Sanna: Hörförståelse och olika testmetoder i svenska som främmande språk. Gymnasisternas användning av olika strategier i flervalstest. 2007.

Kangassalo, Marita: Elaborering vid inlärning av svenskans lexikon. Jämförelse av två läromedel. 2005.

Kansanen, Ulla Maria: Idiom i översättning ? en studie av överföring av idiom i Arto Paasilinnas Ukkosenjumalan poika och dess svenska översättning "Åskgudens son".  2004.

Kantola, Krista: Passiven och man-konstruktionen i ett urval abiturientuppsatsen från våren 1997. 2001.

Karlsson Anne-Maj: "Från fader till son". Dialektutjämningen i Nagu, en fallstudie i tre generationer i en famil​j. 2006.

Kataja, Johanna: Motsvarigheter till den finska kasusformen allativ i finlandssvenskt chattspråk. 2007.

Kauko, Mikko: "Han kan oei hema wara" -  Om användningen av det modala hjälpverbet kunna i fornsvenskan. 2009.

Kirla, Sara: Kommunikativa övningar i läroboksserien Klick. 2009.

Kiuru, Päivikki: "Varför studera svenska, när alla kan engelska?" ? en kartläggning av motivation, attityder och språklig jaguppfattning vid svenskinlärning  hos eleverna i årskurs 7 och 9 i Åbo. 2004.

Kivelä, Piia: Platshållartvånget och ordföljdens funktioner i svenskan. ? Dess beskrivning i skolundervisningen. 2002.

Kivivirta, Hanna: Idiomatisk språkbruk ?Skillnader mellan en- och tvåspråkiga elever i svenska gymnasier i Åbo och Mariehamn. 2002.

Koch, Maria: Översättning av beskrivande verb som anger rörelse I den svenska översättningen av Arto Paasilinnas roman "Jäniksen vuosi". 2005.

Kolehmainen, Jussi: En konstruktivistisk analys av metaforer i fyra svenska musikgenrer inom populärmusiken - rock, hip-hop-musik, dansbandsmusik och Hc-musik. 2003.

Korhonen, Tiina: Om grammatik i studentexamen. En analys av innehåll och form i studentexamensprovets grammatikdel i B-svenska 1994-2004. 2004.

Korpela, Tiina: Språklig adaptation hos Tove Jansson -  en undersökning av Farlig midsommar och Solstaden. 2002.

Korte, Mariia: En text - tre översättningar. En jämförelse av tre professionella översättningar av en facktext. 2007.

Koskela, Mari: Bildspråket i romanen Anna, Hanna och Johanna av Marianne Fredriksson. 2006.

Kulovaara, Minna: Vad kan eleverna i svenska i årskurs nio? Finskspråkiga elevers färdighet i svenska i årskurs nio enligt den europeiska referensramen för språk. 2009.

Kuparinen, Juha: Nyländska, åboländska och åländska konamn under 1900-talet. 2007.

Kuusinen, Anne: Verkligheten bakom bilderna. Om bildspråket i Gerda Anttis roman "Jag reder mig nog". 2002.

Kuusisto, Mari: Behärskandet av svenska tidsadverbial. Ett fallstudie med elever från Kuppis skola, Kuppis gymnasium och Ylistaro gymnasium. 2006.

Kytöniemi, Anu: Finskspråkiga gymnasieelevers motivation för och attityder till svenskinlärning - en jämförelse mellan en finskspråkig och en tvåspråkig ort i Finland. 2006.

Laamanen, Anu: Man blir ju glad liksom av att liksom göra andra människor glada. ? Diskurspartikeln liksom i finlandssvenska radiosamtal. 2006.

Lahtonen, Heidi: Reklamspråk i finska, finlandssvenska och svenska tidningar. 2004.

Laine, Teemu: "En helny bil, med turboladdad, högpresenterande motor." Om sammansatta adjektiv i dagens svenska reklamspråk. En  morfologisk och syntaktisk-semantisk analys. 2005.

Lantto, Johanna: Om passiv i svenskan och finskan i ljuset av  finska översättningar av två svenska romaner. 2004.

Lehtinen, Jaana: Tidsadverbialens placering i svenskan. 2004.

Lehtinen, Sanna: Andvändningen  av svordomar bland gymnasisteer i Åbo och Närpes. 2004.

Lehtinen, Ulla: Dialektala ord och utryck i Sara Lidmans roman Tjärdalen. 2003.

Lehto, Johanna: Numerus- och speciesböjning i svenskan ? en läroboksanalys. 2006.

Lehto, Laura: "Omakotikorkotukilaina" på svenska? Jämförelse mellan finska sammansättningar och deras svenska översättningar. 2007.

Leino Tiina: Fantasy hos Tove Jansson ? en undersökning av nio Muminböcker som representanter för fantasylitteratur. 2005.

Leppänen, Elina: Skimmel, hingst och remont: en undersökning av hästterminologi i svenskan och en  jämförelse mellan svenska och finska termer. 2002.

Lindfors, Sari: Aspektualitet och aspektmarkörer i svenskan jämförda med  ryskan och finskan. 2004.

Lindroos, Kim: Engelsk interferens i finskspråkiga gymnasisters inlärarsvenska. En felsanalys. 2004.

Lähteenmäki, Helga: Svenskans species i två läromedel för den finska grundskolan. En analys av två läroboksserier. 2005.

Mannonen, Tiia: Adjektivets komparation i svenskan. En jämförelse av språkbruket i presskorpusarna 1987 och 2004. 2009.

Meriluoto, Paula: Ruotsin kielen opettajana ammatillisessa koulutuksessa. Ammattitaito, koulutus ja työn erityisvaatimukset. 2006.

Metsäranta, Johanna: Johan ja Johan, och Johan: Utelämnade ord i Olli Jalonens roman och i dess svenska översättning. 2000.

Mäkilä, Jari: Binominala genitiviska hypotagmer i Christa Wolfs roman Störfall. Nachrichten eines Tages och deras motsvarigheter i den svenska översättningen Hotets dag. 2007.

Mikkola, Tiina: Predikativets form  vid ett urval av svenska verb. 2003.

Mustajoki, Seija: Det är en dröm som går i uppfyllelse. Om lexikaliseringsgraden hos verbfraser av typen gå + i + nominalt led. 2006.

Mäntylä, Marika: Kungafamiljen berättar: Victoria har ätstörningar ? hur presenterades kronprinsessan Viktorias anorexi i olika svenskspråkiga tidningar. 2002.

Nikkanen, Anna: "Strass, glitter och glamour". Det trendiga språket inom mode ? en text- och stilanalys av ett antal modeartiklar i tidsskrifterna Cosmopolitan och Hennes. 2006.

Nuppula, Emmi: Tre översättningar av Mauri Kunnas barnlitteratur från finska till svenska. Översättning av innehåll och syntaktisk struktur. 2008.

Nurmio, Meri: "vågorna gingo till vila, de fångna båtarne röcko sig icke mera i sina kedjos, lönnarne susade ej mer och daggen föll". Suffixvariationen hos substantivets bestämda pluralform i några litterära verk från 1800-talet och början av 1900-talet. 2005.

Nyman, Jaakko: Ortnamn i Karis. 2000.

Okkeri, Tuire:  Svenska konstruktioner med de formella subjektet det och deras finska motsvarigheter. Biämnesavhandling 2008.

Paananen, Petriina: Ett pärlband av badbyar. Språkliga och retoriska drag i nordiska resebroschyrer om ön Kreta. 2004.

Paavola, Mari: Vokalperception hos svenskstuderande. Perception av svenskans vokaler /y/, /u/ och /u/. 2006.

Pakari, Pauliina: Om lyssnande vid undervisning i svenska vid finska skolor. En analys av hörövningarna i Helt okej! 2. 2006.

Peltonen, Minna: Tvåspråkiga familjers språkval i S:t Karins. 2005.

Perttula Jutta: Adjektiv och adjektiverade particip som uttrycker negativa känslor. En semantisk analys av 14 ord i tidningsartiklar om mordet på Anna Lindh. 2006.

Puranen, Piia: De passiva konstruktionerna i svenskan. 2000.

Pylkkänen, Anja: Svenska, engelska och finska. En fallstudie av språkval och språkliga attityder i en flerspråkig församling i Åbo. 2006.

Raitio, Elina: Idiom och kollokationer i lärobokstexter för B-svenskan från åren 1996 och 2008. Biämnesavhandling 2009.

Rajasto-Schmandt, Tiina: "monessa liemessä olemme jo keitetyt [?]" . En analys av översättning av metaforer i två svenska översättningr av Aleksis Kivis Seitsemän veljestä. 2004.

Ratia-Buoro, Elina: En jämförelse av den grammatiska kompetensen i svenska hos språkbadselever (i årskurs 9) och vanliga gymnasister (i slutet av gymnasiet). 2005.

Reunanen, Elina: Svensk ordföljd i två läroboksserier och i en  skolgrammatik för finska gymnasister. En läroboksanalys. 2002.

Rouhikko, Johanna: Vad gör man då man ställer? En betydelsestudie av verbet ställa. 2007.

Rouna, Maarit: Karakteriserande och klassificerande adjektiv - en undersökning av adjektivens betydelser i ledarartikel i två svenska tidsskrifter. 2008.

Saarinen, Susanna: Idiomatiska uttryck i Kari Hotakainens roman Juoksuhaudantie och deras motsvarigheter i den svenska översättningen Löpgravsvägen. 2006.

Sahlstein, Annmari:  Styrkor och svagheter i svensk grammatik. En jämförande studie av språkriktighet hos finska yrkeshögskole- och universitetsstuderande. Biämnesavhandling 2008.

Salin, Hely: Översättning av finska particip som fungerar som predikativ eller predikativadverbial i Eeva Joenpeltos roman  "Elämän rouva, rouva Glad" ("Fru Glad, gift med livet"). 2004.

Salko-Aho, Marika: Finländska studerande i Uppsala. En undersökning av användning av språk och förändringar i identitet hos sjutton finländska studerande i Sverige. 2008.

Salmijärvi, Mervi: Retoriska medel i text och bild. En empirisk studie i utomhusreklam. 2005.

Salo, Urpo: De tyska passivkonstruktionerna och deras svenska motsvarigheter samt de svenska passivkonstruktionerna i Heinrichs Bölls "Billiard um halbzehn" och dess svenska översättning "Biljard klockan halv tio" . 2000.

Salokangas, Leena: Muntlig och skriftlig färdighet i svenska hos 16 finskspråkiga elever i ljuset av ett språktest. 2004.

Salonen, Jenni: TÄNKER DU ALLTID PÅ MIG? Prepositionsfraser med prepositionen på som bundna adverbial. 2004.

Simola, Sanna: En lexikalisk jämförelse av två svenska översättningar av Thomas Manns novell Tonio Kröger. 2000.

Sundberg, Hanna: Vi planerar reunions, resor och pyjamaspartyn. Engelska inslag i svenska modebloggar. 2009.

Sundqvist, Isa: Om språkbadselevers muntliga kommunikation i klassrumssituationer. En deskriptiv fallstudie. 2004.

Syrjälä, Heidi: Vet du, ser du, hör du och förstår du i brevväxlingen mellan Oskar och Mili Hultman under åren 1886-1892. 2009.

Tammenkoski, Minna: S-genitiv och prepositionsattribut som motsvarigheter till finskans genitiv hos finskspråkiga niondeklassister och gymnasister. 2005.

Terho, Tiina: Ordinlärning i svenska hos finskspråkiga gymnasister - ett undervisningsexperiment. 2008.

Tolonen, Kati: Finsk dialekt i svensk översättning - återgivningen av förlagans dialektdrag i den svenska översättningen av Väinö Linnas roman Tuntematon sotilas. 2006.

Tuokko, Anne: Om lexikalisk-semantiska verbfel i finskspråkiga gymnasisters uppsatser i B 1-svenska. 2003.

Tuomainen, Annukka: Överföring av den kulturella miljön i två tyskspråkiga barnböcker till svenska och finska. 2008.

Tättäläinen, Katja: Språkets betydelse vid val av partner bland finlandssvensk ungdom. 2006.

Uimonen, Leena: Kvinnoroller i Strindbergs och Ibsens dramatik  Könskamp och frigörelse. 2002.

Uotila, Vilhelmiina: Rid en volt! En kontrastiv analys av dressyrterminologi i svenskan, finskan, franskan och engelskan. 2008.

Vanhanen, Sari: Slangord och ?uttryck i filmreplikerna i Lukas Moodyssons Fucking Åmål. 2004.

Vapola, Ulriikka: Service på Viking Lines m/s Amorella på svenska. Faktorer som påverkar personalens kunskaper i svenska hos Viking Line. 2007.

Varpula, Sari: Vem kan förklara språkfel? Språklig medvetenhet hos infödda talare och inlärare med svenska som främmande språk. 2000.

Vesanto, Sanna: Om dagstidningsrubrikernas form ovh funktion. 2008.

Viitanen, Heidi: Översättning av kollokationer och idiom i en kriminalroman från finska till svenska. 2007.

Viitasalo, Katriina: "Vad vil dy eta?" Att korrigera fel - en undersökning av lågstadieelevers uppsatser i svenska som målspråk ur felanalytisk synvinkel. 2004.

Virtanen, Mari: Betydelsen av motivation, integrativitet, attityder och input hos svenskstuderande ur en socialpedagogisk synvinkel. 2004.

Virtanen, Riina: Adjektivets grammatik i läromedel för finska högstadieelever. 2000.

Vuola, Kirsti: Begreppsförståelse hos en- och tvåspråkiga förskolelever. 2005.

Välimäki, Paula: Kultur och samhälle i svenskundervisning. Analys av en läroboksserie för svenska som B-språk för årskurserna 7-9 i den grundläggande utbildningen i Finland. 2006.

Aaltonen, Elina: Berättarteknik, språk och stilmedel i Edith Unnerstads barnböcker Kastrullresan och Nu seglar Pip - Larssons. 1992.

Anamo, Carita: Läsbarhet. En kvantitativ studie av språket i läroboksserien Mot nya mål. 1999.

Aronen, Maritta: Oscar Levertins Pastisch. En stilanalys av novellerna Ulrich-Theodors trolovning och Mathias Waldius' utländska resa. 1995.

Autio, Raita: Namngivningsmotiv för de svenska naturväxt namnen. 1995.

Balleby, Gitte: Isk -avledningar i nusvenskan. Fördjupad undersökning från 1800 till 1985. 1996.

Behm, Niina: Nils-Börje Storboms svenska översättning av Väinö Linnas Roman Tuntematon sotilas. En studie i finska participattribut i svensk  översättning. 1995.

Bergholm, Annika: En jämförelse mellan 1950- och 1990-talets veckotidnings-annonser. 1998.

Bergman, Hilkka: Affärsbrevens språk: En analys av läroböckers modellbrev. 1994.

Björkberg, Minna: Språket i svenska kokböcker. En analys av två svenska kokböcker på 1930- och 1980-talet. 1998.

Blomqvist, Maija-Leena: Finlandssvenska drag i två västnyländska  lokaltidningar, Hangötidningen och Västra Nyland. 1991.

Boström, Taina: Sanastollisia ja tyylillisiä piirteitä ruotsalaisissa viikkolehdissä. 1991.

Byman, Monica: Suffixet -sam i nusvenskan. 1996.

Eklund, Tiina: Om namn på kringflutna orter I Hitis och Vänö. 1996.

Forsnabba, Riitta: Gatunamn i Karleby. 1996.

Gröhn, Raija: Jobin kirjan kaksi ruotsinkielistä versiota: Kaarle XII:n Raamattu vuodelta 1703 ja vuoden 1917 raamatunkäännös. 1994. (bilaudatur)

Grönroos, Eeva: Kieltoa, kieltämistä tai kieltäytymistä merkitsevien verbien tarkastelua. 1991.

Gustafsson, Pia: Gatunamnen inom det stadsplanerade området i Ekenäs. 1997.

Hanhisalo, Minna: Adnominala genitivförbindelser med substantiviskt kärnled och deras översättningar till svenska i Eeva Joenpeltos roman Kuin kekäle kädessä och dess svenska översättning. 1995.

Harju, Sari: Bildspråket i Kerstin Ekmans roman "Rövarna i Skuleskogen". 1992.

Heikkilä, Riikka: Ahvenanmaalaisten purjelaivojen nimistöä 1780-1880. 1997.

Heinonen, Anne: Berättartekniken i Hjalmar Söderbergs Den alvarsamma  leken och Gun-Britt Sundströms För Lydia. En jämförelse. 1990.

Heinonen-Eerola, Lea: Mio, min Mio och Bröderna Lejonhjärta av Astrid  Lindgren: två representanter för den fantastiska barnlitteraturen. 1991. (bilaudatur)

Hellén, Kristiina: Den mytiska aktantmodellen i Topelius sagor Pikku Matti, Björken och stjärnan samt Flästningen Hjälteborg. 1998.

Hokkanen, Arto: På väg från ett fyrkasussystem till ett tvåkasussystem - användningen av kasus i två svenska medeltidspostillor (MP 1 och MP 3). 1997.

Hokkinen, Ninna: Bengt Anderberg som funktionell och kommunikativ   översättare av E.T.A. Hoffmans verk  - en undersökning av Don Juan och Das Fräulein von Scuderi. 1991.

Honkasalo, Merja:  Om appellativets obestämda form i singularis i   predikativställning och i objektställning i svenskan. 1991.

Huhtaoja, Sari: Nordiska nyord av franskt ursprung från 1940-tal till 1990-tal. 1999.

Hyssälä, Anu-Maaria: Om bildspråket i P C Jersilds romaner Den elektriska kaninen och Den femtionde frälsaren. 1997.

Hyytinen, Tiina: Kalevala i två svenska versioner. En jämförelse mellan det  finska originalet och Karl Collans och Björn Collinders svenska översättningar. 1994.

Ihatsu, Liisa: "Jumalauta konder ida drar vi lärvit!" -Finländska inslag i Kjell Westös roman Drakarna över Helsingfors. 1998.

Isotalo, Satu: Substantiv av svenskt ursprung i Raumo språket. En semantisk  undersökning. 1996.

Jaakola, Tiina: Dopnamn i Letala 1675-1915. 1996.

Jakonen, Sinikka: Objekt och adverbial som fundament i Artur Lundkvists prosaproduktion. 1999.

Jakovuori-Turkki, Päivi: Släktnamnsbyten i tre gymnasier i Finland 1830-    1970. 1994.

Jokisalo, Jaana: En analys av karateriserande personnamn i Frederic Cederborghs Uno von Thrazenberg och Ottar Tralling. 1993.

Julkunen, Tero: 'Jag' och 'du' i Eva Dahlgrens sångtexter. 1996.

Järvinen, Kaj: Om argumentation och informati vitet i reklamspråket. 1999.

Kajarinne, Sirpa: Kommunikatiivinen kieltenopetus ja kommunikatiivisen kompetenssin totetutuminen kahden lukion ensimmäisen kurssin työkirjan harjoituksissa. 1998.

Kielo, Tiina: Talat språk i Gösta-Gustaf Janssons romaner Stora famnen och Moster millioner. 1990.

Kiesiläinen, Petteri: Bruket av okvädinsord och svordomar i Fredmans epistlar och Fredmans sånger. 1994.

Kiiskinen, Heli Maarit: Dopnamn i Tarvasjoki 1774-1903. 1992.

Kivioja, Karin: Gatunamnen I Nykarleby. 1996.

Kivimäki, Annamaria: Dopnamnen i Kiukais och i Enontekis under åren 1733-1822. 1998.

Klimscheffskij, Elina: Namn på sund och fjärdar i Houtskär, Korpo och Nagu. 1994.

Korjus, Hanna: Snövit och Rödluvan, två Grimms sagor i två översättningar från tyska till svenska. 1990.

Korkeakoski, Marja: De mytologiska inslagen i Fredmans epistlar och Fredmans sånger av Carl Michael Bellman. 1994.

Koski, Eleni: Iakttagelser om språket i Fredrik Cederborghs pjäs Riddare-kandidaten. 1992.

Koskinen, Marjut: Språklig uttryck i samtalssituationer i läroboksserien Bästis. 1996.

Koskinen, Taru: Lina Sandells sångdiktning. En undersökning av bildspråket, det bibliska inflytandet och rimmet. 1992.

Kuisma, Mia: Läroboksspråk. En syntaktisk analys av språket i Medvind kombi kurs 1 och kurs 7. 1997.

Kuusisto, Erja: Slangspråk -en undersökning bland högstadie-elever i Åbo.  1995.

Körkkö, Lea: Dopnamn i Nådendal 1858-1906. 1992.

Laaksonen, Virpi: Hundterminologin i svenskan. Förändringar från 1893/1894 till 1993 och bildning av hundtermer i dag. 1997.

Lehtinen, Outi: Dopnamn i Gustavs 1700-1884. 1990.

Lehtonen, Mirja: Gatunamnen i Pargas. 1992.

Leino, Katriina: Stil i Agneta Pleijels roman Vindspejare. 1992.

Leino, Karoliina: Bruket av bisatser i ett urval studentuppsatser i svenska från våren 1996.  1999.

Leinonen, Emilia: På spåren efter Tintomara genom Edith Södergrans lyrik. En studie i Edith Södergrans lyrik med utgångspunkt i dess tematiska likheter med Carl Jonas Love Almqvists verk Drottningens juvelsmycke. 1997. (Laudatur-tutkielma)

Lieri, Sirkku: Namnskicket bland skolungdomar i fyra västnyländska  kommuner 1973-1984. 1993. (bilaudatur)

Lohikoski, Tuija: Fraser och idiomatiska uttryck med ordet fot/hand i  svenskan och motsvarande uttryck i finskan. 1993.

Lucenius Heli: Anföringstekniken i Maria Gripes serie om Hugo och Josefin. 1998.

Luoto, Sofia: Ronja och Birk samtalar i Rönja Rövardotter. 1998.

Lönnqvist, Anu: Det svenska talspråkets särdrag och deras förekomst i textböckerna i läroboksserien Linje. 1995.

Mantila, Timo: Don Carlos-två översättningar till svenska. 1991.

Mattila, Tarja: Översättning av bildspråket i Veijo Meris Manillaköysi. En jämförelse mellan originalet och de svenska översättningarna. 1992.

Moilanen, Päivi: Suffixavledningar på -or och -ör i svenskan. 1994.

Mäkelä, Marjo: Finlandssvenska drag i Staffan Bruuns romaner Club Domina och Svit 740. 1994.

Mäkinen, Mari: Dopnamn i St Mårtens 1704-1850. 1995.

Mäkinen, Päivi: Om anföringstekniken i Ivar Lo-Johanssons roman Bara en mor. 1991.

Mäntynen, Kristiina: De forna svenska gatunamnen och namnen på kvarter och stadsdelar samt namnen på parker och torg i Björneborg. 1990.

Mönkkönen, Tarja: Nybildningar och ordlekar I tre ungdomsböcker av Anders Jacobsson och Sören Olsson. 1997.

Nevalainen, Jaana: Dopnamn I Lojo 1680 - 1851. 1996.

Niemi, Anne K.: Dopnamn i Ikalis 1800-1890. 1990.

Niemimäki, Mikaela: Berättartekniken och bildspråket i Jörn Donners roman Den sista sommaren. 1999.

Nihtilä Terhi: Participens syntaktiska egenskaper i tidningsspråket. En kvantitativ undersökning av två svenska tidningar. 1998.

Niittyvaara, Tuula: Talat språk i Lars Ahlins roman Stora glömskan. 1990.

Nordblom, Ursula: Lexikaliska särdrag i ungdomarnas språk; en studie i språket på Juniorsidan i Hufvudstadsbladet 1991-1994. (Laudatur-tutkielma)

Nurmi,Heli: Verbalsubstantiv i Klaus Rifbjergs "Anna (jeg) Anna" och deras motsverigheter i den svenska översättningen. 1995.

Nyfors, Risto: Soldatnamn vid södra Finlands och Ålands Båtsmanskompanier. Åbo läns Infanteriregemente samt Kungliga Livdragon regementet år 1763. 1990.

Nystedt, Tom: Förnamn vid Åbo katedralskola och Åbo gymnasium 1726-1869. 1997.

Ojanen, Hanna: Bildspråket i Tove Janssons roman "Pappan och havet". 1990.

Ollila, Marja: Språkliga synpunkter på barnens gåtor. 1997. (Laudaturtutkielma)

Paatero-Vuontisjärvi, Aija: Aleksis Kivis Seitsemän veljestä i tre svenska versioner. En jämförelse mellan Per Åke Lauréns, Elmer Diktonius' och Thomas Warburtons svenska översättningar. 1994.

Penttilä, Eeva: Bildspråket i Kerstin Söderholms diktsamlingar. 1993.

Pienanen, Pekka: Binominala genitiviska hypotagmer i Väinö Linnas roman Tuntematon sotilas och deras motsvarigheter i den svenska översättningen Okänd soldat. 1993.

Pihlanto, Pia: Tre 1800-talsförfattare som brevskrivare. Studier över språket i Runebergs, Almqvists och Tegnérs brevmed särskild hänsyn till negationerna ej, icke och inte. 1995.

Piikkilä, Anne: En jämförelse mellan två översättningar av Heinrich von Kleists Der Zerbrochene Krug. 1993.

Pirttimäki, Pasi: Verbalsubstantiv i tyskan och svenskan. En kontrastiv studie baserad på en tysk originaltext och dess svenska översättning. 1998.

Portin, Marja: Morfologins betydelse i ordprocessering hos enspråkiga svenska och tvåspråkiga finlandssvenska personer. 1999.

Puhakainen, Kati: Berättarteknik och stil i Elsa Beskows sagor. 1994.

Pynnä, Pia: Särdrag i språket på Hufvudstadsbladets sportsidor. 1994.

Pönni, Helena: Om namn på berg i Houtskär, Korpo och Nagu. 1991.

Rauhala, Asta: Om attityder till förnamn. 1993. (bilaudatur)

Raulimo, Tarja:  Predikaatin numeruskongruenssista Hjalmar Bergmanin tuotannossa. 1991.

Rinne, Sari: Svenska namn på vattenfåglar. En semantisk undersökning av på vilka grunder de svenska namnen på lommar, doppingar, andfåglar, tranfåglar och strandfåglar har givits. 1996.

Räisänen, Anssi: Hönan, kon oxen och tuppen i svenska och finska ordspråk: en jämförande undersökning. 1994. (bilaudatur)

Saarinen, Anne: Berättarteknik, språk och stil i Gunilla Woldes hästböcker Första sommaren med Twiggy, Kompisar och Vår ponny Twiggy. 1997.

Saarinen, Lena: Språk och stilfigurer i Maria Gripes Elvisserie. 1998.

Saint-Pierre, Tuula: Tillnamn och yrkesgrupper i Björneborg åren 1810-1900. 1994.

Salli, Kristiina: Gatunamn i Mariehamn. 1995.

Salminen, Petra: En jämförande studie av ordförrådet i svenska och finska uppsatser hos språkbadselever i Kerttuli skola och enspråkiga elever. 1999.

Salonen, Ulla: Språklig jämförelse av Markusevangeliet i tre olika bibelöversättningar. 1991.

Salonurmi, Maija-Liisa: Om substantiv och substantiviska konstruktioner i de två översättningarna av Apostlagärningarna i Bibeln 1917 och Nya Testamentet 1981. 1991.

Saukkoriipi, Sami: Dopnamn i Nedertorneå 1707-1867. 1998

Siikala, Pauliina: Kvinnors språk och könsbundna stereotypier i läroböcker i A-svenska i den finska grundskolan. 1995.

Simola, Birgitta: Sjundeklassisternas kommunikativa kunskaper i svenska. 1998.

Sinisalo, Soini: Dopnamn i Nådendal 1703-1857. 1993.

Sinkkonen, Annukka: Förstärkande prefix i svenskan. Generella och speciella förstärkande prefixavdelningar samt olika gränsfall. 1997.

Sjöblom, Petri: Serien Roman om ett brott av Maj Sjöwall och Per Wahlöö. En undersökning av berättarteknik med samhällskritik som extrakrydda. 1992.

Sjöström, Marikki: Att skriva är att välja. Stilistiska variationer för beskrivandet av människan i Sven Delblancs roman Kära farmor. 1998.

Skaffari, Janne: Moderna drag i Adolf Noreens språkteori. Med särskild hänsyn till semantiken. 1996.

Talvi-Forss, Marjo-Riitta: En jämförelse mella två översättningar av Johan Wolfgang von Goethes Faust. 1993.

Tikka, Marianne: Finskt, svenskt och internationellt. Namngivning I finska församlingen i Stockholm 1945-1980. 1995.

Tirri, Leni: Dopnamn bland eleverna i Björneborgs svenska samskola 1892-1992. 1993. (bilaudatur)

Toivonen, Hannele: LAGMASKIN, MÅLTORKA, SÖMNPILLER  OCH VÄGGSPEL - bildspråk i fotbollsreportage i Hufvudstadsbladet och i Dagens Nyheter. 1999. (Sivulaudaturtutkielma)

Tossavainen, Auli: Hur spindlarna har fått sina namn. En semantisk och morfologisk analys av spindelfamiljernas och spindelarternas namn. 1992.

Troberg, Maarit: Gatunamnen i Hangö. 1999.

Tuohimaa, Tarja: Sillanpään romaanin Nuorena nukkuneen kahden ruotsinnoksen vertailua - tutkimus erityisesti kuvakieltä ja muita esteettisiä ulottuvuuksia silmälläpitäen. 1994.

Tuomi, Marjo: Dopnamn i Nystad 1731-1931. 1990.

Vainio, Minna: En jämförelse mellan två svenska översättningar av Guy De Maupassants "Une Vie". 1995.

Varhelahti, Mervi-Carina: Det isländska datorspråket. 1995.

Varho, Minna: Information i text. En studie av subjektet i existentialkonstruktionerna i svenskan. 1992.

Varsikko, Ilse-Maj: Selvstendig og utadvendt. 1997.

Verho, Asta: Metaforer och idiom i den svenska översättningen av Günter Grass´ roman "ADie Blechtrommel". 1996.

Vilpo, Ritva: Dopnamn i Pargas församling 1730- 1900. 1990.

Vuorenmaa, Marja: Förstärkande prefix i veckotidningar. 1998.

Åren 1980-1989

Aaltonen, Taina: Sauvon ja Karunan Paikannimet. 1983.

Anttonen, Pekka: Tekijännimisuffiksi -are ruotsin kielessä. 1982.

Borg, Kaj: Dopnamn i Dragsfjärd 1728-1855. 1988. (bilaudatur)

Bärlund, Kari: De franska lånorden i Bellmans Fredmans epistlar. 1984. (bilaudatur)

Erkkilä, Marja: Korkean Veisun kolme ruotsinkielistä versiota 1982.

Eronen, Tarja: Lars Ahlins Stora glömskan. En stilistisk studie. 1989. (bilaudatur)

Forsström, Jaana: King Lear -två översättningar till svenska. 1986.

Fröberg, Marja-Leena: Ortnamn på Kirjalaön i Pargas. 1987.

Haaga, Arja: Om bruket av prepositionerna i och på i Sven Delblancs verk "Prästkappan" och "Asnebrygga". 1986.

Halme, Pia: Ruotsin lasiterminologiassa esiintyviä lainasanoja. 1985.

Harju, Anneli: Nauvon vesistönimet. 1982.

Harjusalmi, Päivi: Verben ta och take i svenska och engelska originaltexter och översättningar. 1988.

Hartikainen, Ulla: Henkilökuvaus ruotsalaisten viikkolehtien  jatkokertomuksissa ja novelleissa. 1988.

Heikkilä, Helena:  Berättelse och dialog i Charles Dickens' "Oliver Twist". Jämförelse mellan olika svenska översättningar och originalet. 1982. (bilaudatur)

Helkala, Anne: Särkisalon paikannimistöä. 1983.

Hurri, Ulla-Maija: Tekstin muutoksia Thomas Mann'in Buddenbrooks-teoksen kahden ruotsinnoksen pohjalta vuosien 1904 ja 1952 välillä ja niiden vertailua alkuperäistekstiin. 1983.

Hämäläinen, Erja: Ruotsin kielen yhdysadjektiivit. 1980.

Jalava, Riitta: Språk och stil i Harald Jernströms översättning av Chaucers prolog till The Cantebury Tales. 1984.

Juhala, Marita: Arkaistisia tyylipiirteitä Vilhelm Mobergin romaaneissa Rid I natt, Brudarnaskälla ja Förrädarland. 1980.

Kaaja, Maarika: Suomen ja ruotsin ääntämisen vertailua kaksikielisanaparien valossa. 1983.

Koskinen, Paavo:  Verben ga/ganga, sta/standa och fa/fanga i fornsvenskan och äldre nysvenskan. 1982.

Kuivas, Hannele:  En jämförelse av två översättingar av Charles Dickens' A  Christmas Carol. 1989.

Kuukasjärvi, Anja: Puhetilanteen vaikutus määräisyyslajien ilmaisuun ruotsin ja suomen kielessä. Vertailua Per Olov Enquistin näytelmän Tribadernas natt ja sen suomennoksen sekä Jussi Kylätaskun näytelmän Maaria Blomma ja sen   ruotsinnoksen pohjalta. 1984.

Laaksonen, Kalle: Kuvakielestä Lars Sundin romaaneissa Natten är ännu ung  ja Vinterhamn. 1987.

Laaksonen, Katja: Den yngre fornsvenska Sjusovarlegenden och dess förhållande till den latinska förlagan. 1986.

Lahtinen, Anitta: Eckerön kylien nimet ja veden ympäröimien paikkojen  nimet. 1980.

Laine, Stiina: Svenskans t-adverb och deras engelska motsvarigheter samt engelskans ly-adverb och deras svenska  motsvarigheter. 1988.

Lindberg, Riikka: Om adnominal genitiv med substantiviskt kärnled och dess översättning till svenska i Mika Waltaris roman "Johannes Angelos" och dess svenska översättning. 1986.

Lindell, Anne: Substantiivien taivutuksesta vuoden 1526 ruotsinkielisessä Uudessa Testamentissa. 1982.

Lindqvist, Tor-Erik: Soldatnamn vid Åbo läns infanteriregemente 1716-1804. 1989.

Luukkonen, Päivi: Tillnamn i Raumo valda år 1634-1810. 1988

Långbacka, Tuula: Det latinska inflytandet i översättningen av Birgittas uppenbarelser. 1985.

Lähde, Susanna: Birger Sjöbergs roman Kvartetten som sprängdes och Hans Abramssons TV-bearbetning. 1988.

Malmioja, Riitta-Maija: Paraisiin kuuluvien Heisalan, Jermon, Sorpon ja    Tammon paikannimet. 1984.

Mattila, Pia: Dopnamn i Åbo under valda år 1730-1895. 1989.

Meriläinen, Minna: En språklig jämförelse mellan 1917 års och 1981 års översättning av Lukas evangelium i Nya Testamentet. 1984.

Mäkelä, Riku: Verbet göra som pro - verb samt andra motsvarande uttryck I svenskan. En undersökning av August Strindbergs dramer. 1988.

Mäkelä, Sinikka: Henkilönnimistöä Varsinais - Suomen vanhimman maakirjan mukaan. Osa II: Halikon ja Piikkiön kihlakunnat. 1987.

Mäkitalo, Kreetta: Dopnamn i Björneborg under valda år 1670-1920. 1989.

Nartola, Sinikka: Nominaalilauseke ruotsin ja suomen kielessä, vertailua Donnerin ja Kekkosen tekstien pohjalta. 1983.

Niinivaara, Kaarina: Finlandismit Hufvudstadsbladetissa 1942-1982. 1989.

Norha, Anneli: Perniön kylännimet. 1985.

Osmo, Anne: Henkilönnimistöä Varsinais-Suomen vanhimman maakirjan mukaan. Osa I: Maskun ja Vehmaan kihlakunnat. 1987.

Rajala, Mauno A.: Interjektiot ja kirosanat kaunokirjallisuudessa Sivar Arnérin, Sven Delblancin, Lars Forssellin ja Per Gunnar Evanderin teosten valossa. 1989.

Rantala, Pekka: Johtolauseiden sanomista tms. ilmaisevien verbien ja verbifraasien käytöstä muutamissa Strindbergin proosateoksissa. 1980.

Reunanen, Tuula: Adjektiivien kielteisyyttä ilmaisevista etu- ja loppuliitteistä sekä niiden levinneisyydestä nykyruotsin sanomalehtikielessä. 1980.

Rikalainen, Hannu: Joitakin piirteitä Lars Gyllenstenin kirjallisesta teoriasta, kielestä ja tyylistä. 1980.

Rimpinen, Lena: Tillnamn I Björneborg valda år 1634 - 1810. 1988.

Ristimäki, Oili: Tulevan ajan ilmaukset ruotsissa - vertailua suomen kieleen. 1983.

Roslöf, Pirkko: Några syntaktiska skillnader mellan nudansk och nusvensk prosa. 1984.

Saari, Liisa: Varsinais-Suomen suomalaispitäjien vierasperäiset kylännimet. 1981.

Salminen, Leena: Dopnamn i Vittis, valda år 1730-1910. 1989.

Salonen, Riitta: Kaunokirjallisuusarvostelujen syntaktisia ominaisuuksia Bonniers Litterära Magasin -lehdessä. 1983. (bilaudatur)

Salonen, Sirpa: Adnominala genitivförbindelser i Väinö Linnas Täällä pohjantähden alla och deras motsvarigheter i den svenska översättningen. 1986.

Sandell, Tuija: Det neutrala inkongruenta predikativet i svenskan. 1984.

Saviranta, Marja-Liisa: En jämförelse mellan svenskans och finskans tematiska möjligheter. 1984. (bilaudatur)

Sevón, Mirja: Alliteration, assonans och helrim i Artur Lundkvists prosa. 1986.

Sillman, Liisa: Gatunamn samt namn på stadsdelar och parker i Jakobstad. 1986.

Simula, Maija:  Bruket av preteritum och perfektum samt futuralt presens och futurum. En jämförelse mellan svenskan och tyskan. 1986.

Suominen, Heli: Bildspråket i P.C. Jersilds roman "Efter floden". 1988.

Suominen, Marita: En språklig jämförelse mellan 1917 års och 1981 års översättning av Paulus brev i Nya Testamentet. 1986.

Takkinen, Eila: Ruotsin kielen kielioppien esimerkkimateriaalista. 1986.

Timonen, Tuula: Motsvarigheter till de engelska progressiva formerna i svenskan. 1987.

Valkonen, Maarit: Ruotsin passiivien ja man-rakenteen esiintyminen Jörn Donnerin teoksissa Sverigeboken ja Världsboken sekä näiden vastineet suomenkielisissä versioissa Matka vieraaseen maahan ja Maailmankirja, ja suomen passiivin esiintyminen Paavo Rintalan teoksessa Mummoni ja Mannerheim sekä sen vastineet ruotsinkielisessä versiossa Mormor och Mannerheim. 1986.

Varjola, Juha: Dopnamn i Hollola 1795-1880. 1989.

Vesanen, Kristiina: Kielelliset erot Johanneksen ilmestyksen kahden ruotsinkielisen version välillä. 1984.

Vilmi, Harri: Metaforer i den svenska översättningen av Robert Musils debutroman "Die Verwirrungen des Zöglings Törless". 1988. (bilaudatur)

Vääri, Martti: Suomenkielisen vaikeudet ruotsin kielen ääntämisessä. 1983.

Åren 1970 - 1979

Aalto, Milla-Riitta: Ylipitkän tavutyypin kehityksestä ruotsin kielessä. Murremaantieteellinen tutkielma. 1970.

Anttila, Soili: Karunan kylien nimet. 1978.

Blom, Pentti: Ruotsalaisen merimiesslangin henkilönnimitykset. 1978.

Engblom, Marja-Leena: Tutkimus Nils Ferlinin tyylistä. 1976.

Eskola,  Marja: Predikaatin numeruskongruenssista Harry Martinsonin proosatuotannossa. 1979.

Fieant, Usko: Överkalixin murteen vokalismista. Kokeellinen tutkielma. 1970.

Grönholm, Altti: Germanismit Schacktavelslekin sanastossa. 1975.

Grönroos, Leena: Äänteelliset ja muoto-opilliset murrepiirteet Vilhelm Mobergin emigranttieepoksessa "Utvandrarna", "Invandrarna", "Nybyggarna" ja "Sista brevet till Sveriga". 1970. (bilaudatur)

Hakula, Heli: Huomioita kielestä ja tyylistä Anna Bondestamin romaaneissa Vägen till staden ja Stadens bröd. 1978.

Hernala, Unnukka:  Yksikön kolmannen persoonan persoonapronominien enkliittiset muodot ruotsissa. 1975.

Hirvonen, Ilkka: Denne-pronominin jälkeisen substantiivin muodot ruotsin   kielessä. 1971.

Järvinen, Heini-Marja: Ruotsin ja suomen kielen adjektiivien semanttisten  kenttien välisiä eroavaisuuksia. 1979.

Kannisto, Irma: Skanismeja ja danismeja Ola Hanssonin proosa tuotannossa. 1973.

Kantomaa, Ritva: Artikkelin käyttö samme+substantiivi-ilmauksessa  ruotsissa (muinaisruotsista nykyruotsiin). 1970.

Karapuu, Marita: Vertailua englannin ja ruotsin kielen aikaluokkien välillä.1973.

Karlsson, Carola:  Namn på kringflutna lokaler i Pargas. 1979.

Kaukavuori, Maija: Finlandismit ja provinsialismit Anders Cleven ja Christer Kihlmanin teoksissa. 1973.

Kemppainen, Liisa: Yhdysverbien käyttö sanomalehtikielessä 1960-luvulla.1976.

Koskinen, Marja-Leena: Paraisten murteesta. Kommentteja murteen eri-   koispiirteistä ja vertailu J. Thurmanin tutkimukseen "Pargasmålet". 1971.

Kujala, Riitta-Maija: Keittokirjaruotsi. 1972.

Kulmala, Eila: Eriävän yhdistyksen tulo ruotsin kirjakieleen. 1970.

Lundén, Pirjo: Viknamn i Pargas. 1978.

Mansikkaniemi, Heikki: Ruotsin passiivien ja indefiniittipronominin man esiintyminen Jörn Donnerin teoksessa Nya Boken om Vårt Land ja näiden vastineet suomenkielisessä versiossa. 1977.

Minni, Ritva: Epäsäännöllisiä lausetyyppejä nykyruotsin kaunokirjallisuudessa ja lehtikielessä.1974.

Miikulainen, Tarja: Marlborough-laulu pohjoismaisessa kansanperinteessä. Kielitieteellis-folkloristinen tutkimus. 1975.

Muranen, Veijo: Passiivi Nils Ragnvaldin raamatunkäännöksissä. Huomioita myöhäisemmän muinaisruotsin ja latinan passiivien korreloinnista. 1976.

Mäki-Laurosela, Sirkka: Substantiivialkuisten appellatiivisten yhdys-substantiivien rakenne muinaisruotsissa. 1974.

Mäkinen, Marja-Liisa: Passiivirakenteiden vertailua Jöns Budden raa-matunkäännöksissä ja versio Vulgatassa. 1979.

Mäkinen, Markku: Huomioita keskialasaksan lainasanoista Forsiuksen Reyncke Fosz -käännöksessä. 1976.

Mälkki, Marjatta: Finlandismit Suomalais-ruotsalaisessa suursanakirjassa. 1970.

Nevala, Valtteri: Vertaileva sanastotutkimus Ruotsin poliittisten puolueiden syksyn 1976 vaalimateriaalista. 1979.

Nikunen, Tapani: Alliteraatio, assonanssi, riimi ja sanaparit 1900 - luvun ruotsalaisessa proosassa. 1978.

Pöyri, Orvokki: Todisteita jumaluskosta ja kultistaislantilaisissa sukusaagoissa. 1971.

Seilo, Raija: Ruotsin ja tanskan genetiivi- ja prepositioattribuuteista. 1979.

Sistonen, Aila: Partisiipin perfektin käyttönykyruotsissa. 1970.

Suna, Tuula: Nykyruotsin lauseketjusta. 1976.

Suomi, Marja-Riitta: Äänne- ja muoto-oppi sekä loppusoinnut Liungo Tuomaanpojan varhaisuusruotsin kaudelta olevassa runossa "Then Suensko liturgiae". 1976.

Svahn, Eeva: "Själens och kroppens träta". Codex Holmiensis D 4:n käsikirjoituksen kieli sekä käännöksen ajoittaminen ja paikallistaminen. 1976.

Tuominen, Eila: Finlandismit ja muut erikoispiirteet Elmer Diktoniuksen tuotannossa. 1975.

Uusi-Kouvo, Marja-Liisa: Tanskan kielen passiivi. 1971.

Viljanen, Kari: Tyylipiirteitä aikakauslehdessä Ens ropandes röst i öknen (1852-54). 1978.

Åren 1960 - 1969

​Elo, Mikko: Kilpailu konstruktioiden hade kunnat göra, skulle ha kunnat göra, kunde ha gjort ja skulle kunna ha gjort sekä ha kunnat göra ja kan ha gjort käytössä. 1966.

Häkkinen, Raili: Katsaus vanhemman nykyruotsin artikkelisyntaksiin. 1965.

Kettunen, Paavo: Carl Pihlin julkaisusta saatuun murreaineistoon  perustuva katsaus Överkalixin murteen äänneoppiin. 1967.

Kukkonen, Tarja: Nykyruotsin lentosanasto. 1968.

Kyrönlampi, Jaakko: Röökin riimukiven eri tulkintojen kriittinen tarkastelu. 1966.

Tiainen, Jouko: Suomenruotsalaiset ilmaukset sekä murresanat Knut ja Aulis Cannelinin suomalais-ruotsalaisessa sanakirjassa. 1967.

Välitalo, Tuomo: Supiinin käyttö infinitiivin asemasta Färsaarten kielessä. 1969.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: